A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Bolivyalı Anarka-Feministlerle Söyleşi (en)

From zamane divane <anarsistbakis@yahoo.co.uk>
Date Tue, 31 Dec 2002 03:17:41 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

[BOLİVYA] LA PAZ'DAKİ ANARKA-FEMİNİST GRUP 
MUJERES CREANDO'DAN 
JULİETA PAREDES İLE SÖYLEŞİ


Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler,
açıklamalar vb, [...] ile gösterilmiştir. 

Soru: Mujeres Creando [Kadınlar Yaratıyor] nasıl
ortaya çıktı? Amacı nedir? 
Julieta Paredes: Mujeres Creando, heteroseksüelliğin
bir davranış kalıbı ve feminizmin ise bölücü olarak
değerlendirildiği 1980'lerin kibirli, homofobik ve
totaliter Bolivya Sol'una bir tepki olarak üç kadın
(Julieta Paredes, Maria Galindo ve Monica Mendoza)
tarafından başlatılan bir "delilik"ti. Bu bizimki gibi
bir toplum için yeni bir şey değildi, bu nedenle bu
tip bir eleştiriyi biz zaten geliştirmekteydik. 
Bizim Sol'a dair eleştirimizin bir diğer boyutu,
ahlaksız, sahtekar ve iki yüzlü bir ahlakla inşaa
edilmiş toplumsal pratiğe ilişkindi. Sokaklarda
devrimci, sözlerinde devrimci, konuşmalarında
devrimci, ama evde kendi sevdiklerinin, kendi
ailelerinin diktatörleri. 
Son dönemlerde Sol içinde yaşadığımız tüm
deneyimlerimizi inceliyoruz; aynı zamanda da tüm Latin
Amerikalı feministler için bir deneyim olan
Arjantin'de düzenlenen San Bernard konferansında ilk
defa yerimizi alarak öğreniyoruz. 
Mujeres Creando için, amacımıza doğru ilerlemenin
yollarından biri de (diğeri ise yaratıcılık)
çeşitlilik [ing. diversity] kavramını kucaklamaktır.
Çeşitlilik bizim için aslidir, çünkü eğer diğer
grupların nasıl oluştuklarına bakacak olursanız,
bunlar genellikle aynı çeşit insanlardan oluşmaktadır
(komşuluk, gençler, işçiler, lezbiyenler, vb.).
Çeşitlilik toplumdaki bu "kapalı odacıkları"
eleştirmenin yoludur. Mujeres Creando lezbiyenlerden
ve heteroseksüellerden, beyazlardan ve yerli
kadınlardan, genç ve yaşlı kadınlardan, boşanmış ve
evli kadınlardan, köylü ve şehirli kadınlardan, vb.
oluşmakta. Sistem bizi "kapalı odacıklar" içine
hapsetmeye çalışıyor, bizi bölerek daha etkin bir
şekilde kontrol edebilmek için. 
Burada önemli olan şey, diğer kadınlarla olan
bağlantımız sayesinde, bizler Latin Amerikan
feminizminin içinde geliştiği çeşitliliği görmeye
başlıyoruz; yani çiftçiler, öğrenciler, askerler,
lezbiyenler vb. var. Bu çok güzel ve bizi büyüledi. 
Ardından yanlızca kadın olmanın yeterli olmadığını
fark ettik... derin siyasi farklılıklar vardı. Bizler
feminist hareket içinde yoğrulup feminist olduk, ve
yine de sonuçta bize boşluk gibi gözüken bir şeyler
var: tamam, iyi ve çeşitli, peki ama bizim (hükümete)
iktidara karşı duruşumuz neydi? 
Bizimle kapitalizmin yıkılmasından bahsedenler
arasındaki fark, onların yeni toplum için getirdikleri
önerilerin ataerkil soldan kaynaklanıyor olmasıdır.
Mujeres Creando içindeki feministler olarak bizler
devrim, sistemin gerçekten değişmesini istiyoruz; biz
ne yanlızca kapitalizmi değiştirmek istiyoruz ne de
yanlızca kadına yönelik tavırları değiştirmek
istiyoruz; aynı zamanda gençlere ve çevreye karşı olan
tavrın da değişmesini istiyoruz. Biz düşlediğimiz
feminizmin tarihsel ve uzun-soluklu bir dönüşümle
ataerkilliği değiştirmesini istiyoruz. 
Örgütlenmemizi oluşturma sürecinde --patronlara hayır,
hiyerarşiye hayır--, ben kendi adıma konuşuyorum ve
kimseyi temsil etmiyorum... Bunu daha önce de söyledim
ve yine söyleyeceğim; bizler Bakunin veya CNT'den
dolayı değil, nenelerimiz yüzünden anarşistiz ve bu
çok güzel bir anarşist okul. 

