A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Danimarka Sendikal Hareketindeki Radikal Kanatlar (en)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Tue, 17 Dec 2002 06:50:12 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

(www.yelah.net'ten)

Danimarka LO, sosyal demokrat parti ve radikal sendika eylemcilerini -yani 
Danimarka LO Fagligt Ansvar (Sendika Sorumluluğu) ve yeni oluşan Danimarka 
Sendikalist Ağı gibi grupları- finanse etme uygulamasını iptal etti; anlaşılan 
LO kış uykusundan uyanıyor.

Dün, Stilladsarbejderne temsilcisi John Jakobsen ve Kastrup havaalanı
sendikasından bir aktivist olan Ken Fischer, emek hareketi konusunda 
uluslararası bir tartışma için üç sendikalistle bir araya geldi. 
DKÖ-merkezindeki semineri Danimarka SUF Sendika Grubu ve Sosyalist 
Gençlik Cephesi düzenlemişti.

Şu aralar Danimarka sendikal hareketinde epeyce hareketlilik var.
Danimarka LO, bu kış, işçi haklarının azaltılması konusundaki köklü 
memnuniyetsizliğinin bir göstergesi olarak sosyal demokratlara yönelik maddi 
yardımını kaldırdı. Aynı zamanda Danimarka Mesleki Çalışanlar 
Konfederasyonu ile birlikte yürütülen tartışmalar da sürüyor.

İspanyol CGT, Fransız CNT ve İsveç SAC'tan gelen sendikalist temsilciler 
paneldeki iki Danimarkalı ile epeyce fazla konuda ortaklaştıklarını dile 
getirdiler. Radikal sendikal mücadelesi için uluslararası koordinasyonun 
geliştirilmesi gerçeği ile birlikte, özelleştirme karşıtı mücadele ve 
bireysel ücret ayarlamasının da şu an için öncelikler sıralamasında listenin 
üst sıralarında bulunması gerekliliği, panelde herkesin uzlaştığı konular 
arasındaydı. John Jakobsen çalıştığı işyerindeki işçilerle birlikte 
gerçekleştirdikleri doğrudan eylemlerden örnekler verdi.

İzleyiciler arasında bulunan bir Macar'ın Avrupa sosyal demokrasisindeki 
sağa yönelişin sendikal hareket üzerindeki olumsuz etkilerinden şikayet 
etmesinin ardından, Jakobsen, Doğu Avrupalı radikalleri mücadelelerinde 
-kendi ülkelerinde güçlü bağımsız sendikalar kurmalarını sağlayacak olan- 
sendikalizmden esinlenmelerini belirten cesaretlendirici bir konuşma yaptı. 
Danimarka'da sendikalist yönelimde olan bir sendika bulunmuyor.

- Danimarka'daki durum Doğu Avrupa'dan oldukça farklı. LO'ya üyelik oranı 
neredeyse yüzde 100'ü buluyor ve aynı sektörlerdeki diğer sendikaların 
esamesi bile okunmuyor. Bu nedenle bizler radikal sendika eylemcilerinin 
LO'dan ayrılmak yerine LO'yu [içerden] etkilemeye çalışmaları gerektiğini 
düşünüyoruz ve şimdi LO'nun [sosyal demokratları] finanse etme uygulaması da 
askıya alındıktan sonra sosyal demokrasiyle olan tüm bağların gözden 
geçirileceğini umuyoruz.

Stefan Bergmark, www.yelah.net
İngilizce çeviri M. Altemark


[çeviri-batur özdinç]


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center