A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Eşcinseller Neden Savaşa Karşı?

From "KAOS GL" <dergi@kaosgl.com>
Date Sun, 22 Dec 2002 04:52:36 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

EŞCİNSELLER NEDEN IRAK’TA SAVAŞA KARŞI?

Biz sadece Irak’ta değil, bu coğrafyada, tüm dünyada
olası bütün savaşlara karşıyız. 

 

SAVAŞIN EŞCİNSELLERE NE ZARARI VAR?

Biz lezbiyeniz, geyiz ama aynı zamanda kadınız,
erkeğiz, yoksuluz, işsiziz; hastane sırasında bekleyen
hastayız; zorla çalıştırılan, sömürülen çocuklarız;
Irak’ta açlıktan, ilaçsızlıktan ölen yaşlılarız; her
savaşta görüldüğü gibi taciz ve tecavüze uğrayacak
kadın, aşağılanacak eşcinseliz.

Biz Anadolu’da, Irak’ta, dünyanın her yerinde
yoksullaşan halklardanız; ölüme gönderilecek Arap,
Amerikan, Kürt ve Türk gençleriyiz. Savaşın, cinsel
yönelimi ne olursa olsun herkesi etkileyeceğini
biliyoruz. 

 

EŞCİNSELLER ZATEN ASKERE ALINMIYOR Kİ SAVAŞIN SİZİNLE
NE İLGİSİ VAR?!

Savaş ve ordu örgütlenmeleri zaten eşcinsellerin ve
kadınların aşağılanması, dışlanması, fetih
zihniyetiyle; toplumsal erkeklik üzerinden kendini
kurumsallaştırmaktadır. Erkek ve kadın eşcinseller
olarak birbirleriyle ittifak halinde olan
heteroseksizm, ataerkillik ve militarizme karşı
durmaktayız. 

Zaten ordu kurumunun, kadınları ve eşcinselleri
dışlaması, onların askerlik yapıp, savaşamayacağı
anlamına gelmez. Kadınların ve eşcinsellerin
dışlanması, erkeklik ideolojisinin bir sonucudur. Aynı
erkeklik ideolojisinin savaşta da barışta da
eşcinselleri aşağılayan ve sindiren kültürü
şekillendirdiğini biliyoruz.

SAVAŞ, EŞCİNSELLERİN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ NASIL
ETKİLEYECEK?

Bütün savaşlar insanların yaşam alanlarını kısıtlar.
Savaş öncesi ortamda muhalifler susturulur ve insanlar
savaşı tek gündemleri olarak görürler. Bu gündem kadın
hareketini, sendikal hareketi, işçi hareketini,
eşcinsel hareketi yok eder veya geriletir. Savaşların
tüm özgürleştirici adımları gerilettiğini,
eşcinsellere ve eşcinsel harekete de zarar vereceğini
biliyoruz.

 

EŞCİNSELLİĞİ, SAVAŞ KARŞITI HAREKETLERLE NASIL
İLİŞKİLENDİRİYORSUNUZ? 

Lezbiyenler ve geyler olarak sadece kendimiz için
değil bütün insanlar için özgürlük, adalet ve eşitlik
istiyoruz. Dünyadaki eşitsizliği ve adaletsizliği
yaratan anlayış Amerika’da da, savaş karşıtı muhalif
alanlarda da yıkılmalıdır. Türkiye’de Kürtleri hedef
alan zihniyet, şimdi Amerika’da savaş yandaşlığıyla
ortaya çıkıyor. Savaş, bütün toplumlarda kadınları
sömüren, eşcinselleri aşağılayan ve sindiren maço ve
şoven kültürü besler. Lezbiyen ve geyler olarak şoven
ve maço kültürün yıkılması için mücadele ederken
savaşa karşı da mücadele ediyoruz.

 

EŞCİNSELLER MEDYATİK Mİ OLMAK İSTİYOR?

Medyatik olmak istemiyoruz. Medyanın iletişim
aracından çok egemen düşüncenin insanlara empoze
edilmesinde etkin bir araç olduğunu görüyoruz.
Medyada, eyleme katılan eşcinsellerin, diğer
kesimlerden daha fazla yer alması, medyanın lezbiyen
ve geylerin özgürlük taleplerini anlamış olmasından
kaynaklı değil, eşcinselliğin merak uyandıran tuhaf
bir konu olarak görülmesinden ileri gelmektedir.
Lezbiyenler ve geyler olarak gerçeğiz ve her yerdeyiz.
Görmek için medyaya değil sokağa, sendikaya, okula
bakmak yetecektir.

EŞCİNSELLERİN BURJUVAZİ VE KAPİTALİZMLE
ÖZDEŞLEŞTİRİLMESİNE NE DİYORSUNUZ?

Dünyanın her tarafı karşı cinse dönük kapitalist,
burjuva erkeklerle ve kadınlarla dolu iken burjuva
eşcinseller de, kapitalist eşcinseller de olacaktır.
Ama heteroseksüel yoksullar olduğu gibi eşcinsel
yoksullar da var. İnsanın cinsel yönelimi ile sınıfsal
konumu, yaşadığı topraklar, milleti, dini, politik
görüşü veya mesleği arasında bir bağlantı
bulunmamaktadır. Eşcinselliğin burjuvalıkla veya
kapitalizmle özdeşleştirilmesi, savaş karşıtlarının
veya sömürüye karşı olanların terörizmle
özdeşleştirilmesi kadar anlamsız. Bu topraklarda,
Kürtlerin dağ Türkleri; Alevilerin mum söndürenler
olduklarına inanarak yetiştirildik. Eşcinselliğin de
burjuva veya kapitalist ortamlarda yeşerdiğini
düşünenler var. Ötekine dair bilgilerimizi bu sistemin
kanallarından edinmeye devam ettiğimiz sürece
önyargılarımız ve cehaletimiz de sürecektir.

 

Kaos GL
Gey ve Lezbiyen Araştırmaları Dergisi
Selanik Caddesi 48/8 Kızılay/Ankara
Tel/Fax: 418 87 15
web: www.kaosgl.com

e-mail: dergi@kaosgl.com 

 
 
 
Eşcinsellerin Kurtuluşu
Heteroseksüelleri de Özgürleştirecek


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center