A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Kaos'tan yeni kitap

From "Kaos Yayınları" <kaosyayinlari@hotmail.com>
Date Tue, 17 Dec 2002 02:39:43 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

William Morris'in
Hiçbiryer'den Haberler
adlı kitabı Kaos Yayınları'ndan çıktı...

"Hiçbiryer'den Haberler, ... yirminci yüzyılda, ondokuzuncu yüzyılda
olduğundan daha da can alıcı hale gelmiş olan bir tartışmaya katkısı
nedeniyle [bugün çok daha] önemlidir. Çünkü dünyanın "gelişmiş" ülkelerinin
hepsinde insanların büyük çoğunluğunun hayatlarını özgürce seçemeyecekleri
işleri yaparak geçirdikleri hâlâ doğrudur ve Morris'in 1890'da sorduğu
sorular yakın gelecekte karşımıza çıkacak sorulardır: İçinde yaşamaktan en
çok hoşlanacağımız toplumu nasıl yaratabiliriz? Verimli kitlesel üretim
bizim için gerçekten de her şeyden daha mı değerlidir? Sanayimizin
ürünlerini gerçekten istiyor muyuz? Hayatımızı gerçek ihtiyaçlarımızı ve
arzularımızı karşılamak için çalışarak mı geçiriyoruz? Yoksa kendimizi insan
isteklerinin, giderek büyüyen ticaretin taleplerine tâbi kılındığı bir
toplumsal sistemi sürdürmek için mi feda ediyoruz? Hayattan gerçekten ne
istediğim
"Hiçbiryer'den Haberler, ondokuzuncu yüzyıl edebiyatında çok yaygın olan,
etik ve toplumsal sorunları estetik terimlerle ele alma ve estetik
sorunların ahlâki ve politik düşüncelerden ayrılamaz olduğuna inanma
itkisini en açıkça ortaya koyan metinlerden biridir. ...
"Kitap, 22. yüzyıla yapılmış üç günlük bir ziyareti anlatır. Kitabın en
ilginç yönlerinden biri, okurda alışılmış zaman ilişkilerinin ortadan
kalktığı tuhaf bir sürekliliğe geçiş duygusu yaratmasıdır. Ortaçağ,
Hiçbiryer sakinleri için kronolojik olarak çok daha yakın oldukları 19.
yüzyıldan daha gerçektir. Zorunlu bir iyilik olarak ilerleme düşüncesi yok
olmuştur. Her şey mükemmelliğin parlak beyaz ışığında değil, uzun bir yaz
öğleden sonrasının tatlı durgunluğu içinde gerçekleşir. ...
"1890'da yazılan ve otoritenin enkazı üzerinde uyumu inşa etme yönündeki tek
bütünsel ütopya olan Hiçbiryer'den Haberler, yüzyıllardır hayalleri kurulan
özgür dünyanın nasıl bir dünya olabileceğini resmediyor."(Hiçbiryer'den
Haberler, William Morris, 330 sayfa)


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center