A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Gbg2001-nyhetsbrev 16 (1/2)

From Louise Pettersson <louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Date Wed, 27 Jun 2001 08:57:24 -0400 (EDT)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nyhetsbrev 16 - Efter Göteborg I
- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Innehåll:

1. Göteborgsaktionen tar avstånd från allt våld och kräver oberoende
utredning

2. Manifestation till stöd för demokratiska rättigheter 26 juni

3. Kommentarer till Göteborgshändelserna
A. Vilka vann på Göteborg? Johan Jaatinen, Göteborgs ickevåldsnätverk
B. Göteborg - ett allvarligt angrepp på demkokratin och förtroendet för
politikerna, Ulla Klötzer, Europeiska Framtidskongressen
C. Ang. kommittédirektiv för utredning om polisens rättigheter vid upplopp,
Miljöpartiet de gröna
D. Hvem har ansvaret for volden? Morten Tønnessen
E. Pressmeddelande angående Antifascistisk aktions del i händelserna på
Avenyn
F. Hvad skete der i Göteborg?, Christian Bundgaard. Nordisk Folkriksdag och
Demokratisk Fornyelse

4. Diverse efterlysningar och tillkännagivanden
A. Efterlysning av folk som har erfarenheter från Schillerska, Jenny
Appelblad
B. Efterlysning av folk som har erfarenheter från Hvitfeldska, Peter
Reinholdsson
C. Efterlysning av folk som har dokumenterat motkonferensen, Louise
Pettersson
D. Stöd de gripna i Göteborg, Solidaritetsgruppen
E. Free Artem Chlenov! ; Antti Rautiainen
F. Backyard Café om Göteborg på Söndag, Stockholms autonoma marxister
G. Har du saker kvar i Göteborg?
H. Insamling till Rampenplan för förlorad mat

5 Åk till Barsebäck nu och den siste juni aktionen! Roland Rittman,
Barsebäcksoffensiv

6
Tips på alternativa medier:
Arbetaren
Indymedia
Internationalen
Offensiv
Stockholms Fria Tidning
Yelah
Foton från Göteborg, Aurel Duta. For Mother Earth, Romania-

7. Information från och framtida kontakt med Göteborgsaktionen 2001

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - -

1. Göteborgsaktionen tar avstånd från allt våld och kräver oberoende
utredning, Uttalande från Göteborgsaktionen 2001 2001-06-20

Göteborgsaktionen 2001 tar avstånd från allt våld i samband med EU-
toppmötet, vare sig det kommit från poliser eller demonstranter.
Göteborgsaktionen 2001 har ickevåldets princip inskriven i sin
gemensamma plattform och det är utifrån denna linje allt vårt arbete
bedrivits. Även om vi finner delar av den övriga händelseutvecklingen
bedrövlig så är vi delvis nöjda med de resultat Göteborgsaktionen
under rådande omständigheter faktiskt har uppnått; en delvis
genomförd motkonferens och den största internationella
demonstrationen i Göteborg någonsin som samlade över 20000 människor
till en stor och fredlig protest mot EUs politik.

Vi är dock kritiska till polisledningen för dess insatser i samband
med toppmötet. En sönderslagen Aveny, flera skadade poliser och
demonstranter, samt tre personer skottskadade är ingen bra
polisinsats. Vår uppfattning är att mycket av det våld som skakat
Göteborg hade kunnat undvikas om polisledningen visat mer tolerans
och inte varit fullt så konfontationsinriktad i sitt agerande. Vi
kräver därför tillsättandet av en oberoende utredning som granskar
polisledningen för dess insatser. Denna utredning bör även granska
medias roll och vad de olika nätverken ytterligare kunde ha gjort för
att undvika den beklagliga händelseutvecklingen.

