A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(ct) Butlletí Contrainformatiu nº79 (1ª part)

From CGT Reus <baixc-p@pangea.org>
Date Wed, 4 Dec 2002 09:47:43 -0500 (EST) ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________BUTLLETÍ CONTRAINFORMATIU Nº 79
Secretaria de Comunicació del Comitè Confederal de Catalunya de la CGT. 
04-12-02
www.cgt.es/cgtcatalunya

* * * * * 

Continguts: 

- CGT CONVOCA MANIFESTACIÓ A BARCELONA EL 15 DE DESEMBRE CONTRA
LA POLÍTICA ECONÒMICA DEL GOVERN 

- CGT DAVANT L'ACORD ENTRE SINDICATS I ADMINISTRACIÓ SOBRE LA
FUNCIÓ PÚBLICA

- CGT DESCONVOCA LA VAGA A TELEFÒNICA DESPRÉS DE RETIRAR
L'EMPRESA EL SEU PROJECTE DE SEGREGACIÓ

- L’EMPRESA CINEMES OSCAR DE MATARÓ CONDEMNADA PER DISCRIMINAR A
5 TREBALLADORS DE LA CGT 

- PREOCUPACIÓ A PIRELLI DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL MANTENIMENT
DELS LLOCS DE TREBALL A LA NOVA FÀBRICA. TANCADA D'AFILIATS A LA
CGT

- PER LA READMISSIÓ DELS COMPANYS DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CGT
DE METALÚRGICA DEL MUEBLE METÁLICO DE RIPOLLET (BARCELONA). PER
LA LLIBERTAT SINDICAL. JA N'HI HA PROU DE TERRORISME EMPRESARIAL

- TREBALLADORS INTERINS I EVENTUALS DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA
SALUT EN LLUITA

- ÈXIT DE LA CONCENTRACIÓ A VALÈNCIA CONTRA L'ACORD DE
L'ADMISTRACIÓ PÚBLICA: 1.000 EMPLEATS DE L'ADMINISTRACIÓ DE
L'ESTAT PROTESTEN 

- EL CONSELLER RAFAEL BLASCO REP LA XIULADA DE TREBALLADORS I
SINDICALISTES DE CGT PER LA PERSECUCIÓ SINDICAL A UN EMPLEAT
ALACANTÍ DE BENESTAR SOCIAL 

- RESULTATS DE CGT A DIVERSES ELECCIONS SINDICALS A CATALUNYA

- RESULTATS DE CGT EN DIVERSES ELECCIONS SINDICALS REALITZADES
AL PAIS VALENCIÀ

- PÀGINA WEB DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CGT A GESA/ENDESA BALEARS 

- COMUNICAT DE LA CGT DAVANT LES ELECCIONS SINDICALS REALITZADES
A L’AJUNTAMENT DE REUS 

* * * * * 

CGT CONVOCA MANIFESTACIÓ A BARCELONA EL 15 DE DESEMBRE CONTRA LA
POLÍTICA ECONÒMICA DEL GOVERN 

	
Tal com es va acordar en l'última Plenària de Barcelona i
posteriorment en la de Catalunya us convoquem a tots els
afiliats i afiliades a una manifestació el diumenge 15-12-2002 a
les 11'30 h. a Plaça Urquinaona de Barcelona. 
	
La manifestació vol ser el reflex del descontentament social i
sindical davant la política social i econòmica del govern del
PP, després del “maquillatge” que han efectuat sobre la reforma
del “Decretazo”, i que els sindicats majoritaris han consentit. 
- Es manté l'eliminació del PER pels jornalers d'Andalusia i
Extremadura.
- Es manté l'eliminació dels salaris de tramitació si
l'empresari accepta la improcedència de l'acomiadament en 48
hores.
- Es manté l'eliminació de l'atur per als fixos discontinus.
- Es manté la discrecionalitat dels funcionaris de l'INEM per
valorar quan una oferta de treball és adeqüada, i el rebuig de
la mateixa suposa la sanció de l'aturat.
- Es manté la mobilitat geogràfica dels aturats.
- Es manté l'eliminació del subsidi d'atur per als emigrants
retornats.
- Es manté pels aturats l'obligatorietat de subscriure el
compromís d'activitats.
	
Al costat de la mínima reforma d'aquest decret, segueixen
existint les raons que ens van fer mobilitzar durant la vaga del
20-J i unes altres que han anat apareixent posteriorment. La
precarietat segueix augmentant, la sinistralitat laboral és
escandalosa, la Llei de Qualitat de l'Ensenyament és una
autentica agressió per a tota la comunitat educativa i molt
especialment per als treballadors. 
	
Pel que fa al camp de les llibertats públiques estem assistint a
una retallada cada vegada de major calat, que ens duu a
situacions que freguen el que s'ha vingut a anomenar feixisme
democràtic. 	Companyes i companys el 15 de Desembre ens veurem a
Plaça Urquinaona perquè segueixen sobrant raons per a no baixar
la guàrdia... segueixen sobrant raons per a seguir insistint que
una altra vaga general és necessària. 

