A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) Motkraft Nyhetsbrev #145

From worker-a-infos-sv@ainfos.ca
Date Wed, 25 Dec 2002 05:45:28 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

======================================
  M O T K R A F T  N Y H E T S B R E V  nummer 145
  m o t k r a f t  n y h e t s b r e v  utkom 26 november 2002
======================================

  [Antal prenumeranter: 7640]


---------------------------------------
  Innehåll i Motkraft Nyhetsbrev #145
---------------------------------------

STOPPA NAZIMARSCHEN I SALEM

1. Kallelse: Stoppa rasismen - Salem nazistfri zon!
2. "Polisen uppmanar nazisterna till konfrontation i Salem"
3. Nationaldemokraterna stödjer nazistmarschen
4. Sverigedemokraterna uppmanar till bojkott av nazimarsch

TOPPMÖTE I KÖPENHAMN

5. Detta händer i Köpenhamn

NYHETER

6. Prag: Natoprotester trots massiva polisinsatser
7. Stockholm: Porrbiograf blockerades av feminister
8. Repression mot globaliseringsrörelsen i södra Italien
9. European Social Forum: En miljon mot kriget
10. Nya åtal väntas i Europa efter Göteborgsprotesterna

KALENDARIUM

11. Falun
12. Göteborg
13. Jönköping
14. Lund
15. Malmö
16. Stockholm
17. Sundsvall
18. Uppsala
19. Västervik
20. Västerås
21. Örebro


-----------------------------------------------------------------
  S T O P P A  N A Z I M A R S C H E N  I  S A L E M
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------
1. Kallelse: Stoppa rasismen - Salem nazistfri zon!
----------------------------------------------------

Manifestation på Rönninge Torg, vid Rönninge pendeltågsstation.
7 december 14.00

Vi har gått samman därför att vi vill stoppa den nazistiska
paraden i Salem den 7 december. Det vill vi göra genom att
mobilisera en stor manifestation. Vår manifestation ska visa att
många människor har insett att det är ett misstag att backa för
nazister, att vi har lärt oss av historien att passivitet gör
nazismen framgångsrik men att man kan besegra rädslan om man
agerar gemensamt och offentligt istället för att sitta hemma var
och en för sig.

Nazistiska parader är inte någonting man måste stå ut med och ska
inte heller vara ett normalt inslag i samhället, det gäller att
protestera vid alla sådana arrangemang. Salemmarscherna har
blivit den största sammanhållande faktorn hos nazisterna, och
samlade förra året alltifrån nazistiska organisationer som
Blood & Honour och Nationalsocialistisk Front till
parlamentariska partier som Nationaldemokraterna. Till
demonstrationen bussades det in nazister från hela Norden och
Tyskland. På samma sätt som 30 novemberdemonstrationerna stärkte
nazisterna i början på nittiotalet stärker Salemmarscherna dem
nu - och på samma sätt som massivt folkligt motstånd stoppade
dem då kan vi stoppa dem nu!

Det går inte att besegra rasismen och främlingsfientligheten utan
ett lokalt och vardagligt motstånd. Det är avgörande att
Salemborna utgör den bärande bjälken i motståndet mot nazism i
Salem. Men den 7 december är inte en lokal och vardaglig
märkesdag utan en händelse som påverkar hela landet. Därför
uppmanar vi alla till att komma och stödja Salemborna i en
manifestation mot nazismen. Det är endast om vi tystnar och
lämnar gatorna folktomma som nazisterna kan göra Salem till sin
årliga samlingspunkt.

Kommittén mot nazistparaden
Salembor mot Rasism
Nätverket mot Rasism www.nmr.nu

LÄS MER HÄR:

Faktabladet:
Sveriges mest ökända nazister bakom marschen:
http://www.motkraft.net/tema/salem/okanda

Deklaration från Salembor mot rasism:
Salem har ett problem
http://www.motkraft.net/tema/salem/smr

Rapporter från nazisternas parad i Salem 2001:
När protesterna tystnar samlas nazisterna
http://www.motkraft.net/tema/salem/2001


------------------------------------------------------------
2. "Polisen uppmanar nazisterna till konfrontation i Salem"
------------------------------------------------------------

Redan i oktober sökte föreningen Salembor mot rasism, i samarbete
med Nätverket mot rasism och Kommittén mot nazistparaden,
tillstånd för en antirasistisk manifestation i Salem under
eftermiddagen den 7:e december. Med syfte att brett, folkligt och
fredligt protestera mot den nazistparad som för tredje året i rad
anordnas i Salem.

Ansökan avslogs och i stället uppmanade polisen uttryckligen
nazisterna att söka tillståndet, vilket de nu har fått. Polisen
låter alltså nazisterna marschera under den eftermiddagen som
Salembor mot rasism har fått avslag på.

- Vi har hamnat i en situation där polismakten de facto försvårar
anordnandet av en demokratisk antirasistisk manifestation till
förmån för en nazistisk marsch, säger Marie Hedström från
Salembor mot rasism.

- Vi frågar oss om det är polisens uppgift i ett demokratiskt
samhälle att ge nazister företräde till det offentliga rummet. Vi
protesterar mot att polisen ger nazisterna företrädesrätt, i
synnerhet då deras ansökan om demonstrationstillstånd lämnats in
senare än vår, säger Marie Hedström.

- Polisens linje, att ge nazisterna demonstrationstillstånd på
samma tid som vi tidigare sökt och fått avslag på, uppfattar vi
som ett försök att skapa konfrontation. Det är ett sätt att
definiera demokratiska krafter, som riksdagspartier och
fackföreningar, som om de vore av samma skrot och korn som
obskyra nazistgrupperingar. Detta är djupt vanhedrande, säger
Jannis Konstantis från Nätverket mot rasism.


