A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Veckans Yelah 15 november 2001

From Pelle Sten <pelle.sten@yelah.net>
Date Fri, 23 Nov 2001 17:52:46 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

Veckans Yelah 15 november 2001 e-postversionen
url: http://www.yelah.net
e-post: <info@yelah.net>
___________________________________________

Radio Yelah

Pa lordag den 17 november sander vi som vanligt mellan klockan 11.00
och 12.00 pa Stockholms studentradio 95,3 MHz.
For er som bor langt bort ar inte hoppet ute, eftersom ni kan lyssna
pa oss direkt over natet. Anvand programmet Real Audio for att lyssna
pa oss live via Studentradions hemsida. http://www.studentradion.net
ar adressen. Vi kommer ocksa att lagga upp inslag fran sandningen pa
Yelah.net.

Ur innehallet i lordagens program:
Vad ar en autonom marxist?
Varfor ska Yelahs ledarskribent Linus Brohult domas for det han har
skrivit i Ekologisten? Vad har SL:s vakter egentligen for
befogenheter?
Vilken musik har Ayhan valt den har gangen?
Det har ar bara nagra av de fragor som kommer att tas upp, besvaras
eller for evigt finnas i vara tankar efter lordagens sandning.
Sa...missa inte!
___________________________________________

REA!

Vi har ett antal modeller kvar av vara Yelah.net-trojor med tryck pa
ryggen. Det som finns ar gron troja med rott tryck (XL), turkos troja
med rott tryck (XL) och ett antal, mycket snygga, roda trojor med
svart tryck (XL). Det finns enbart ett fatal exemplar av varje modell
i respektive storlek.

Normalpris ar 100 kronor inklusive porto. Nu kostar de enbart 60
kronor inklusive porto.

http://www.yelah.net/html/butiken/

Skicka din bestallning till <butiken@yelah.net>
___________________________________________

Fortfarande aktuellt i butiken

Joacim Blomqvist: Momir Talic och rattvisan

Efter de fruktansvarda krigen pa Balkan ska FN forsoka skapa rattvisa
och forsoning. I Momir Talic och rattvisan forsoker Joacim Blomqvist
reda ut begreppen. Han berattar vad som har hant och hur det kunde
ske. Och framfor allt sa forklarar han hur krigsforbrytartribunalen i
Haag arbetar for att hitta de som ar ansvariga for brotten. Dessutom
tar han upp den kritik som framforts mot tribunalen och for fram ett
antal ideer pa hur arbetet for att skipa internationell rattvisa kan
forbattras.

"Joacim Blomqvists introduktion till problematiken kring
Haagtribunalen och krigen i Jugoslavien ar ingen motbild, den praglas
av balans och allsidighet. Men anda, i en av varld av fanatism och
overvald blir en appell for forstaelse och forsoning en omistlig
motbild." (Ur Erik Wijks forord)

Pris: 50:-

http://www.yelah.net/html/butiken/momir.html

Skicka din bestallning till <butiken@yelah.net>
___________________________________________

Yelah (v.46)
___________________________________________

Torsdagsledaren

http://www.yelah.net/yelah/20011112/torsdagsledare1115

Nar ratt blir oratt

Goteborgsprocesserna (i EU-toppmotets kolvatten) med sina harda och
ofta tunt underbyggda domar mot demonstranter - i kontrast mot att
ingen hittills stallts till svars for polisovergreppen - framstar som
var tids stora rattsskandal.

Men det ar langt ifran den enda. I mandags friades polismannen som i
Jonkoping dodade den kurdiske flyktingen Idris Demir genom ett skott
i ryggen. Tingsratten menar i sin bedomning att Demirs kamrat och
hustru, vilka pastar att Demir flydde ned for trappan, inte ar att
lita pa eftersom den ene var alkoholpaverkad och den andre hoggravid.
Vidare anfor ratten emot dessa vittnen att de kunnat snacka ihop sig.
Ratten har daremot inte overvagt mojligheten att den atalade polisen
och hans kollega har snackat ihop sig - sa opartisk formar inte
ratten vara. Daremot koper man en amerikansk polisundersokning som
visar att under den tidsrymd som gar mellan beslut om att skjuta och
sjalva skottet, kan en anfallande person mycket val vanda sig om och
bli en flyende person (och hinna ned for en trappa, far vi formoda).
Det kan alltsa inte uteslutas, enligt ratten, att aven om Demir de
facto blev skjuten i ryggen sa blev han egentligen skjuten framifran
i rent nodvarn.

Okej, beviskraven ska vara hoga i ett rattssamhalle. Och finns det
minsta tvivel om skuld ska man fria hellre an falla. Men for att vi
verkligen ska kunna tala om ett rattssamhalle maste dessa principer
omfatta alla medborgare utan undantag. For varje lattvindigt friad
polis och varje lattvindigt falld demonstrant saras var rattskansla
ytterligare. Skadan borjar bli kritisk. Om du misstanker brott,
tillkalla polis, kunde det heta forr. Om du misstanks for brott, se
till att du ar polis, kan vi saga idag.

