A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Türkiye'de vicdani ret

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, 4 Nov 2002 19:01:39 +0200


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Radikal ::: Murat Çelikkan - 2 Kasım '02
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=55200&tarih=02/11/2002


...
Türkiye'de vicdani ret

"Bir savaş daha kapımıza dayandı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden Irak'a sevk
edilmeye başlanan binlerce askeri personel ve alarm durumuna geçirilmiş
ordular, yüz binlerce insanın ölümü, milyonlarcasının yaralanması, sakat
kalması ve binlerce yılda telafi edilemeyecek doğa tahribatıyla sonuçlanacak
bir savaşa hazır durumda bekliyor.

Bu çılgın tahribat, şimdilik dünyanın efendisi iddiasındaki birkaç devletin
başında olan kişilerin kanlı dudakları arasından çıkacak bir söze bakıyor!
Ünlemle biten cümleler sadece emir cümleleri değildir. Karşı çıkış cümleleri
de ünlemle biter. Bir hafta önce aramızdan biri, Mehmet Bal, kendi cümlesini
kurdu: "Savaşa, savaş eğitimine ve aygıtlarına hayır!" Askerliği
reddettiğini açıklayarak cümlesinin sonuna itiraz ünlemini yerleştirdi.
Kendi varoluşunu başkalarının yokoluş ve güçsüzleşmesi üzerine
kuramayacağına kanaat getiren her insan gibi, bu tercihinin sonuçlarının da
farkındaydı. Militarist aygıtla işbirliği yapmayacağını beyan ederek, bir
süredir askerlik yaptırıldığı birliğe gitti ve askeri kimlik ile eşyaları
sahiplerine geri verdi. Bu tavrıyla emre itaatsizlik konumunda olduğundan,
askeri mahkemede yargılanmak üzere tutuklu olarak Adana Askeri Cezaevi'ne
sevk edildi.

Bizler, Mehmet Bal ile Dayanışma Komitesi olarak, insanlara birbirini
boğazlatan ya da bunun eğitimini dayatan ve bunu vatanseverlik olarak
yutturmaya çalışan kültürü reddediyoruz. Ölüm korkusu ve yüceltilmesinin
baskısı altında şekillenmiş değil, karşılıklı özgür seçimlere dayalı bir
yaşam arzuluyoruz ve Mehmet'in eyleminin de bu doğrultuda alınmış ahlaklı ve
önemli bir tavır olduğunu düşünüyoruz. Mehmet Bal'ı, yalnız
bırakmayacağımızı, duyuruyor ve herkesi dayanışmaya çağırıyoruz." Mehmet Bal
ile Dayanışma Komitesi, İstanbul-İzmir.


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center