-----------------------------------------------
3. Nationaldemokraterna stödjer nazistmarschen
-----------------------------------------------

Det högerextrema partiet Nationaldemokraterna, som i valet fick
två mandat i både Haninge och Södertälje kommunfullmäktige,
kommer att delta i nazistmarschen i Salem den 7 december.
Nationaldemokraternas "konkurrerande" parti på yttersta
högerflygeln, Sverigedemokraterna, väljer att ställa in sitt
deltagande i marschen trots att de sympatiserar med budskapet på
grund av att de inte vill synas med de nazistiska arrangörerna.

Salemmarschen organiseras av den nazistiska tidningen Info14 och
har blivit den viktigaste sammanhållande manifestationen för den
svenska naziströrelsen. Info14s ledare Robert Vesterlund sitter
i år fängslad för hot och vapeninnehav, men är ändå kontakten med
polisen för att förhandla om demonstrationstillståndet.
Under förra årets Salemmarsch agerade organisatörerna från Info14
demonstrationsvakter med Vesterlund i spetsen. Manifestationen
var som en "vem är vem" inom svensk nazism. Demonstrationen
frontades av representanter för de tre nazistorganisationerna
Nationell Ungdom, Nationalsocialistisk Front och Blood&Honour.
Därefter gick deltagarna i block efter stad- och
organisationstillhörighet. Väl framme på den plats där en
Blood&Honour-medlem dödats höll Marko "Jäsä" Järvinen från denna
organisation och Björn Björkqvist från NSF tal. Året innan talade
även Erik Hägglund från Nationell Ungdom och Bo Nilsson från
Nationalsocialistisk Front. Till denna skara sluter sig nu
Nationaldemokraterna, och ställer i år upp med sin
ungdomsordförande Marc Abramsson som talare. På
Nationaldemokraternas hemsida länkar de nu Info14s
mobiliseringsida för Salem och stödjer Info14s kampanj även
ekonomiskt.

Samarbetet med Info14s nazistnätverk byggde Nationaldemokraterna
upp under sommaren vid sina manifestationer på Östermalms torg,
där Info14 agerade vaktstyrka åt ND. Sedan dess har de tagit sig
an uppgiften att vara naziströrelsens öppna ansikte utåt, medan
nazisterna agerat dess militanta gren.

Se även:
Sverigedemokraterna uppmanar till bojkott av nazimarsch
www.motkraft.net/nyheter/389

Stoppa rasismen - Salem nazistfri zon
Nätverket mot Rasism kommer att organisera en motdemonstration
mot nazistparaden, och samlas 14.00 på Rönninge torg, vid
Rönninge pendeltågsstation. Hjälp till att stoppa nazistmötet!
Kontakta lokala bussbolag och be dem avboka nazisternas bussar.
Sprid informationen om den antirasistiska demonstrationen. Och
slut upp i Salem den 7 december.
www.nmr.nu


-----------------------------------------------------------
4. Sverigedemokraterna uppmanar till bojkott av nazimarsch
-----------------------------------------------------------

Sverigedemokraterna uppmanar extremhögern att bojkotta
nazistmarschen i Salem. På sin hemsida skriver partiet att de
visserligen fördömer mordet på den unga Blood&Honour-medlemmen
Daniel Wretström och kritiserar domarna, men att de ändå avråder
sina medlemmar att delta i marschen. Skälet till att SD väljer
att inte delta handlar inte om politiska skillnader, utan om en
skild syn på användandet av våld för att nå det gemensamma målet:

"Marschen i Salem arrangeras av personer som är övertygade
nationalsocialister. Den svenska nationalsocialistiska rörelsen
har aldrig avsvurit sig våldet som politisk metod. Detta gör det
omöjligt att delta i marschen i Salem i syfte att göra den till
en allmän antivåldsmanifestation och för att uttrycka sympati för
Daniel Wretströms familj.", skriver Sverigedemokraterna.

Under våren 2002 utbröt en konflikt mellan arrangörerna av
nazimanifestationen, Info14, och Sverigedemokraterna, sedan SD
hotat att stämma Info14 för att stulit deras bilder på "outade
antifascister" till sin hemsida. Naziledaren Robert Vesterlund
från Info14, som tidigare varit ungdomsordförande i SD, svarade
med att avslöja att han varit medlem i SD ända fram till 1998
och att partiet då aldrig hade något problem med hans
naziaktivitet, även om de uppmanade honom att uppträda under
pseudonym.

Nationaldemokraterna, utbrytarfraktionen ur Sverigedemokraterna,
väljer däremot att öppet samarbeta med Info14 och stödjer
nazimarschen både politiskt och ekonomiskt.

/ [km]


-----------------------------------------------------------------
  T O P P M Ö T E  I  K Ö P E N H A M N
-----------------------------------------------------------------

----------------------------
5. Detta händer i Köpenhamn
----------------------------

Detta händer under EU-toppmötet i Köpenhamn.

Under hösten har Danmark varit ordförandeland för EU. Den 13-14
december hålls det avslutande EU-toppmötet i Köpenhamn. Detta ger
folkrörelser en möjlighet att visa vad de tycker om EUs och
Danmarks nyliberala politik och stängda gränser. Precis som i
Göteborg förra året planeras det mängder av motaktiviteter och
demonstrationer. En europeisk mobilisering från den radikala
vänstern pågår för att delta i höstens största toppmötesprotest.

AKTIVITETER

Torsdag 12 december.

Vid gränserna
Om gränserna stängs kommer det ske aktioner både vid danska
gränsen mot Tyskland och Sverige samt riktas protester mot
konsulat och ambassader.

Bojkotta Israeldemonstration
Klockan 17.00 från Rådhuspladsen.
Arr: Bojkotta Israelkampanjen

Fredag 13 december.