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Manifestation till stöd för demokratiska rättigheter, 26 juni
Manifestationen anordnas på Gustav Adolf torg i Göteborg kl 18.00

Bland talarna märks:

Anders Svensson från demonstrationsledningen för den stora fredliga
internationella demonstrationen lördagen den 16 juni
och Annika Tigerryd Göteborgsaktionen 2001/SAC
Appeller

info: Merete Kapstad 070-579 39 76


3. Kommentarer till Göteborgshändelserna

A. Vilka vann på Göteborg? Johan Jaatinen, Göteborgs ickevåldsnätverk,
(2001-06-17) 

Fyra grupper i Göteborg som har all anledning att vara nöjda efter helgen:

* Polisen - Efter allt aktivistvåld som de blev tvungna att hantera kommer
de att ha mycket lättare att få ökade resurser framöver. Många enskilda
poliser har dessutom säkerligen fått leva ut sitt hat mot militanta
aktivister.

* De svarta - De lyckades med att totalförstöra Avenyn, skada en hel del
poliser och få EU-delegaternas middag flyttad av säkerhetsskäl. Men den
stora vinsten ligger i det polisvåld som de lyckades provocera fram. Genom
att polisen såg sig tvungen att stänga in en massa aktivister på
Hvitfeldtska, bland dem en massa helt fredliga aktivister, sattes en
våldsspiral igång som även har drabbat många fredliga aktivister. Ur de
fredliga aktivisternas perspektiv (jag tänker speciellt på dem som bott på
Hvitfeldtska och Schillerska och utsatts för en helt absurd behandling)
framstår det som att vi lever i en polisstat, vilket är precis vad de
svarta vill eftersom det underlättar för deras värvning. Våldsromantikerna
har fått vatten på sin kvarn och kommer säkert att växa betydligt i antal
under den närmaste tiden.

* Kvällstidningarna - Har fått sina krigsbilder som de hoppats på, gjort
flera extraupplagor under helgen som de tjänat en massa pengar på.

* Makteliten - Behövde aldrig ställas mot väggen för det superstatsbygge
som de håller på med, utan kunde lätt avfärda aktivisterna som "huliganer"
eller åtminstone vrida allting till en debatt om våldet.

Hälsningar,
Johan.

- - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Göteborg - ett allvarligt angrepp på demkokratin och förtroendet för
politikerna, Ulla Klötzer

Som mångårig aktivist i olika medborgarrörelser och som koordinator
för ²den Europeiska Framtidskongressen² som på nordiskt initiativ har
anordnats sju gånger; Warszawa 1997, Budapest 1998, Prag och
Helsingfors 1999 samt Bratislava, Budapest och Ljubljana år 2000, är
det oerhört sorgligt att ta del av de extrema våldsbilder som
förmedlats från Göteborg av medierna överallt i Europa. Man har
verkligen lyckats skapa en bild av att alla de som deltog i
evenemangen kring toppmötet är stenkastare, kommunister, fascister och
bråkmakare. Faktum är att av de över 100 000 personer som deltog i
evenemangen endast ett hundratal bråkmakare lyckades omvandla
professorer från kända universitet i Europa, representanter för
respektabla biståndsorganisationer i tredje världen, EU- och
globaliseringskritiker från ett brett politiskt spektrum och
allvarligt bekymrade ungdomar från hela Europa till extremister som
kastar sten och slår sönder butiksfönster.

Vid den sjunde Europeiska Framtidskongressen deltog professorer,
EU-parlamentariker samt EU-kritiska unga och gamla från 20 olika
länder; Balkan, Baltikum, Öst- och Västeuropa. Många deltog under
nästan en veckas tid i seminarier och möten där man förde allvarliga
diskussioner om Europas och hela världens framtid ur vanliga
medborgares coh bekymrade medborgarorganisationers synvinkel.
Stämningen var tät och oron var stor men andan var positiv och
konstruktiv. Undertecknad deltog under veckan i närmare 20 evenemang
antingen som talare, ordförande eller lyssnare. Vid alla evenemang
framhävdes vikten av en uppbyggande öppen dialog och en aktivering av
det politiska deltagandet. Vid alla tillfällen fördömdes våld som ett
redskap för att uppnå dessa mål.

