A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) OFFENTLIG LISTA ÖVER ÅTAL OCH DOMAR

From S.olidaritet <solidaritetsgruppen@hotmail.com>
Date Tue, 4 Jun 2002 12:17:16 -0400 (EDT)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

Hej!
Här kommer en uppdaterad lista över åtal och domar. Längst ner finns det
lite statistik över läget efter EU-toppmötet i GBG2001. Lite längre fram (om
någon vecka) kommer det även komma en version på engelska.
Ha det bra och ta hand om er
Med kamratliga hälsningar
Sandra, solidaritetsgruppen Göteborg

**********************************************************
OFFENTLIG LISTA ÖVER ÅTAL OCH DOMAR
**********************************************************
2002-05-30

Ändingar sedan 2002-03-09:
#3 HR förhandling 020530
# 5 EH HR förhandling 020523
# 6 Samtliga friada
#12 HR sänkte straff till 6 mån
#17 HD sänkte straff till 4 mån
#22 Domen har vunnit laga kraft
#23 Domen har vunnit laga kraft
#25 JA har överklagat till HR
#26 Dom 1 år 6 mån, överklagat till HR
#28 Dom 1 år 3 mån, överklagat till HR
#29 Dom 1 år 4 mån, överklagat till HR
#30 TR förhandling inställd, inget nytt datum satt
#31 MA Dom1 år 6 mån, LJ 3 mån + skyddstillsyn
#32 Domen har vunnit laga kraft
#33 Domen har vunnit laga kraft
#34-46 Nya åtal*Åtal #: 01
Datum f åtal: 2001-07-03 samt 2001-07-27
Yrkande: Våldsamt upplopp i två fall
Tilltalad: SS ("Tysk skjuten i benet")
Hovrättens domslut: fängelse 1 år 8 mån. + 10 års inreseförbud.( ökat 6 mån)
Status: Domen har vunnit laga kraft. Fick inte prövningstillstånd i högsta
domstolen. Har påbörjat avtjäna sitt straff på anstalt

*Åtal #: 02
Datum f åtal: 2001-07-04
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: 7 danskar (se nedan)
Hovrättens domslut domslut (Detsamma som tingsrätt):
JB = fängelse 6 mån,
CWC = fängelse 5 mån,
RLH = fängelse 5 mån,
LJ = fängelse 8 mån,
JM = sluten ungdomsvård 1 mån,
KS = fängelse 8 mån,
JS = fängelse 6 mån;
Status: : Domen har vunnit laga kraft. Fick inte prövningstillstånd i högsta
domstolen

Åtal #: 03
Datum f åtal: 2001-07-06
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: AA ("26-årig Stockholmare")
TRs domslut: Åtalet ogillas, han frikänns.
Status: Överklagat till hovrätt av åklagare.Hovrättsförhandling 2002-05-30

Åtal #:4
Datum f åtal: 2001-07-06
Yrkande:Våldsamt upplopp
Tilltalad:EI (30-årig Göteborgare)
Hovrättens domslut: Fängelse 10 månader
Status Oklart om överklagan till HD


Åtal #: 05
Datum f åtal: 2001-07-06
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: EH ("19-årig Stockholmare")
Tilltalad: IA ("19-årig dalmas")
TRs domslut: Fängelse 8 månader (båda)
Staus: I A har börjat avtjäna straffet på anstalt. E H HAR överklagat till
hovrätt. Förhandling 020523

Åtal #: 06
Datum f åtal: 2001-07-09
Yrkande: Förberedelse till grov misshandel och grov skadegörelse
Tilltalad: SB (Fem danskar, togs 12 juni)
Tilltalad: JPJ
Tilltalad: KM
Tilltalad: JDR
Tilltalad: SKS
Hovrättens domslut: Friade (Samma som tingsrätt)
Status:. JDR har fått skadestånd för tiden han satt häktad.

