A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Vicdanın redde bakan fotoğrafı

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, 4 Nov 2002 16:50:50 +0200


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Radikal ::: Yıldırım Türker - 04/11/2002
http://www.radikal.com.tr/veriler/2002/11/04/haber_55390.php


Vicdanın redde bakan fotoğrafı

Adanmış bir ülkücüydü. Uşak'ın Banaz ilçesinden, çiftçilikle uğraşan altı
çocuklu bir ailenin oğluydu. Vatan millet aşkıyla yanıp tutuşuyor,
yoksulluğa, adaletsizliğe olan tepkisini milliyetçiliğin bayrağına sarılarak
gösteriyordu. Meslek lisesi mezunuydu. Gözü karaydı. İnancı ve gençliğinin
sarhoşluğu içinde sürüklenmeyeceği serüven yoktu. Nitekim bir gün iki
arkadaşıyla birlikte bir kuyumcunun öldürülmesi olayına karıştı. Cinayetin
siyasi bir yanı yoktu. Ama cinayetin aydınlanması ve tutuklanması, Mersin'de
yapmakta olduğu askerliğine rastladı. Henüz 20 yaşındaydı. Eskişehir Askeri
Cezaevi'nin bir koğuşu artık ondan soruluyordu. Koğuş mümessiliydi.
Ardındaki cinayetten söz etmez, kuyumcunun ölümündeki sorumluluğunu kabul
etmezdi. Adı, Mehmet Bal'dı.

Bir gün koğuşuna bir vicdani retçi geldi. O zamana dek tanıdığı kimseye
benzemiyordu. Mehmet, koğuş mümessilliğini ciddiye alırdı. Yeni gelenleri
korumaya çalışır, onların ezilmesine izin vermezdi. Yeni gelen tuhaf adamla
uzun uzun tartışıp onu anlamaya çalıştı. Adam, asker kaçağı değildi.
Askerlik yapmak istemediğini gerekçeleriyle açıklamış, başına gelecekleri de
kabul etmişti. Hayır, silaha dokunmayacaktı. Hayır, askerlik eğitiminden
geçmeyecekti. Hayır, bedeli hapis de olsa asker olmayacak, sayılı gündür
geçer deyip katlanmayacak, inancını savunacaktı. Vicdandan, vicdanın kan
kardeşi retten bahsediyordu. Bu en ağır sivil itaatsizlik eylemiyle savaşın,
ölümün, emir alıp emir verme üstüne kurulu toplumsal ilişkilerin karşısına
dikiliyordu. Kasırga karşısında bir saz kadar güçsüzdü. Ama öte yandan göz
kamaştırıcı bir gücü vardı. Koruma altına almayı, geçiştirmeyi reddettiği
hayatının kırılganlığından alıyordu bu gücü. Sorgulanması
imkânsızlaştırılmış, tabular anası olarak göğsümüze çökmüş bir konuda akıllı
olmayı bir yana bırakıp bize vicdanının uğultusunu dinletiyordu. Güvendiği
büyükleri yoktu. Savaşın ve hayatın emir-komuta zincirinin bir halkası
olmayı reddeden bu adamın tahliye edildikten bir süre sonra yine hapishaneye
kendi iradesiyle dönüşü inanılmazdı. Belki de Mehmet, adama o an inanmaya
başladı. Vicdanın ne olduğunu ağrılarından biliyordu. Silahı, kanı, ölümü
tanımış olmak elinden tuttu. Ölümle, silahla, savaşla yüzleşti.
İlkgençliğinin yedi yılını geçirdiği hapishaneden çıktığında gücünü
güçsüzlüğünden, bütünlüğünü paramparça hayatından aldığını bilen bir Mehmet
Bal'dı.

Hemen askere alındı. Silah almayı reddetti. Kendisine büro görevi verildi.
Dokuz buçuk ay kendini didikleyerek askerliğini sürdürdü. Sonunda militarist
aygıtla hiçbir biçimde işbirliği yapmayacağını beyan ederek askeri kimlik ve
eşyalarını birliğe teslim etti. Şimdi, Adana Askeri Cezaevi'nde yargılanmayı
bekliyor. Tek tip giysiyi reddettiği için açlık grevine başladı. İki kişilik
hücrede kelepçeli tutuluyor. Morali yerinde.

Biraz kısaltarak açıklamasını veriyorum.