Denna positiva stämning bröts fullständigt, och speciellt beträffande
de unga deltagarna som representerade majoriteten vid den Europeiska
Framtidskongressen, av polisens våldsamma agerande och av det sätt på
vilket både de och hela evenemanget behandlades. Två gånger utrymdes
ungdomarna ur skolor där de skulle övernatta på golvet. Två gånger
måste vi byta kongressutrymme vilket ledde till att flera deltagare
och talare inte alls hittade fram. Vanliga studerande ungdomar från
Estland, Letland, Litauen, Slovenien, Slovakien, Finland, Norge med
många fler, fick uppleva hur alldeles ²normala² ungdomar med vilka de
hade delat golv natten förut, under natten mellan lördag och söndag
blev utkommenderade av beväpnade poliser till Schillerska skolans gård
för att i regnet lägga sig ned med huvudet mot gårdsplanen och
händerna knutna över nacken i en halv timmes tid. De blev kallade
²gräsrökare² och ²skithögar². Den som vågade röra på sig fick slag med
batongerna. Vid ett-tiden på natten uppenbarade sig gråtande ungdomar
från Estland och Letland till det vandrarhem där de äldre kongress-
deltagarna bodde för att söka tak över huvudet och någon att dela sin
rädsla med. När de sedan fick ta del av polismästare Håkan Jaldungs
uttalande i pressen att allt detta hade förorsakats av att det var så
bråttom och att ungdomarna kunde skylla sig själva eftersom de valt
att dela golv med eventuella terrorister kändes all positiva förslag
om uppbyggande dialog och fredlig politisk påverkan som ett slag i
ansiktet. Ungdomarna var sårade, förbannade och ledsna. Allt detta kom
till uttryck under söndagens slutdiskussion vid kongressen där
debattinläggen präglades av djup misstro mot det politiska systemet
och mot en fungerande demokrati. Detta ytterst allvarliga angrepp mot
fredligt samarbete och en öppen, konstruktiv dialog har förstört
många år av hårt arbete bland olika medborgarorganisationer. Att
angreppet dessutom så tydligt riktades mot de unga kommer att leda
till ytterligare främlingskap mellan generationerna, till ytterligare
misstro mot nyttan av att använda sig av demokratiska medel för att
uppnå resultat och till ytterligare politisk passivitet.

Det är dessutom både allvarligt och sorgligt att allt detta hände just
i Sverige, en stark hemvist för den nordiska demokratin. I ett land
som dessutom skarpt kritiserat Israels sätt att med hårda vapen bemöta
palestinska ungdomars stenkastning. Över en natt ändrade den svenska
regeringen ­ som inte kan fritas från ansvar för det som hände i
Göteborg ­ sin inställning till hårda medel. Över en natt krossades
hundratusentals ungdomars och andra demokrati-bejakande personers tro
på demokratin och politikernas förmåga att lyssna till budskap från
medborgarna.

Under hela veckan av fredliga och uppbyggande seminarier lyste
medierna med sin frånvaro från de forum där allvarligt arbetande
medborgarorganisationer och aktivister diskuterade förslag till
förändring och fredligt samarbete. Känner medierna inte längre ansvar
för att bära sin traditionella roll som förmedlare av budskap från
medborgarna till politikerna, som inte längre kan nås av medborgarna
på annat sätt än via tidningar, TV och snabbt förbisusande svarta
limousiners fönster?

Mellan medborgarna och den politiska eliten har det uppstått ett
mycket farligt tomrum. Om detta tomrum inte fylls med annat än stenar
och polisvåld, då är våra samhällen på gränsen till inbördeskrig och
då kan vi använda EU:s fredstvingande styrkor till att upprätthålla
freden mellan medborgarna i våra egna länder. Är det dessa värden som
Norden skulle tillföra EU-politiken. Några andra värden har de
nordiska regeringarna tillsvidare inte i någon större utsträckning
lyckats få upp på EU- dagsordningen.


Ulla Klötzer Koordinerare av den Europeiska Framtidskongressen,
Styrelsemedlem i den Europeiska Anti-Maastricht Alliansen, TEAM
Ordförande för Alternativ till EU ­ Finland Aktiv inom Kvinnor för
Fred - Finland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C. Ang. kommittédirektiv för utredning om polisens rättigheter vid upplopp,
Miljöpartiet de gröna (2001-06-20)

Icke-våldsarbetet måste ges större utrymme!