*Åtal #: 07
Datum f åtal: 2001-07-11
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: LL ("43-årig Italienare")
Hovrättens domslut: fängelse 2 år + utvisning med 10 års inreseförbud (sänkt
6 mån)
Status: Domen har vunnit laga kraft. Nekats prövningstillstånd i HD. Sitter
på anstalt i Norge. Har anmält till Europadomstolen, som kan klandra Sverige
och utdöma skadestånd, men inte göra något åt straffpåföljden


*Åtal #: 08
Datum f åtal: 2001-07-13
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: JE ("20-årig från Nacka")
Hovrättens domslut: fängelse 2 år 6 mån (samma som tingsrätten)
Status: Domen har vunnit laga kraft. Nekats prövningstillstånd i HD. Har
anmält till Europadomstolen, som kan klandra Sverige och utdöma skadestånd,
men inte göra något åt straffpåföljden

*Åtal #: 09
Datum f åtal: 2001-07-12
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: PR ("33-årig engelsman")
Hovrättens domslut: fängelse 1 år+utvisning med 10 års inreseförbud (samma
som tingsrätten)
Status: Domen har vunnit laga kraft. Nekats prövningstillstånd i HD
Avtjänar straff på anstalt. HAR AVTJÄNAT SITT STRAFF. Har deporterats till
England 13/2-02

* Åtal #: 10
Datum f åtal: 2001-07-12
Yrkande: Våldsamt
Tilltalad: MV("24-årig Malmöbo")
TRs domslut: Fängelse 1 år
Status: Dragit tillbaka sin överklagan. Domen har vunnit laga kraft

*Åtal #: 11
Datum f åtal: 2001-07-13
Yrkande: Våldsamt upplopp och försök till grov misshandel
Tilltalad: JBB ("24-årig tysk")
Hovrättens domslut: fängelse 2 år + utvisning med 10 års inreseförbud (ökat
med 9 mån)
Status: Domen har vunnit laga kraft. Nekats prövningstillstånd i HD
Avtjänar straff på anstalt

Åtal #: 12
Datum f åtal: 2001-07-13
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: TA ("38-årig Göteborgare")
Hovrättens domslut: Fängelse 6 mån (sänkt tre månader)
Status: Oklart om överklagande till HD,

*Åtal #: 13
Datum f åtal: 2001-07-16
Yrkande: Våld mot tjänsteman, försök till våld mot tjänsteman. Rån alt
misshandel och stöld
Tilltalad: TK (21-årig finsk göteborgare)
TRs domslut: Fängelse 8 mån
Status: Överklagas ej. Domen har vunnit laga kraft.

*Åtal #: 14
Datum f åtal: 2001-07-17
Yrkande: Sabotage
Tilltalad: JB (24-årig Partillebo)
TRs domslut: Fängelse 1 år
Status: Domen har vunnit laga kraft. Den åtalade drog tillbaka sin
överklagan.

*Åtal #: 15
Datum f åtal: 2001-07-18
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: PP ("24-årig fr Norsborg")
TRs domslut: Åtalet ogillas(frikänd)
Status: Överklagat av åklagare, men han skrev senare av målet. Alltså fri.

*Åtal #: 16
Datum f åtal: 2001-07-18
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: HH ("20-årig från Berlin")
Status: Hovrätten ogillade åtalet, dvs frikännande. (Tingsrättsdom: 14 mån +
utvisning)

*Åtal #: 17
Datum f åtal: 2001-07-17
Yrkande: Våldsamt upplopp och skadegörelse
Tilltalad: JA ("19-årig Göteborgare")
Hovrättens domslut: Fängelse 1 år 8 mån (Sänkt 4 mån)
Högsta domstolens domslut: fängelse 4 månader ( sänkt 16 månader)


Åtal #: 18
Datum f åtal: 2001-07-20
Yrkande: Våldsamt upplopp samt stöld
Tilltalad: JP ("25-årig Angeredsbo")
Hovrättens domslut: fängelse 2 år 6 mån. (Sänkt 18 mån)
Status:Överklagat till HD. Väntar på besked om prövningstillstånd.

Åtal #: 20
Datum f åtal: 2001-08-29
Yrkande: Våldsamt Upplopp alternativt medhjälp till våldsamt upplopp
Tilltalad: 8 pers (”Sambandscentralen”) Se nedan
HRs domslut:
AB = fängelse 1 år 8 mån (3 år 6 mån i TR)
MJ = fängelse 1 år 4 mån (3 år i TR)
AL = fängelse 2 år 4 mån (4 år i TR)
SaN = fängelse 1 år 4 mån (3 år i TR)
StN = fängelse 1 år 4 mån (3 år i TR)
RS= fängelse 2 år (3 år 6 mån i TR)
MW = fängelse 2 år (3 år 6 mån i TR)
HS= fängelse 1 år 8 mån (3 år 6 mån )
Status: Har överklagat till HD


*Åtal #: 21
Datum f. åtal: 2001-09-28
Yrkande: Våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman
Tilltalad: HW ("skottskadade 19-åringen")
Tingsrättens domslut: fängelse 8 mån.
Status: Överklagas ej. Domen har vunnit laga kraft.

