A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) PGA - Argentina: global aktionsdag 20-21 december 2002

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Mon, 4 Nov 2002 16:06:47 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________


  ETT UPPROP TILL ALLA GRÄSRÖTTER,
   KOLLEKTIV OCH RÖRELSER...

 20 och 21 december 2002 - TVÅ DAGAR AV
   SAMHÄLLELIG OLYDNAD OCH
 SOLIDARITET MED ARGENTINAS UPPROR

     english: argentina solidarity

Medan Argentina dras djupare ner i sin finanskris har
ett fantastiskt, folkligt uppror spritt sig över hela
landet. En rörelse har utvecklats till ett levande
laboratorium i kamp, ett utrymme i vilket
morgondagens politik håller på att återuppfinnas. Det
stigande upproret exploderade i december 2001, då
över en million människor gav sig ut på gatorna,
hamrande på kastruller och fällande regeringar. Den 20
december i år kallar människor i Argentina och världen
runt till en global aktionsdag för att visa att de som
bygger alternativ till marknadens diktatur inte är
ensamma.

Från de arbetslösas rörelse, "piqueteros", som
blockerar vägar och arbetar kollektivt i sina grannskap
- till "asambleas", öppna kvartersmöten som spontant
spridit sig i städerna. Från "ahorristas", ruinerade
småsparare som varje dag anfaller bankerna för att få
sina pengar tillbaka - till
"trueque"-byteshandelsnätverk vilka 7 miljoner
människor använder i stället för pengar. Från arbetarna
i de många ockuperade och självorganiserade
fabrikerna - till gymnasieelever som ockuperar sina
skolor; en självstyrelsens och autonomins fest, en
mångfaldens och den direkta demokratins karneval
kan ses över hela Argentina.

Varje samhälleligt segment har förenats under
slagorder "Que Se Vayan Todos", de måste alla bort,
med innebörden att hela den politiska klassen måste
lämna scenen, varje politiker från varje parti, den
högsta domstolen, IMF, de överstatliga företagen,
bankerna - alla ska bort, så att människor själva kan
bestämma över sitt ekonomiskt stympade land. När de
ställts ansikte mot ansikte med ständigt ökande
fattigdom och total ekonomisk kollaps, har
människorna i Argentina funnit tillräckligt med mod
att fortsätta sitt motstånd, och har samlat tillräcklig
kreativitet för att börja bygga praktiska alternativ till
kapitalismens förtvivlan.

Från Angola till Nepal, Bolivien till Turkiet dyker
samma sprickor i den nyliberala "logiken" upp, och
människor gör motstånd då deras länders ekonomi
faller samman och deras samhällen stympas av
utlandsskuld. Ett dussin länder är färdiga att bli "det
nästa Argentina", och många av dem kan ligga
närmare oss än vi föreställt oss.

Vi måste vara redo, inte bara att göra motstånd, utan
också redo att återbygga våra samhällen när den
ekonomiska och ekologiska krisen träffar oss. Om det
folkliga upproret i Argentina lyckas, visar det världen
att människor kan leva genom en allvarlig kris och inte
bara överleva, utan vara starkare, och möjligen
lyckligare efter att ha kämpat för ett nytt sätt att leva.

Två dagar i december, då tiotusentals argentinare
kommer att ta till gatorna för att fira förra årets uppror,
kommer aktioner och evenemang världen över att
förkunna solidaritet med dem.

Vad kan du göra under dessa dagar? Några idéer... Tag
med kastruller ut på gatan och fira med ljudet av en
Cacerolazo. Starta ett kvartersmöte i området där du
bor. Blockera en väg i solidaritet med Piqueteros.
Ockupera din arbetsplats eller skola och pröva på litet
självstyre. Lägg beslag på samhälleligt överflöd medan
du dansar tango. Sabotera det kapitalistiska julfirandet
genom att öppna ett bytestorg. Möjligheterna är
obegränsade!

De två dagarna av samhällelig olydnnad strävar bland
annat till:

 1.att visa att den antikapitalistiska rörelsernas rörelse
  kan röra sig bortom enbart uppror och gentemot
  en verklig samhällelig revolution. En revolution
  bestående av tusentals revolutioner, i vilka
  människor börjar bygga upp det liv de vill och är
  redo att försvara det, i stället för att enbart
  protestera mot vad de inte vill ha. Och att påminna
  om att Argentina är ett inspirerande exempel på
  detta.
 2.att bygga upp ett kraftfullt globalt nätverk i
  solidaritet med Argentina. Rörelserna i Argentina
  riskerar att isoleras, utan den känsla av trygghet
  och ömsesidig inspiration som uppnås genom
  global solidaritet kommer de att lida under
  ytterligare repression. Trots att många i den
  globala rörelse som består av rörelser har sagt
  "Vilken tur att Argentina finns till", när vi fått vårt
  hopp pånyttfött under de mörka dagarna efter den
  11 september, har de flesta människorna som tagit
  till gatorna i Argentina ingen aning om hur vida
  deras optimism har nått. Att se världens rörelser
  handlande tillsammans i solidaritet med deras
  kamp kommer att ge argentinarna stöd i deras
  fortsatta kamp.
 3.att lära oss från händelserna i Argentina och
  applicera det vi lärt oss i byggandet av våra egna
  autonoma utrymmen, grannskaps-asambleas,
  alternativa ekonomiska system, självstyre etc.
 4.att sprida berättelser och information om
  rörelserna i Argentina till rörelser världen runt.

För att delta i organiseringsarbetet i Västeuropa, skicka
e-post till: listraaf.be


   Argentina | actions 2002 | www.agp.org*******
          *******
   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad


A-Infos Information Center