Miljöpartiets riksdagsgrupp anser att en översyn av polisens
befogenheter och möjligheter att förebygga och bekämpa upplopp är
angelägen men att analys och kunskap om varför våld uppkommer måste
vara den nödvändiga basen för översynen. Den insikten saknas i
regeringens förslag till utredningsdirektiv. Miljöpartiets
riksdagsgrupp vill därför göra följande tillägg till direktivet.:

-Grundläggande är att analys också måste göras av orsakerna till
uppkomsten av upploppen. Det krävs en bred ansats där
frivilligorganisationerna involveras för att kunna arbeta
förebyggande. 
- Det behövs någon, gärna en kvinna, som kan företräda
alternativrörelserna med i utredningsarbetet. Ingvar Karlsson
representerar de stora EU-förespråkarna och Ulf Adelsson står för mer
polismakt. Detta ger ingen trovärdighet hos de grupper som är
EU-kritiska och är med och demonstrerar. Speciellt ungdomarna som ofta
är inblandade i manifestationer ger denna tillsättning dålig klang och
föga förtroende. 
- Utredningarna av demonstrationerna från
polismyndigheterna i Malmö och Göteborg måste vara underlag för
kommitténs arbete. Viktigt att analysen baseras på faktaunderlag.
- Mer utbildning av poliserna i hur de olika grupperna och företrädarna
som är med i manifestationerna förhåller sig till våld. Inte sällan
missbedömer polisen personerna och utövar obefogad maktutövning mot
fredstillämparna. 
- Det finns ingenting i kommittédirektivet om hur de
framtida polisstyrkorna ska utbildas. Viktiga utbildningsinsatser är
samhällsfrågor och demokratifrågor, polisetik, freds- och
konfliktforskning. 
- Att polisen avlossade och riktade skott är
oerhört allvarligt. Det ger anledning att särskilt granska
vapenhantering och analysera risker och alternativa handlingssätt

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D. Hvem har ansvaret for volden? Morten Tønnessen


Jeg var i Göteborg under demonstrasjonene mot EU-toppmøtet, og har
gjort meg noen tanker. Volden og hærverket som preget bybildet og
mediebildet er etter min mening et resultat av at ikkevoldslinjen til
de lokale og tilreisende arrangørene og demonstrantene har vært for
passiv. Og dette ser dessverre ut til å falle inn i et mønster - det
samme var tilfellet i Praha.

Det er flere grunner til at fremtidige markeringer bør baseres på en
mer aktiv og strategisk ikkevoldslinje. For det første har vi et
moralsk ansvar for hva som skjer når vi tar initiativ til og deltar i
markeringer ala Göteborg-aksjonen, som har hatt det med å tiltrekke
seg voldelige aktivister. Vi kan ikke fraskrive oss ansvaret for hva
aktivister som ikke er en del av de fredelige markeringene gjør, slik
leder av Attac Norge, Nina Drange, gjorde i forkant av toppmøtet.

Hege Lothe, pressekontakt i den norske Göteborg-aksjonen, gir i
Dagsavisen 19. juni uttrykk for en lignende holdning: «[Vi] i
Göteborg-aksjonen mobiliserte på et ikke-voldelig grunnlag og det var
ikke folk fra våre busser som var aktive i sammenstøtene. Det er ille
at positive markeringer som dette tiltrekker seg bråkmakere som
ødelegger for alle». Visst er det ille, men vi kan ikke legge all
skyld på bråkmakerne, politiets aggressive framferd og medias tabloide
vinkling. Arrangørene og demonstrantene har et ansvar for helheten.
Det er altfor passivt å nøye seg med å sørge for at våre egne
arrangementer går fredelig for seg.

