A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) Motkraft Nyhetsbrev #118

From Motkraft Nyhetsbrev <nyhetsbrev@motkraft.net>
Date Thu, 14 Jun 2001 06:53:09 -0400 (EDT)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

=================================================================
 M O T K R A F T  N Y H E T S B R E V  nummer 118
 m o t k r a f t  n y h e t s b r e v  utkom 9 juni 2001
=================================================================

[Antal prenumeranter: 5727]


Kära läsare!

Vi börjar med detta nummer en daglig utgivning av Motkraft,
och denna dagsutgivning kommer att fortgå under resten av denna
vecka. Anledningen är förstås EU-toppmötet i Göteborg och
demonstrationerna mot detta möte. 

 /Motkraft-redaktionen


---------------------------------------
  Innehåll i Motkraft Nyhetsbrev #118
---------------------------------------

  NYHETER

  1. Polisen trappar upp inför Göteborg
  2. Skrammel mot EU i Jönköping

  PROGRAM & PRAKTISKT I GÖTEBORG 

  3. Nytt inför Göteborgstoppmötet
  4. Programmet för festivalen Fritt Forum


-----------------------------------------------------------------
  N Y H E T E R
-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------
1. Polisen trappar upp inför Göteborg
--------------------------------------

Polisen trappar nu upp inför EU-toppmötet i Göteborg. Utåt i 
media säger de att de söker dialog med demonstranter, men 
samtidigt bedriver de en kartläggning av protesterna och 
planerar för massgripanden.

Redan under tisdagen rev polisen ickevåldsnätverkets tältläger
utanför EU-toppmötet. Dessutom gjordes husrannsakan på flera 
håll mot kollektiv där det bor politiskt aktiva som polisen
anser vara misstänkta, eller åtminstone som polisen vill
misstänkliggöra.

En specialstyrka på sex personer har inrättats inom polisen
för att söka kontakt med de organisationer som ska delta i
protesterna. Kontaktgruppen försöker ta reda på hur olika
organisationer ska bemöta "maskerade" demonstranter och ringa
in vilka som är "sammarbetsvilliga" och vilka som inte är det.

Polisen har även försökt kontakta flera organisationer från den
utomparlamentariska vänstern och även gjort hembesök hos folk.
När två ickevåldsaktivister greps utanför mässområdet där topp-
mötet ska hållas och häktades misstänkta för förberedelse till 
sabotage så deltog poliser från kontaktgruppen i förhören. 
Trots det fina talet om "dialog", så är det enbart kartläggning 
det handlar om. Dessa poliser har ingen makt att påverka hur 
polisingripandena ska utformas, de är bara ute efter att samla 
information.

Dokument som TV2:s Rapport tagit del av visar att polisen 
planerar massgripanden under EU-toppmötet. Polisen har ansökt 
om att få använda den gamla militärkasernen Lv6 vid Kviberg i 
norra Göteborg. 
I dokumenten Rapport tagit del av framgick även att Skånepolisen
redan första april ansökte om att få använda ett garage som 
arrestlokal för demonstranter. Polischefen klargjorde senare i 
en intervju i DN att hans mål var att isolera och skilja ut de 
"oseriösa" demonstranterna i svarta blocket från resten av 
demonstrationen.

I USA varnar nu utrikesdepartementet amerikaner som besöker
Sverige att det kommer bli stora protester i Göteborg när George
W Bush anländer som kan utvecklas till våldsamma 
konfrontationer. I sitt offentliga uttalande säger de att 
"Amerikanska medborgare bör vara försiktiga, undvika folk-
samlingar eller demonstrationer och följa med i lokala media för
att hålla sig informerade".

 /Olle och Linus


-------------------------------
2. Skrammel mot EU i Jönköping
-------------------------------

I Jönköping på torsdagen 31 maj vid 20-tiden samlades ett 20-tal
EU-motståndare för att skramla mot EU. Aktionen var riktad mot 
deltagarna på det EU-möte som pågick i staden, vilka satt och åt
middag på Stora Hotellet.
Vi hade insett att vi inte skulle lyckas ta oss in på den 
avspärrade parkeringen framför Stora Hotellet utan ställde upp 
oss på andra sidan kanalen. Här fälldes en banderoll med texten 
"EU Fuck off!" ut. Vi väsnades så mycket vi kunde med burkar,
kastrullock och visselpipor. Slagord ropades och tal hölls.
Polisen som sagt sig vara väl förberedda "togs på sängkanten". 
De hade inga sköldar på plats och det tog en halvtimme för dem 
att fixa fram dem. Vi avbröt dock vår aktion innan dess och gick
till Rådhusparken där vi delade på oss. Polisen sa på radion att
de skulle identifiera de med "korvar för ansiktet" (läs 
maskering), vilket de inte lyckades med.
Tyvärr blev vi bara hälften så många som vi hade räknat med. 
Detta gjorde att aktionen, som vi anser var ganska väl 
förberedd, kom av sig lite. Vi lyckades inte komma upp till den 
ljudnivå som vi hade önskat, vi fick avbryta tidigare än tänkt 
och det blev en stunds tvekan innan vi satte igång. Vi hade 
spridit information om aktionen mun till mun samt genom epost
och flyers, som delades ut samma dag, för att polisen inte 
skulle vara beredda på aktionen.
Vi uppmärksammade denna kväll EU-pamparna och polisen på att
det finns ett motstånd mot EU. När vi den 15-16 juni sluter upp 
med kamrater i Göteborg, kan vi förhoppningsvis lyckas skaka om
den rika elitens företrädare i mycket större omfattning!

 /Kamp mot EU
  Epost: moteu@hotmail.com


-----------------------------------------------------------------
  P R O G R A M  &  P R A K T I S K T  I  G Ö T E B O R G 
-----------------------------------------------------------------

---------------------------------
3. Nytt inför Göteborgstoppmötet
---------------------------------

Här kommer en uppdatering med all praktisk information som kan
vara bra att känna till inför Göteborgstoppmötet.
Vill du har mer information, gå till följande sidor:
Göteborgsaktionen: <http://www.gbg2001.org/>www.gbg2001.org
SAC-Syndikalisterna: <http://www.sac.se/>www.sac.se
Antifascistisk Aktion:
<http://www.motkraft.net/gbg2001>www.motkraft.net/gbg2001
Globalisering Underifrån: <http://www.motkraft.net/gu>www.motkraft.net/gu
IMC: sweden.indymedia.org
Reclaim the City Göteborg: go.to/reclaim

Kansli
Göteborgsaktionen har öppnat ett kansli på Lagerhuset, Heurlins
plats 2, nära Folkets Hus vid Järntorget.
Telefonnummer: 031-7010316
Fax: 031-7010328 
Epost: info@gbg2001.org
<http://www.gbg2001.org/>www.gbg2001.org

Infopoints
Information om alla aktiviteter kommer att gå att få på flera 
platser i Göteborg. Den viktigaste samlingspunkten och 
informationscentralen som är öppen dygnet runt är Hvittfeldtska 
gymnasiet på Rektorsgatan nära Götaplatsen.