Olydnadsdag mot ett krigets och kapitalets Europa.
Decentraliserade aktioner i Köpenhamn från 00.00 på natten och
hela dagen. Planera din egen olydnadsaktion och delta.
www.disobedience.dk
En av uppslagen för olydnad är Adbustingkampanjen
Lords of the Things: www.lott.dk

Demonstration mot rasism och diskriminering.
17.00. Samling på Enghave Plads till Rådhuspladsen.
Fackeltåg till minne för alla de migranter som dött vid Fort
Europas gränser. Protestdemonstration mot rasism och den
europeiska högervridningen, från Anders Fogh och Pia Kjærsgaards
främlingsfientliga nationalism till EUs uppbyggande av Fort
Europa.
- Bekämpa Fogh-regeringens främlingsfientliga politik
- Förföljda har rätt till asyl - nej till Fort Europa och
Schengen
- Lika rättigheter för alla - mot diskriminering och rasism
Talare: Musse Sheik (Enhedslisten), Fode Solla (SOS-racisme,
Frankrig) Bashy Quareshi (European Network Against Racism) mfl.
Arr: Initiativet för ett annat Europa
www.cph2002.org/side/22

Syndikalistiskt möte
Internationellt möte mellan olika syndikalistiska organisationer
med mat och uppträdanden i i TIB 27:s lokaler Møllegade 26,
Valby. Mötet börjar 19.00. Presentation kommer att ske av de
olika syndikalistiska organisationerna och erfarenhet av det
dagliga arbetet med tillhörande debatter och diskussioner.
Arr: SUF Faglig Gruppe-Danmark.
www.ungdomsfront.dk

Lördag 14 december.

Demonstration: Vår värld är inte till salu - människor före
profit. Internationell demonstration mot den nyliberala
världsordningen och EUs roll i denna. 11.00 Christiansborgs
Slotsplads (framför danska riksdagen).
Paroller:
-Vår värld är inte till salu
-Solidaritet med Östeuropa
-Miljön är viktigare än profit
-Mot WTO, IMF och Europeiska Centralbankens nyliberala diktat
Talare: Oscar Olivera från Bolivia, Vandana Shiva från Indien, en
östeuropeisk representant från Bankwatch och Pernille Rosenkrantz
från Danmark. Demonstrationen är indelad i block.
Mer info: www.cph2002.org/side/23
Globala Rötter och det nordiska nätverket som arbetar utifrån
Peoples Global Actions principer kommer att ha ett eget
antikapitalistiskt block.
Parollerna där är:
- No Borders - we are one world
- Smash Fortress Europe - Power to the people
- Unite - Against a Europe of capital and war
I anslutning till detta block kommer även Köpenhamns
Anarkistfederation ha ett internationellt anarkistblock.
Det fackliga blocket kommer att gå under följande paroller:
- Internationell facklig solidaritet
- Stoppa privatisering och outsourcing
- Försvara strejk och förhandlingsrätten.
- Arbete till alla.
Manifestationen pågår 11.00-16.00.
Samling vid Christiansborgs slottsplats.

Demonstration mot polisstat Europa
13.30 Vesterbro torv
Arr: Anarkistfederationen med flera.
www.resist2002.dk

Internationell facklig paneldebatt
Hur ökar vi kampandan i fackföreningsrörelen, hur ska en
kämpande fackförening organisera sig i framtiden.
Plats: Holmen, 18.30-21.00.
Paneldeltagare: Hannele Peltonen (International sekreterare från
SAC), Àngel Bosqued (International sekreterare från
CGT-Spanien), John Jakobsen (Formand for Stillads arbejdernes
landsklub), Ken Fischer (Fælles tillidsmand i Kastrup lufthavn).
Arr: SUF Faglig Gruppe-Danmark.
www.ungdomsfront.dk
suffaglig@ungdomsfront.dk

Söndag 15 december.

Konferens om privatiseringar.
På Arkitektskolen, Holmen, klockan 10-19.
Arr: Inititativet för ett annat Europa
Anmäl dig till: conference15december@hotmail.com
Programmet finns på: www.cph2002.org/side/24

Kvinnokonferens
Kvinnoseminarie med föredragshållare från Norge, England, Spanien
och Polen. Kl 10-13. Pris 50 danska kr.
Anmäl dig till: inger.v.johansen@get2net.dk

PRAKTISK INFORMATION

Bussar
Stockholm: Bussresor organiseras av Globalisering Underifrån och
Stockholms Autonoma Marxister. Anmäl dig till Bokhandeln Info på
Kafe44 eller maila till: sthlmkbh@motkraft.net. Anmälningen är
bindande. Bussarna går till Malmö på torsdagen och hem på
söndagen. Platserna kostar mellan 400-500 kronor.
Göteborg: Kontakta SUF Göteborg

Boende
Boendet för aktivister från utlandet organiseras av NGO-Forum och
Initiativet för ett annat Europa. De har hyrt ett gammalt
asylcenter med rum för 3500 personer, där majoriteten av
aktivisterna kommer att bo. Centret öppnar på torsdagskvällen.
Det kommer att kosta 100 danska kronor, oavsett hur många nätter
du stannar. Tidigare erfarenheter visar att det är en bra ide att
aktivister från olika organisationer bor tillsammans, för att
hindra polisen från att isolera och attackera de mer radikala
demonstranterna. Skriv och berätta för oss hur många aktivister
från er organisation som kommer och hur många nätter ni kommer
att stanna.
Epost: international@ulydighed.dk

