A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) 19 Aralık Katliamı ve CHP

From worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sun, 3 Nov 2002 04:10:32 +0200


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Aşağıda okuyacağınız yazı, yenilir-yutulur içerikte bir şey değil. Geç
olarak ve dolaylı bir yoldan elime geçti... Otoriter sosyalistlerin
haberlerini yayımlamak adetimiz değil. Ama bu email anarşistler için
de -yeterinden fazla- haber değeri taşıyor.
CHP'nin artık (ya da herhangi bir dönemde) sol olup olmadığı tartışılır bir
şey, ama anarşistler için sanırım bunun pek de bir önemi yok. Ancaaak...
Bence aşağıdaki iddia, iddianın birincil muhatabınca yanıtlanması gerekiyor.
Ne adına? En basitinden; insanlık olabilir mi? Çünkü -bence- böylesi bir
iddiaya doyurucu bir yanıt veremeyen muhatap da bu suça ortaktır.
Bu haberimiz, hala 'devrimcilik' okunu taşıyan bu partinin en azından aktif
bireylerinin eline geçerse, bu kişiler lütfen okuduklarını sorgulasınlar...
Sormaları gereken kişilere ve yerlere sorsunlar. Sormadıkça, didiklemedikçe,
'güneş de balçıkla sıvanır', 'değerler de bokla'...


DHKC Basın Bürosu
25 Ekim '02
Açıklama 278

19 ARALIK KATLİAMI VE CHP

* Tarihte hiç bir şey sonuna kadar gizli kalmaz!
* Açıklıyoruz: Tanıklarıyla ortaya çıktı:
19 Aralık Katliamında CHP Genel Başkanı Baykal'ın da Onayı Alındı!
* Baykal, bu onayı vermekte hiç bir tereddüt etmedi.
* Onay vermekle yetinmedi; Bu operasyon karşısında tüm CHP örgütünün
tavırsız kalmasını da sağladı!

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı, 19 Aralık Katliamı Konusunda Bildiklerini
Açıklamaya, Bu Büyük Operasyona İlişkin CHP ve Genelkurmay Arasında Yapılan
Anlaşmayı Açıklamaya Çağırıyoruz!

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 2000 Kasım'ında tüm parti teşkilatlarına bir
genelge gönderdi. Genelgenin içeriği özetle şöyleydi: "Ülkemiz önümüzdeki
günlerde sıcak gelişmelere gebedir. Kamuoyunda umulmadık bir süreç
yaşanacak. Parti örgütleri, parti binalarını parti üyesi olmayanlara
açmayacaklar ve gelişen olaylar karşısında herhangi bir demeç
vermeyeceklerdir. Bu talimatlara uymayanlar hakkında gerekli işlemler
yapılacaktır."
Baykal, durup dururken yollamamıştı böyle bir genelgeyi.
Genelkurmaya çağrılmış, orada bir anlaşma yapılmıştı.
Yüzyıllardır siyasi alanda bir çok kez kanıtlanmıştır: gerçekler ilelebet
gizli kalamaz. CHP Genel Başkanı Baykal'ın katliam ortaklığı suçu da gizli
kalmamıştır. Yarın daha başka bilgi ve belgeler de ortaya çıkacaktır belki.
Bize bugün için ulaşan bilgiler, Deniz Baykal'ın 19-22 Aralık katliamı
karşısındaki tavırsızlığını, F tipleri konusundaki suskunluğunu ve bütün bu
iki yıl boyunca gerçekte hiç bir şey yapmadığı halde gerçekleşen
"yükselişini" de açıklayıcı unsurlar içermektedir. Genelkurmayla Baykal
arasındaki görüşme ve anlaşmanın ayrıntılarını, o zaman CHP içinde
bulunanlardan Cephe'ye ulaşan bilgiler çerçevesinde aktaralım:

Genelkurmay-Baykal Anlaşması
Bu genelge üzerine bazı CHP'liler Deniz Baykal'la görüşüyorlar. Genelgenin
nedeni soruluyor. Baykal, yarı örtük, yarı açık, "Jandarma ve Genelkurmay
tarafından çağrıldığını, görüştüklerini, genelkurmayın hapishane sorununu
çözmeye kararlı olduğunu, söyleyerek genelgenin asıl nedenini açıklıyor:
bunun için kamuoyunda umulmadık şeyler yapılacağını, kendilerinin onayının
istendiğini, bunun karşılığında kendilerinin önünün açılacağının
vadedildiğini " anlatıyor ve ekliyor: "Bunları (devrimci tutsakları, tutsak
yakınlarını, devrimcileri) partiden uzak tutacağız, partimizi ve
partililerimizi de bu olaydan uzak tutacağız..."
CHP Genel Merkeziyle bu tartışmalar üzerine, bir grup CHP'li İstanbul'da
CHP'den ayrıldıklarını açıkladılar; ancak onlar da kendi hesapları
çerçevesinde kamuoyuna tartışmanın bu yönlerini açıklamadılar.
Bilgiler, 2000 Aralık'ından sonraki gelişmelere uygundur.
Bir; CHP ve lideri, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliamı
karşısında adeta ortadan kaybolmuştur. Sıradan bir muhalefet partisinin
göstermelik açıklamaları bile duyulmadı onların ağzından.
İki; CHP içinde varlığı bilinen demokrat kişilerin bile sesinin çıkması
engellendi.
Üç; Bu dönem, Baykal'ın, andıçlarla hareket ettiği artık herkesin malumu
olan burjuva medya desteğinde yeniden parlatıldığı dönemdir.

