A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) İzmir-Özgür Yaşam Eğitim ve Dayanışma Kooperatifi Programı

From "Batur Özdinç" <batur_ozdinc@hotmail.com>
Date Wed, 06 Nov 2002 06:52:07 +0000


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

>From: "eylem" <eylem@bornova.ege.edu.tr>

ÖZGÜR YAŞAM
EĞİTİM VE DAYANIŞMA KOOPERATİFİ NEDİR?


"....İnsanoğlunun yüreği, kafası, kolu
yedi kat yerin altından çekip çıkarıp
öyle ateş gözlü çelik allahlar yaratmış ki
kara toprağı bir yumrukta yere serebilir,
yılda bir veren nar
bin verebilir.
Ve dünya öyle büyük, öyle güzel
öyle sonsuz ki deniz kıyıları
her gece hepimiz
yan yana uzanıp yaldızlı kumlara
yıldızlı suların türküsünü dinleyebiliriz..
.....
Yaşamak birer birer ve hep beraber
ipekli bir kumaş okur gibi...
Hep bir ağızdan
sevinçli bir destan okur gibi
YAŞAMAK... "


Yaşamın dört bir yandan -ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel- kuşatma
altına alındığı, umudun, inancın, insanın 'insana' olan güveninin yok olmaya
başladığı bir korku tünelinden geçiyoruz. Her birimize 'birey' olma hakkı
tahsis edilmek suretiyle 'tek', 'yalnız', 'insansız' yaşamak öğretiliyor.
Artık her koyun kendi bacağından asılıyor, bacağını asacak dal bulamayanlar
ise, ya dibi görünmeyen bir boşlukta yitip gidiyor ya da boynunu uzatıyor
kasabının hünerli ellerine.

Kimsenin eli varmıyor bir diğerinin elini tutmaya; kimsenin yüzü varmıyor
aynada kendi gözlerine bakmaya. Giderek büyürken sırtımızdaki tarihsel
kambur; yapamadıklarını - yapmadıklarını, 'ekonomik ve sosyal şartların
zaruri neticesi bu!' ile anlatanlar çoğalıyor. Onlar çoğaldıkça kambur
büyüyor.

Bu tabloyu görmek ve bilmek, işte bu ürkütüyor. Çünkü bilmek sorumluluktur.
Çünkü bilmek, görmek ve hiçbir şey yapmamak en büyük suçtur. Çünkü bilenler,
bilir ki; kapanmaz yağmurun açtığı yaralar çocuklarda. Ve şemsiye yapmayı
bilenler, yağmurdan yaralanan her çocuğun görünmez katilleridir. Şimdi,
içinden 'şu koca dünyada 'neyi değiştirebiliriz', 'neyi değiştirebiliyoruz',
diyenler vardır. Demek ki onlar, bir şemsiyenin kaç çocuğu
kurtarabileceğini; şemsiye yapmayı bilen birinin bunu kaç kişiye
öğretebileceğini ve onların daha sonra kaç kişiye öğretebileceklerini
bilmiyorlar.


Biz her yağmurda şemsiyesiz kalmanın kader olmadığına inananlardanız. Biz
gördüklerimizin yani değiştirmenin sorumluluğunu alanlardanız. İşte bu
yüzden toplumsal yaşamın en önemli odaklarından birini; eğitimi, işçilerin,
emekçilerin, ezilenlerin ihtiyaçları doğrultusunda sorgulamak ve onların
ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmek için yola çıktık.

Eğitim sisteminin yarattığı -keza varolabilmesi için dayandığı- iki temel
sorun vardır. Bunlardan biri, büyük çoğunluğun öğrenim olanaklarından
mahrum bırakılması iken, diğeri ise öğrenim olanakları bahşedilenlerin
körleştirilerek, gerçekten koparılmasıdır. Kooperatif bu sorunların her
ikisine de çözüm yaratmak için yola çıkmıştır.

Öğrenim olanaklarından yoksunlaştırılarak toplum dışına itilenlerin,
toplumu anlama, kavrama ve toplumla ilişkilenme ihtiyaçlarını karşılayacak
araçlar üreteceğiz. Okuma yazma çalışmaları,
ilkokul-ortaokul-lise-üniversite öğrenimine destek çalışmaları gibi
faaliyetleri bu maksatla gerçekleştireceğiz.

Ezilenlerin tarihini, bilimini onlarla birlikte öğrenmek, öğretmek
iddiasını taşıyoruz. Gerçekle görünen arasındaki perdeyi hep birlikte yırtıp
atmak için; sosyal, siyasal, kültürel konularla ilgili seminer, atölye
çalışması, panel ve söyleşi düzenleyeceğiz.

Eğitimin, öncelikle ona dünyayı değiştirmek için ihtiyaç duyanları içerecek
bir özgürleşme pratiği olduğunu düşünüyoruz; bu nedenle yaptığımız
çalışmaların asıl muhataplarına ulaşmasını sağlayacak yol ve yöntemlerle
hareket ediyoruz.

Biz 'söz' ün kudretinin sınırlı olduğuna inananlardanız. Söylemekten,
yakınmaktan bıkanlardanız. Biz, sözün, eylemsiz uçucu ve anlamsız olduğunu
düşünenlerdeniz ve artık, sorun tespit etmeyi bırakıp çözüm üretmeye geçmek
için çağırıyoruz. Dayanışmayı yeşerterek güncel sorunlarımıza birlikte çözüm
üretmek ve bunu hayata geçirmek üzere attığımız ilk adım Özgür Yaşam Eğitim
ve Dayanışma Kooperatifi'dir.