Ickevåldspolicy
Vålds/ickevåldsdiskussionerna har varit förlamande för
toppmötesmotståndet. För att undvika splittring och hitta
konstruktiva nya former kommer alla aktioner från Globale Rödder
och demonstrationer följa ickevåldsriktlinjer. Globale Rödders
diskussion kring dessa finns på:
http://www.disobedience.dk/gb/sider/line%20of%20avtion.htm

Convergence center (mötesplats och diskussionsforum)
Blågårdens medborgerhus, Blågårds Plads, Nørrebro

Folkkök och infokafe
Ungdomshuset har öppet dygnet runt under toppmötestiden. Här kan
du äta och få information. Det kommer inte gå att sova på
Ungdomshuset. Inga aktioner eller demonstrationer kommer heller
att utgå från Ungdomshuset, för att undvika problem med polisen.
Ungdomshuset, Jagtvej 69, Nørrebro

Aktivistmedia
Alternativt mediacenter:
Nørre Allé Medborgerhus, Nørre Allé, Nørrebro
TV Stop (sänder TV och radio)
www.tv-stop.dk
Modkraft/Monsun (ger ut tidning under mötet & nyheter på nätet)
www.modkraft.dk

Rättsligt och repression
Legal Center (solidaritets- och rättshjälp)
Folkets Hus, Stengade 50, Nørrebro
Dina rättigheter i Danmark (Bustcard):
www.motkraft.net/tema/kopenhamn
Aktiviteter och boende kommer att arrangeras i Malmö (och även
vid gränsen Danmark-Tyskland) om Danmark stänger gränserna.

Första hjälpen
Det kommer finnas utbildade första hjälpengrupper i
demonstrationerna och på aktionerna ifall folk skadas av polisen.
www.anarchistblackcross.dk/sam-index.htm
Epost: samarit2002@hotmail.com

Kvinnohuset
Infocenter om feministisk och antiimperialistisk kamp. Du kan
använda Kvinnohuset som bas för dina aktiviteter om du är
lesbisk, bi-, heterosexuell eller transgenderkvinna. Sovplatser
och rättslig hjälp.
Gothersgade 37, 1123 Köpenhamn
www.direkteaktion.dk/antiimperialism
Epost: womenshouse@yahoo.com

Karta över Köpenhamn
www.ecomap.dk/kort.php

ORGANISATIONER

Globale Rödder
Globaliseringsgrupp med rötterna i den autonoma rörelsen.
www.disobedience.dk (engelska)
www.ulydighed.dk (danska)

Anarkistfederationen i Danmark
www.resist2002.dk

SUF Faglig Gruppe Danmark
www.ungdomsfront.dk

Initiativet för ett annat Europa
Danska motsvarigheten till Göteborgsaktionen, med bland annat
Globale Rödder och Enhedslistan.
www.cph2002.org


-----------------------------------------------------------------
  N Y H E T E R
-----------------------------------------------------------------

Fler nyheter finns på:
http://www.motkraft.net/nyheter

---------------------------------------------------
6. Prag: Natoprotester trots massiva polisinsatser
---------------------------------------------------

En polispatrull i varje gathörn, varje patrull försedd med en
videokamera. Hundratals civila poliser som kollar folks
identiteter på gatorna. Och inte bara på gatorna. Kaféer,
restauranger, tågstationen, spårvagnar, privatbostäder och hotell
står också under bevakning. Utanför convergence centret får
deltagarna identifiera sig i flera kollar. 12 000 poliser måste
ju ha något att göra när de är utkommenderade.

När Nato har möte i Prag görs allt för att kväsa protester.
Minnet av kravallerna vid IMF och Världsbankens möte hösten
2000 är fortfarande färskt. Gränserna stängdes tidigt och
utländska aktivister stoppades. Den 18 november stormade polisen
ett infomöte på en pub för internationella aktivister för att
identifiera alla närvarande. När convergence centret, lokalen
som skulle användas till möten och banderollmålning, öppnade så
såg kravallpolis till att det fick stänga lika snabbt. Det
permanenta globala kriget visar sig på gatorna i Europas
metropoler. Och dess andra sida visades inne på Natomötet. Där
diskuterades USAs förslag på skapandet av en mobil
interventionsstyrka på 21000 soldater som ska användas
preventivt i "kriget mot terrorismen".

Men trots polistrakasserierna höll de tjeckiska anarkisterna
flera manifestationer med 300 personer i. Den 21 november
lyckades de samla mellan 2000-3500 i en demonstration mot
Natomötet.

www.prague.indymedia.org


----------------------------------------------------
7. Stockholm: Porrbiograf blockerades av feminister
----------------------------------------------------

Ungefär 50 porrmotståndare infann sig på Odenplan den 15 november
för att kämpa mot sexismen och dess vidriga förtryck. Efter
mycket om och men och prat med polis kom vi iväg mot klubb Kino
där vi möttes av polis utrustade med sköldar. Vi kom inte närmare
klubben trots att kedjor bildades, och vi beslöt oss för att
skaka av oss polisen. Vi delade upp oss i grupper och gick åt
olika håll för att sedan mötas igen, och åka vidare till Blue
Vision, en porrbiograf i Stockholm. Där satte sig folk ner
framför dörren och många sexister nekades inträde. Stämningen
blev väldigt spänd när en sexist försökte ta sig in på biografen
genom att trampa på de sittande demonstranterna och en del
sparkar delades ut av sexisten. Strax efter det hotade samme man
att skjuta alla demonstranter och inte kort efter det kommer
kravallutrustade poliser till platsen. En oskyldig demonstrant
greps för misshandel och de som inte hann undan fort nog var
instängda av polis i cirka 40 minuter. Trots falsk anklagelse
om misshandel och mordhot från sexisterna ville inte poliserna
lyssna på de sanna berättelserna och det visar än mer på hur
samhället ser ut idag. Media kallades dit och man kunde
läsa om blockaden i bland annat Metro, dock var texten felaktig.
Expressen var också på plats och tydligen nazisterna kring
Info14, vilket är mer än oroväckande. Efter att alla
demonstranter släppts avslutades aktionen för denna kväll.
Det är dock inte över än...