Contra la precarietat laboral; contra els accidents laborals;
contra els pressupostos generals de l'Estat; contra la
privatització dels serveis públics; contra la retallada de les
llibertats; contra el Decretazo.

SALUT I PARTICIPACIÓ... 

Federació Local de Barcelona de la CGT 

*************************************************************

CGT DAVANT L'ACORD ENTRE SINDICATS I ADMINISTRACIÓ SOBRE LA
FUNCIÓ PÚBLICA

	
El BOE 276 de data 18 de Novembre de 2002 publica l'Acord
Administració Sindicats per a la modernització i millora de
l'Administració Pública, document imprescindible per a conèixer
les veritables intencions del Govern envers els treballadors
públics i del que a grans trets ressaltariem: - -- - Negociació
al marge dels treballadors. 
- Reculada en les condicions laborals: 
- S'estableix la mobilitat forçosa. 
- S'avança cap a l'horari únic de matí i vesprada per a
curiosament afavorir la conciliació de la vida familiar. 
- S'estableix la durada màxima de la jornada en trenta-set hores
i mitjana setmanals de treball efectiu¿ on queden les 35 hores? 
- En jornada de matí la concurrència obligatòria és de
trenta-dues hores en horari de dilluns a divendres, les hores
restants es realitzaran de forma flexible. 
- Restriccions a la promoció interna. 
- Es produeix un increment dels fons del complement de
productivitat, ( en la practica reculada dels conceptes fixos i
augment dels conceptes lligats a la productivitat). 
- Pujada salarial per sota de l'IPC. No garanteix millora dels
Serveis Públics, ni increments de plantilles. 
Això si, moltes promeses. 

Valoració de CGT 

	
S'ha negociat, amb el secretisme acostumat, un nou acord que ens
condicionarà a tots durant els anys 2003-2004. Altra vegada ens
trobem davant una política de fets consumats. Un “ridícul”
augment salarial del 2%, que és l'IPC que “diuen”
s'experimentarà el pròxim any, ( també anava a ser el d'aquest
any i anem pel 4), i un 1,3% addicional per als conceptes
variables de les nostres retribucions. 
	
Considerem que aquest acord és una veritable burla, doncs
d'entrada totes les prediccions econòmiques parlen de més del 3%
de pujada de l'IPC per al 2003. Tampoc hem d'oblidar-nos del
deute pendent que té el Govern amb totes i tots els empleats
públics, i del qual no s'esmenta ni una paraula, a més de que es
tracta d'una nova retallada dels nostres drets. Ni tan sols
inclouen la clàusula de revisió salarial, que és la garantia que
tenim els treballadors de, almenys, no perdre la capacitat
adquisitiva, doncs al finalitzar l'any s'abonaria la diferència
de l'IPC (entre el previst i el real de la pujada de preus). Des
de la CGT volem deixar clar que: 

1.- Critiquem durament la gestació d'aquest acord. Ens han anat
arribant successius esborranys sense que en cap cas els
sindicats implicats en la negociació hagin realitzat consulta
alguna als seus afiliats/des ni, per descomptat, al conjunt del
personal afectat. 

2.- L'Acord és absolutament rebutjable tant en el procés com en
els continguts a pesar de les petites millores que pot
presentar: increment de vacances reglamentàries segons anys de
serveis, increments en un dia dels permisos per naixement de
fill o malaltia greu d'un familiar i l'establiment com fixos de
plantilla al personal indefinit no fix. 

3.- L'Acord no dóna cap impuls a la millora dels Serveis
Públics, doncs estableix un límit molt clar a les Ofertes
d'Ocupació Pública: no podran superar el 100% de la taxa de
reposició d'efectius, o el que és el mateix, no hi haurà
increments de plantilla (encara que se superi almenys sobre el
paper, l'aberració anterior de posar el límit en el 25% de la
taxa de reposició). 

4.- L'Acord suposa una greu reculada en les condicions laborals
dels empleats i empleades públiques:
- S'estableix la mobilitat forçosa, fins i tot interprovincial. 
- En la pràctica s'elimina l'horari flexible (5 hores i mitjana
setmanals a distribuir a criteri del treballador). 
- S'estableix un objectiu clar d'anar progressivament cap a
l'horari de matí i tarda (“horari únic”). 
- S'introdueix una restricció a la promoció interna al poder-se
establir com requisit per a participar el posseir un determinat
grau consolidat i/o ocupar durant cert temps un lloc amb un
determinat nivell de complement de destinació. 
- Es produeix un increment dels fons del complement de
productivitat, el complement més qüestionat i criticat per tots
els empleats públics. 

