A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) HUTF'de IP saldirisiyla ilgili Anarsistlerin Bildirisi

From "karakizil" <karadokya@hotmail.com>
Date Sun, 29 Dec 2002 04:52:47 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________
I&#351;çi Partisi saldiriyor&#8230;

Varoluşlarını ve bugünlere taşıdıkları geçmişlerini; &#8220;iktidar&#8221; olmak namına 
her daim &#8216;koşullara&#8217; göre siyaset güden Aydınlık geleneği, bugün geldiği 
noktada &#8220;devletin bizzati&#8221; kendisi olma yolunda ilerlemektedir. Aydınlık 
geleneği ve farklı alanlardaki kolları, son yirmi dört yıllık politik 
yaşamını, çeşitli muhalif ve karşı kimlikleri arkasında özgür yaşamın en 
büyük düşmanı olan devlet ve güçleri tarafından çizmektedir.

Çok geriler gitmeye gerek yok; özellikle 28-Şubat sonrası T.C ordusuyla 
girdiği yakın ilişki; Aydınlık geleneğinin vardığı noktayı &#8216;somut&#8217; bir 
şekilde özetliyor.

Son dönem; resmi ideolojinin adı &#8216;Kemalizm&#8217;le ve yorumlanışlarıyla 
uzlaşması, hatta onun bir parçası olması bir diğer aydınlık geleneği 
gerçeğidir. Akla gelebilecek her şeyi bilinçli-paranoya yöntemiyle, &#8216;dış&#8217; 
düşmanla açıklaması bundan bağımsız bir siyaset anlayışı değildir.

Kendisini anti-emperyalist olarak nitelendiren bu gelenek, diğer sistem-içi 
partileri dahi kıskandıracak bir şekilde ordu yandaşıdır. Filistin&#8217;le 
dayanıştığını söyleyen Aydınlık geleneği (İşçi Partisi), ordunun İsrail&#8217;le 
tank ihalesi de dahil her türlü işbirliğini alkışlamış ve desteklemiştir. Ve 
bugünlerde karşısında olduğunu söylediği ABD&#8217;nin, Irak&#8217;a karşı yürüttüğü 
sıkıştırma ve yok etme anlayışını; Musul ve Kerkük bölgelerinin alınması 
gerektiğin söyleyerek destekliyor. İşçi Partisi için bugün Irak&#8217;ta &#8216;ne için 
öldüklerini dahi bilmeyen&#8217; insanların hiçbir önemi yoktur.

Ne ilginç bir tesadüftür ki; ne zaman toplumsal muhalefet yükselişe geçme 
eğiliminde olsa, İşçi Partisi devreye girer ve kendi hariç her şeyi 
&#8211;Mit&#8217;teki dostlarının katkılarıyla- provakatör ilan eder. Geçen dönem, (ne 
kadar sağlıklı(sız) bir muhalefet süreci olduğu ortadadır) yeni yök yasa 
tasarısı karşıtlığı üzerinden yakalanan &#8220;üniversiteli&#8221;(!) kıpırdanışı, 
İP&#8217;nin Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsüne saldırısı ve bu saldırının 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsüne yansımaları üzerine, deyim 
yerindeyse &#8216;bıçakla&#8217; kesilmiştir. Aynı dönem İsrail saldırganlığına karşı 
gelişen II. İntifada, Türkiye&#8217;de de toplumun farklı kesimlerinden destek 
bulurken (ki İşçi Partisi kendini İsrail karşıtı olarak konumlandırmıştır) 
üniversite alanında ki süreç, bir-fiil gündemini İ.P ve kampus saldırılarına 
kaydırmıştır. Bu örnekler sayfalara sığdırılamayacak kadar çoktur.

İktidar odaklı yapılanmaların bütününde bulunan, (dönemsel taktiklerle 
açıklanan (!) ) fakat bizzat doğasının bir parçası olan milliyetçilik, 
şovenizm, &#8216;iç-dış&#8217; mihrak anlayışı ve &#8211;er veya geç- sistemle işbirlikçilik; 
Anarşist devrim anlayışının karşı tarafıdır.

23.Aralık.2002 günü olduğu gibi; bulunduğumuz her alanda tahakküm düzeni ve 
onun tüm aygıtlarının karşısındayız !
Beytepeli Anarşistler
*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center