Alternativkonferens
Under toppmötet hålls flera motkonferenser på Hvittfeldska 
Gymnasiet, Pusterviksteatern, Fritt Forum och Kvinnofolkhög-
skolan. Program för de olika aktiviteterna hittar du på:
<http://www.gbg2001.org/>www.gbg2001.org

Boende
De organisationer som har bokat plats kommer att bo på tretton 
olika skolor i Göteborg. Boendet kommer att kosta 50 kronor per
natt (30 kronor för de under 20 år). Skolorna kommer inte att ha
mat eller frukost utan endast att vara för övernattning. Mellan 
klockan 11.00-18.00 är skolorna låsta.
Troligen kommer det till boendet även gå att köpa ett kort för
kollektivtrafiken i Göteborg som gäller hela veckan för endast
fem kronor.
Incheckning är på Göteborgsaktonens kansli, Lagerhuset, 
Heurlinsplats 2, Spårvagn: Järntorget.
De som inte anmält att de behöver sovplats bör göra det omgående
eftersom det endast finns ett fåtal platser kvar.
Tel: 031-7110341 (kommer inom några dagar att få telefonsvarare)
Epost: stay@gbg2001.org

Mat
Det holländska mobila folkköket kommer att sälja mat till själv-
kostnadspris troligen vid Hvittfeldska gymnasiet. Det kommer
även finnas flera restauranger på Fritt Forums festival-
område.

Propaganda
Göteborgsaktionen har tagit fram en andra masstidning i åtta-
sidig fyrfärg i en upplaga på 30 000. De har även tagit fram 
klistermärken och nya flygblad/foldrar att dela ut. 
Beställ material från: propaganda@gbg2001.org

Mobilisering
Den 9 juni är utlyst som en allmän mobiliseringsdag i hela
landet. Beställ material och dela ut på din ort.
Epost: aktivist@gbg2001.org

Sjukvård
Göteborgsaktionen har inrättat en sjukvårdsgrupp som har kontakt
med egna läkare och sjukvårdare under hela toppmötet. Vill du 
hjälpa till, så hör av dig.
Epost: health@gbg2001.org

Repression
Göteborgsaktionen har öppnat en telefonlinje för dem som behöver
rättshjälp under toppmötet.
Tel: 031-7118716
En grupp kommer även att arbeta med att möta upp personer som 
gripits när de släppts och hämta upp alla som polisen fraktar ut ur stan.¨
Epost: salka_nu@hotmail.com
Tel: 0733-164296
För att alla ska veta sina demokratiska rättigheter och vad som
händer om de grips av polis har det sammanställts så kallade 
Haffa-kort / Bustcards på flera språk. Dessa kort med goda råd 
finns att hämta på Syndikalistskt Forum, Heurlins plats 15, 
spårvagn: Järntorget. Korten är ett måste för alla aktvister, ta
och hämta en bunt och dela ut på alla aktioner och 
demonstrationer.
Det kommer att finnas flera juridikstuderande som agerar 
medborgarvittnen under hela toppmötet för att se till att 
polisen inte begår övergrepp. Är du intresserad av att hjälpa
till kan du gå med på deras maillista. Skicka ett mail till:
legal_observers-subscribe@yahoogroups.com.

Gränsstationer
För att inte demonstranter som kommer från utlandet ska stoppas
vid gränsen har det upprättats en gränsstation i Köpenhamn för
att koordinera resor över gränsen och sätta politiskt tryck på
makthavarna om folk stoppas.
För mer info, kontakta:
Info-point "Kafa-X" 
Korsgade 19, basement 
2200 Copenhagen N 
Tel:: (+45) 2184 3234 
Epost: gbg@antifa.dk

Indymedia
Independent Media Center är en självständig internetsajt för 
tomparlamentariska organisationer där du själv kan skriva om 
det som händer under EU-toppmötet. IMC har blivit en bärande 
del av protestvågen mot toppmöten och en viktig kanal för att nå
ut med de nyheter som företagsmedia inte vill beskriva. IMC 
kommer att ha en mediastuga på Fritt Forums område.
<http://sweden.indymedia.org/>http://sweden.indymedia.org

Bushdemonstration
USA:s president George W Bush kommer den 14 juni till Göteborg
för att träffa Göran Persson, EU-komissionen och kungen. 
Nätverket "Bush not welcome" som samlar hela vänstern arrangerar
en protestdemonstration den 14 juni klockan 17.30. Samling vid 
Stora teatern, Nya Allén.

Protestmöte
Vid öppnandet av EU-toppmötet 15 juni håller Göteborgsaktionen 
ett protestmöte på Götaplatsen klockan 9.00 med tal och appeller.

Blockader
Vid öppnandet av toppmötet kommer flera organisationer att 
genomföra protester vid avspärrningarna kring Svenska Mässan.
De vita overallerna kommer att genomföra en fredlig 
inträngningsaktion, AFA / det svarta godzillablocket kommer att 
genomföra blockader och olika vänsterorganisationer kommer att
ha en antikapitalistisk marsch.
Dessa aktioner kommer att äga rum efter att Göteborgsaktionens 
protestmöte har avslutats för att inte krocka i tid.
<http://www.motkraft.net/gu>www.motkraft.net/gu
<http://www.motkraft.net/gbg2001>www.motkraft.net/gbg2001

Reclaim the city
Det dansanta antikapitalistiska motståndet och den vilda 
förorten har en stor Reclaim the city-gatufest fredagen den
15 juni klockan 20.00 på Avenyn. Ta med dig färg, bandare och
visselpipor. Det blir musik, rap, öppen mic och mycket mer.

