A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) italya'da devlet baskısı

From anki haber <ankihaber@yahoo.com>
Date Tue, 17 Dec 2002 16:00:17 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

İTALYA'DA DEVLET BASKISI

Cenova'daki o trajik günlerin gölgesi bir kez daha üzerimize düşüyor, 20-21 Temmuz 2001'de Cenova'da G8'e karşı 300.000 kişiyle birlikte gösteri yapan kadın ve erkekler hapsediliyor, özgürlükleri ellerinden alınıyor.

Devlet baskısı, "Yıkıcı örgütlenme", "kamu düzenini bozma" gibi suçlamalarla halen devam ediyor sokaklarda.

Dün Cosenza'da serbest bırakılır, bugün Cenova'da tutuklanır, yarın zulmedilir... hepsi bizi Cenova'daki 2001 Temmuzuna götürüyor. O günlerde, hareketimiz yeniden yapılanıp kendini korumak için yakın geçmişini takip etmeye zorlanmış, Guliani'nin ölümünün meşru müdafaa sonucunda gerçekleşmediğini, anında infaz edilen bir idam olduğunu açıklamıştı. Şimdi bir kez daha baskıcı devlet aygıtlarıyla Napoli'de, Cenova'da, Cosenza'da gerçekleştirilen ayrımcılığa, vatandaşlık haklarının boğulmasına karşı örgütlenme ve gösteri yapma özgürlüğünü talep ediyoruz.

9 Kasımda Floransa'da gerçekleştirilen dev gösteri ve kuzeyden güneye yayılan toplumsal emek mücadeleleri, gerçek politik özerkliği temsil eden eylemlerdir. Bu eylemler, mücadeleyi yürütenlerin kararlı bir ifadesidir, onların düşüncelerinin yaygınlaştığının göstergesidir, eşitlik ve özgürlük üzerine politik sorular ortaya atmaktadır. Devletin ve kapitalizmin bu sorulara yanıtı sömürüyü ve baskıyı yoğunlaştırmaktan, işçileri kapı dışarı etmekten, toplumsal mücadeleleri kamu düzeni meselesine indirgemekten başka yanıtı olamaz.

Bu nedenle devletin, sindirmeye yönelik bu tepkisi, Güney'deki mücadeleyi kırmak için korku salmayı ve güvensizlik yaratmayı hedeflemektedir. Devlet, bütçe kesintilerini ve Fiat fabrikalarındaki işten çıkarmaları protesto edenlerin üzerinde kuracağı baskı için terörün tohumlarını ekmektedir. Devlet, mahkemelerin "tuhaf" kararlarını kullanarak iki parti desteğindeki adalet reformunu baskı altında tutmak için çabalıyor.

BASKIYA KARŞI,

HAREKETİN SUÇLU GÖSTERİLMESİNE KARŞI,

TOPLUM VE EMEK MÜCADELESİNİ YAYGINLAŞTIRIN!

TUTUKLULARLA DAYANIŞMAYA! 

Anarşist Komünist Federasyon 

(Federazione dei Comunisti Anarchici)

çeviri: h@ber


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center