Lothe uttaler at «[i] Göteborg-aksjonen er vi (...) stolte over at vi
klarte å få til to store fredelige demonstrasjonstog og at vi har vært
med på å lage den største demonstrasjonen mot EU noensinne i Sverige.»
- Så kunne en spørre: Var disse demonstrasjonene vellykkete? Oppmøtet
var riktignok bra, men det kunne ha vært høyere, særlig fra svensk
side, om færre hadde fryktet bråk. I Praha var dårlig lokal
oppslutning et stort problem; byens innbyggere fikk inntrykk av at
demonstrantene var tilreisende, fremmede, og dette skadet
markeringenes legitimitet. Dersom de fredelige demonstrantene hadde
gjort mer for å roe gemyttene ville de trolig få mer støtte og sympati
både fra media og fra lokalbefolkningen. Opptøyer, og frykt for
opptøyer, bidrar til å skape avstand mellom demonstrantene og
lokalbefolkningen. Det skader saken.

Vi har altså både moralske og strategiske grunner til å gjøre noe
aktivt for å dempe bråket. Det er nødvendig, men ikke nok, å kreve at
de som skal delta i våre egne arrangementer skal avstå fra vold og
hærverk. Vi kan ikke simpelthen, som idag, overlate scenen til
steinkasterne etter at våre egne demonstrasjoner er slutt. I Göteborg
eskalerte voldsbruken fordi steinkasternes og politiets voldsbruk
virket gjensidig legitimerende. I en slik situasjon av frykt trenger
vi noen som bygger tillit.

Vi bør søke konfliktens sentrum, og sørge for å være tilstede der det
er bråk eller ventes bråk. Sosialt press fra en stor mengde fredelige
demonstranter har ved flere tilfeller lykkes i å hindre opptøyer og
vold. Å sørge for at dette mer systematisk kan komme i stand er
arrangørenes ansvar.

Gandhis ikkevoldsbrigader kan tjene som inspirasjon for det nettverk
av aktive ikkevoldsaktivister som bør opprettes. Kanskje trenger vi to
grupper aktivister - «speidere» og det en kunne kalle
ikkevoldsaggitatorer. Speiderne kan ha til oppgave å få oversikt over
hvor det brygger til bråk, og så tilkalle meddemonstranter.
Ikkevoldsaggitatorenes oppgave kan være å appellere om å bruke
ikkevold, og eventuelt å gå imellom der det er vold. Både speiderne og
ikkevoldsaggitatorene bør - som dagens demonstrasjonsvakter - være
uniformerte, slik at de er lett gjenkjennelige både for demonstrantene
og for lokalbefolkningen. De kan fungere som trygghetspersoner - og
bør, i forkant av markeringene, være grundig skolert i ikkevoldelige
aksjonsformer.

Avslutningsvis vil jeg understreke at de grupperingene som deltar i
eller bidrar til å legitimere voldsbruk og hærverk må konfronteres,
men ikke isoleres. Vi må være i en åpen og bred dialog om
aksjonsformer med alle grupperinger som planlegger å delta i
fremtidige markeringer.


Morten Tønnessen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - -- -

E. Pressmeddelande angående Antifascistisk aktions del i händelserna på
Avenyn 15.6 2001 (21-06-2001)

AntiFascistisk Aktions roll för händelserna på Kungsports Avenyn i
Göteborg den 15 juni 2001, har allmänt i media blåsts upp till
oproportionerlig storlek. Därför vill vi förtydliga att AFA vare sig
arrangerade eller planerade kravallerna på Avenyn. Det som hände på
Avenyn, anser vi, vare symptom på en värld och ett samhälle med en
allt djupare segregation.

När makten flyttas allt högre upp och allt längre från ett folk det
inte längre representerar får det konsekvenser. Inte bara för Avenyn
och dess affärsidkare, utan kanske främst för de allt större grupper
människor som lever i utanförskap och marginalisering.

Maktlöshet över en omöjlig, förnedrande och utsiktslös livssituation,
kantad av alienation, diskriminering och kränkningar, skapar
frustration. Vi menar att det var denna ilska som fick ett ansikte på
Avenyn.

Händelserna orsakades inte av vare sig konspirerande tyska
terrorister, väldresserade AFA-aktivister eller en naiv polisledning.
De var en logisk följd av djup segregation och en maktstruktur som
upprätthålls och förstärks genom en konsekvent och hårdnande
repression mot ett växande motstånd. Därför vare sig kan eller vill vi
ta avstånd från dessa händelser.