<http://go.to/reclaim>http://go.to/reclaim

Demonstrationen
Den stora demonstrationen den 16 juni har sin samling klockan
9.30 vid Linnéplatsen. Demon består av fyra block: "Miljö/
Försvar av offentlig sektor", "Fred", "Mot Schengen/Antirasism"
och "Facklig/Politisk". Dessa block kommer ha var sin högtalar-
bil och har sina uppställningar i Slottskogen. Demonstrationen 
kommer att avslutas med tal och appeller på Götaplatsen.
Epost: demo@gbg2001.org


-----------------------------------------
4. Programmet för festivalen Fritt Forum
-----------------------------------------

Fritt Forum, festivalen som kommer att pågå under EU-toppmötet 
har nu offentliggjort sitt program. Festivalen hålls på båda 
sidor om Pustervikskajen och på Nefertitis gård. Här kommer ett
urval, programmet finns i sin helhet på:
<http://www.forumgoteborg.org/>www.forumgoteborg.org


Torsdag 14 juni 

VAD ÄR ETT DEMOKRATISKT ALTERNATIV TILL EU OCH NATIONALSTATEN
Kritiken av EU's demokratiska underskott kan lika väl riktas mot
nationalstaten. Varken EU eller nationalstaten kan nämligen 
förverkliga ett reellt folkstyre. En verklig demokrati måste 
istället ta sin utgångspunkt i kommunen och låta makten strömma 
nerifrån och upp.
Föredragshållare: Per-Anders Svärd, redaktör för Frihetlig Press
och medlem i den nybildade organisationen Demokratiskt 
Alternativ.
Arrangör: Demokratiskt Alternativ 
tid: 12:00 -13:00 

MEDBORGARNAS EUROPA, RESUMÉ FRÅN EUROPEISKA FRIVILLIG-
ORGANISATIONERS MÖTE I MAJ
46 svenska NGOs (Non Governmental Organisation) står som 
arrangör och värd för det möte som hålls för fjärde gången i 
samband med det Europeiska ordförandeskapet. Konferensens fokus 
är medborgarperspektiv och syftar till att belysa hur vi 
påverkas av rådande ordning samt hur vi ser på framtid och 
utveckling. En sammanfattning som inkluderar förslag till 
förändring överlämnas till EU-toppmötet den 16 juni. 
Medverkande: Leif Tjernstöm, NGO Forum 2001
Arrangör: NGO Forum 2001 
tid: ca 12:10 

"TRAFFICING" OCH MÄNNISKOHANDEL
Medverkande: Thomas Bodström, Justitieminister, Sofia Ask, 
kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen, Carl Söderbergh, 
Generalsekreterare för Amnesty International, Carina Holm, 
Amnestys kvinnorättsgrupp, Mira Micic, frilansjournalist
Arrangör: Amnesty International 
tid: 12:30 

KRAFT ATT FÖRÄNDRA, ETT SAMTAL OM INFLYTANDE
Vilka möjligheter har den enskilda människan att påverka i 
samhället? Vilket ansvar har staten? Medverkande: Barbara 
Lindell, direktor för civis, Mikael Wiehe, musiker, Cecilia 
Verdinelli Peralta, ledamot i arbetsgruppen för Attac; Ingrid 
Segerstedt Wiberg, samhällsdebattör; Iman Shakarchi, ordförande
för Brandoffrens anhörigförening, Marcus Ström, Bygderörelsen 
Moderator: Karin Hübinette, radio- och TV journalist.
Arrangör: Civis 
tid: 12:30 

"KNOWLEDGE AND LEARNING FOR A SUISTAINABLE SOCIETY"
Avslutande rundabordsamtal och debatt från konferens på 
Göteborgs Universitet. Sänds på storbildsskärm på Forum 2001.
Medverkande: Margot Wallström, Björn Stigson, Susan George, 
Roland Scholz, Christian Azar, Sven-Eric Liedman. 
Moderator: Göran Rosenberg
Avslutande sammanfattning och slutsatser av Göteborgs 
universitets Rektor Bo Samuelsson 
Arrangör: Göteborgs Universitet 
tid: 13:00 

VÄLKOMMEN TILL FÖRORTEN
Ett seminarium om statens rasifiering av vårt boende, om varför
vi bor där vi bor och om medias bild av våra förortsliv samt 
genus och heterosexualitet som markörer för det etniska - om 
sambandet mellan rasism, kön och sexualitet.
Medverkande: Irene Molina, aktivist och forskare vid 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet och Anna
Bredström, doktorand vid Tema Etnicitet i Linköping
Arrangör: Nätverket mot rasism 
tid: 13:00 

FÖRESTÄLLNINGAR OM KLIMATET
- eller Hur ser väderprognosen ut om femtio år?
Svenska Naturskyddsföreningen presenterar fakta om klimatet,
växthuseffekten och lotsar dig förbi propaganda, lögner och 
missförstånd om klimatet med hjälp av professorer, miljö-
aktivister, lobbyister och politiker. Publiken får göra sig hörd
med omröstningar, frågor och pajkastning. Kom och avlägg ditt
klimatlöfte! 
Medverkande: Camilla Funke, Svenska Naturskyddsföreningens 
klimathandläggare, m.fl.
Arrangör: Svenska Naturskyddsföreningen 
tid: 14:30 -16:30 

EKONOMISK OCH SOCIAL FÖRÄNDRING
David C Korten: The Corporate Rule: Destroying Life yo Make 
Money - The basic structural critique dealing with the nature 
and consequences of contemporary global capitalism. 
Carina Carlström m fl: Arbetet som "watchdog", att få 
storföretag att respektera människorätt 
Laurina Bergqvist: Ekologiska, ekonomiska och praktiska sidor av
vätgasdrift
Mikael Nordfors: Internationell Djupdemokrati
Arrangör: Nordisk Folkriksdag 
tid: 15:00 

EU OCH EMU - HOT ELLER MÖJLIGHETER FÖR KVINNOR
Föredrag och diskussion om EU och EMU ur jämställdhetsperspektiv 
Medverkande: Irja Lindroth (v), EU/EMU-motståndare, Birgitta 
Olsson ordförande i LUF, EU/EMU-förespråkare
Moderator: Ulrika Westerlund, chefredaktör för bang
Arrangör: Tidskriften bang 
tid: 15:30 

BEFRIAS FRÅN SKULDEN?
Leder Världsbankens och Internationella Valutafondens skuld-
avskrivningsprogram till utveckling? 
Medverkande: Karin Åkerlund, Jubel Sverige; Stefan Emblad,
finansdepartementet; Georg Andrén, samhällsekonom.
Moderator: Johanna Sandahl, Attac Sverige.
Arrangör: Attac Sverige 
tid: 17:30 

TRANSPORTER OCH MILJÖN
Medverkande: Tomas Kåberger, Ecotraffic, Johan Trouvé, 
Internationell miljöchef Schenker AG, Ordförande Näringslivets
Miljöchefer, Thore Sahlin, vVD Göteborg Energi, Fjärrvärme och
gasbilar, Claes Pile, Trafikhandläggare, Svenska Naturskydds-
föreningen, Anders Roth, Miljöchef Trafikkontoret Göteborg stad.
Arrangör: Ekocentrum 
tid: 17:30-19:30 