*Åtal #:22
Datum f åtal:2001-11-06
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: FR (24-årig värmlänning)
TRs domslut: 8 mån fängelse
Status: Har inte överklagat. Domen har vunnit laga kraft


'Åtal #:23
Datum f åtal: 2001-11-28
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: FHA (17-årig örebroare)
TRs domslut: Villkorlig dom med samhällstjänst 160 tim
Status: FHA har återtagit sin överklagan till hovrätt. Domen har bunnit laga
kraft


Åtal #:24
Datum f åtal: 2001-11-05
Yrkande: Stöld
Tilltalad:HO, DA (Malmö, resp Danmark)
Status: Datum för tingsrättsförhandling ej satt

Åtal #:25
Datum f åtal: 2001-11-30
Yrkande:Våldsamt upplopp
Tilltalad: EL (18-åring, Linköping)
JA (22-åring, Linköping)
LB (18-åring, Linköping)
TRs domslut: JA 2 års fängelse, EL och LB villkorligt med 175 h
samhällstjänst
Status: JA har överklagat till hovrätt. HR förhandling 020904

Åtal #:26
Datum f åtal: 2001-12-17
Yrkande:Våldsamt upplopp
Tilltalad: EB (20-åring, Stockholm)
TR:s domslut: Fängelse 1 år 6 mån
Status: Har överklagat till hovrätt.Hovrättsföhandling är satt till 020930


Åtal #:27
Datum f åtal: 2002-12-18
Yrkande: Skadegörelse
Tilltalad:HC och JS (17 åringar, Göteborg)
TRs domslut: Vård inom socialen resp. 80x30 dagsböter
Status: Tagna 11 juni för graffitimålning. Oklart om överklagat till hovrätt

Åtal #:28
Datum f åtal: 2002-01-09
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: UJ (20-åring, Göteborg)
TR:s domslut: 1 år 3 månader
HR:s målnummer: 2475-02
Status: : Har överklagat till hovrätt

Åtal #:29
Datum f åtal: 2002-01-11
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: MK (20-åring från Göteborg)
TR:s domslut: 1 år 4 månader
Status: : Har överklagat till hovrätt

Åtal #: 30
Datum f åtal: 2002-01-14
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: JÖ (20-åring Norrköping)
Status: Inget datum satt för tingsrättsförhandling

Åtal #: 31
Datum f åtal: 2002-01-16
Yrkande: Våldsamt upplopp, stöld, främjande av flykt
Tilltalad: LJ, MA (18 åring, 19 åring, Norrköping resp okänd)
TR:s domslut: MA 1 år 6 månaders fängelse, LJ 3 månaders fängelse och
skyddstillsyn
Status: Har ännu inte överklagat

*Åtal #: 32
Datum f åtal: 2002-01-25
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: MC, DD, CRB, MS (17,16,17,17 år, Göteborg)
TR:s domslut: Samhällstjänst
Status: Inte överklagat. Domen har vunnit laga kraft

*Åtal #: 33
Datum f åtal: 2002-02-12
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: AA (17-åring Göteborg)
TR:s domslut: Vård inom socialtjänsten och 60 h samhällstjänst
Status: Inter överklagat. Domen har vunnit laga kraft

Åtal #: 34
Datum f åtal: 2002-04-02
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: JH (19 åring Stenungsund)
StatusTid för Tingsrättsförhandling 020429

Åtal #: 35
Datum f åtal: 2002-05-14
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: OB (17 åring Göteborg)
Status:Tid för Tingsrättsförhandling 020527

Åtal #: 36
Datum f åtal: 2002-04-02
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: LT (23 åring Skåne)
Status:Tid för Tingsrättsförhandling

Åtal #: 37
Datum f åtal: 2002-04-05
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: TH (20 åring Halmstad)
Status:Tid för Tingsrättsförhandling

Åtal #: 38 (Se även åtal #5)
Datum f åtal: 2002-04-12
Yrkande: Våld mot tjänsteman m.m.
Tilltalad: IA (20-åring Sthlm)
Status:Tid för Tingsrättsförhandling