Özgür Yaşam Eğitim ve Dayanışma Kooperatifinde sorunlarımızı birlikte
çözmenin yollarını arayabilir, dayanışma ve güven ilişkilerini yeniden
yeşertebilir, güneşli, güzel günleri hep birlikte inşa edebiliriz. Sözle
yetinemeyenleredir sözümüz: Gelin, hep bir ağızdan türkü söyleyip, suları
ağlardan hep birlikte çekelim; gelin, güzel günler için birlikte eyleyelim.

2002-2003 GÜZ DÖNEMİ
PROGRAMI

".....
antenler yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa rotatifler,
kitaplar yalan söylüyorsa,
duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa,
beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların,
dua yalan söylüyorsa,
ninni yalan söylüyorsa,
rüya yalan söylüyorsa,
meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ayışığı,
söz yalan söylüyorsa,
renk yalan söylüyorsa,
ses yalan söylüyorsa,
ellerinizden geçinen
ve ellerinizden başka her şey
herkes yalan söylüyorsa,
elleriniz balçık gibi itaatli,
elleriniz karanlık gibi kör,
elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun,
elleriniz isyan etmesin diyedir.
Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız
bu ölümlü, bu yaşanası dünyada
bu bezirgân saltanatı,
bu zulüm
bitmesin diyedir "

SOSYALİST MÜCADELELER TARİHİ

1789 Fransız Devriminden, Ekim Devrimine toplumsal kurtuluş mücadelelerinin
seyrini, bu amaçla kurulan teşkilatların tarihlerini, kazanımlarını,
yarattıklarını, yanlışlıklarını, eksiklerini öğrenip tartışacağımız bu
çalışmada bugünkü toplumsal kurtuluş mücadelesine de o günlerden edinilen
deneyimlerin ışığında gözden geçirmeyi de ihmal etmeyeceğiz.
(Her hafta - Çarşamba, 19:00)
**************
FAŞİZM ATÖLYESİ

Faşizmin ne olduğuna ve ne olmadığına dair bir tartışmanın yürütüleceği;
faşizmin ve anti-faşist mücadelenin dünden bugüne gelişim, değişim seyrinin
tartışıldığı; bugün Avrupa'da yükseliş sinyalleri veren faşist kökenli
dalganın mahiyeti; faşizmin örgütlenme yolları, yöntemleri, araçları
hakkında araştırmaların yapılacağı bu atölye çalışması katılımcıların
istekleri doğrultusunda farklı konuları da kapsamı içine alarak
yürütülecektir.
(On beş gün de bir - Pazartesi, 19:00)
**************
GENÇLİK ATÖLYESİ

Gençliğin ne tür bir toplumsal kesim olduğunun tartışıldığı çalışmada; gerek
içinde bulunduğu dönemde önemli roller oynamış, gerekse bugüne önemli
deneyimler bırakmış gençlik örgütlenmeleri incelenecektir. Bununla birlikte
bugün halen daha varlığını, çalışmalarını sürdüren genç öğrencilerin, genç
işçilerin içinde var olduğu kitle örgütleri kendi ilkelerini,
perspektiflerini, faaliyetlerini aktaracak ve tüm bunların kattıklarıyla
birlikte farklı toplumsal kesimlerden gençlerin neye ihtiyaç duyduğu bu
ihtiyaçların karşılanması için nelerin yapılması gerektiği konusu netliğe
kavuşturulacaktır.
(Her hafta- Cumartesi, 18:00)
**************
ORTADOĞU

Yaşadığımız bölgeyi anlamak, dünyayı ve kendimizi anlamamızda önemli bir
mihenk taşıdır. Ortadoğu'da mücadele dinamiklerinin tartışılacağı bu
çalışmanın başlıkları arasında, Marksizm, ulusal sorun, savaş ve Ortadoğu,
Filistin sorunu gibi konular yer almaktadır.
(Her hafta- Cuma, 19:00)
**************
ANARŞİZM ÜZERİNE SÖYLEŞİLER

Bu çalışma, Anarşizm nedir, ne değildir konuları hakkında Tayfun Gönül'ün
hazırladığı seminerlerden oluşmaktadır.
(Her hafta- Cuma, 19:00)
**************
PROGRAM 9 KASIMDAN İTİBAREN BAŞLAYACAKTIR

Bu çalışmaların dışında, kooperatif ortaklarının ve yakınlarının
katılabileceği üniversiteye hazırlık sözel ve sayısal çalışma grupları
bulunmaktadır. Hafta sonları gerçekleşecek bu çalışmalarla ilgili ayrıntılı
bilgi kooperatiften alınabilir.
Ayrıca İngilizce ve Fransızca öğrenim, için çalışma gruplarımız da vardır.
Özgür Yaşam Eğitim ve Dayanışma Kooperatifinde farklı çalışma grupları
oluşturmak isteyenlere kapımız daima açıktır. İstek olduğu ve de imkan
yaratıldığı takdirde her tür çalışma grubu oluşturulabilir.

ADRES: Kazım Dirik Mah. Kurtuluş Cad. Seven8 Apt. 85/B Bornova - İZMİR


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center