5.- L'increment de retribucions queda en un 2,7%. Un 2% amb
caràcter general i la resta en la millora establerta en les
pagues extraordinàries. Un increment retributiu clarament
insuficient que no arribarà a l'IPC de l'any 2003, com
l'experiència ens ha demostrat any rere any. Seguirem perdent
poder adquisitiu. 

6. Dóna la sensació que deixa tancada i oblidada la recuperació
del poder adquisitiu perdut en els últims anys, després de les
falses espectatives obertes per la famosa sentència . 

7.- Es continua potenciant la temporalitat en la contractació i
una precarización generalitzada de l'ocupació i del propi servei
públic. Donant-se un pas decidit cap a la externalización de
serveis. Tot això dintre de la lògica de privatitzacions i
retallades socials que caracteritzen les polítiques del govern 

8.- En definitiva, aquest Acord suposa una greu reculada per al
concepte de Servei Públic i per a tots els empleats i les
empleades del sector públic. 

	
Des de la CGT defensem el dret de tots/es els/les afectats/des a
decidir sobre la signatura o no d'un acord, del contingut del
qual tenim dret a ser informats completa i detalladament abans
que la negociació finalitzi. 

	
Des de CGT defensem una negociació col·lectiva coherent que ens
permeti als treballadors i treballadores recuperar poder
adquisitiu i millorar les condicions de treball que cada vegada
estan més precaritzades. 

	
Des de CGT defensem una acció sindical que des de la fermesa i
la mobilització ens converteixi als empleats públics en amos del
nostre futur. 

PER QUE NO PODEM SEGUIR PERDENT ...... 

Confederació General del Treball (CGT)

**************************************************************

CGT DESCONVOCA LA VAGA A TELEFÒNICA DESPRÉS DE RETIRAR L'EMPRESA
EL SEU PROJECTE DE SEGREGACIÓ 

LA COMPANYIA QUE DIRIGEIX CESSAR ALIERTA PRETENIA TREURE FORA DE
TELEFÒNICA A 1500 PERSONES 

	
En l'última reunió mantinguda entre l'empresa i la representació
social, Telefònica ha retirat de forma provisional el seu
projecte de segregació dels departaments de logística i
immobiliari que afectava a 854 i 597 treballadors
respectivament. Per a evitar aquesta destrucció d'ocupació i
impedir que 1500 treballadors de Telefònica acabin en una altra
empresa amb un futur tan fosc com el de SINTEL (que també era de
Telefònica), així com futures segregacions, la CGT va convocar
una sèrie de mobilitzacions que pretenien la retirada del
projecte de l'empresa (concentracions, recollida de signatures,
pegatinada,...), així com una vaga estatal de tota la jornada
per al dijous 28 de novembre. 	

Encara que l'empresa quan va començar les negociacions va
manifestar que les segregacions eren un fet i que només volia
negociar les condicions, encara que va anunciar que per a
octubre deuria estar ja realitzat, encara que va comptar amb el
suport inicial d'algun sindicat, la realitat és que la Direcció
de Telefònica davant la pressió i malestar dels treballadors, el
suport a les diferents mobilitzacions i la vaga convocada per al
dijous 28 ha decidit retirar, de moment, el seu pla de
segregació d'aquests dos departaments. 
	
Per aquests motius la Confederació General del Treball (CGT) va
decidir desconvocar la vaga, tot i l'oposició d'algunes seccions
provincials, i considera un èxit tant les mobilitzacions
realitzades en tot l'Estat espanyol com el fet que l'empresa es
vegi obligada a retira el seu pla. 

***********************************************************

L’EMPRESA CINEMES OSCAR DE MATARÓ CONDEMNADA PER DISCRIMINAR A 5
TREBALLADORS DE LA CGT 

	
La sentència ens dona la raó i diu que l’empresa no ens ha
contractat perquè som afiliats de la CGT i per això ens ha
discriminat. Segons l’advocat Manté, com aquesta sentència no hi
han gaires i ell asegura que és l’única a l’estat d’aquestes
característiques. Ara falta saber si l’empresa recurrirà.
	
Cinc afiliats de la CGT extreballadors del cines del centre de
Mataró que foren acomiadats per expedient de regulació de
l’empresa UNICINES, van demanar treballar als nous CINES OSCAR
de Mataró que es va instalar als locals dels antics cines del
centre. Davant l’actitud negativa de la direcció del cines i
reconeixent que eren bons professionals, però que tindria
problemes perquè eren sindicalistes de la CGT, incòmodes i masa
reivindicatius, els afiliats de la CGT, davant d’aquesta clara
conculcació dels drets fonamentals i discriminació sindical, van
recòrrer al Jutjat del Social de Mataró.
	