Vi vill också betona att händelserna på Avenyn, förmiddagen den 15
juni, inte är en enskild eller isolerad händelse. Överallt i världen
finns och gror upproret och motståndet mot orättvisor och förnedring
och kampen för ett värdigt liv. Detta manifesteras på olika sätt.
Ibland strukturerat och tydligt, ibland ostrukturerat och rasande.

Händelserna på Avenyn orsakades alltså inte av AFA, utan av den
nyliberala världsordningen som makthavarna i EU antagit som enda och
gemensam ideologi och de orättvisor som denna världsordning skapar och
det institutionaliserade, strukturella och direkta våldet som krävs
för att upprätthålla den. Detta våld tar AFA avstånd ifrån!

010621, AFA-Göteborg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F. Hvad skete der i Göteborg?, Christian Bundgaard. Nordisk Folkriksdag och
Demokratisk Fornyelse


Hvordan man begrænser den fredelige debat, fylder registrene og
opruster Euro-pol

Jeg deltog fra Nordisk Folkerigsdag som medinitiativtager til det
fredelige Göteborg 2001-initiativ. Der var på forberedende møder
truffet klare aftaler mellem alle deltagende organisationer om at der
ikke måtte anvendes vold, og at demonstrationsdeltagere ikke måtte
bære masker. Der var holdt en række møder med Göteborg-politiet og
aftalt hvordan demonstrationer og møder kan afvikles fredeligt.

Hvitfeldska Gymnasiet stormet På Hvidtfeldska Gymnasiet skulle
demonstrationsledelsen have hovedkvarter og sikre koordinering og
fredelig demonstrationsafvikling. Allerede da vi ankommer torsdag kl.
18 får vi at vide at politiet har stormet og besat skolen. Deler af

demonstrationsledelsen og flere hundrede, der skulle overnatte, er
spærret inde dér bag en mur af containere, som politiet har etableret
udenom. Andre må opgive at komme frem til skolen. Den besættes i
resten af perioden, så en række debatmøder må flyttes.

Om fredagen opstår der stor forvirring omkring den store modkonference
og en række arrangementer, der skulle have været afholdt på
Hvidtfeltska. Det bliver ikke nemmere af at en stor del af den indre
by er spærret af med containere og hegn for totalt at isolere
topmødedeltagerne fra befolkningen. Selv byens populære
forlystelsespark er lukket. Alle de busser og sporvogne, der passerer
de indre bydele, er inddraget, så man kun kan komme rundt til fods i
den indre by. Dagene i Göteborg bliver en uendelig lang vandring på
eftersøgning efter flyttede arrangementer mellem en række indbyrdes
fjerntliggende steder - udover de mange lovlige fredelige
demonstrationer. De største samlede 20-30.000 deltagere og imponerede
ved deres mangfoldighed og de mange fantasifulde indslag.

Stenkastere dirigeret gennem hovedgaden

Efter at politiet således har gjort sit bedste for at lamme
demonstrationsledelsen og blokere for debatkonferencerne tager deres
aktiviteter fart fredag formiddag. Her afskærer de sidste del af en
demonstration på vej mod topmødeafspærringen. Ridende politi braser
direkte ind i folkemængden og slår omkring sig med knipler. De har
udvalgt den del af demonstrationen, hvor der er en stor gruppe
sortklædte, hvoraf mange bærer eller skynder sig at tage masker på.
Dem jager de tilbage ned ad Göteborgs brede strøggade: Avenuen.

Vi kommer tilfældigvis nogle stykker gående den modsatte vej op ad
Avenuen. Vi har på lang afstand hørt den underlige lyd af knust glas
og får øje på grupper af sortklædte maskerede som smider brosten
gennem ruderne. Røgskyer stiger op fra brændte stole og borde fra
fortovsrestauranterne. Intet politi er i sigte. Ingen andre end nogle
af de fredelige demonstranter forsøger at stoppe vandalerne forfra. Vi
flygter skyndsomst uden om en husblok. Fra næste sidegade ser vi
politiet. De rykker langsomt frem bag glasknuserne. Det ser faktisk ud
som om de bevidst giver hærværksmændene mulighed for at knuse alt
butiksglas i hele den lange gade.