S: Latin Amerika'da bir feminist olmak nasıl bir şey? 
JP: Bizim toplumuzda feminist olmak demek
neoliberalizme ve onun ideolojisine karşı savaşmak
demektir; bizim için, feminist olmak demek ırkçılığı,
(Sol'un içindeki ve keza anarşizmin içindeki)
maçoluğu/cinsiyetçiliği, homofobiyi, ev içi şiddeti,
vb.'lerini ifşa etmek demektir. Bu kuşağın
(neoliberalizme mahkum olmuş ve Dünya Bankası, İMF
vb.'nin vahşi politikalarının yöneticileri olan)
cinsiyetçi, bürokratikleşmiş, teknokrat kadınlarını
ifşa etmek demektir. Bizlerle onlar arasındaki fark
işte bu: onlar iktidarı kullanıyorlar ve sistemin
içindeler, ve bu nedenle de daima onlar söylediklerine
muhalefet edenlere karşı (askeri, ekonomik, toplumsal,
siyasi) kuvvetleri kontrol ediyorlar. 
Yani, bizler iktidarla, devletin kadınlarla ilgili
kurumlarıyla veya bakanlıklarla ilgilenmiyoruz. Bizler
sokaklarda pratiğin ve kuramın güncel inşasıyla ve
yaratıcılığımızı beslemekle ilgileniyoruz. 
Bizim kuşağımız, nasıl ki geçmişte burjuvazi ile
proletarya arasındaki adaletsiz ilişki ifşa edilmişse,
erkekle kadın arasındaki adaletsiz ilişkiyi ifşa
etmektedir. Bu mücadelelerin sonucu devrim olmalıydı,
ancak sistem bu mücadelelerin arkasındaki duygu ve
görüşleri asimile etti, onları anlamsız kıldı. Toplum
bugün sadece kadın veya erkek olmanın ne demek
olduğuyla ilgileniyor, bu ikisi arasındaki ilişkinin
adaletsizliğini ortaya çıkarmıyor. Feminizm bu alanı
geri kazanmanın yollarını araştırıyor; onun hem
tanımlayıcı yanını, ama daha önemlisi ifşa edici
niteliğini. Erkeklerle kadınlar arasındaki
eşitsizlikle savaşmanın ataerkillik karşıtı kuramımızı
yaratma savaşımızın en önünde yer almasını sağlamaya
çalışıyoruz. 
S: Toplumsal hareketlerde "kadınların eksikliği"
hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bir söylenti mi, yoksa
tarihsel bir gerçeklik mi? 
JP: "Kadınlar nerede" diye soran insanların gözleri
bağlanmış gibi geliyor bana. Devrimci hareketlerin
başlangıcından beri bizler daima oradaydık. Öte
yandan, günümüzde toplumsal hareketler (Sem-Terra, de
los Deudores, Madres y Abuelas de Palzo de Mayo),
bunların tümü kadınların önderliğinde diktatörlüğe
karşı direnen ve onu göğüsleyen kavgalardır. Kamusal
ve özel yaşamda bölünme, bir gözbağı görmekteyiz,
gördüğümüz şey mücadelerde yer alan kadınların
silinmesidir. 
S: Ataerkil toplumun telkinleriyle büyümüş erkekler ve
kadınlar, Mujeres Creando'nun amaçlarına nasıl tepki
veriyor? 
JP: Kadınlar hem korkuyor hem de sempati duyuyorlar.
Cinsiyetçi kadınlar maço erkeklerden çok daha inatçı
ve saldırgan. Erkekler bizle cinsel ilişki kurmak
konusunda dikkatliler; korkuyorlar, bu bir tür
kompleks... ancak bize bir tür saygı da duyuyorlar,
çünkü on on bir yıldır mücadele ediyoruz. 
Başlangıçta, çoğu kadın sempati duyuyordu, ama sonra
korktular, çünkü bizimki talepkar ve radikal bir
programdı, ama herşeyin suni ve sulandırılmış olduğu
bir yerde çalışmanın tek yolu da bu. Ve bize sempati
duyan erkekler ise sanki herşeyle ilgileniyorlarmış
gibi bizi takip ediyorlardı, ancak bizim anneleri gibi
olmamızı, onları beslememezi istiyorlardı; birazcık