Al judici el Ministeri Fiscal va recolzar la demanda dels
sindicalistes. I el Jutjat del Social en una sentència de gran
trascendència general en donar tutela jurídica a uns drets molt
poc respectats en el règim de contractació laboral, els ha donat
la raó dient que l’actitud de l’empresa ha sigut discriminatòria
i ha vulnerat els drets fonamentals dels treballadors i ordena a
l’empresa que cesi en aquesta pertorbació i la condemna a pagar
una important indemnització pels danys i perjudicis causats. 
	
Desprès d’aquesta sentència, els sindicalistes demanaran el que
en dret i justícia els hi pertany un lloc de treball en els
cines com preveu l’article 30 del Conveni Col.lectiu de Cines ón
la CGT té el 80% de representativitat. 

Joan Carles Benito 
Exdelegat sindical dels cines de Mataró 

Mataró, 29 de novembre de2002 

****************************************************************

PREOCUPACIÓ A PIRELLI DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL MANTENIMENT
DELS LLOCS DE TREBALL A LA NOVA FÀBRICA. TANCADA D'AFILIATS A LA
CGT

	
Vuit operaris de la CGT s'han tancat durant tres dies a la
factoria per reclamar diàleg i compromisos a l'empresa. Demanen
també que Pirelli assumeixi el cost del transport dels
treballadors a la nova seu, a la Masia d'en Notari.
	
La secció sindical de la CGT (Confederació General del Treball)
va obrir la setmana passada la caixa dels trons a Pirelli. Vuit
treballadors vinculats a aquest sindicat es van tancar a la
fàbrica des de dilluns dia 25 per protestar per la «incertesa»
laboral que pateixen els treballadors. La CGT demana a l'empresa
que prengui una posició clara sobre els aspectes que preocupen
els operaris, com ara el manteniment dels llocs de treball quan
es produeixi el trasllat a la nova fàbrica, i també que
l'empresa assumeixi el transport dels treballadors fins a la
nova seu, que s'està construint a la Masia d'en Notari, al nord
de la ciutat.
	
Un grup de treballadors es va manifestar el dia 27 al migdia amb
pancartes a l'entrada de la fàbrica, durant el tercer dia de
tancament de vuit operaris vinculats a la CGT -sis de la divisió
d'Energia i dos de Telecom-, que reclamen a la direcció de
Pirelli «més fluïdesa i més voluntat de negociar» per solventar
els problemes que, segons el sindicat, afecten la plantilla. El
tema principal és el manteniment dels llocs de treball a la nova
fàbrica, un aspecte que el sindicat vol que es formalitzi per
escrit, així com la garantia dels salaris. Un altre dels punts
que la CGT demana és concretar com es farà el transport fins al
nou emplaçament: el sindicat vol que l'empresa se'n faci càrrec.
En el procés de trasllat cap a la nova fàbrica -està previst que
comenci a la primavera del 2003-, ja hi ha hagut uns quants
canvis, com ara la desaparició del magatzem i el conseqüent
traspàs de treballadors, un aspecte que també ha inquietat la
CGT. «L'empresa ens ha donat la informació mínima sobre el
trasllat, només paraules i cap compromís. L'experiència ens diu
que en canvis com aquest s'acostuma a reduir el nombre de
treballadors», va afirmar Llibert Vinyals, portaveu de la secció
sindical de la CGT a Telecom. 
	
La CGT ha estat contundent també en la denúncia de «persecució
sindical» a determinats treballadors. En la llista de dubtes que
el sindicat planteja a l'empresa hi ha l'aparcament dels
vehicles a la nova planta, el funcionament del servei mèdic i el
futur de l'economat, entre altres. Jordi Raurich, secretari
general de la secció sindical de la CGT a Pirelli Cables i
Sistemes, ha mostrat la seva preocupació per la salut laboral a
la nova fàbrica. «Encara no sabem com serà i no volem que passi
com a Cavigel, que hi havia defectes i van arribar a treballar a
42 graus de temperatura», va explicar. 
D'altra banda, Juan Antonio Soler, secretari general de la
federació comarcal de la CGT, va manifestar el suport del
sindicat als treballadors de Pirelli i no descarta que hi hagi
més mobilitzacions. 

**************************************************************

PER LA READMISSIÓ DELS COMPANYS DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CGT DE
METALÚRGICA DEL MUEBLE METÁLICO DE RIPOLLET (BARCELONA). PER LA
LLIBERTAT SINDICAL. JA N'HI HA PROU DE TERRORISME EMPRESARIAL 

	
Des del Sindicat d'Activitats Divesas de Sabadell volem informar
a la població de Ripollet i a tota l'opinió pública en general
que el senyor Ezequiel Argudo, empresari i amo de l'empresa
Metalúrgica del Mueble Metálico S. A., ha procedit a
l'acomiadament dels tres companys que constituien la Secció
Sindical de la CGT d'aquesta empresa. 
	