Næste kapitel foregår samme dag omkring Frit Forum-området med
udstillinger og telt-debatter. Det bliver omringet bl.a. med beredent
politi. Der er dog så mange almindelige Göteborg-borgere på området at
man opgiver at besætte det. Men nogle busser med anholdte køres bort.
Da vi ankommer lige efter ligger der en såret på gaden.

Fredag aften gennemføres den store anti-EU-demonstration med ca.20.000
deltagere og et flot afslutningsmøde på Götapladsen. Der er ikke
antydning af uroligheder. Senere fredag aften vil nogle unge afholde
en spontan gadefest. Politiet griber ind. Resultat: de
stenkasterepisoder der fører til de tre skud og et offer der ligger
for liv og død.

Lørdag gennemføres den store demonstration med mindst 25.000
deltagere. Der er heller ikke her antydning af uroligheder, skønt
demonstrationen indeholder hvad vi har kaldt "den sorte blok" med en
del (imod aftalen) maskerede deltagere. Der er vel ca. 800 i dette
demonstrationsafsnit. Lørdag aften gennemfører ca. 800 andre unge en
demonstration, hvor de på Järntorget sætter sig fredeligt ned i
protest imod politivold. Politiet omringer demonstrationen og
tilbageholder deltagerne i flere timer.

På maven for maskinpistoler Samme aften stormer politiet skole nr. 2:
Schillerske gymnasium, som nogle af de forviste debatmøder var blevet
henlagt til. Truet med maskinpistoler beordres flere hundrede til at
lægge sig ned på maven med hænderne foldet bag nakken. Den bevæbnede
tyske terrorist, som bagefter bruges som påskud til dette og
Järntorgs-indgrebet, finder man ikke. Herefter lukkes og beslaglægges
også de mødelokaler. Dermed er et nyt afgørende slag rettet imod de
fredelige debatarrangementer. Om søndagen må flere aflyses, bl.a.
møder i European Futures Congress. Anskuelsesundervisning for de
østeuropæiske deltagere fra bl.a. de baltiske lande, Tjekiet, Polen,
Ungarn, Slovenien, Rumænien! Mange render forvirrede rundt og leder
efter møder, der enten er aflyst eller flyttet til ukendte steder.

De følgende dage er der læserbreve i svenske aviser, hvor fortvivlede
forældre beklager sig over at deres børn har tabt troen på demokratiet
på grund af den behandling de har været udsat for. Begrænsning af
fredelig debat, registrering, politioprustning Politiets indsats er
altovervejende rettet imod de fredelige indrejsende og deltagere. En
række busser stoppes og passagererne interneres. F.eks. standses ca.
75 danske indrejsende fra Århus-Ålborg ved landgangen fra
Frederikshavn-færgen og interneres i 6 timer, så de ikke kan deltage i
den store demonstration fredag aften. Alle fra organisationer der har
forpligtet sig til at optræde fredeligt og ikke voldeligt.

Ved de to skole-besættelser rammer man den fredelige demokratiske
debat. Samtidig opnår man at få Schengen-registrene fyldt op med en
række fredelige demonstranter. Skal de fremover standses på vej ind i
andre EU-lande?

Det er påfaldende at man griber voldsomt ind overfor en demonstration
inden der er kastet en sten, og at man derefter sluser "de sorte" ind
på hovedgaden, som de får frit lejde til at hærge. Skulle det ske til
skræk og advarsel? Der er taget film af ledende politifolk og
maskeklædte demonstranter i samtale bag politikæden. Aftaler de
spillet eller er der tale om politi-provokatører?

Under alle omstændigheder virker det som om der har eksisteret en
slags reel alliance mellem de hemmelige ledere for "den sorte blok" og
politiets topledelse. For at skabe så megen uro og ødelæggelse at man
får påskud for yderligere centraliseret Euro-politi, registrering,
isolering af EU-eliten i et demokrati-frit tomrum og politi-indgreb
overfor dem der sætter spørgsmålstegn ved mulighederne for folkestyre,
demokrati og debat i EU.

