A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Protesto Etmek Sağlık Açısından Yararlı! (en)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Tue, 24 Dec 2002 11:09:03 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Protesto Etmek Sağlık Açısından İyi Olabilir -
Reuters'in Yahoo'ya geçtiği haber!
- İngiltere kaynaklı yeni bir araştırmaya göre;
protestolara ve gösterilere katılmak fiziksel ve
zihinsel sağlığınız açısından iyi olabilir. 

Sussex Üniversitesi psikologları, kampanyalar, grevler
ve politik gösterilere katılan insanların psikolojik
açıdan stres, acı, endişe ve depresyonla başa
çıkabilmelerine yardım edecek ölçüde gelişme
gösterdiklerini keşfettiler.

Bu bulgular, bir gruba ait hissetme duygusu ve pozitif
deneyimlerin sağlık üzerinde faydalı etkileri olduğunu
söyleyen diğer çalışmalarla da örtüşüyor.

Araştırmacı Dr. John Drury yaptığı açıklamada
"Protestolar, grevler, işgaller ve gösteriler gibi
kolektif eylemlerin Birleşik Krallık'ta bundan 20 yıl
önce muhtemelen daha az gerçekleştirildiğini" söyledi.
 
"Bu araştırmadan çıkaracağımız sonuç şudur ki;
insanlar kampanyalara, mücadelelere ve toplumsal
hareketlere yalnızca büyük toplumsal değişimler
yararına değil aynı zamanda kendi kişisel faydaları
için katılmalıdırlar."

Sonuçlar farklı geçmişlerden gelen 40 civarında
eylemciyle yapılan ayrıntılı görüşmeler sonucunda elde
edildi. Bu kişiler arasında 160'dan fazla kolektif
eylem deneyimi yaşayan ve geniş bir yelpazede farklı
alanlarda protesto gösterileri düzenleyen grupların
üyeleri de vardı. Bunlar tilki-avından, çevreye zarar
verilmesine ve sanayi meselelerine kadar farklı
protestoları kapsıyordu.

Gönüllülerden, böylesi kolektif eylemlere
katıldıklarında kendilerini iyi hissetmelerine neden
olan şeyin ne olduğunu anlatmaları istendi.

Drury "Görüşülen pek çok eylemcinin kolektif eylem
deneyimlerinden gelen cesaret ve güven duygularından
söz ettiğini" belirtti. "Ancak böylesi bir kendine
güven duygusunun nasıl ve neden ortaya çıktığı her
zaman çok fazla anlaşılabilir değildi, bu nedenle
kolektif eylemliliklerde bu duygulara neden olan
faktörleri bulmaya çalıştık."

Ayrıca Drury, bu görüşmelerin, belirleyici faktörün
katılımcıların diğer protestocularla birlikteyken
hissettikleri kolektif kimlik duygusu olduğunu ortaya
çıkardığını söyledi. Bu eylemlere katıldıklarında bir
çeşit birlik ve karşılıklı destek duygusu edindikleri
de anlaşılıyordu.

Bu etkilerin epeyce bir süre sürmesine neden olan şey
sözü edilen duyguların gücüydü. 

Drury'a göre "Bahsedilen eylemler neredeyse tamamen
eğlenceli anlar olarak tanımlanıyordu." "Katılımcılar,
protesto olaylarında bulundukları anlarda derin bir
mutluluk duygusu ve hatta coşkuya kapılıyorlar.
Görüşmeler sırasında olayları yeniden hatırlamak bile
görüşülen kişilerin yüzünde bir gülümseme belirmesine
neden olabiliyordu."*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center