uyuşuklardı çünkü kendi gruplarını [cinsiyetçilik
konusunda kendi erkek gruplarını] yaratmakla
yüzleşmeyi kabul etmek istemiyorlardı. 
S: Yazdığınız kitaplar, yaptığınız video ve
grafitilerle bağlamında, toplumsal değişime ilişkin
görüşünüz nedir? 
JP: Tüfeği arzular gibi bir mikrofonu veya kamerayı
arzulayabilirsiniz... İletişime, yaratıcılıkla aynı
seviyede yüksek bir öncelik verdik --yani yaratıcı
iletişime. Böylece köklerimizden kopmayı tercih ettik,
ve onları bırakarak yaratıcı bir iletişim sürecini
başlattık. 1992'de grafitilere başladık. Cochabamba,
Santa Cruz ve diğer yerlerde yaptık bunu. 
Ve böylece, yaptığımız tüm çalışmalar içinde, (Mujeres
Creando imzalı) grafitiler isimsiz değildir --neler
istediğimiz yazıyoruz, ve herkes MC'nin bu bölgede
olduğunu anlıyor, ve eğer birisi bizi hapise atmak
isterse, buraya gelip bunu yapar. Ne zaman graffiti
yapmaya çıksak, korkuyoruz. Ancak bunu yapmaya
hakkımız olduğunu düşünüyoruz... Coca-Cola parasını
veriyor ve boyuyor [duvarları], Repsol parasını
veriyor ve [duvarları] boyuyor, peki öyleyse biz
parasını ödemeden boyayamaz mıyız? Mesele duvarların
boyanması değil, bunun için para ödenmemesi. Eğer
kamusal alan için para ödemek zorundaysak, o zaman bu
demokrasi için büyük bir çelişkidir. Kamusal nedir,
özel nedir? Sokaklar kamusal alandır, tüm bir şehir
bahçe; evinizdeki hapishaneden işyerinizdeki
hapishaneye gittiğiniz bir hapishane koridoru değil...
eğer bu kamusal ise o zaman herkes kullanabilir. Ama
kamusal alan için para öderseniz o zaman bu özel
[alan] haline gelir. Kamusal alan yok olur. Bu
tartışmayı başlatalım. Kirli nedir? Temiz nedir?
"Duvarlarımı kirletiyorsunuz!" Oh, öyleyse Coca-Cola
bir boyacı ile anlaşınca, duvarları kirletmiyor mu? Bu
estetik bir kavramdır. Bence onlar duvarları iğrenç
bir şekilde kirletiyor. Ve biz ne yaptık, kendi
grafitimizi, bu ise çok güzel. 
S: Mujeres Creando'nun önündeki projeler neler? IMC
Bolivya'ya katılmanız söz konusu mu? 
JP: Eğer Mujeres Creando'nun devam etmesini
istiyorsak, kendisini sorgulaması lazım, ve "şirin
feministler grubu" benzeri bir efsaneyi temsil
etmemeli, çünkü toplumda kök salmak zorundayız. Bunun
için, diğer kadınlar ve diğer toplumsal gruplar için,
Mujeres Creando kavramları dahilindeki feminizmi
kurabileceğimiz bir alan (Creando Feminismo Autonomo
--Otonom Feminizmi Yaratma) oluşturmayı öneriyorum...
ve insanların bu deneyimleri Indymedia aracılığıyla
öğrenmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. 
Benim ayrıcalıklı alanım kadınlar için olacaktır;
onlarla başlamak istiyorum. İndymedia alanı sayesinde
diğerlerini ve kendimi beslemek için oradan başlamak
istiyorum. Kadınlara ait bu alanının diğerlerinden
ayrı olması gerektiğini düşünmüyorum --eğer kadınlarla
başlarsak daha derin tartışmalara yönelebileceğimizi
düşünüyorum. Ama bunu Indymedia'da başlatmak ve
kadınlarla bitirmek istemiyorum. Bu kadınlar
tarafından, hem kadınlar VE hem de erkekler için
yapılan bir öneridir. 
(Indymedia'dan) 

Çeviri: Anarşist Bakış 


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center