A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Emeğin Toplumsal Mücadelesinde Anarşistler

From Karak&#305@ainfos.ca;,z&#305@ainfos.ca;l <karadokya@hotmail.com>
Date Fri, 27 Dec 2002 08:22:35 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________


Emeğin, Toplumsal Özgürlük Mücadelesinden Yana Anarşistlerin Web Sitesi 
TAÇANKA

http://www.geocities.com/karakizil

Toplumsal özgürlük mücadelesinde yer alan emekçilerin anti-hiyerarşik, anti 
otoriter eğilimlerini güçlendirmek, tarihsel anti otoriter deneyimleri açığa 
çıkartmak, bugüne kadar oluşmuş otoriter geleneğin dışında alternatif 
örgütlenmeler yaratabilmek üzere oluşturduğumuz “ otorite karşıtı emek” 
tartışmasını aşağıdaki başlıklarla sürdürmeyi düşünüyoruz.

1-	Tarihsel olarak emek hareketinde otorite karşıtı eğilimler

2-	Yeni üretim modelleri ve emek cephesi
a)	Sendikal hareketin bugünü
b)	İşçi sınıfı mücadelelerinde değişim
c)	Sınıf mücadelesine vurgu yapan ideolojilerdeki değişim
d) 	Fordizmden post fordizme Kapitalizm

3-	Toplumsal hareketlerin güncel dinamikleri

5- 	Kadın emeği ve diğer ezilen kimliklerin emek sürecindeki yeri

Yukarıdaki tartışma başlıklarına dair yeni önerileri veya katkı olabilecek 
her türlü materyali tacanka@hotmail.com adresine ulaştırabilirsiniz.

Web adresimiz : http://www.geocities.com/karakizil


Hoşçakalın


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center