A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Polonya; Szczecin'de eylem (en)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Wed, 18 Dec 2002 05:05:31 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Szczecin'de 14.12.2002 tarihinde gerçekleştirilen
gösteriye 80 civarında kişi katıldı. Gösteri
emekçilere ve yoksul insanlara zarar veren anti-sosyal
hükümet politikalarına karşı düzenlenmişti. Çeşitli
sloganlar attık: "Kemerini sıkma - yumruğunu sık!",
"Emekçi haklarına saldırılara son!", "Hükümet 600 zl.
paraya çalışmalı", "Aç mısın? Baştakileri ye!" Birkaç
kişi konuşma yaptı. "Emekçilerin İnisiyatifi"nin
haber-bülteni dağıtıldı.

Bu eylem greve giden, protestolara katılan herkesin
diğer herkesle, özellikle de O¿arów
işçileriyle, Wroc³aw'daki "Rydygier" hastanesi
hemşireleriyle ve madencilerle dayanışmasını duyurma
amacını taşıyordu. Yarım saat sonra, kalabalık, Savaş
Kanunu Kurbanları anıtına yürüdü ve sembolik olarak
ışık yaktı.

Gösteri için yasal izin alınmış olmasına rağmen, polis
bizi rahatsız etmeye çalıştı ve herkesi birkaç kez
kimlik kontrolünden geçirdi, ancak gözaltına alınan
olmadı.

selamlar
Anarşist Federasyon-Szczecin seksiyonu
"F.A.Szczecin" <fa_szn@yahoo.com>


[çeviri-batur özdinç]


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center