Açıklama

Bizzat dokuz buçuk ay gibi bir süre içinde bulunduğum askerliğe, 18 Ekim
2002 tarihi itibariyle devam etmemeye ve vicdani reddimi açıklamaya karar
vermiş bulunuyorum. Beni askerliği yapmayı reddetmeye götüren nedenler
kısaca şöyledir:
Militarizm, özü itibariyle yok etmeyi bir sorun çözme yöntemi olarak kabul
eder. Kendisini haklı çıkarabileceği çeşitli nedenleri öne sürerek,
sonuçlarından da kendini kurtarmak için çeşitli yasalarla
yaptığını/yapacağını meşrulaştırmaya çalışır. Bu aşamaları gerçekleştirirken
elbette egemen kesimlerle de tam bir uyum içinde çalışarak, hem onların
isteklerini gerçekleştirmeye yardımcı olur, hem de kendisi için kaynak
yaratır. Yaratılan bu durumlar o kadar açık ve nettir ki,bunu görmemek için
kişi ne kadar çabalarsa çabalasın, vicdan her defasında kendini ortaya
koyarak gerçeklerin inkâr edilemeyeceğini belirtir. İnsanları en çok ikna
eden sağduyu dediğimiz o duygu ise her defasında çeşitli gerekçelere
yaslanarak, yaratılan bu durumların görmezlikten gelinmesini ister, hatta bu
oyunda gönüllü yer almanın daha doğru olacağını öne sürer. Sağduyunun
güvenli ortamını seçmek insana daha cazip gelse de, uzun erimdeki sonuçları
vaat ettiklerinin tam aksini ortaya koyacaktır.

Militarizmin özünü teşkil eden bir diğer unsur ise kayıtsız şartsız
itaattir. İnsanı kayıtsız şartsız itaate götüren yollar da özenle
hazırlanmıştır. Ta en başından itibaren içine doğulan coğrafyanın ve
toplumun güvenliğini sağlama iddiasıyla, kişiye sırası gelince bu yolda
katılımı dayatılır. Kişiye hiçbir biçimde fikri sorulmaz. Gerekçeler
hazırdır. İnsanların çizilen bu yolda gösterdikleri davranışlar adeta
kutsallaştırı-larak sunulur. İçine doğduğun toplum, hatta anne ve baba bile
bunların doğruluğundan ve kutsallığından hiç şüphe etmemektedir. Kendi
çocuklarını, birilerinin ortaya koyduğu bu yolda fedaya dahi hazırdırlar.

Dünyanın içinde bulunduğu şu anki durum da yukarıdaki kirli oyunları net bir
şekilde yansıtmıyor mu? ABD ve yandaşlarının 11 Eylül'ü ve başka birtakım
bahaneleri öne sürerek önce Afganistan'ı yerle bir etmesi, şimdi de Irak'a
saldırmak için hazırlanmasının altında yatan gerçek nedenlerin güvenlik vs.
olmadığını herkes biliyor. Fakat sağduyunun güvenli kolları herkesi sarmış
durumda. İnsanlar atılacak bombaların paramparça ettiği/edeceği tüm
canlıların oluşturduğu/oluşturacağı manzarayı vicdanlarına nasıl kabul
ettiriyorlar acaba? Birkaç kesim dışında çeşitli platformlarda dillendirilen
çağrılara hiç kimsenin karşılık vermemesinden ve savaşa karşı tepkisini
ortaya koymamasından, dolaylı da olsa ABD ve yandaşlarının güç aldığı da bir
gerçek değil midir?

Gerek kendi yaşamımda bizzat yaşayarak edindiğim acı deneyimler, gerekse
dokuz buçuk ay doğrudan içinde bulunarak edindiğim izlenimler doğrultusunda
vicdanımın sesini daha fazla inkâr edemeyeceğimi anladım. Bundan sonrası
için gerekçesi ne olursa olsun vicdanım ve iradem dışında bana askeri veya
sivil, yerel veya evrensel, hiçbir kişi, kurum veya yapının dayatacağı
hiçbir edimi yerine getirmeyeceğimi belirterek vicdani reddimi kamuoyuna
deklare ediyorum.

Ayrıca kaçmak gibi bir düşüncemin olmadığını belirtmek isterim. Son bir defa
birliğe giderek askeri kimliği ve eşyaları teslim edeceğim. MEHMET BAL


Bal'la dayanışmaya

Vicdan, kişisel huzursuzluğun kaynağıdır. İnsanın dünyayla yüzleşmesinde onu
aklıselim diye dayatılan toplumsal zapturapt aygıtına karşı kışkırtandır.
Yalnızca vicdanına kulak veren, kendi toplumsal kimliğini kişisel ahlakına
kurban etmekten çekinmeyenler, iyice yalıtılmış, dünyanın ses geçirmeyen
kıyısında bırakılır. Vicdani retçilerin, yani askerlik yapmayı reddedenlerin
yıllar önce başlatmış olduğu mücadele karşısında basın-yayın organlarının
kör-sağır-dilsiz kalması, tam da bunun aleni örneğidir.

Tekrarlıyorum.

Gün gelecek, insanlık tarihinin yeniden yazımında kahramanlıklarıyla
göğsümüzü kabartanlar; arkalarına adsız şehitlerin dev gölgesini almış,
savaşlarda kazandıkları madalyalarla göğüsleri süslü, omuzları apoletlerle
ağırlaşmış muzafferler olmayacak. Tarihin şu insana dar gelen loş döneminde
her şeyi göze alarak vicdani ret hakkını savunan; direnişleriyle insana ve
vicdana selam yollayanlar olacak.


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center