/ Femintro
Epost: feminitro@feminism.zzn.com


---------------------------------------------------------
8. Repression mot globaliseringsrörelsen i södra Italien
---------------------------------------------------------

Klockan ett på morgonen den 15 november greps 20 syditalienska
aktivister från globaliseringsrörelsen och fördes till
högsäkerhetsfängelser i Latina och Trani. Dessa fängelser
används för att förvara fångar från Röda Brigaderna. Ytterligare
22 aktivister är placerade i husarrest. Globaliserings-
aktivisterna anklagas för paragraf 270, subversiv förening och
konspiration via förening, en brottslag från fascisterna som
även tidigare använts mot den autonoma rörelsen. Bland de gripna
finns Francesco Caruso, som var en av talespersonerna för
globaliseringsrörelsen i södra Italien under protesterna mot
Global Forum i Neapel och aktiv i "de olydigas rörelse".

Som motiv för gripande har uppgivits mail som skickats på "No
Globals" öppna maillista där aktiviteter mot toppmötet
planerades. Enligt myndigheterna ska de tillhöra organisationen
"Nätverket för det Rebelliska Syd". Förundersökningen ska utreda
kopplingen mellan nätverket och konfrontationerna vid
toppmötesprotestern i Neapel och Genua. Rebelliska Syd ska har
organiserat ett "rött block" med nära kontakt till det
"svarta blocket".

Gripandena har fördömts från hela globaliseringsrörelsen, från
Attac till metallfacket FIOM-CGIL. Gripandena skedde i ett laddat
läge i Italien, dagarna efter European Social Forum. Södra
Italien skakas just nu av en protestvåg riktad mot nedläggningen
av Fiats fabriker. Protesterna har varit som starkast i Palermo,
Sicilien. Gripandena skedde samma dag som FIOM-CGIL gick ut i
generalstrejk och facket kopplar samman händelserna. Flera
organisationer i globaliseringsrörelsen oroas nu för att detta
endast är myndigheternas första försök att stämpla planerandet
av toppmötesprotester som "subversiv verksamhet" och att denna
metod även kommer att användas mot retroaktivt även mot
G8-protesterna i Genua, som tidsmässigt skedde efter
demonstrationerna i Neapel.

Solidaritetsaktioner hölls direkt i flera italienska städer. I
Bologna ockuperade Disobbedienti en polisstation. I Genua
samlades 300 personer, ockuperade en gata framför prefekturen
och hängde upp en banderoll med texten "Skyldig till att kämpa,
skyldig till att drömma".


-------------------------------------------------------
9. Nya åtal väntas i Europa efter Göteborgsprotesterna
-------------------------------------------------------

Internationella åklagaren Tomas Ahlstrand har lämnat över totalt
18 utredningar efter toppmötet i Göteborg 2001 till
åklagarmyndigheterna runt om i Europa. Det handlar om sju tyskar,
en holländare, sex danskar, två norrmän och två finnar. Det är
upp till åklagare i varje land om åtal skall väckas.
- Det här fallen handlar om våldsamt upplopp där det är påtagligt
att man kastar sten eller andra föremål, säger Thomas Ahlstrand
till Göteborgs-Posten.
Några av dessa greps redan under toppmötet, men släpptes senare.
Man har använt bilder och filmer för att identifiera personer,
utifrån detaljer på kläder, skor och frisyrer. Dansk och tysk
polis har hjälpt till att identifiera några av personerna. De
sju tyskarna är troligen samma som man pratat om tidigare i år.


-----------------------------------------------
10. European Social Forum: En miljon mot kriget
-----------------------------------------------

European Social Forum i Florens, Italien, har nu avslutats. Mötet
pågick mellan 6-10 november och samlade deltagare från sociala
rörelser från hela världen.

Den 9 november hölls den avslutande manifestationen utanför
forumet, mot den ekonomiska globaliseringen och mot USAs kommande
krig mot Irak. Arrangörerna hade räknat med 200 000 deltagare,
men fick tidigt indikationer på att demonstrationen skulle bli
mycket större. För att ge rum åt alla fick starten tidigareläggas
flera timmar och folk fortsatte strömma till. Tillslut deltog en
miljon i demonstrationen, vilket gör den till den största
globaliserings- och antikrigsdemonstrationen i Italien. Från
varje hus längs demonstrationen hängde fredsflaggor och boende
strödde konfetti över de förbipasserande blocken. Den
utomparlamentariska vänstern var uppdelad i flera block:
Disobbedienti, de olydigas rörelse, samlade de flesta bakom sin
högtalarbil som höjde stämningen med blandade tal och musik.
Basfacken Cobas och Movimento Antagonista Toscana, som även de
är framväxta ur den italienska autonoma rörelsen, hade även de
ett block. Manifestationen avslutades med en stor konsert.
Stämningen var underbart mäktig, alla sidogator var fyllda av
människor som rörde sig till och från demonstrationen och det
kändes som om hela Florens hade gått ur huset för att delta.

En miljon deltagare är fantastiskt, speciellt med tanke på att
italiensk media hade hetsat i flera dagar om "svarta blocket"
som skulle slå sönder hela staden. De flesta affärer hade stängt
ner och täckt över sina skyltfönster. McDonalds monterade ner
sina skyltar och stängde hela mötesveckan. 4000 poliser var
satta att bevaka staden, varav hälften hade en specialbevakning
av 500 "aktionsmål", det vill säga affärer och multinationella
företag som aktivister misstänktes angripa. Men polisen fick
stå sysslolösa.

