A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara-DTCFli anarşistlerin seçim karşıtı bildirisi

From anki anarki <ank_aa@yahoo.com>
Date Sat, 2 Nov 2002 08:30:26 -0800 (PST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

OY HAKKININ KIYMET-İ HARBİYESİ

Seçim müsameresi nedeniyle sağlı-sollu tüm iktidar
heveslileri ambalajlarını yeniden tasarımlayarak, yeni
ürün pozu takındı.

Oraya, buraya ve şuraya savrulmuş "sessiz
kalabalık"lar rengini belli etmeye, "kadrolar"ı
barajdan aşırmaya yarayacak sayısal değerler olmaya
zorlanıyor.

Seçilebilme ihtimaline inanmanın şişirdiği egolar,
mangaldaki kül lezzetinde gerzek hitabetleriyle,
uyur-gezer bir cahiller ordusu gibi gördükleri
kararsızları heveslendirme telaşına düşmüş.

Aynı anda hem talepkar hem tehditkar olabilen bu
gönülçelenler toplum olarak çok sevdiğimiz birer
yalandır.

Seçim oyununun asal kuralı, pusula(yakında sen de
kavuşacaksın)yı elinde tutanın zengin bir çeşitlilik
ve cazibe karşısında seçme eyleminin hakimi olduğuna
inandırılmasıdır.

Seçme iradesi, statükonun yüksek müsadeleriyle sana
bahşettiği bir özgürlük biçimidir ve dokunulamaz,
karışılamaz, eleştirilemez devlet iradesinin yeniden
vücut bulması yolunda kullanılır.

Tüm politik dağarcıklar, olabildiğince çabuk bir
biçimde toplumu homojenleştirici söylemsel
hegamonyalara dönüşmeye, ülkeyi kurtarmak için yola
çıkan sevimli misyonerler de yüksek makamların
saygınlık budalası profesyonelleri olmaya bakar.

Yönetme-yönetilme hiyerarşisinin bir yaşam gerçeği
olarak kabulü üzerine kurulu tahakküm mekanizmasının
yeni şövalye adaylarına yüz verme. Kurtarıcı
hayaletlerin pelerinine tutunma.

DOKUNULMAZ KAL; DOKUNULMAZ YARATMA


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center