Dit acomiadament s'ha fonamentat en falses acusacions
d'agressions, destrosses de material i insults i ha comptat amb
la col·laboració activa del delegat sindical de la UGT, sense
que aquest sindicat que esta avisat de la impresentable actitud
del seu representant faci res per evitar-ho. 	Anteriorment a
l'acomiadament, dos dels tres treballadors havien posat
denúncies per assetjament i persecució, un d'ells a més en la
comissaria de policia per agressió física, donada la situació de
pressió a la qual es veien sotmesos pel fet de defensar els
drets i interessos dels treballadors de manera conseqüent. 
	
Davant tota aquesta situació, des de CGT convoquem una
concentració enfront de l'empresa Metalúrgica del Mueble de
Ripollet (C/ St Jaume 16, al costat de la gasolinera BP de la
carretera Ripollet-Montcada) dijous que ve 5 de desembre a les
17 h. com inici de la campanya per la readmissió dels companys
acomiadats. 

CGT Sabadell

***************************************************************

TREBALLADORS INTERINS I EVENTUALS DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA
SALUT EN LLUITA 

	
L'Institut Català de la Salut (ICS) compta amb uns 12.000
professionals, de la plantilla total dels centres públics de
salut de Catalunya, que són personal interí i contractat
eventual, és a dir No Fixos; treballadors en precari, alguns des
de fa més de 18 anys, als quals no se'ls ofereix cap oportunitat
de consolidar la seva fixesa en l'ocupació. 
	
Les convocatòries de places a Catalunya han estat insuficients i
no han estat convocades totes a concurs. Algunes categories des
de fa més de 12 anys, el que suposa un tracte laboral
discriminatori quant a horaris, retribucions i inseguretat en el
treball. L'experiència del personal interí i contractat no està
suficientment reconeguda, sumant un valor màxim de 5 punts per
tot el temps treballat, potenciant amb això els cursos acadèmics
que discriminen a les persones que manquen de temps i de
recursos econòmics. 
	
Des de la FESAN-CAT venim desenvolupant, des de fa més de 11
mesos, una intensa campanya de mobilització per a exigir que
Catalunya se sumi a la resta d'autonomies en l'aplicació de la
Llei 16/2001 que regula: “Un procés extraordinari i únic de
provisió de places del personal estatutari del Sistema Nacional
de Salut”. Llei, a més, que permet en el seu desenvolupament
aplicar la Llei 30/1999 que contempla la possibilitat de
realitzar un Concurs Extraordinari de Mèrits, quan es donen
circumstàncies excepcionals, perquè el personal No Fix pugui
tenir una ocupació estable i digna. 	Però l'Institut Català de
la Salut es nega a utilitzar aquesta via legal per a poder
consolidar els llocs de treball, al·legant cínicament que el
volum de precarietat laboral és mínim i no comparable a la resta
de l'estat i que en un parell de convocatòries se soluciona el
problema, imposant un concurs-oposició (un examen) pur i dur,
gràcies a la passivitat dels Sindicats de la Taula Sectorial de
Sanitat (CC.OO., UGT, CEMSATSE, CATAC i CSIF), circumstància que
provocarà que un gran nombre de contractats eventuals de la
sanitat pública catalana es quedin sense ocupació, i que la
qualitat i continuïtat de l'assistència sanitària resulti
seriosament afectada. 
	
Està clar que el que es pretén amb aquest concurs-oposició és,
amb la complacencia d'aquests Sindicats, permetre al ICS la
mobilitat i reestructuració de la plantilla, més que facilitar
que qui duguin molts anys com interins o eventuals puguin
consolidar una ocupació estable. 
	
Després de tots aquests mesos de lluita i de fer escoltar la veu
dels treballadors en defensa dels seus llocs de treball, davant
de l'ICS, el Defensor del Poble, els grups parlamentaris de
Catalunya, Funció Pública... demostrat amb els fets que era i és
possible un procés extraordinari de consolidació d'ocupació i
que l'única condició per a acabar amb l'altíssim nivell de
precarietat laboral de la sanitat pública és la voluntat
política, i quan finalment havíem aconseguit una reunió amb el
Conseller de Sanitat de Catalunya Eduard Rius, Funció Publica i
l'ICS per al Dilluns dia 21 d'Octubre de 2002, el diumenge va
morir la mare del Conseller de Sanitat i dues setmanes més tard
va haver-hi una remodelació del Govern Autònom de Catalunya i
van canviar el Conseller de Sanitat, per Xavier Pomés
(Exconseller d'interior). 
	
El nou conseller no assumeix el compromís adquirit per
l'anterior, de rebre'ns, però si mana desplegar un fort
dispositiu policial, davant la Conselleria de Sanitat de
Catalunya, les tres vegades que ens vam concentrar per a exigir
la reunió pendent. 
	
