A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Polis Vahşetine Karşı Uluslararası Eylem Günü (en)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Wed, 25 Dec 2002 07:30:46 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Polis Vahşetine Karşı Yedinci Uluslararası Eylem Günü
15 Mart 2003

15 Mart 2003 tarihi polis vahşetine karşı düzenlenen
uluslararası protesto ve dayanışma gününün yedinci
yıldönümüne denk geliyor. İlk kez 1997 yılında
İsviçre'deki [anarşist] Kara Bayrak kolektifinin
girişimi ve 'le Collective Opposé à la Brutalité
Policière' (COBP-Montreal) grubunun yardımıyla
gerçekleştirilmişti. İlkinden bu yana düzenlenen
Polis Vahşetine Karşı Uluslararası Eylem Günü (IDAPB)
başarılı oldu. Bu tarihin seçilme nedeni, 15 Mart
tarihinde 11 ve 12 yaşlarında iki çocuğun İsviçre
polisi tarafından dövülmesiydi. 

Bu gün aynı zamanda kendi aralarındaki işbirliğini
giderek arttıran küresel polis güçlerine karşı 
uluslararası dayanışma ihtiyacını yaratma ve
güçlendirme anlamında bir fırsattır.
IDAPB, bu mücadele içerisinde yer alan ve hemen 
her gün baskılara maruz kalan grup ve bireylerin 
[toplumdan] tecrit edilmelerini önleme yolunda bir 
adımdır.

Polis, devletin sağ kolu, yetkisini her gün 
kötüye kullanılır ve toptan dokunulmazlık zırhına 
sığınarak şiddet uygular. Polis kardeşliği, yani 
sessiz kalarak suça ortak olma durumu herhangi bir 
polis memurunun masum olma olasılığını tümüyle 
ortadan kaldırır. Dünyanın her yerinde, savunmak 
zorunda oldukları o "çok-değerli" kanunları 
sürekli olarak çiğneyip dururlar. Polis sebepsiz yere 
kimlik kontrolü yapar, ceza keser, bezdirir, çalar, 
gözetler, gözaltına alır, hapse atar, işkence yapar ve
öldürür. Onların öncelikli hedefleri "toplumda 
istenmeyenler"dir: yoksullar, evsizler, yerli halklar,
farklı renklerden insanlar, göçmenler ve kural-dışı 
durumdaki insanlar ("yasadışı göçmenler" ve 
yasadışı çalışan insanlar), seks emekçileri, 
eylemciler ve öğrenci eylemciler, marjinaller, 
örgütlü emekçiler, deliler, cinsiyet-temelli ve 
feminist eylemciler ve otoriteleri sorgulayan 
ve meşruiyetini kabul etmeyen insanlar.

Kapitalizmin kalelerine yönelik anti-kapitalist
küreselleşme gösterilerine, zengin ve fakir arasında
derinleşen uçuruma, yoksulluğun artmasına, yayılan
umutsuzluğa ve yaşam koşullarının kötüleşmesine karşı
devletler "sosyal barış"ı sağlayacak olan kanun ve
düzeni sürdürmek için neye mâl olursa olsun polis
güçlerine yatırım yapmaya devam ediyorlar.

11 Eylül olayının ardından tepkisel olarak gelişen 
güvenlik paranoyası dünya hükümetlerine terörizm 
ve göçmenlik karşıtı yeni faşizan-ırkçı yasalar
çıkarma fırsatı verdi. İletişimin tüm alanlarında
sistematik gözetleme, (eğer sınırı kapatmadılarsa)
sıkı sınır kontrolleri ve tüm polis güçlerine
“istenmeyen” herkese (“tehlikeli sınıf”a) karşı
sınırsız ve keyfi güç kullanma yetkisi...

Küresel bir polis devletiyle karşı karşıya olan 
bizler, Devlet gücünün zarar verdiği tüm kurbanları
desteklemek ve buna karşı eylemek gibi bir sorumluluk
taşıyoruz. Bizler sizleri de Polis Vahşetine Karşı
Uluslararası Eylem Günü etkinliğine (IDAPB) katılmaya
çağırıyoruz. Şimdiye kadar bu gün için çeşitli
şekillerde etkinlikler düzenlendi: 
sokak tiyatrosu, yazılamalar, yayınlar, gösteriler, 
konferanslar, afişlemeler, atölyeler, sergiler, 
radyo ve televizyon programları ve benzeri kültürel 
etkinlikler. Kimi gruplar ortak eylemlilikleri 
tercih ederken kimileri birden fazla etkinlik 
örgütledi. Her kolektif veya birey kendi ülkesindeki 
politik duruma, insanların herhangi bir etkinlik 
örgütleme konusundaki enerjisine ve istekliliğine, 
bulunabilen kaynaklara vb. bağlı olarak ne tarzda 
bir etkinlik düzenleyebileceğine karar verebilir. 
Bütün bunlar için belirleyici olan tek şey 
katılan insanların düş-gücü ve yaratıcılığıdır. 

POLİS = YASAL TERÖR!
YIKILSIN POLİS DEVLETLERİ!
POLİS VAHŞETİNE KARŞI ULUSLARARASI EYLEM GÜNÜ İÇİN
ÖRGÜTLENİN!

Bazı öneri ve ihtiyaçlar:

* 15 Mart tarihinde herhangi bir şey organize
edemiyorsanız, organize edeceğiniz etkinlik için bu
tarihe olabildiğince yakın bir tarih seçin.
* Eğer bu çağrıya katılamayacaksanız veya katılmak
istemiyorsanız, lütfen bu mesajı yayın ve iletin.
* Daha fazla dilde çeviriye ihtiyacımız var, bu
nedenle bu mesajın herhangi bir çevirisi bizi
fazlasıyla memnun edecektir. Ayrıca sizden
çevirilerinizi aşağıdaki email adresine göndermenizi
de rica ediyoruz, böylece kendi web sayfalarımızda
yayınlayabiliriz.
* Herhangi bir etkinlik düzenlerseniz, lütfen bize
haber iletin, böylelikle dayanışmayı güçlendirelim ve
bunun dünya-çapında duyulmasını sağlayalım.
* Sorularınız, yorumlarınız ve COBP-Montréal ve
COPB-Vancouver hakkında daha fazla bilgi edinmek için,
bizimle bağlantı kurun ve web sayfalarımızı ziyaret
edin.


COBP-Montréal ve COPB-Van


Bağlantılar:

Posta yoluyla:
COBP
c/o The Alternative Bookshop
2035 St-Laurent, 2nd floor
Montreal, Quebec
H2X 2T3

E-mail: idapb2003@yahoo.ca

Web sayfaları:
COBP-Montréal: http://www.tao.ca/~cobp/index.html
COPB-Vancouver: http://resist.ca/~copb-van


[çeviri-batur özdinç]


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center