Även det sociala forumet blev en stor succe. I ett stort
mötesområde hölls hundratals föredrag och workshops, en stor
mäss-sal var fylld med bokbord. 20 000 deltagare förväntades,
men 35 000 dök upp och biljetterna tog slut.

Över hela staden ägde aktiviteter rum. Grupper kring PGA och
Indymedia öppnade en möteslokal, "Euro@ction Hub", med egen
mediastudio och workshops. Anatagonisterna höll två dagars
aktiviteter på ett annat torg. Disobbedienti hade hyrt en
hästkapplöppningsbana, där de sände satelit-tv och radio, samt
höll ett laboratorium i olydnad. Därifrån gjorde de olydigas
rörelse också flera aktioner, bland annat riktat mot företaget
Caterpillar som levererar bulldozrar till Israel som används
för att jämna palestinska byar. De genomförde även aktioner
mot gränsen mellan Italien och Jugoslavien, där gränsstaketen
sågades ned.

Disobbienti höll på fredagkvällen ett stormöte med tusen personer
i en "riksdagsliknande" konferanslokal. Mötet inleddes med att
den skandinaviska delegationen berättade om Eu-toppmötet i
Köpenhamn och bjöd in alla till olydnadsaktionerna. På mötet
presenterades planerna för en europeisk rörelse för olydnad och
mediaprojektet Global, som ska bli både en satelitkanal,
radiostation och tidning. Till mötet hade ett första nummer
kommit, med artiklar av Toni Negri och Luca Cassarini, och
tv-stationen gjorde testsändningar.

Den sista dagen hölls ett stormöte för de europeiska sociala
rörelserna. Där bestämdes det att genomföra koordinerade
protester över hela Europa 24 timmar efter USA börjar
bombningarna av Irak. En gemensam europeisk demonstrationsdag mot
kriget bestämdes till februari.

/m

För mer info om Global:
www.globalmagazine.org


-----------------------------------------------------------------
  K A L E N D A R I U M
-----------------------------------------------------------------

Fler kalendariumnotiser finns på:
http://www.motkraft.net/kalendarium

---------
11. Falun
---------

Fredag 29 november 2002 kl. 16:00
UPPMÄRKSAMMANDE AV PÄLSFRIA FREDAGEN
Geislerzka parken
Uppmärksammande av den Pälsfria Fredagen. Flygbladsutdelning,
tal, gatuteater etc. Arrangerar gör den fristående gruppen
Falu Djurrättsaktivister.

Söndag 1 december 2002 kl. 17:00
LUCIATÅG, GATUTEATER, MUSIK OCH TAL
Parad genom staden. Luciatåg med omgjorda luciasånger (till
djurrättsperspektiv), gatuteater, tal och eventuell livemusik.
För mer info besök faludjurratt.cjb.net Arrangerar gör
Falu Djurrättsaktivister.

Torsdag 12 december 2002 kl. 14:00
LUCIATÅG GENOM STADEN
På kvällen den 12 december är det Luciavaka (Särimner) i
Falun. Vi firar lucia med vårt eget luciatåg med texter med
djurrättsperspektiv. Tid är ej bestämt, men det är klart
att det är kvällstid. Mer info på faludjurratt.cjb.net
Arrangörer är Falu Djurrättsaktivister.


------------
12. Göteborg
------------

Tisdag 26 november 2002 kl. 18:00
KVINNOVEGANMÖTE
Kvinnofolkhögskolan
Vägbeskrivning: Ta 85:an mot masthugget till Oskar Fredriks Kyrka
där du går uppför stentrappan och då är du framme!
Kontakt: kvinnovegangruppen@yahoo.se

Tisdag 26 november 2002 kl. 18:30
Molola - Anarkafeministiskt kvinnokafé
Kvinnofolkhögskolan, Nordostpassagen
Föredrag: "Ätstörningar, folk vågar inte fråga varför!" Kom och
lyssna på föredrag, sofa och ta en fika med andra kvinnor.

Torsdag 28 november 2002 kl. 18:00
ISM infomöte
Lagerhuset, Alternativ Handel
Informationsmöte om ISM, för de som funderar på att åka till
Palestina och arbeta praktiskt med solidaritet. Ida Fastén som
har varit i Palestina berättar om sina erfarenheter, om ISM och
vad man kan göra där.

Fredag 29 november 2002 kl. 16:30
ANTIPÄLSDEMONSTRATION
Linnèplatsen till Gustav Adolfs Torg
Samling: 16.30 Avmarsch: 17.00
kontakt: kvinnovegangruppen@yahoo.se

Lördag 30 november 2002 kl. 06:00
BUY NOTHING DAY
Nordstan
Vi i SUF-Göteborg uppmärksammar Buy Nothing Day den 30 november.
Vi kommer att arrangera en köpfri zon inne i konsumtionens
högborg, Nordstan. Detta för att protestera mot den
materialistiska syn på livet som vi i väst lever med.
Flygbladsutdelning, kaffe&bullar, aktiviteter för barnen och
möjliget att sitta ner och begrunda det faktum att vi lever i en
värld där vissa roar sig och konsumerar på bekostnad av andra!
Vi kommer att hålla till någonstans inne i köpcentret under
dagen med start ca 11.00 Be there!

Lördag 30 november 2002 kl. 13:00
ISM FÖRBEREDANDE MÖTE 1
Lagerhuset, Alternativ Handel
Ett av tre möten för dig som funderar på att åka till Palestina.
Detta möte tar upp praktiska tips och viktiga komihåg inför
resan. Du som inte tidigare har varit i kontakt med ISM är också
självklart välkommen för att få mer information!
VÄGBESKRIVNING: Lagerhuset ligger bakom Folket hus, sett ifrån
Järntorget. Det är en stor gul friliggande byggnad. Eftersom de
håller på att bygga om måste man från Järntoget gå mot den del
av Folkets hus som Folkteatern ligger i och gå runt Folkets Hus
och därefter följa planket tillbaka, och sedan över en parkering
för att komma till lagerhuset. Gå upp för trappan och därefter
till höger. Det står Alternativ handel på en skylt på dörren.