Davant aquesta situació de bloqueig es va decidir donar un pas
cap a avant per a intentar desbloquejar la situació, convocant
una manifestació el diumenge dia 17 de Novembre de 2002 per a
exigir: 
1. Contra l'altíssim nivell de precarietat i inestabilitat
laboral, convocatòria de mèrits, via que es va donar aquí ja en
el 90 i en altres CC.AA, perquè el personal No Fix del ICS pugui
tenir una ocupació estable i digne. 
2. Contra el discriminatori Nou Model Retributiu de l'ICS
(signat per CC.OO i CEMSATSE): Per un augment lineal en les
retribucions de totes les categories perquè es beneficiïn els
col·lectius menys afavorits. 
3. Contra la política privatitzadora del PP i CiU de la Sanitat
Pública. En Defensa d'una Sanitat amb Gestió Pública i de
Qualitat. 
	
I culminar amb un TANCAMENT INDEFINIT en el Hall de l'Hospital
de Vall d´Hebron de Barcelona des del dia 20 de Novembre. La
resta de sindicats del sector no estan participant en aquest
tancament (CC.OO, UGT, CEMSATSE, CATAC i CSIF). 
	
Aquesta LLUITA ha coincidit amb un laude favorable a CGT que
obliga l'ICS a incloure en els censos electorales al personal
eventual que havia estat exclòs amb la complicitat de la resta
de sindicats (això suposa només la participació en l'imminent
procés d'eleccions sindicals del voltant de 3000 companys
eventuals, els que treballen en els centres on CGT té
implantació i que per capacitat hem pogut denunciar, dels 12000
que haurien de poder votar). Maniobra amb la qual pretenien
perjudicar el sindicalisme de classe i alternatiu de la CGT, al
voler privar a aquest col·lectiu de treballadors de votar
majoritàriament a la CGT. 
	
Aquests dos fets han donat lloc que el ICS estigui amenaçant a
delegats/des de CGT perquè abandonin la lluita del personal no
fix deixant sense cobertura a aquest col·lectiu. Com mesura de
pressió i suport us demanem envieu fax a la Directora Gerent del
ICS Alícia Granados, amb un text similar al següent: 
EN SUPORT DE LA LLUITA DELS NO FIXOS DEL ICS. 
¡ PLAÇA ESTATUTÀRIA PER CONCURS DE MÈRITS JA ! 

Fax: 93 482 45 25 / 93 482 45 22. 

Antonio Mancebo. Secretari General FESAN-Cat 
Telèfon de contacte: 678 959 933 
Confederació General del Treball de Catalunya 
Federació de Sanitat de Catalunya (FESAN-CAT)
Via Laietana 18, planta 9, 08003 Barcelona 
Tel. 93 310 33 62 FAX. 93 310 70 80 
E-mail: cgt_fesancat@mundofree.com 

*************************************************************

ÈXIT DE LA CONCENTRACIÓ A VALÈNCIA CONTRA L'ACORD DE
L'ADMISTRACIÓ PÚBLICA: 1.000 EMPLEATS DE L'ADMINISTRACIÓ DE
L'ESTAT PROTESTEN 

	
Uns 1.000 empleats de l'administració pública, convocats per els
sindicats CGT-PV i STEPV-IV, es van concentrar dijous 28 de
novembre a les 12.30 enfront de la Delegació de Govern per a
mostrar el seu rebuig a l'acord firmat entre UGT, CC.OO.,
CSI-CSIF i Administració per "la modernització de la
administració pública". CGT i STEPV consideren que aquest pacte
s'ha fet a esquena dels treballadors i per descomptat, en contra
dels seus interessos.
	
Aquest fet queda ratificat per la multitudinària resposta que el
acord ha rebut a València: la protesta ha aconseguit paralitzar
Tresoreria, INNSS, Agència Tributària i Cadastre i ha congregat
a 
treballadors d'altres organismes com l'INEM. Baste recordar que
el propi Javier Arenas, Ministre d'Administracions Públiques
afirmava davant dels mitjans de comunicació que l'acord per a la
modernització de la funció pública suposava la renúncia a
reivindicacions històriques de els sindicats: les 35 hores
setmanals i la clàusula de revisió salarial. A més d'açò, el
pacte promou la mobilitat 
geogràfica, la jornada partida, l'externalización de serveis,
etc. 
	
Al llarg de la concentració es va fer entrega al Sotsdelegat del
Govern d'un manifest subscrit per CGT i STEPV-IV.

****************************************************************

EL CONSELLER RAFAEL BLASCO REP LA XIULADA DE TREBALLADORS I
SINDICALISTES DE CGT PER LA PERSECUCIÓ SINDICAL A UN EMPLEAT
ALACANTÍ DE BENESTAR SOCIAL 

	
Després de tancar-se en la Seu de la Conselleria de Benestar
Social, afiliats de CGT aconsegueixen forçar una entrevista amb
el Conseller per al dia 5 de desembre. El desplegament policial
ha sigut ampli.
	
