A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Orduda intihar oranları yüksek

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, 4 Nov 2002 19:10:53 +0200


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Sanal Molotof Mesaj Panosu ::: nesimi bomber molotov
http://www.network54.com/Hide/Forum/message?forumid=120309&messageid=1036406783


Orduda intihar oranları yüksek
Orduda toplam ölümler arasında intihar edenlerin sayısının yüksek oranda
olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, askere alımlarda ve askerlik süresi boyunca
düzenli olarak psikiyatrik kontrol yapılmasını önerdi.
Adli Bilimler Dergisi'nin ilk sayısında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde
(GATA) 1994-2000 yılları arasında adli otopsileri yapılan olguların
incelendiği bir araştırmaya yer verildi. Araştırma kapsamında söz konusu
yıllar arasında yapılan 114 adli otopsi dosyası incelendi. Bu olguların
yüzde 61.3'ünün ateşli silah yaralanması sonucu olduğu (yüzde 31.5'i bitişik
atış), yüzde 5.3'ünün patlayıcı madde infilakı, yüzde 7.1'inin asfiksi
(oksijensiz kalma), yüzde 6'sının yanık, yüzde 0.9'unun elektrik çarpması,
yüzde 0.9'unun myokard infarktüsü, yüzde 2.6'sının solunum-dolaşım
yetmezliği, yüzde 0.9'unun mide bağırsak sistemi kanaması, yüzde 1.8'inin
toksik madde etkisine bağlı ve yüzde 7'sinin ise diğer nedenler sonucu ölüm
olduğu saptandı. Araştırma yazısında şu saptamalara yer verildi:
"Asfiksi ölüm olgularının çoğunluğunu oluşturan ası sonucu ölümler intihar
olduğunun bir göstergesidir. Aynı biçimde ateşli silah ölümlerinin 36
tanesinin bitişik atış olması da intiharı düşündürmektedir." Araştırmada,
ateşli silah yaralanması sonucu ölüm olgularının çoğunluğu oluşturmasının
beklenen bir sonuç olduğuna dikkat çekildi. Yazıda yer alan bilgilere göre,
adli soruşturma tutanaklarının da mevcut olduğu dosyalarda yüzde 37.7 gibi
önemli bir oranda intihar ve yüzde 3.5'lik oranda öldürülme sonucu ölüm
olduğu görüldü.
(Milliyet, 17 Ekim 2002)


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center