Söndag 1 december 2002 kl. 16:00
FORUMS FÖREDRAG + FOLKKÖK OCH ÄVEN STUDIECIRKEL
FUM, stampgatan 8 (huset med mnoumentalminnesmålningen över EM i
friidrott -94) 16:00 Studiecrikel - texterna delas ut och läses
på plats, därefter diskussion 17:00 Föredrag: "Vad
sägerslipsfascisterna? Egentligen..." Daniel Pohl från Expo
berättar vad Sverigedemokraterna och Nationalidemokraterna står
för, på riktigt. 18:00 Folkkök, med bra mat till billigt pris.
Dessutom bokbord och allmänt häng. Forum räddar er söndag!

Måndag 2 december 2002 kl. 19:00
ISM FÖRBEREDANDE MÖTE 2
Lagerhuset, Alternativ handel
Ett av tre möten för sig som planerar att åka till Palestina.
Detta möte tar upp kultur, t.ex. kulturkrockar man kan stöta på,
och vad man bör tänka på, attityder samt varför ISM använder sig
av icke-våld och ved detta innebär. Självklart är även du som
inte deltagit på tidigare träffar välkommen att få mer
information om ISM.
VÄGBESKRIVNING: Lagerhuset ligger bakom Folket hus, sett ifrån
Järntorget. Det är en stor gul friliggande byggnad. Eftersom de
håller på att bygga om måste man från Järntoget gå mot den del
av Folkets hus som Folkteatern ligger i och gå runt Folkets Hus
och därefter följa planket tillbaka, och sedan över en parkering
för att komma till lagerhuset. Gå upp för trappan och därefter
till höger. Det står Alternativ handel på en skylt på dörren.

Söndag 8 december 2002 kl. 17:00
FORUMS FÖREDRAG + FOLKKÖK
FUM, stampgatan 8 (huset med anskrämliga löpare kluddade på
väggen, bakom Centralen)
"Vad säger slipsfascisterna? Egentligen..." Daniel Pohl från Expo
analyserar SDs och NDs budskap och visar vad de egentligen pratar
om. Därefter folkkök som vanligt, med näringsriktig mat till
billig peng. Vem räddar din söndag?

Tisdag 10 december 2002 kl. 18:30
MOLOLA - ANARKAFEMINISTISKT KVINNOKAFÉ
Kvinnofolkhögskolan, Nordostpassagen
Avslutningsfest de luxe!

Torsdag 12 december 2002 kl. 19:00
ISM FÖRBEREDANDE MÖTE 3
Ett av tre möten för sig som planerar att åka till Palestina.
Detta möte tar upp områdets historia, dagens situation samt
aktörerna i konfikten. Självklart är även du som inte deltagit
på tidigare träffar välkommen att få mer information om ISM.
VÄGBESKRIVNING: Lagerhuset ligger bakom Folket hus, sett ifrån
Järntorget. Det är en stor gul friliggande byggnad. Eftersom de
håller på att bygga om måste man från Järntoget gå mot den del
av Folkets hus som Folkteatern ligger i och gå runt Folkets Hus
och därefter följa planket tillbaka, och sedan över en parkering
för att komma till lagerhuset. Gå upp för trappan och därefter
till höger. Det står Alternativ handel på en skylt på dörren.


-------------
13. Jönköping
-------------

Torsdag 5 december 2002 kl. 13:00
FÖREDRAG: WALLERSTEIN OCH VÄRLDSMARKNADSSYSTEMTEORIN
Bokkafét, Kulturhuset
Föredrag om Immanuel Wallersteins system teori, utifrån de två
böckerna "Den historiska kapitalismen" & "Liberalismens död."
En genomgång av Immanuel Wallersteins samhällsanalyser. Hur
feodalismen övergick i kapitalism. Vad kapital,
kapitalackumulation & kapitalism är. Hur kapitalismen
grundläggande fungerar & anledningarna till varför den befinner
sig i sin slutgiltiga kris. Om Liberalismens uppgång & fall,
hur den uppkom, dess grundläggande innehåll, dess genomslag som
världssystemets dominerande ideologi. Om hur konsevatismen och
socialismen drogs mot mitten, dess begränsningar och
motsättningar; och slutligen varför den har spelat ut sin roll.
Slutligen lite spekulationer om framtiden. De närmaste trettio
åren, de alternativa system som finns framför oss samt hur
vänstern bör agera för att lyckas få en mer jämlikt och
demokratisk värld. Fritt inträde & fika till självkostnadspris.
med vänlig hälsning
Programgruppen
Bokcafet i Jönköping
Svavelsticksgränd 7
553 15 Jönköping


--------
14. Lund
--------

Lördag 30 november 2002 kl. 17:00
OFFENSIV ANTIFASCISM!
Stortorget
Antifascistisk demonstration med underparollerna: "internationell
solidaritet, öppna gränser nu!" och "konfrontera rasisterna,
agera i din vardag!". tendensfrihet, inga block, inget
maskeringsförbud, men kedjor och disciplin. sovplatser finns.
kontakta lund@suf.cc för mer information. arr: SUF-Lund, India
Däck, Smålands Nation, Lunds LS av SAC i samarbete med
Nätverket Mot Rasism.