TOWARDS A DIFFERENT LABOUR MARKET IN EUROPE
Hearing and debate: Labour market and unemployment in Europe
Trade unions from Europe, organizations from "Gothenburg Action
2001" and the European Marches against Unemployment, Social 
Exclusion, and Racism. English
Arranged by: The coalition "Gothenburg Action 2001 - GBG2001"
tid: 18:00 - 20:00

TAMING THE ROUGE NATION: ALTERNATIVES TO US HEGEMONY
A candid assessment of the facist nature of the U.S.dominated 
New World Order and a call for global solidarity to dismantle it
in favor of more democratic structures of global governance. 
Participants: David Korten, en av USA ledande kritiska ekonomer.
Känd bland annat för boken "When corporations rule the world". 
Arranged by: FramtidsForum/Forum för Systemdebatt, 
DemokratiAkademin/Ordfront 
tid: 19:00 


Fredag 15 juni 

FÖR OCH EMOT EMU
För vilka är EMU bra och för vilka är det dåligt? 
Medverkande: Johan Ehrenberg, cr ETC, Sören Wibe, ordf 
Socialdemokrater mot EU
Arrangör: Folkrörelsen Nej till EU, Göteborg 
tid: 10:00-12:00 

PEOPLE POWER AND CIVIL SOCIETY
Föreläsning om tillkomsten av och aktiviteter inom People Power 
och civilsamhällets betydelse i samband med de oblodiga 
revolutionerna på Filippinerna.
Föreläsare: Nicanor Perlas, Filppinerna - språk:engelska
Arrangör: Att Nå Ut, Emmaus Björkå, Kvinnor för fred och SEA
Workinggroup for Threefolding.
tid: 10:00-12:00 

MAKT, EFFEKTIVITET OCH DEMOKRATI I MORGONDAGENS EU 
- VILKEN VÄG VI SKALL VÄLJA? 
Medverkande: Debatt mellan europaparlamentarikerna Hans Karlsson
(s), Jonas Sjöstedt (v) Gunilla Carlsson (m) och Olle Schmidt.
Arrangör: Europaparlamentet i Sverige samt Info Point Europa 
Västsverige 
tid:10:30-12:00 

INFLYTANDE I SAMHÄLLET OCH SKOLAN 
-ÄVEN OM DU ÄR FÖR UNG FÖR ATT RÖSTA?
Finns det förutsättningar för barn och unga att få inflytande i 
samhället och över sin vardag? Seminariet belyser möjligheterna
och svårigheterna för unga att få det inflytande de har rätt 
till. Dessutom redovisning av Barntoppmötets ståndpunkter.
Medverkande: Jonas Ljung, Ungdomsansvarig Rädda Barnen,
Marie Svensson, Regional ungdomshandläggare Rädda Barnen, och 
representant från Elevorganisationen i Sverige.
Arrangör: Rädda Barnen 
tid: 12:00-14:00 

ATTAC - MURBRÄCKA I SVENSK EU-DEBATT 
Den svenska vänstern är fortfarande starkt präglad av EU-
motstånd. Vänsterpartiet och miljöpartiet vill lämna unionen. 
Andra vill i stället se ett mycket aktivt och kanske federalt 
EU. Folkrörelsen Attacs framgångar det senaste året kommer med
all sannolikhet stärka en av dessa sidor. Frågan är vilken?
Medverkande: Karen Austen och Bror Perjus, ledamöter gemensamma
arbetsgruppen för Attac Sverige samt Gustav Fridolin, medlem i 
Attac och språkrör för Grön Ungdom.
Moderator: Magnus Linton
Arrangör: Tidskriften Arena 
tid: 12:00-14:00 

MEDIERS ROLL
Medverkande: Dan Josefsson
Arrangör: Ordfront 
tid: 12:30-14:30 

WTO - GOOD FOR WHO? 
A discussion between representatives of some of the ever growing
number of grassroots movements and research centres critical to 
the World Trade Organisation. The discussion will focus on three
main themes: WTO as an undemocratic organisation; the effects of
its agreements - as examples the Agreement on Agriculture and 
the General Agreement on Trade in Services; and what is to be 
done about it. 
Participants: Susan George, Attac France; Dot Keet, Alternative 
Information and Development Centre, South Africa; Marc Maes,
Belgian North-South Coalition; Maud Johansson, Swedish NGO 
Centre for Development Co-operation. Moderator: Lars-Olof 
Karlsson.
Arrangörer: ATTAC Sverige, Framtidsforum and Forum Syd, 
sponsored by DemokratiAkademin 
tid: 13:30 

BRÖD OCH ROSOR - RASISM OCH SEXISM I STÄDBRANCHEN
Medverkande: Åsa Hammar, journalist och författare till boken 
"Som om vi inte finns - om rasism och sexism i städbranchen", 
Gustavo Silva, fackklubbordförande i Fastighetsanställdas 
förbund på Partena, Stockholm, m fl.
Arrangör: Nätverket mot rasism 
tid: 14:00-16:00 

EU AND THE GLOBALISATION OF MILITARISM 
Introductions 5 minues each except 10 minutes for the Eastern 
Europeans, then panelists commenting and after that a general 
debate
Partcipants: Rezso Baynasz, Ambassador, Hungarian Neutrality 
Foundation, Todor Kondakov, Bulgarian Committee for Neutrality,
Nicanor Perlas, The Phillippines, CADI, where he guides 
research, and policywork on globalization, threefolding and 
their inpact on civil society, Ricardo Navarro, chair, Friends 
of the Earth International, El Salvador, Jörgen Johansen, 
peace movement, Sweden, Jan Öberg, Transnational Foundation.
Arrangör: Göteborgsaktionen 
tid: 15:30-17:30 

"DET GODA LIVET!" MER AGA OCH OMYNDIGFÖRKLARANDE?
NEJ! MEDBORGARLÖN
"Medborgarlön utgör ett frigörande alternativ till förnedringen 
och tvånget som går under beteckningen AGAN (aktivitetsgaranti).
Den arbetslöse individen bemyndigas. Sannolikt ger den också 
goda samhällseffekter, ett större engagemang i de gemensamma
frågorna när man frivilligt kan engagera sig.".
Medverkande: Lasse Ekstrand, författare, fil.dr och lektor i 
sociologi, verksam vid högskolan i Gävle.
Arrangör: Föreningen Ordfront Göteborg
Medarrangör: Folkrörelsen för Medborgarlön 
tid: 16:00-18:00 