Vi der vil rejse den debat må ikke fremover affinde os med, at
voldsromantikere fordrejer vore budskaber, stjæler mediebillederne og
leverer brosten og ammunition til mere centralisering og
politi-overvågning. Det var også stemningen på det evalueringsmøde,
der efter den sidste skolebesættelse blev holdt i et improviseret
lokale søndag middag.

Chr. Bundgård, repræsentant for Nordisk Folkerigsdag og Demokratisk
Fornyelse.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G. Miljöförbundet Jordens Vänner beklagar djupt den förstörelse som skett I
samband med EU-toppmötet I Göteborg, Uttalande


Miljöförbundet Jordens Vänner beklagar djupt den förstörelse som skett
i samband med EU-toppmötet i Göteborg. De personer och grupper som
använt våld mot poliser och hästar, kastat sten och förstört skolor
har tagit uppmärksamheten från den största folkliga mobiliseringen mot
EU någonsin. Vi var 20 000 på Göteborgs gator, utan våldet hade vi
kunnat vara ännu många fler.

De som använt våld i Göteborg har försvårat möjligheterna att dra med
fler människor i kampen mot EU, mot globaliseringens avigsidor och för
en rättvis och ekologiskt hållbar värld. När våldet triumferar
minuterna och timmarna innan eller efter fredliga demonstrationer
drabbas allt det arbete som tusentals politiska aktivister lagt ner i
månader. De stenar som kastats har skadat inte bara poliser och
skyltfönster (materiella ting), utan alla oss som kämpar för en
annorlunda värld.

Miljöförbundet Jordens Vänner är även mycket kritiska till polisens
agerande som också bidragit till att konflikten kulminerade i de
tragiska skotten på Vasaplatsen. Trots öppningar till förhandlingar
har polisen gått in med full styrka både på Hvitfeldska och
Schillerska gymnasierna och under många timmar hindrat hundratals
fredliga demonstranter från att äta, hålla seminarier och kommunicera
med omvärlden. Inringningen av demonstranter på Järntorget och
stenkastande polismän har ytterligare ökat motsättningarna och
bidragit till våldet. Vi vill dock betona att vår kritik i första hand
inte riktar sig mot enskilda polismän som i flera fall gjort en bra
insats utan snarare mot polisledning och politiskt ansvariga.

Media har också sin skuld då stenkastande demonstranter har synts på
löpsedlar och förstasidor dag efter dag. De våldsamma har därmed fått
den uppmärksamhet och den bild de velat skapa av Göteborg 2001
bekräftad inför hela svenska folket.

Att som vid olika tillfällen förekommit hävda att den dialog som förts
mellan kommun, polis, universitet och folkrörelser har varit
misslyckad är en feltolkning av två skäl: Dels därför att de våldsamma
grupperna aldrig fullt ut velat deltaga i den dialog som hade kunnat
vara en kraft mot våldet, och dels därför att dialogen har lett till
mycket positivt som nu drunknar i uppståndelsen kring våldet.

Miljöförbundet Jordens Vänner har genomfört en konferens med miljö-
och utvecklingsaktiva från 30 länder, medverkat i ytterligare en
motkonferens med bred uppslutning, deltagit i politikerdialogen och de
massiva demonstrationerna. Vi ser Göteborg 2001 som en tänkbar
språngbräda för en växande rörelse för miljö och global rättvisa. Om
rörelsen ska fortsätta växa måste dock våldet stävjas. Det kan ske
genom mindre provokativt agerande från polisens sida, mer satsningar
på ickevåldsträning för att aktivt kunna gripa in mot våld, och inte
minst genom intern debatt bland politiskt aktiva.

Miljöförbundet Jordens Vänner kommer att ordna en bussresa till
sommarens stora klimatmöte i Bonn i juli, där en fredlig och folklig
manifestation kommer att äga rum. Vi låter oss inte stoppas av våldet.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language codA-Infos
News