A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) vicdani redçi Mehmet Bal'a uygulanan muamele (en)

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, 4 Nov 2002 17:53:50 +0200


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Adana 6. Kolordu Askeri Cezaevi'ne
Fax: +90-322-322 8136

Londra, 1 Kasım '02
Vicdani redçi Mehmet Bal'a uygulanan muamele

Sayın Albay,

Uluslararası Savaş Karşıtları, Adana Askeri Tutukevi'nde bulunan vicdani
redçi Mehmet Bal'a uygulanan muameleyi kaygıyla izlemektedir. Aldığımız
bilgilere göre, Mehmet Bal'a zorla cezaevi üniforması giydirilmekte ve
elleri kelepçeli bir durumda hergün tıbbi kontrole götürülmektedir. Mehmet
Bal, bu uygulamaları protesto etmek amacıyla açlık grevine başlamıştır.

Uluslararası Savaş Karşıtları Mehmet Bal'ın vicdani reddinin saygıyla
karşılanmasını talep ediyor ve bu saygının zorla cezaevi üniforması
giydirilmesini de kapsıyacağına dikkat çekiyor. Uluslararası insan hakları
standartlarına göre, vicdani red temel bir insan hakkıdır. Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun bir dizi kararında buna işaret
edilmiştir.

Uluslararası Savaş Karşıtları, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Komisyonu'nun,
İşkence, Kötü, İnsanlık dışı ya da Aşağılayıcı yada Cezalandırıcı Davranış
Özel Raportör'ünü doğrudan bilgilendirerek Mehmet Bal'a kötü, insanlık dışı
ve aşağılayıcı davranışların engellenmesi için önlemler almaya davet
edecektir.

Uluslararası Savaş Karşıtları sizi temel insan haklarına ve tutukluların
standart haklarına saygıya davet eder. Bu Mehmet BaL'a zorla cezaevi
uniforması giydirilmemesini ve fiziksel bütünlüğünün korunması kapsar.

Uluslararası Savaş Karşıtları bu faxı yanıtlamanızı ve Mehmet Bal'a
uluslararası standartlara göre davranılması için nasıl önlemler aldığınızı
izah etmenizi talep etmektedir.

Saygılarımızla,

(Andreas Speck)
Uluslararası Savaş Karşıtları


ingilizce aslından çeviren: Defne


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center