EARTH CHARTER: Visdomens ledarskap med Indianhövding Oren Lyons.
Earth Charter är en deklaration om helhetstänkande - om att 
leva i harmoni med Jorden och med varandra. Vilken kommer att 
presenteras i FN nästa år vid Rio + 10 mötet. Miljöjournalisten 
Jan Danielson berättar mer.
Oren Lyons, Faithkeeper i Iroquois Confederacy, inleder med en 
traditionell tacksägelse. "Att tacka" livets krafter är 
främmande i västvärlden. När världens ledare behöver nya 
perspektiv kan man hitta ledtrådar i ursprungsfolkets visdom. 
Cree-Ojebway dansare avslutar med: "Traditional Hoop and Grass 
Dance".
Medverkande: Oren Lyons, Onondaga Nation; miljöjournalisten Jan 
Danielson, Gröna Korset; Göran Gennvi Naturakademin & GEP; Brian
Clyne och Ron Ducharme, Cree Ojebway Nations; Kanada. 
Presentatör: Tonia Moya.
Arrangör: Gröna Korset, Naturakademin, Global Environmental 
Partnership 
tid: 17:00-19:00 

"ANTINATUR - BEHOVET AV EN NY RADIKALISM"
Den politiska vänstern har utpekat naturen som vår tids 
exploaterade arbetare. I sitt enögda försvar för denna natur 
angriper de alla transnationella politiska institutioner, som 
EU, WTO och Världsbanken. En ny radikalitet måste snarare
än att attackera institutionerna - koncentrera sig på deras 
politik. På så sätt kan de bli effektiva politiska redskap för 
att styra den globala marknaden.
Medverkande: Erling Fossen är författare och debattör i Oslo.
På svenska finns Ecstacity (1998) och Marx i Cyberspace (2001).
Arrangörer: Tidskriften Glänta och Barrs bokförlag.
tid: 18:00-20:00

ENERGI OCH KLIMAT
Medverkande: Shell lever upp till Kyotoprotokollet, Olav Ljösne,
informationsdirektör Svenska Shell. Fossila bränslen - en 
parentes i jordens energiförsörjning, Per Stenbeck, general-
sekreterare Greenpeace Norden, Teknisk utveckling och minskade
koldioxid utsläpp - scenarier för framtiden, Christian Azar, 
professor Chalmers och Leadauthor, FNs klimatforskningspanel
IPCC, Spännande Energiprojekt i Västsverige, Göran Värmby, 
Business Region Göteborg.
Moderator: Lasse Gustavsson, Ekocentrum.
Arrangör: Ekocentrum.
tid: 18:00-20:00 

DEN NYA KAPPRUSTNINGEN OM LÄTTA VAPEN OCH STORA MISSILER
I detta seminarium introducerar Frida Blom om USAs president 
George W Bush planer på att skapa ett missilförsvar och dess
konsekvenser för den nya världsordningen. Därefter diskuterar 
Jens Petersson från Svenska Freds om den oroväckande 
utvecklingen på vapenhandelsområdet i EU. Avslutningsvis 
berättar Eduardo Villanueva om den okontrollerade spridningen av
lätta vapen.
Medverkande: Frida Blom och Jens Petersson från Svenska Freds- 
och Skiljedomsföreningen, Eduardo Villanueva från Kristna 
Fredsrörelsen.
Arrangör: Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen 
tid: 18:30-20:30 

WHAT DO THE SYNDICALISTS WANT?
Syndikalistiska organisationer från hela världen presenterar 
sig och de gemensamma visioner de har.
Participants: Anarco-syndicalists from Mexico, the USA, South
Africa, Spain, Germany, France, Sweden and Sibiria.
Arranged by: SAC - Syndikalisterna 
tid: 19:30 


Lördag 16 juni 

GÅR DET ATT SKAPA ETT RADIKALT EUROPA?
Ett föredrag av Johan Ehrenberg om att återerövra rösträtten, 
motarbeta maktlöshetssjukan och diskutera ett federalt rött 
Europa. Johan Ehrenberg talar om medias nya roll, om socialismen
som ett projekt här och nu och om vad kärleken egentligen har 
med politiken att göra.
Medverkande: Johan Ehrenberg
Arrangör: ETC 
tid: 10:00-12:00 

ORDET ÄR FRITT - MEN INTE FÖR ALLA
Om mediernas enfald och behovet av radikala tidningar. 
Seminarium om yttrandefriheten i praktiken.
Medverkande: Anna-Klara Bratt chefredaktör tidningen Arbetaren,
Håkan Bengtsson tidskriften Arena, Torbjörn Granrot från 
nystartade vänstertidningen Stockholms Fria, Jan Lindvall 
chefredaktör tidningen Broderskap, Stefan Edman, författare och 
debattör.
Arrangör: Tidningen Broderskap.
tid: 10:00-12:00 

"AFTER NICE: A CONSTITUTION FOR A EUROPEAN FEDERATION
-FOR THE WHOLE OF EUROPE" 
A mix of young federalists and academics from all over the 
continent will give their wiews on and debate why and how a 
European Federal Constitution should be made.
Chair: Niki Klesl, Secretary General JEF-Europé
Arranged by: Unga Européer och Young Européan Federalists (JEF) 
tid: 12:00-14:00 

"Hållbar utveckling med människan i centrum"
KEMIKALIER I VÅR VARDAG
Arrangör: Ekocentrum 
tid: 14:00-16:00 

DEMOKRATI PÅ EU-NIVÅ - GÅR DET?
Medverkande: Debatt mellan europaparlamentarikerna Cecilia 
Malmström (fp), Anneli Hulthén (s), Inger Schörling (mp) och 
Anders Wijkman (kd).
Arrangör: Europaparlamentet i Sverige samt Info Point Europa Västsverige 
tid: 14:30-16:00 

"MEDBORGARNA I FOKUS"
Den lokala och regionala nivåns arbete för medborgarnas 
engagemang och en hållbar utveckling Hur skapar vi delaktighet 
och engagemang? Forum för partnerskap- Samarbete mellan lokal
och regional nivå, staten, ungdomar och NGO:s. Kommuner, 
regioner och EU
Medverkande: Gunnar Wetterberg, Head of policy department, 
Swedish Confederation of Professional Associations Peter 
Wenster, Miljösakkunnig, Svenska Kommunförbundet Erika Jangen,
Kommun- och Landstingsförbudnets Brysselrepresentant
Moderator: Peter Wenster, Miljösakkunnig, Svenska 
Kommunförbundet
Arrangör: Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet
tid: 13:30-14:30 

