A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Rusya; Moskova-12 Aralık'taki savaş karşıtı gösteri (en)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Thu, 19 Dec 2002 06:17:49 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Moskova'da 12 Aralık'ta yapılan savaş karşıtı gösteri 

Moskova'da 12 Aralık günü aralarında Moskova'daki tüm
anarşist kolektiflerden gelen 40-50 anarşistin de
bulunduğu 400 kadar kişi, Noviy Arbat'tan Pushkin
meydanına kadar yürüdü. Bu gösteri İkinci Çeçen
kampanyasının başlangıcından bu yana Moskova'da
yapılan ikinci büyük gösteriydi ve 2000 sonbaharından
bu yana gerçekleştirilen dikkate değer ilk eylemdi.
Liberaller için önemli bir zamandı çünkü anayasanın
ilan edildiği güne denk geliyordu, aynı zamanda da
1994'teki ilk Çeçen kampanyasının başlangıcını işaret
ediyordu ("Çeçenya'ya kanun ve nizam getirme"yi
amaçlayan kampanya; bu nedenle liberallerin burada pek
de tutarlı olduğu söylenemez). Anarşistlerin ise
anayasa umurlarında değildi, bunun yerine onlar
Kropotkin'in 160. doğum gününü kutlamaktaydılar
(aslında doğum günü 9 Aralık'taydı ama öylesi heybetli
sakala sahip birisi için 4 günden kısa süren bir parti
yapmak uygun olmazdı).

Moskova'daki rehine krizi, savaşı tekrar gündeme
getirdi ve giderek artan sayıda insan hükümet
politikalarından memnuniyetsizliğini ifade etmeye
başladı, ancak toplum içinde Çeçenya'daki savaşı
destekleyen akımlar da var; öte yandan halihazırdaki
savaşa karşı muhalefet de (politik iktidarın süregiden
bir savaş olmadığı ve Çeçenya'da durumun kontrol
altında olduğu yolundaki "savaş-yok" propagandasına
rağmen) her anlamda büyüyor ve toplumun hangi yönde
hareket edeceği pek de belli değil. Ama en azından
küçük de olsa çeşitli eylemlilikler ve iktidarın
giderek artan meşruluk krizi, eyleme olumlu bir hava
verdi ve Moskova'daki anarşist hareketin sayıca
artmasına katkı sağladı. 

Aleksei


[çeviri-batur özdinç]


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center