La raó d'aquesta acció és protestar per l'obertura de quatre
expedients a un delegat sindical de CGT de la Conselleria de
Benestar Social d'Alacant i, en última instància, manifestar el
rebuig a les 
polítiques generals que està portant a terme la Conselleria
respecte als menors. 
	
Com ja van informar fa uns dies alguns mitjans de comunicació,
CGT-PV ha interposat una querella criminal contra el Director
Territorial de Benestar Social d'Alacant per un presumpte
delicte d'abandó de guarda i custòdia d'una menor. I és que,
cada vegada més, la administració pública insisteix en una
política de desistiment total cap a els serveis que han
d'encarregar-se de la defensa i rehabilitació de menors amb
problemes socioeconòmics.
	
A pesar dels nombrosos intents per part de la Secció Sindical de
CGT per solucionar les greus irregularitats d'aquesta direcció
Territorial en l'Àrea del menor, la Conselleria mai ha
intervingut. 
	
Esgotades totes les vies de diàleg, la CGT va considerar que
fets tan greus havien de ser denunciats per la via penal. Tal
com afirma una representant del sindicat "és inadmissible i del
tot irresponsable que s'atempte contra la llibertat sindical i
d'expressió d'un delegat sindical en compte d'intervenir per a
evitar la desprotecció dels menors tutelats".
	
Després de la interposició de la querella, José Manuel
Santamaría, el delegat sindical de CGT que va encapçalar la
denúncia d'aquestes polítiques, ha sofert la persecució sindical
per part de la 
Generalitat: se li han obert quatre expedients disciplinaris.
D'altra banda, CGT va sol·licitar una reunió amb el conseller
Rafael Blasco, petició a què només ha respost arran de la
protesta.

Gabinet de Premsa de CGT-PV 
València, 28 novembre 2002


SOLIDARITAT AMB UN DELEGAT SINDICAL EXPEDIENTAT PER LA
GENERALITAT VALENCIANA 

Nom o Entitat:
....................................................................................................................,
PROTESTA i EXPRESSA el seu més ferm rebuig als expedients
disciplinaris instruïts al Company funcionari de la Consellería
de Benestar Social, José Manuel Santamaría amb motiu de la
querella que va presentar la Confederació General del Treball
com acció popular contra el Director Territorial de Benestar
Social d'Alacant per un presumpte delicte d'abandó de guarda i
custòdia d'una menor. 
¡¡¡¡¡¡SOLIDARITAT AMB EL DELEGAT SINDICAL EXPEDIENTAT PER LA
GENERALITAT VALENCIANA!!!!! 

Sol·licitem l'enviament de Fax o Telegrama Urgent a les següents
adreces: 
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL. 
Rafael Blasco Castany 
Passeig Albereda 16, 46010 VALÈNCIA. 
Tfn: 963866700. Fax: 963869840. 

****************************************************************

RESULTATS DE CGT A DIVERSES ELECCIONS SINDICALS A CATALUNYA

A l'Administració Central a Barcelona:
CGT-CAT 13 (+1 sobre les anteriors eleccions) 
CCOO 7 (-1) 
CSIF 4 (=) 
UGT 3 (=) 
FSAP 2 (+2)
USO 0 (-2)

A l'Administració Central a Tarragona:
CGT-CAT 6 (es presentava per primera vegada)
CCOO 6 
CSIF 4 
UGT 2 
USO 1

A Repsol Petróleo de Tarragona:
UGT 7  
CCOO 5  
CTI 3  
CGT 2 (manté els dos que tenia)

A l'Ajuntament de Reus
UGT 8 (+4) 
CGT 5 (-5, veure comunicat més endavant) 
CCOO 5 (-1) 
ASPLC 2 (+2)

Al Metro de Barcelona
CGT 7 (=)
CCOO 5 (+1)
UGT 4 (-1)
SU 4 (=)
Colectivo Personal Trenes 3 (=)
SIT 0 (-1)

**************************************************************

RESULTATS DE CGT EN DIVERSES ELECCIONS SINDICALS REALITZADES AL
PAIS VALENCIÀ

CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo): 3 delegats de 17 
Bancaixa: 1 de 17 
Fira de Mostres de València: 7 de 13 
Ajuntament Pobla de Farnals: 1 de 3 
Bombers: 2 de 13 
Unió Naval de València: 1 de 9 

***********************************************************

PÀGINA WEB DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CGT A GESA/ENDESA BALEARS 

	
Ens posem en contacte amb vosaltres per a informar-vos que hem
creat una pàgina web de la Secció Sindical CGT Gesa/Endesa Illes
Balears. Vam constituir aquesta Secció Sindical el dia 5 de juny
de 2002, actualment no tenim representació en el Comitè
d'Empresa però esperem experimentar un creixement important
després de les pròximes eleccions sindicals del Grup Endesa, que
tindran lloc el pròxim dia 27 de gener de 2003, després de les
quals esperem tenir presència en el Comitè de Centre de la C.T.
Alcudia (en els altres centres no podem presentar llistes ja que
no tenim afiliats). 
	
