A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Koreanska arbetares vapen - solidaritet & gerillataktik

From Jon Weman <jone97@hotmail.com>
Date Thu, 7 Mar 2002 20:43:33 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

RYTER: Koreanska arbetares vapen - solidaritet & gerillataktik

En stor kraftmatning pagar just nu mellan fackforeningarna och den
nyliberala regeringen i Sydkorea. Kraftverksarbetarna strejkar i protest mot
regeringens privatiseringar och mot forsamrade arbetsforhallanden. Bada
sidor anvander sig av alla tillgangliga metoder.

De 5000 strejkande elverksarbetarna i Sydkorea lurade den samlade
kravallpolisen natten till den 27 feb genom att i skydd av morkret, i
grupper om 5 - 10 personer lamna Souls universitet som omringats av
kravallpolis.
Koreansk polis har en historia av valdsamma tillslag mot strejkande
arbetare, som hittils brukat samlas pa sina arbetsplatser eller pa
offentliga platser. Darav denna nya "gerillataktik".
Nu genomsoker istallet 10.000 poliser Souls forstader efter strejkledarna,
men har hittils haft ringa framgang och har darfor utvidgat sokandet genom
att bl.a. utlova en stor beloning till tipsare och genom att forhora
strejkledarnas familjer och vanner.
De strejkande har hittils hallit kontakt med varandra via internet och
mobiltelefoner. Regeringens hot om att stanga ned de strejkande forbundens
hemsidor har arbetarna forberett sig for genom att lagga upp en spegelsida
pa den stora radikala fackforeningens, KCTU, huvudsida. De har aven borjat
forbereda spegelsidor baserade utanfor Korea.

Strejken har framkallat solidaritet fran stora delar av det koreanska
samhallet, bland annat med att gomma strejkledarna och genom bidrag. De
strejkandes familjer har organiserats i en sarskild enhet som haller
demonstrationer och samlar stod. Den 26 feb strejkade over 130.000 medlemmar
av radikala fackforbund i solidaritet med elverks-, gasverks- och
jarnvagsarbetarna (de tva senare forbunden har sedan dess atergatt i arbete
efter att regeringen utlovat forhandlingar).
KCTU varnar for att generalstrejken kommer att upprepas om de efterlysta
strejkledarna fangslas.
Fackforbunden i manga lander, daribland Sydafrika, Indien, Indonesien,
Frankrike och Holland, har uttryckt sitt stod. Ingenting fran Sverige sa jag
vitt jag kunnat se, daremot.

Jon Weman

Kalla: KCTU: "History in the Making: the Second Day of the Strike and
Solidarity General Strike", History in the Making III: the Electricity
Workers Strike" (via http://www.base21.org och http://picis.jinbo.net )
The Korea Herald, "Police expanding nationwide hunt for union leaders"

http://www.koreaherald.co.kr )


"Lita inte pa nagon, inte ens pa oss"
Ryter, anarkistisk nyhetsbyra

Om inget annat namns av skribenten, sa ar denna artikel fri att kopiera,
sprida vidare och atertryckas under villkoret att skribenten och RYTER klart
framgar som kalla. Rekommenderat ar att artikeln undertecknas
&#8221;Skribent/RYTER&#8221; och att e-post skickas till oss sa vi vet var,
hur och vad som kopieras, sprids vidare och atertrycks.

For prenumeration pa vara kostnadsfria nyheter, om du/ni vill anvanda vara
nyheter i din tidning/site, om du vill veta hur du kan hjalpa oss:
ryter2001@hushmail.com
Varfor inte tipsa en van om RYTER?


   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad
A-Infos
News