KAN VI SKAPA DEMOKRATI MED INTERNET
Ett föredrag av Johan Ehrenberg om de nya globala 
kommunikationsmöjligheterna och hur ett motstånd ska kunna 
skapas. Är det verkligen rätt att informationen ska vara gratis?
Är framtiden verkligen digital. Och vem får makten över orden
och tankarna i den nya mediavärlden.
Medverkande: Johan Ehrenberg
Arrangör: ETC 
tid: 15:00-17:00 

BARA VARA - ATT ARBETA SOM FREDSOBSERVATÖR I CHIAPAS 
Freden i Centralamerika är hotad på många sätt. Ett sätt att
främja freden är att öka den internationella närvaron i byar där
civilbefolkningen är hotad. Varje termin skickar Kristna 
Fredsrörelsen fem fredsobservatörer till Centralamerika och 
några av dem kommer att berätta om sitt arbete.
Medverkande: Petra Hopfgarten, Eduardo Villanueva m fl
Arrangör: Kristna Fredsrörelsen 
tid: 16:00-18:00 

KONSTENS UPPGIFT 
-ETT SAMTAL OM GRÄNSER, DEMOKRATI OCH NUTIDA KONST
Utifrån några filmexempel diskuteras frågor som: Kan konsten stå
"utanför"? Vilka former tar sig engagemang och solidaritet i 
nutida konst? Håller en ny konstnärsroll på att växa fram?
Medverkande: Johanna Billing, konstnär, Charles Esche, 
museichef, Rooseum, Jan-Erik Lundström, museichef, BildMuseet
och Cecilia Parsberg konstnär.
Arrangörer: Ett samarrangemang med tidskrifterna Glänta och 
Paletten, med stöd av föreningen Fritt Forum. 
tid: 17:00-19:00 

INSTITUTIONEN NAFTA
-TRANSNATIONELLA NÄTVERK REAGERAR MOT DESS KONSEKVENSER FÖR
ARBETARNA I REGIONEN 
Vem är vinnare och vem är förlorare i Naftas frihandelsavtal? De
fattiga blir fattigare för att tillfredställa de rika. 
Situationen förvärras för arbetarna i Mexiko och i synnerhet för
kvinnorna - på vilket sätt? Hur organiserar de sig för att 
reagera på situationen?
Medverkande: Edmé Dominguez, Iberoamerikanska Institutionen, 
Göteborgs Universitet
Arrangör: Edmé Dominguez, Göteborgs Universitet 
tid: 18:00-20:00 

GLOBAL RÄTTVISA - FOLKRÖRELSERNA INFÖR NYA UTMANINGAR
Medverkande: Samtal mellan LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin, 
Claes-Bertil Ytterberg, biskop i Västerås stift och Hans 
Abrahamsson, ledamot i Attack Sveriges gemensamma arbetsgrupp. 
Samtalsledare är Carl Tham, generalskreterare Olof Palmes 
Internationella Centrum.
Arrangörer: Attac Sverige och LO 
tid: 18:00-20:00 

VARJE MÄNNISKA EN KONSTNÄR
Symposium kring livskonsten och Joseph Beuys konsekvensrika 
vision där vi alla skapar våra jag, relationer och 
organisationer som konstverk.
Medverkande: Thomas Bay, Lasse Ekstrand, Gert Nilson, 
Peter Rundkvist, Yvonne Savy.
Arrangör: Bokförlaget Korpen
tid: 18:30-20:30 

INTERNATIONELL SOLIDARITETSAFTON
Chiapas och mexikans dans, appeller för solidaritet av tredje
världen. + Hur kan nordiska folkrörelser bidra till solidaritet 
på ett globalt plan.
Inbjudna: Carina Carlström, SAC, Sverige, Asbjörn Wahl, 
Kampanjen för välfärdsstaten, fackföreningar Norge, Lea 
Launokori, Kvinnor för fred, Finland, Lave Broch, Folkbevegelsen
mod EU, Danmark. + Romernas situation + Hur kan europeiska
folkrörelser bidra till kampen för fred, miljö och solidaritet 
på ett globalt plan, Inbjudna: Mette Bloch Hansen, Enhedslisten 
ungdomsnetverk, Danmark, Paule Mazé Attac, Nice, Gorazd 
Drevensek, Group Neutro, Slovenien, Meena Raman, Third World
Network, Malaysia + Samernas situation + Agera lokalt och 
globalt - Göteborg och tredje världen Människor från Angered,
Hammarkullen, Volvo, Luftvärnet, blandat med människor från 
Nepal, Bangladesh, Brasilien, Uruguay i en gemensam diskussion
om kamp för solidaritet i Göteborg och världen. Musik.
Arrangör: Göteborgsaktionen 
tid: 18:00-21:00, 22:00-00:00 

NYLIBERALISM OCH LATINAMERIKA, TVÅ EXEMPEL
Hur har Världsbanken påverkat Bolivia? Kokabönder och 
barnarbete. De jordlösas rörelse i Brasilien (MST), ett exempel
på motstånd.
Medverkande: Anika Agebjörn, journalist och f.d.solidaritets-
arbetare i Bolivia. Lennart Kjörling, kulturproducent och f.d.
solidaritetsarbetare i Brasilien
Moderator: Marisol López, f.d. ordförande UBV
Arrangör: UBV, Utbildning för biståndsverksamhet 
tid: 20:00-22:00 


Söndag 17 juni 

VÄRLDENS VAPENHANDEL - DE HAMNA I SYD OCH ÖST
Sverige är en av världens största och viktigaste 
vapenproducenter. Per capita hamnar vi på fjärde plats i världen
att sälja krigsmateriel. På senare tid har kyrkorna i Europa 
börjat engagera sig allt mer i dessa frågor. En internationell 
kyrkoledarkonferens om vapenhandel äger rum den 15-17 juni i
Göteborg och representanter för kyrkorna kommer att berätta om
konferensresultatet och bjuda in till en gemensam diskussion om 
vad vi gemensamt kan göra.
Medverkande: Peter Brune samt konferensdeltagare 
tid: 10:00-11:00 

HÅLLBAR MAT
Presentation av näringsberäknad lokalt producerad veganmatsedel 
samt matvalets betydelse för övergödningsproblem, trafikavgaser,
skövlandet av regnskogarna och livsmedelsförsörjningen i tredje 
världen. Hur klarar man sig som vegan utan att vara beroende av 
importerade råvaror? Hur påverkas miljön och livsmedels-
situationen i världen om fler blir veganer eller äter mer fisk 
istället för kött?
Föredragshållare: Elsa Laurell och Björn Martén 
tid: 11:00-12:30 

