A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) FdCA: Om repressionen i Italien (it)

From worker-a-infos-sv@ainfos.ca
Date Mon, 9 Dec 2002 13:04:09 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Skuggorna från dessa tragiska dagar i Genua omsluter oss återigen, 
fängslar och fråntar folket dess frihet, de män och kvinnor som var 
bland de 300 000 som demonstrerade mot G8-mötet i Genua 20-21 juli 2001.

Den statliga repressionen slutade uppenbarligen inte på Genuas 
gator, utan fortsätter i anklagelser i namn av anklagelser om 
subversiva sammanslutningar och skapande av oordning.

Igår – släppt i Cosenza, idag – fängslad i Genua, frisläppt idag, 
förföljd imorgon... men allt leder tillbaka till de där julidagarna 
i 2001 i Genua. Rörelsen tvingas då att jaga sin nära historia för 
att försvara sig själv, för att fördöma Guiluanis död som en 
avrättning och inte legitimt självförsvar, för att återigen kräva 
friheten att organisera och demonstrera mot detta klimat av 
segregation och den repressiva statsapparatens kvävande av 
medborgerliga rättigheter, vare sig det sker i Neapel, Genua, Cosenza.

Men den enorma demonstrationen i Florens den 9:e november och 
arbetsplatskampen och den sociala kampen från nord till syd 
representerar handlingar av äkta politisk autonomi. De är 
beslutsamma svar från de som är direkt involverade och en 
indikation på att deras idéer sprids och reser politiska 
frågor om jämlikhet och frihet. Frågor som staten och kapitalismen 
inte har några andra svar än att intensifiera utsugningen och 
repressionen, att sparka arbetare och reducera sociala kamper 
till frågor om allmän ordning.

Statens hotfulla reaction är således inriktad på att sprida skräck 
och osäkerhet för att kunna lägga sordin på kampens eldar i syd. 
Den försöker att så terrorns utsäde bland de som protesterar 
mot budgetnedskärningar och varsel på Fiat. Den försöker använda 
domstolarnas ”underliga” beslut som ett medel för att pressa 
för juridiska tvåpartireformer.

MOT REPRESSIONEN

MOT KRIMINALISERINGEN AV RÖRELSEN

SPRID KAMPEN PÅ ARBETSPLATSERNA OCH DEN SOCIALA KAMPEN

MOBILISERA I SOLIDARITET MED DE GRIPNA

LÄGG NED ALLA ÅTAL

KRÄV FRISLÄPPANDE OCH FRIHET FÖR ALLA

/F.d.C.A. Federazione dei Comunisti Anarchici

www.fdca.it*******
          *******
   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad


A-Infos Information Center