19 ARALIK KATLİAMI VE SADETTİN TANTAN
Operasyonun Uygulanması Görevi Tantan Ekibine Verildi
Hapishanelerdeki devrimci tutsaklara karşı, MGK'da bir çok kararlar alındığı
biliniyor. 19-22 Aralık katliamına, devletin bir yıldır hazırlandığı, bizzat
bakanlar ve askeri yetkililer tarafından açıklandı.
Cephe'ye ulaşan bilgiler, bu niyetin 30 Temmuz 2000'de, jandarma komutanlığı
ve MİT önerisi olarak kesin bir karara dönüştürüldüğünü gösteriyor. Bu
tarihte operasyon ve F tipine sevk kararı devletin her kademesinde
onaylanıyor. Sıra, operasyonu yürütecek komuta merkezinin hazırlanmasına
geliyor.
Sadettin Tantan'ın önerisi üzerine Marmara bölgesindeki (İstanbul, Bursa,
Çanakkale en önemli operasyon bölgeleri çünkü) jandarma güçlerinin başına
Osman Özbek getiriliyor. Yine Tantan'a yakın olan Tuğgeneral Engin Hoş ,
Marmara Bölge Komutanlığında görevlendiriliyor; kararların bizzat
uygulanmasının başındaki isim Engin Hoş'tur. Engin Hoş, Adapazarlı ve
Abazadır. Tantan'ın isteğiyle alt kadroda görevlendirilen subayların bir
çoğunun ortak özelliği Abaza ve Çerkez oluşlarıdır.
Bayrampaşa'daki 19 Aralık katliamını gerçekleştiren Jandarma Yarbay Mehmet
Ay'dır. Daha sonra Albay rütbesine terfi ettirilmiştir. Bunların altındaki
katliamcılardan biri de Yüzbaşı Zeki Güngör'dür. Resmen Jandarma Alay
Komutanı Halil İbrahim Tüysüz olmasına rağmen, operasyonun fiili yönetimi bu
ekipte olmuştur.

Katliam Sırasında CHP'lilerle Askerlerin Görüşmesi
19 Aralık operasyonu başladığında, bir grup CHP'li, Maslakta Tuğgeneral
Engin Hoş'un bulunduğu yere gittiler. Bize bu görüşmeyi aktaranların,
görüşmeye gidenler olarak belirttiği isimler arasında herkesin tanıdığı üç
isim de var: Murat Karayalçın, Mehmet Moğultay, Fikri Sağlar.
Sözü geçen isimler, general Engin Hoş'tan operasyonun durdurulmasını
istiyorlar. Tuğgeneral, kamuoyuna açıklanmış bir yetkili olmadığı için, önce
şaşırıyor. Ancak ne bunu, ne operasyonu tartışmıyor gidenlerle. Onları
alenen kovuyor. Ve operasyon sürüyor!

CHP'nin 19 Aralık'taki siyasi sorumluluğu ortadaydı;
Şimdi maddi sorumluluğu da açığa çıkmıştır:
CHP; 19-22 Aralık katliamı karşısındaki, F tiplerinde sürdürülen işkence ve
tecrit karşısındaki, 97 insanımız karşısındaki suskunluğuyla, oligarşinin
katliam suçunun siyasi ortaklarından biriydi. Ancak bu tanıklıklar, CHP'nin
katliam ortaklığının sadece "susmak"la sınırlı kalmadığını gösteriyor.
Tutuklu yakınları, F tipleriyle ilgili bir çok girişimleri sırasında,
CHP'nin kapısını da çaldılar. İki yıldır bu kapı, tutuklu yakınlarına hiç
açılmadı.
CHP, özellikle seçim gündeme geldikten sonra, kendilerine yazılı, sözlü bir
çok biçimde yöneltilen " F Tipleri konusunda ne diyorsunuz?" sorusuna da
ısrarla cevap vermemiştir.
Neden vermedikleri şimdi daha açıktır.
19 Aralık 2000'den bu yana yaklaşık iki yıldır, F tipleri konusunda, ölüm
orucu direnişi konusunda, bir şey söylemedik hemen hiç bir kesim
kalmamışken, CHP hep SUSAN olmuştur.
Bir suçlu psikolojisiyle davranmışlardır.
Her an, daha büyük suçlarının açığa çıkmasından korkmuşlardır.
Ama korkunun ecele faydası olmadı.
Genelkurmayın, MGK'nın, TÜSİAD'ın icazetini almak için çırpınan Baykal,
bunun için satmayacağı hiç bir şey olmadığını bir kez daha kanıtlamıştır.
Bunun için evet demeyeceği bir uşaklık, bunun için evet demeyeceği bir
katliamcılık olmadığını göstermiştir. İktidara gelecek CHP ve Deniz
Baykal'ın aynı aşağılık politikayı sürdüreceğinden hiç kimsenin kuşkusu
olmasın.
Takke düşmüş, sanki herşeyin ve 19 Aralık'ın, F tiplerinin dışındaymış gibi
görünen Baykal'ın katliam ortaklığı, F tipi savunuculuğu ve bunu aşağılık
bir pazarlık üzerine yaptığı açığa çıkmıştır.
Başta Deniz Baykal olmak üzere, bu anlatımlarda adı geçen herkesi, tüm halka
açıklama yapmaya çağırıyoruz.
Bildiklerinizi, suçunuzu veya suçluları açıklayın!
Siz açıklamasanız da er geç daha başka bilgiler de açığa çıkacak!


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center