DET HAR BETYDELSE VAD DU GÖR
Miodrag Radic berättar om datorutbildning av obemedlade flickor
i Calcutta - ett privat initiativ med växtkraft. Idén bakom 
projektet är att de som går ut skolan betalar sin utbildning 
genom att utbilda efterföljare under lika lång tid; och dessa
gör på samma sätt; datakunskapen hos unga obemedlade kvinnor
i Indien sprids vidare och vidare.
Medverkande: Gunilla Winberg och Bolof Stridbeck från svenska
Framtiden i Våra Händer och Steinar Lem från norska Framtiden i 
Våra Händer medverkar.
Arrangör: Framtiden i Våra Händer 
tid: 12:00-14:00 

ORDFÖRANDEDEBATT
Debatt om EU mellan de politiska ungdomsförbundens 
ordföranden/ språkrör. 
Arrangörer: Grön Ungdom, KDU, LUF, MUF, SSU och Ung Vänster.
tid: 12:30-14:30 

"Hållbar utveckling med människan i centrum"
MAT OCH JORDBRUK
Arrangör: Ekocentrum 
tid: 13:00-15:00 

HUR GÅR VI VIDARE?
Debatt om framtida strategier för den antirasistiska rörelsen 
efter Göteborg 2001. Avslutning av Nätverk mot rasisms 
arrangemang.
Medverkande: Thomas Mathiesen, författare och proffessor i 
rättssociolgi vid Oslo Universitet, Elisabeth Abiri forskare vid
institutionen för freds- och konfliktforskning, Göteborgs 
Universitet, Shadé Jalali, samhällsdebattör, arbetar på Röda 
Korsets ungdomsförbund samt Michael Williams, ordförande i
FARR (flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd).
Arrangör: Nätverket mot rasism med stöd av Ordfront 
tid: 13:30-15:30 

NÄTVERKSAMHÄLLET OCH DEN SOCIALA EKONOMIN
Föreläsning, med efterföljande diksussion om Castells idé om 
nätverkssamhället och dess betydelse för ekonomi, kultur och 
identitet samt hur den sociala ekonomin (det vill säga den 
tredje sektorn och de nya sociala rörelserna) kan spela en 
framtida roll som i detta nya samhälle präglat av ständigt 
förändring och globalisering.
Medverkande: Sven Bartilsson och Gunnar Gillberg, Kooperativ
Konsult 
Arrangör: Kooperativ Konsult (Sven Bartilsson och Gunnar 
Gillberg) 
tid: 15:00-18:00 

GLOBALISERINGEN: PROBLEM OCH MÖJLIGHETER
Globalisering är ett mångdimensionellt fenomen som studeras 
utifrån flera olika discipliner. Här möts dessa olika perspektiv
i ett försök att ge en samlad bild.
Medverkande: Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskning,
Sven Eric Liedman, idé och lärdomshistoria, Arne Bigsten, 
nationalekonomi, Johan Lönnroth, nationalekonomi, Maj-Lis 
Follér, humanekologi, Iberoamerikanska institutet, Stig Magnus
Thorsèn musikolog, Ulf Bjereld, statskunskap, Marita Eastmond,
socialantroplogi, Claes Göran Alvstam ekonomisk geografi, Per 
Cramér, juridik
Moderatorer: Amanda Peralta Museion, idé och lärdomshistoria, 
Björn Hettne, Göteborgs universitet internationaliseringsfrågor
Arrangör: Göteborgs universitet 
tid: 16:00-18:00 

FRÅN KATTHULT TILL "AGRARPRODUKTION"
Vad har egentligen gått snett i jordbruket? Svenska Naturskydds-
föreningen ställer producenter och livsmedelsindustri mot väggen
och reder ut begreppen om stordrift, ekologisk odling, genetiskt
manipulerade organismer, BSE och det grundläggande systemfelet.
Medverkande: Gun Rudqvist, Svenska Naturskyddsföreningens 
jordbruksexpert m.fl.
Arrangör: Svenska Naturskyddsföreningen 
tid: 16:30-18:30 

UNGT ENGAGEMANG 
-GATSTENAR ELLER SAMMANTRÄDEN? VAD VÄLJER DU?
Kampen om makt och inflytande är och har alltid varit central. 
I Sverige har vi sedan länge ett demokratiskt system byggt på
representation. I allmänna val väljer vi de som ska styra. De 
senaste åren har vi sett en utveckling där den europeiska nivån,
bl a genom framväxten av den Europeiska Unionen, blir allt 
viktigare som maktfaktor. Men de flesta deltar inte i valen till
det parlament som finns i EU och varje gång ländernas regerings-
chefer träffas för att besluta om framtiden möts de av stora
protester. Vissa väljer gatstenar istället för sammanträden, 
varför? Är det ett bra sätt att påverka? Vad får det för 
konsekvenser för demokratin? Vad blir konsekvenserna för 
organisationer som arbetar med andra metoder?
De flesta deltagarna i den senaste tidens protester är unga. 
Varför? Är det bara en liten minoritet våldsverkare vi inte 
behöver bry oss om eller är det ett tecken på att den 
parlamentariska demokratin slutat fungera? Hur många är 
egentligen våldsamma? Hur hanteras kritiken? Klarar EU av att
lyssna på de som ifrågasätter? 
Medverkande: Jerker Thorsell, LSU, Joel Lindh, Peace Quest.
Arrangör: Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU.
tid: 11:00-13:00 


Konserter och kultur:
(ett urval, hela programmet finns på hemsidan)

Torsdag 14 juni 

LA POBLA spelar folkmusik från hela världen. En blandning såväl
från Skandinavien som Latinamerika men även Balkan och Afrika 
finns representerade i bandets repertoar. Häftiga arrangemang 
och en ovanlig instrument uppsättning gör LA POBLA till en 
spännande och sevärd musikalisk upplevelse. 
tid: 17:30 

MINGUA Av och med Tomas Halling. Dadaistisk nutida Musikpoetisk
svit. 
tid: 19:00 

Peter Dolving Band: Aggressiv musik med rötter både i punk & 
reggae. 
tid: 20:00 

Rå-Mantik + Shaking Sahara: Rå vacker svensk folkmusik och 
orientalisk sanslös dans i unikt samarbete 
tid: 20:00 

Simbi: Mäktig, dansant världsmusik i en egen kreolmix av 
haitiska vodousånger & blandade influenser 
tid: 20:30 

The Jack Brothers: Happening-älskande punkjazzrevolutionärer med
aldrig sinande kreativitet. 
tid: 21:00 


Fredag 15 juni 

YA BASTA spelar sydamerikansk funk rock med inslag av blues och
reggae. En djärv musik som spränger gränser och svänger. 
tid: 16:00 