Åtal #: 39
Datum f åtal: 2002-04-12
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad: ES (19 åring Stockholm)
Status:Tid för Tingsrättsförhandling

Åtal #: 40
Datum f åtal: 2002-04-17
Yrkande: Förberedelse till grov misshandel
Tilltalad: PG (23 åring Lund)
Status:Tid för Tingsrättsförhandling 020523

Åtal #: 41
Datum f åtal: 2002-04-19
Yrkande: Medhjälp till våldsamt upplopp
Tilltalad:PH (23 åring Malmö)
Status:Tid för Tingsrättsförhandling

Åtal #: 42
Datum f åtal: 2002-04-26
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad:JJ (17 åring Höganäs)
Status:Tingsrättsförhandling 020506

Åtal #: 43
Datum f åtal: 2002-05-07
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad:MP (22åring Tumba)
Status:Tid för Tingsrättsförhandling är satt till 020604

Åtal #: 44
Datum f åtal: 2002-05-13
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad:DB (XX åring Västerås)
Status:Tid för Tingsrättsförhandling ej satt
SOLGRUPP:

Åtal #: 45
Datum f åtal: 2002-04-15
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad:TRA (29 åring Norge)
Status:Tid för Tingsrättsförhandling ej satt

Åtal #: 46
Datum f åtal: 2002-05-16
Yrkande: Våldsamt upplopp
Tilltalad:ANE (21åring Malmö)
Status:Tid för Tingsrättsförhandling ej satt

Summa: 020530
Antal åtal: 46 st
Antal åtalade 71 st
Antal avslutade processer: 30 st; 26 fällande domar, 4 friats helt. Av de
20 personer vars domar vunnit laga kraft och som fick fängelse ligger
medelstraffet på 9 mån. De övriga fällda var under 18 år, och fick därför
inte fängelse.
56 domar (inkl ej avslutade processer) : 36 fängelsedomar, 10 fällande men
ej fängelse, 8 friade, 2 oklart

Fängelsestraffen har i genomsnitt legat på 1 år 2 mån för de som dömts till
fängelse. Om underlaget är samtliga som befunnits skyldiga är medellängden
på fängelsestraffet 11 mån (Personer under 18 år har inte dömts till
fängelse i något fall)
För personer över 18 år är lägsta straffet 4 månader (åtal #17). (I
Tingsrätten dömdes denna person till två år, i hovrätt till 1 år 8 mån. HD
sänkte till 4 mån) Högsta straffet är på 2 år och 6 mån (åtal#8 och #18)
Ca 83 % av de åtalade är män
Vart de åtalade kommer ifrån: 20 göteborgare, 30 från övriga Sverige, 13
från Danmark, 3 från Tyskland, 1 italienare, 1 engelsman, 1 norrman

Sex personer sitter i fängelse - åtal 1,5,7,8,11,21, en person har avtjänat
sitt straff, åtal 9

OBSERVERA! Detta är en sammanställning av alla åtal som väckts och som har
samband med EU-toppmötet. Alla ovan är inte aktivister och vänsterfolk
(t.ex. åtal #4, #13, #14)

* betyder att målet är avslutat
(TR= Tingsrätt, HR= Hovrätt, HD= Högsta domstol)


<html><DIV>

<DIV>SEND STUFF HERE!</DIV>

<DIV>&nbsp;</DIV>

<DIV>Solidarity Group GBG</DIV>

<DIV>c/o Syndikalistiskt forum</DIV>

<DIV>Box 7267 </DIV>

<DIV>SE-402 35 Gothenburg</DIV>

<DIV>SWEDEN</DIV>

<DIV>Tel: +46 (0)733-164296 </DIV>

<DIV></DIV>

<P>e-mail: <A
href="mailto:solidaritetsgruppen@hotmail.com">solidaritetsgruppen@hotmail.co
m</A></P>

<P>Financial support:</P>

<P>Our account info: </P>

<P>Postgirotbank</P>

<P>405 06 Stockholm</P>

<P>SWEDEN</P>

<P>Swift "number": pgsisess </P>

<P>Account Name: Nisse-Latts minnesfond</P>

<P>Account number: 27602-2 </P>

<DIV></DIV>All many goes directly to the prisoners. All work is done
voluntarily.</DIV></html>


_________________________________________________________________
Chat with friends online, try MSN Messenger: http://messenger.msn.com

   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad
A-Infos
News