Us demanem que us feu un volt per la nostra web i si ens heu de
fer algun suggeriment, ens el feu; l'adreça és:
http://es.geocities.com/cgtgesa/ 
	
La nostra adreça de correu electrònic és: cgtgesa@yahoo.es , i
si voleu contactar telefònicament amb nosaltres, podeu fer-lo en
el 605045116 (Xisco Vidal) o en el 600334801 (Tolo Morro). 

Secció Sindical CGT Gesa-Endesa Balears 

**************************************************************

COMUNICAT DE LA CGT DAVANT LES ELECCIONS SINDICALS REALITZADES A
L’AJUNTAMENT DE REUS

Davant els resultats de les eleccions sindicals realitzades a
l’Ajuntament de Reus avui 26 de novembre, que han donat com a
resultat final el repartiment de delegats: UGT 8 CGT 5 CCOO 5 i
ASPLC 2, des de la Secció Sindical de CGT a l’Ajuntament, fem
les següents reflexions: 

- Si fem cas estrictament del resultat en termes numèrics, CGT
ha perdut la meitat de delegats i vots. Sobre això hem de dir en
primer lloc que nosaltres no entrem en la guerra de xifres ni en
la batalla d’altres sindicats per a veure qui treu més delegats
i rep més diners de l’Estat i més quota de “poder”, sino que
l’eix del nostre treball sindical passa per consolidar un
sindicalisme alternatiu clarament diferenciat del sindicalisme
que practiquen CCOO i UGT. A més, considerem que aquest resultat
s’ajusta més a la realitat que el de les anteriors eleccions on
CGT va donar la sorpresa treient 10 delegats, unes eleccions
realitzades poc després de que s’hagués constituit la nostra
secció sindical i sense temps d’haver fet treball sindical i
haver consolidat un equip de treball i una llista de delegats
que assumis les idees i els principis de funcionament del nostre
sindicat. Cal interpretar per tant el resultat de les anteriors
eleccions més com un vot de càstig cap els altres sindicats i el
reflexe del desig de la plantilla de que hi hagués un canvi en
el treball sindical a l’Ajuntament, i més tenint en compte que
la majoria de membres de les llistes de CCOO i UGT a les
anteriors eleccions eren policíes locals, la qual cosa va
determinar que el vot de la majoria de la resta de la plantilla
anés a parar a la CGT. A més, també s’ha de tenir en compte la
presentació d’un nou sindicat a les eleccions, el ASPLC, dins
l’àmbit de la policía local, i que des de CGT segons els nostres
estatuts no afiliem policíes ni en presentem a les nostres
llistes, per tant es pot dir que els vots de la policía local,
que representa un terç de la plantilla de l’Ajuntament, no van a
parar a la CGT i només recollim vots dels altres dos terços.

- Pel que fa a la realitat que hem pogut anar veient i
analitzant en aquests quatre anys transcorreguts des de les
anteriors eleccions, remarcar el dificil que resulta portar a
terme un sindicalisme alternatiu i diferent a l’Ajuntament de
Reus, dificil per la mateixa falta de motivació i esperit de
lluita existent dins la plantilla, en bona part fomentat des de
l’Ajuntament, que ha arribat a uns nivells d’individualisme i
conformisme que dificulten un sindicalisme assembleari, honest i
lluitador com el que volem tirar endavant des de la CGT, i
dificil per les pressions de diferent tipus que han hagut de
patir diversos delegats i afiliats del nostre sindicat per part
de l’empresa: pressió subtil dels caps de departament davant la
utilització de les hores sindicals per part dels nostres
delegats, problemes a l’hora de promocionar, la pressió
psicològica que han suportat els que han manifestat la seva
afiliació o simpatia per la CGT, ...I per acabar-ho d’adobar,
hem vist com alguns delegats de CGT a l’anterior comité,
curiosament els que van acabar seguint un camí diferent al
potenciat des de la nostra secció sindical, han promocionat dins
l’empresa i han acabat presentant-se en aquestes eleccions dins
la llista “apadrinada” per l’Ajuntament.

I per als propers quatre anys que tenim per davant, l’eix
principal del treball sindical de la CGT passarà per potenciar
la nostra secció sindical i la nostra presència entre la
plantilla, així com consolidar el tipus de sindicalisme que
propugnem i seguir lluitant per defensar els drets dels
treballadors i treballadores de l’Ajuntament.

Reus, 26 novembre 2002

Secció Sindical de CGT a l’Ajuntament de Reus

**********************************************************
**********************************************************
**********************************************************

Confederació General del Treball (CGT) 

Realitzat per CGT Reus: baixc-p@cgt.es

Si no desitges rebre el butlletí, fes-nos-ho saber.


*******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)
A-Infos Information Center