A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) SUF/LS Karlstad: Lat Hagforsfamiljen stanna!

From worker-a-infos-sv@ainfos.ca
Date Mon, 9 Dec 2002 13:04:08 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

En mamma och hennes 15-åriga dotter och 22-åriga son 
ska utvisas från Sverige till landet de en gång flydde ifrån; El 
Salvador. Där finns fadern som hotar dem till livet. 
Uppenbarligen anser Migrationsverket att flyktingar som 
lever under dödshot saknar tillräckliga skäl för att få stanna i 
Sverige. Trots en "vänsterregering" skärper staten attityden 
gentemot flyktingar och invandrare. Dagens flyktingpolitik är 
ett hån mot allt vad mänskliga rättigheter heter. 

I Hagfors vägrar man dock att vänta tills denna inhumana 
politik slutligen förändras. Istället går dotterns 
klasskamrater till direkt aktion med syftet att förhindra en 
utvisning av familjen. Liv står på spel, och de initiativtagande 
ungdomarna i Hagfors visar prov på ett enastående, 
inspirerande och föredömligt exempel i praktisk solidarisk 
anda. Den lokala solidariteten är avgörande för familjen. 
Kampen och motståndet i Hagfors fortsätter, och vi 
syndikalister (i Karlstad), stödjer helhjärtat familjens rätt att 
få stanna i Sverige. 

Tuta för familjen! Låt familjen stanna! 

Syndikalistiska Ungdomsförbundet Karlstad &
Karlstads Lokala Samorganisation av SAC - Syndikalisterna*******
          *******
   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad


A-Infos Information Center