Rattsstaten klammer at oppositionella pa de mest skiftande vis. Linus
Brohult (kollega har i ledarredaktionen) har skrivit artiklar om
miljororelsens kampmetoder. Han har for detta i tingsratten domts for
uppvigling till ett ars fangelse, malet har nu provats i hovratten
och dom faller 21 november. En tryckfrihetsfraga behandlas alltsa som
brottsmal och om Linus Brohult fortsatt forklaras skyldig ar det ett
svart nederlag for allas var yttrandefrihet.

Tidningen Brands satiriska artikel om kravaller provas dock i ett
tryckfrihetsmal som inleds i december. Allt annat an ett friande
utslag ar ytterligare ett nederlag for friheten. Makten har
visserligen aldrig tyckt om satir men har samtidigt i regel aktat sig
noga for att direkt sla ned utovarna. Nu ar tiderna emellertid mer
repressiva an toleranta - jag kan konstatera att den satirtidning jag
gav ut 1988-91 (Egget), och som med glimten i ogat rekommenderade
nackskott till hoger och vanster mot maktens hantlangare, formodligen
inte hade varit mojlig idag.

Det ar manga som nu drar slutsatsen att lagen och ratten endast ar
maktens redskap och darfor inte fortjanar nagon respekt utom mojligen
av taktiska skal.

Men det ar en felaktig slutsats baserad pa en statisk samhallssyn.
Som all politik ar aven lag och ratt en levande praktik vars utseende
styrs av reella maktforhallanden. Vi far inte heller glomma
traditionen - det forflutna. Delar av rattsvasendet och lagandan ar
frukter av strider - inte sallan olagliga - som forts av liberaler
och socialdemokrater nar dessa fortfarande var progressiva krafter.

Anarkin - i bemarkelsen lagloshet - ar inget alternativ. Innerst inne
ar vi nog alla tacksamma over att det inte ar tillatet att kidnappa
vara barn, att stjala vara eventuella agodelar, att godtyckligt
misshandla folk. Precis som vi ar tacksamma over att kunna tillkalla
polis om vi anda rakar ut for nagot av detta.

Lagen maste varnas. Det ar utgangspunkten. Den praktiska kampen
bestar sedan i att varna och forstarka de demokratiska principer -
jamlikhet och rattvisa - som bor vara lagens bade grund och syfte.

Sen kommer vi alltid till den punkt nar omstandigheterna eller
utvecklingen gor vissa lagar och delar av rattssystemet oforsvarbara.
Da blir det var demokratiska plikt att reformera eller kullkasta de
delarna. I det laget kan det vara rimligt att bryta lagen. I det
laget kan fangelsevistelse vara en del av kampen.

Det svara ar att avgora var gransen gar. Forsvaret av lag och ordning
ar utgangspunkten men nar intraffar plikten att bryta den? En sarad
allman rattskansla och den forharskande opinionen ar tunga faktorer -
men ibland tvingas en minoritet ga i braschen. Endast historien kan
utvisa om dessa blir evigt fordomda eller goda foredomen.

Klart ar i alla fall att jamlikhet och rattvisa ar varden vi aldrig
far stalla at sidan. Kampen ar daglig.

Erik Wijk
___________________________________________

Veckans kalendarium

Yelahs kalendarium skickas ut tillsammans med torsdagsledaren. Har
kan man finna evenemangstips och information om manifestationer,
kulturhandelser, foredrag, moten och annat. Tips skickas till
<kalendariet@yelah.net>.

17 november
Goteborg: Manifestation for Afghanistans barn
Under den stora "For Varldens barn"-dagen lordagen den 17 nov
anordnas en manifestation "for Afghanistans barn. Talare bland andra
Maria-Pia Boethius och Claes Malmberg. Samling klockan 12.00 pa
Gustaf Adolfs Torg. Klockan 15.00 ljusnedsattning i kanalen.
Arr: Fredsnatverket

17 november
Goteborg: "Och vad ska du gora resten av ditt liv?"
Tidningen ETC fyller 25 ar, och firar det med en turne genom landet.
Nu har den kommit till Goteborg. Hela dagen, fran klockan 14.00 ager
debatter och diskussioner pa temat "demokrati" i olika former rum pa
Folkets hus vid Jarntorget. Efter debattdagen fest fram till 02.00.
Arr: Tidningen ETC
Mer info: <http://www.etc.se>

17 november
Stockholm: Bryt fangelsets makt!
Andra Chansen (tidigare Riv Murarna!) bjuder in till forelasning pa
Kafe 44 (Tjarhovsgatan 46) med Torkil Lauesen, aktivist och fd fange,
och Fredrik Goransson, fange och utgivare av Kakbladet. Temat ar "Sa
bryter du fangelsets makt - att arbeta politiskt innanfor murarna".
Arr: Andra Chansen