Kåldolmar och kalsipper framförs av Gummiteatern. Utvalda 
guldkorn ur bejublad uppsättning av Nationalteaterns klassiska
verk. Det politiska budskapet i Kåldolmar och kalsipper är lika
aktuellt i dag som någonsin. Musiken i föreställningen står 
medlemmarna i hårdrockbandet Evil Rautakanki för. 
tid: 16:30 

Hanif: Gör Jayhawks bättre än Jayhawks. 
tid: 17:30 

Alimony: Låter ibland som Pink Floyd på besök i Texas... 
tid: 20:00 

Flamenco en Marcha - Färgstark musikalisk & visuell upplevelse 
av genuin flamenco 
tid: 20:00 

Mikael Wiehe: Honom känner ni nog till... 
tid: 21:30 

Kingston Airforce & Dj´s: Detta underbra danskollektiv "Reggaear
Fett" i Debatt tältet. 
tid: 21:30 

Sumer: Sju kvinnor & män av skandinaviskt och arabiskt ursprung,
framför arabisk folk- och traditionell musik från 20 länder. 
tid: 21:30 

Elmer: Ett av Sveriges starkaste country/rock band med 
internationell uppmärksamhet. 


Lördag 16 juni 

Kåldolmar och kalsipper framförs av Gummiteatern. Utvalda 
guldkorn ur bejublad uppsättning av Nationalteaterns klassiska
verk. Det politiska budskapet i Kåldolmar och kalsipper är lika
aktuellt i dag som någonsin. Musiken i föreställningen står 
medlemmarna i hårdrockbandet Evil Rautakanki för. 
tid: 12:30 

Gott trä: Woody Guthrie på svenska 
tid: 17:30 

Montebella: En blandning mellan Reperbaahn & Kent. 
tid: 20:00 

International Noice Conspiracy: Stenhård politisk rock, 
slagorden studsar från scen. 
tid: 21:00 

Trajo: Zigenarmusik med hjärta, smärta och ett vanvettigt ös! 
tid: 21:30 

Åsa Gustafsson med band: Låtar på svenska med ton av blues och 
country & ljus i hår
.tid: 22:30 

La Compañia de la Salsa: niomannaband med kvinnlig sångerska 
framför heta smittande salsarytmer 
tid: 23:00 


Söndag 17 juni 

Addo and Friends: Storbands reggae/funk med folk från gamla 
"Cosmic a gogo" 
tid: 12:30 

Sam Westerberg: Den starka rösten från 70-tals bandet Nynningen,
nu med nytt band och ny skiva. 
tid: 15:30 

Dr Kosmos: Ett alvarligt skämtband, har ny platta ute nu. 
tid: 19:00 

Stefan Sundström med band 
tid: 20:30 


Program utanför scenerna

Under fredagen gör Teater Kolibri komiska aktioner, WALKING ACT 

EU-KARAVAN från Kampetorp. På fredag kväll vid nio-tiden besöker
den kritiska EU-karavanen Cafétältet. Vi startar på torsdagen 
från Kampetorp, ett kollektiv och blivande ekoby i norra 
Bohuslän. Karavanen är öppen för alla EU-kritiska och vårt 
fokus ligger på landsbygds- och solidaritetsfrågor. Fler vänner
och meningsfränder kommer att ansluta sig på vägen. Det bli 
politisk konst och poesi, traktorer och allehanda fordon som 
ackompanjeras till sambarytmer anländer till Göteborg. 

SPACE campaign erbjuder tänkvärda affischer, t-shirts att köpa 
och en rullande biosalong "video-till-dig-service" en drop in 
bio där du kan se några kortfilmer som skrattande får dig att 
tänka! En kampanj som kommer till dig! 

På söndagen gästas forum 2001 Guanabara Campoeira. Campoeira
är en kampsportsdans som dansades av de afrikanska slavarna i 
Brasilien. De var förbjudna att utöva kampsporter, men genom 
capoeiran kunde de dölja striden i dans. Den är på samma gång
sång, dans, kampsport, akrobatik... 


FILMER
(Se hela programmet på hemsidan)

Samtidigt, i olika världar 29 min dokumentär 
Av Patrik Eriksson
Filmen handlar om Samira, en 18-årig somalisk tjej och mitt möte
med henne och hennes kompisar. Jag ville med filmen ta reda på 
saker jag undrade över, saker som är muslimska invandrartjejers 
vardag, men som ter sig så annorlunda för mig, en svensk kille. 
T.ex. det här med könsroller, slöjan, kvinnlig omskärelse, 
giftemål osv... 

Om ingen tycker om krig 11 min dokumentär 
Av Viktoria Lindström
Lotta bryter sig in i Brittish Aerospace´s hangar och slår 
sönder stridsflygplan. Hon riskerar tio års fängelse. 

Samernas land 10 min dokumentär 
Av Stefan Jarl
Konflikten mellan svenskarnas storsamhälle och samernas land. 

Kött är mord 28 min dokumentär 
Av Mia Engberg
Kravaller, aktioner och en snäll mamma. En film om Anna 19 år, 
som är vegan och djurrättsaktivist. 

Underbara Sverige 28 min dokumentär
Av Jonas Selberg & Anders Tyrland 
Sverige 1939. Medan de nationalsocialistiska vågorna spred sig 
över allt större områden ute i Europa hände någonting i 
Norrbottens mörka skogar... I den lilla byn Storsien tre mil 
norr om Kalix etablerades ett arbetsläger för "politiskt 
störande element". 

Reclaim the streets 11 min dokumentär
Av Sami Putkinen & Pelle Wittheden
Om att få tillgång till staden. 

Information is free 30 min music video English dialogue 
Av Erik Pauser & Johan Söderberg. Musik Lucky People Center
Denna film består av åtta kortfilmer / musik videor som 
behandlar politiska, religiösa och privata händelser i ett 
mediaperspektiv. Videon består av eget filmat material blandat
med avfilmade bilder från olika tv-kanaler. 

Tong Tana - det förlorade paradiset 72 min dokumentär
Av Erik Pauser, Jan Röed & Björn Cederberg
Uppföljaren till dokumentären Tong Tana, om Bruno Manser som
levde hos Penanstammen i flera år. Efter att ha rest runt och 
mött politiker och kändisar, samlat in pengar och iscensatt 
aktioner, har Bruno nu bestämt sig för att återvända och lämna
västvärlden för gott. 


=================================================================
http://www.motkraft.net/        <nyhetsbrev@motkraft.net>
================================================================= 
            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language codA-Infos
News