---------
15. Malmö
---------

Söndag 1 december 2002 kl. 18:00
BIO RADIKAL
Café Glassfabriken, Kristianstadsg. 16
Dem einfach was Entgegensetzen - Edelweisspiraten. Unga
antifascisters motståndskamp i Tyskland under nazismen och idag.
Filmen är på tyska. (45 min) The truth lies in Rostock. En film
om fascistattentaten med molotovcocktails mot
flyktingförläggningar i Rostock 1992. Filmen är på engelska.
(70 min)

Tisdag 3 december 2002 kl. 19:00
GATANS UNIVERSITET
Café Glassfabriken, Kristianstadsg. 16
Fångkamp i praktiken. Medlemmar från fångkampsgruppen Anarchist
Black Cross berättar om sitt solidaritetsarbete. Dessutom
presenteras en sammanställning av domarna efter EU-toppmötet i
Göteborg 2001.

Onsdag 4 december 2002 kl. 19:00
FILMVISNING
Café Glassfabriken, Kristianstadsg. 16
Sub-tv visar film.

Torsdag 5 december 2002 kl. 19:00
GATANS UNIVERSITET
Café Glassfabriken, Kristianstadsg. 16
Feminism och rasism. Hur ska vi förstå debatterna kring
hedersmord.

Söndag 8 december 2002 kl. 18:00
BIO RADIKAL
Café Glassfabriken, Kristianstadsg.16
"Hotet mot demokratin" - Om den utomparlamentariska vänsterns
förberedelser och protester mot Sveriges ordförandeskap i
EU 2001. "Så gör vi i Göteborg" - IMC:s film om händelserna
under EU-toppmötet i Göteborg 2001. (50 min)


-------------
16. Stockholm
-------------

Söndag 1 december 2002 kl. 15:00
AUTONOMA SÖNDAGAR PÅ KAFE 44
Kafe44, Tjärhovsg 46, T-Medborgarplatsen
15.00. Öppen studiecirkel: Vita overaller, svarta block, röda
brigader. Hur organiserar vi kampen i framtiden? Vad kan vi lära
oss av våra mistag? Text finns på www.kafe44.com/politik
17.00 Föredrag: Ej klart ännu. Arr: SAM

Lördag 7 december 2002 kl. 14:00
STOPPA RASISMEN, SALEM NAZISTFRI ZON!
Rönninge Torg, Rönninge pendeltågstation
Nätverket mot rasism och Salembor mot rasism organiserar en bred
och folklig blockad av nazimarschen. Tal, hiphop, techno och
varma kläder. Årets viktigaste antifa-fight, kom! www.nmr.nu


-------------
17. Sundsvall
-------------

Lördag 30 november 2002 kl. 12:30
DEMONSTRATION MOT RASISM OCH FASCISM
Stora Torget
30 november-demonstration under parollerna: "Mot rasism och
fascism", "För alla människors lika värde" och "För en humanare
flyktingpolitik". Tendensfrihet gäller givetvis för plakat,
banderoller och dylikt. Arrangörer är SUF Sundsvall, Sundsvalls
Asylkommitté, Vänsterpartiet, Rättvisepartiet Socialisterna och
Socialistiska Partiet.


-----------
18. Uppsala
-----------

Söndag 8 december 2002 kl. 14:00
DEMO MOT CHINCHILLAUPPFÖDNING I UPPSALA
Uppsala Station
Efter mer än ett halvårs kamp med demonstrationer varje vecka
utanför en pälsfarmares bostad i Uppsala har vi äntligen nått
resultat. Han funderar på att lägga ner och hans hyresvärd
funderar på att vräka honom från fastigheten där hans bedriver
sin chinchillafarm. Nu försöker vi därför samla så många
djurvänner på samma ställe i en stor demo! Mer info om kampanjen
Rädda Chinchillorna; www.chinchillor.tk


-------------
19. Västervik
-------------

Lördag 30 november 2002 kl. 12:00
GEMENSAM DEMO 30 NOVEMBER
Fängelsetorget
Gemensam demonstration i Västervik under parollen "Stoppa
rasismen". Syndikalister i Västervik arrangerar. Kom och ta med
banderoller, fanor, instrument, visselpipor och flygblad.
Tillsammans är vi starka.


------------
20. Västerås
------------

Lördag 30 november 2002 kl. 15:00
ANTIFASCISTISK KONSERT
Växhuset (Källaren)
Västerås anarkister bjuder upp till dans och kamp. Med anledning
av extremhögerns gamla vanliga hyllande av imperialisten
Kalle 12 och deras nya marscher i Salem utanför Stockholm
anordnar vi en antirasistisk konsert på Växhuset. Don Chris
(of the Cigarres, reggae, västerås) Emerson Fittipaldi
(slammerhardcorerock, eskilstuna) Krimljud (noise, norrland)
Random Jazz Collective (instrumental hip-hop med jazzinslag,
Västerås) the Skiffles (garage/punkrock, eskilstuna) Monobrow
(alternativ country, eskilstuna) Cociio feat. Confidence
(hip-hop, västerås) + VEGANCAFÉ! Pris: 40 kronor. Överskottet
går till motdemonstrationen i salem, stockholm den 7 december.
http://change.to/wa/


Söndag 1 december 2002 kl. 15:00
FÖRELÄSNING OM VÄRLDSSYSTEMTEORIN
Syndikalen (Norra ringvägen 28)
Föreläsning av Johan Örlander om
Immanuel Wallersteins världssystemsteori.


----------
21. Örebro
----------

Lördag 30 november 2002 kl. 15:00
30 NOVEMBER - DEMONSTRATION I ÖREBRO
Skattehustorget
Nätverket mot rasism Örebro anordnar den årliga 30 november-
demon. Tåget går från Skattehustorget och till Stortorget där det
hålls tal.
--------------D2441F899A0C2C2656FF8D70--
*******
          *******
   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad


A-Infos Information Center