17 november
Stockholm: Demonstration for allmannyttan
Natverket till forsvar av det gemensamma, med bland andra Kommunal
Stockholm och Stockholms LS av SAC bakom sig, arrangerar en
demonstration "for det gemensamma och mot borgarnas nedskarningar och
privatiseringar. Samling klockan 15.00 pa Norra Bantorget.
Mer info: <http://www.ntfg.net>

18 november
Radio: Ey halla i Frispel!
Radiomonolog med Ozz Nujen, skadespelare och stand-upkomiker fran
Kurdistan. Kanalen heter P3.
Arr: Frispel
Mer info: <http://www.sr.se/p3/frispel> alt <frispel@p3.sr.se>

19 november
Goteborg: Frihetlig pub pa universitetet
Goteborgs Universitets Frihetliga Socialister anordnar pub pa
Studenternas hus (Gotabergsgatan 17) fran klockan 20.00. Dj Nina
vander plattor och en overraskning utlovas. Ol och mat finns att
inhandla.
Arr: Goteborgs Universitets Frihetliga Socialister


19 november
Goteborg: Mote med Carlsson-kommitten
Nu inbjuds till mote med den kommitte, ledd av Ingvar Carlsson, som
ska utreda handelserna i Goteborg under protesterna mot EU-toppmotet
i juni. Motet ager rum i kongressalen pa Folkets Hus pa Jarntorget,
och borjar klockan 16.00.
Arr: Samordningsgruppen for kontakter med Carlssonkommitten
Mer info: <cecilia@attac.nu> (Cecilia Verdinelli)

20 november
Malmo: Vad tusan ar autonomi?
Tva autonoma berattar om autonom ide- och kamptradition pa Cafe
Glassfabriken (Kristianstadsg. 16 i Malmo) klockan 19.00. Foredraget
haller pa en timme, darefter oppet for fragor och diskussion.
Arr: Cafe Glassfabriken
Mer info: <glassfabriken@hotmail.com>

24 november
Goteborg: Sorgetaget gar igen
Demonstration med syfte att sorja och hedra de kvinnor som
misshandlats till dods under det senaste aret. Tal, ljusnedsattning,
tyst minut. Samling klockan 15.30 pa Goteplatsen, avmarsch mot Gustaf
Adolfs torg klockan 16.00.
Arr: Medlemmar ut Mareld (Kvinnorgruppen ADA:s sjalvhjalpsgrupp).
Mer info: <http://www.fyristorg.com/mareld> alt
<Mareld.ADA@post.utfors.se> och <strega.is@home.se>. Aven 0736-47 61
28 (Elin) och 0708-25 99 13 (Laila)

24 november
Internationellt: Buy Nothing Day
En kopfri dag firas aven i ar. Protestera mot kophysteri och
overkonsumtion genom en 24-timmars kopbojkott.
Mer info: <http://www.bnd.nu/>

24 november
Stockholm: Praktisk ratthjalp
Andra Chansen (tidigare Riv Murarna!) bjuder in till forelasning pa
Kafe 44 (Tjarhovsgatan 46) med Per Pluschke, aktivist och haktad i
Goteborg, och Liv Marend, Solidaritetsgruppen i Stockholm. Temat ar
"Samordna rattshjalpsarbetet - for dig som vill jobba praktiskt med
rattshjalp" och handlar till stor del om arbetet efter Goteborg2001.
Arr: Andra Chansen

30 november
Goteborg: Vagat kalas
Fest i efterdyningarna efter de handelserika och forvirrande dagarna
under EU-toppmotet i juni. Pa festen kommer bland andra Ingen
Manniska ar Illegal, Stodgruppen for Goteborgsdemonstranterna och
Food not Bombs finnas representerade. Festen ager rum pa Vagen
(Jarntorget) klockan 17.00 - 03.00

1-2 december
Stockholm: Civil olydnadskurs for djurrattsaktivister
Helgkurs i civil olydnad, med forelasningar, diskussioner, workshops
och planering. Med Ida-Lovisa Rudolfsson, misstankt for grov
skadegorelse efter att ha avrustat Skovde slakteri, samt Johan
Jaatinen, som i flera ar arbetat med civil olydnad mot djurindustrin.
Arr: Farval kottindustrin och Stockholms djurrattsaktivister
Mer info samt anmalan: <farvalkott@mail.com> eller
<http://www.byebyemeat.com/> eller 08-640 06 18
___________________________________________

Veckans Yelah 15 november 2001 e-postversionen
url: http://www.yelah.net
e-post: <info@yelah.net>
-- 
-------------------------------------
http://www.yelah.net
Nu: 2 866 artiklar och 1 896 lankar
September: 29 770 lasare
-------------------------------------
EU2001, GBG2001 mm
http://www.yelah.net/articles/eu2001
-------------------------------------
Oberoende frihetligt socialistisk tidning
-------------------------------------   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad
A-Infos
News