A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Eşcinseller Neden Savaşa Karşı?

From Kaos GL <dergi@kaosgl.com>
Date Sat, 21 Dec 2002 14:09:52 +0200


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

EŞCİNSELLER NEDEN IRAK'TA SAVAŞA KARŞI?

Biz sadece Irak'ta değil, bu coğrafyada, tüm dünyada olası bütün savaşlara
karşıyız.


SAVAŞIN EŞCİNSELLERE NE ZARARI VAR?

Biz lezbiyeniz, geyiz ama aynı zamanda kadınız, erkeğiz, yoksuluz, işsiziz;
hastane sırasında bekleyen hastayız; zorla çalıştırılan, sömürülen
çocuklarız; Irak'ta açlıktan, ilaçsızlıktan ölen yaşlılarız; her savaşta
görüldüğü gibi taciz ve tecavüze uğrayacak kadın, aşağılanacak eşcinseliz.

Biz Anadolu'da, Irak'ta, dünyanın her yerinde yoksullaşan halklardanız;
ölüme gönderilecek Arap, Amerikan, Kürt ve Türk gençleriyiz. Savaşın, cinsel
yönelimi ne olursa olsun herkesi etkileyeceğini biliyoruz.


EŞCİNSELLER ZATEN ASKERE ALINMIYOR Kİ SAVAŞIN SİZİNLE NE İLGİSİ VAR?!

Savaş ve ordu örgütlenmeleri zaten eşcinsellerin ve kadınların aşağılanması,
dışlanması, fetih zihniyetiyle; toplumsal erkeklik üzerinden kendini
kurumsallaştırmaktadır. Erkek ve kadın eşcinseller olarak birbirleriyle
ittifak halinde olan heteroseksizm, ataerkillik ve militarizme karşı
durmaktayız.

Zaten ordu kurumunun, kadınları ve eşcinselleri dışlaması, onların askerlik
yapıp, savaşamayacağı anlamına gelmez. Kadınların ve eşcinsellerin
dışlanması, erkeklik ideolojisinin bir sonucudur. Aynı erkeklik
ideolojisinin savaşta da barışta da eşcinselleri aşağılayan ve sindiren
kültürü şekillendirdiğini biliyoruz.


SAVAŞ, EŞCİNSELLERİN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Bütün savaşlar insanların yaşam alanlarını kısıtlar. Savaş öncesi ortamda
muhalifler susturulur ve insanlar savaşı tek gündemleri olarak görürler. Bu
gündem kadın hareketini, sendikal hareketi, işçi hareketini, eşcinsel
hareketi yok eder veya geriletir. Savaşların tüm özgürleştirici adımları
gerilettiğini, eşcinsellere ve eşcinsel harekete de zarar vereceğini
biliyoruz.


EŞCİNSELLİĞİ, SAVAŞ KARŞITI HAREKETLERLE NASIL İLİŞKİLENDİRİYORSUNUZ?

Lezbiyenler ve geyler olarak sadece kendimiz için değil bütün insanlar için
özgürlük, adalet ve eşitlik istiyoruz. Dünyadaki eşitsizliği ve
adaletsizliği yaratan anlayış Amerika'da da, savaş karşıtı muhalif alanlarda
da yıkılmalıdır. Türkiye'de Kürtleri hedef alan zihniyet, şimdi Amerika'da
savaş yandaşlığıyla ortaya çıkıyor. Savaş, bütün toplumlarda kadınları
sömüren, eşcinselleri aşağılayan ve sindiren maço ve şoven kültürü besler.
Lezbiyen ve geyler olarak şoven ve maço kültürün yıkılması için mücadele
ederken savaşa karşı da mücadele ediyoruz.


EŞCİNSELLER MEDYATİK Mİ OLMAK İSTİYOR?

Medyatik olmak istemiyoruz. Medyanın iletişim aracından çok egemen
düşüncenin insanlara empoze edilmesinde etkin bir araç olduğunu görüyoruz.
Medyada, eyleme katılan eşcinsellerin, diğer kesimlerden daha fazla yer
alması, medyanın lezbiyen ve geylerin özgürlük taleplerini anlamış
olmasından kaynaklı değil, eşcinselliğin merak uyandıran tuhaf bir konu
olarak görülmesinden ileri gelmektedir. Lezbiyenler ve geyler olarak
gerçeğiz ve her yerdeyiz. Görmek için medyaya değil sokağa, sendikaya, okula
bakmak yetecektir.


EŞCİNSELLERİN BURJUVAZİ VE KAPİTALİZMLE ÖZDEŞLEŞTİRİLMESİNE NE DİYORSUNUZ?

Dünyanın her tarafı karşı cinse dönük kapitalist, burjuva erkeklerle ve
kadınlarla dolu iken burjuva eşcinseller de, kapitalist eşcinseller de
olacaktır. Ama heteroseksüel yoksullar olduğu gibi eşcinsel yoksullar da
var. İnsanın cinsel yönelimi ile sınıfsal konumu, yaşadığı topraklar,
milleti, dini, politik görüşü veya mesleği arasında bir bağlantı
bulunmamaktadır. Eşcinselliğin burjuvalıkla veya kapitalizmle
özdeşleştirilmesi, savaş karşıtlarının veya sömürüye karşı olanların
terörizmle özdeşleştirilmesi kadar anlamsız. Bu topraklarda, Kürtlerin dağ
Türkleri; Alevilerin mum söndürenler olduklarına inanarak yetiştirildik.
Eşcinselliğin de burjuva veya kapitalist ortamlarda yeşerdiğini düşünenler
var. Ötekine dair bilgilerimizi bu sistemin kanallarından edinmeye devam
ettiğimiz sürece önyargılarımız ve cehaletimiz de sürecektir.


Kaos GL
Gey ve Lezbiyen Araştırmaları Dergisi
Selanik Caddesi 48/8 Kızılay/Ankara
Tel/Fax: 418 87 15
web: www.kaosgl.com
e-mail: dergi@kaosgl.com

Eşcinsellerin Kurtuluşu
Heteroseksüelleri de Özgürleştirecek


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center