A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(tr) Duyuru

From "Saldırıyı Kınıyoruz" <saldiriyikiniyoruz@operamail.com>
Date Wed, 14 Feb 2001 01:23:45 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Bizler,

10 Şubat Cumartesi günü "İstanbul Antimilitarist İnisiyatifi" nin organize
ettiği, konusu "Şiddetten Arınmışlık - Seattle deneyimi - Feminizm" olan bir
etkinliğe katıldık.

Ancak etkinliğin sonunda, önceden planlandığı belli olan bir saldırıya tanık
olduk. Saldırı, kendilerine AGF (Anarşist Gençlik Federasyonu) adını veren
kalabalık bir grup tarafından, bıçak, keser, beyzbol sopası, gözyaşartıcı
sprey gibi yaralayıcı ve öldürücü aletlerle, anarşist-vicdani retçi kimliği
olan bir kişiye yapılmış, saldırıya uğrayan arkadaş hastanelik edilmiş
(boynunda tehlikeli bir bölgede sonradan dikiş atılan bıçak yarası,
kafatasında iki kırık, vücüdunun bir çok yerinde darp), orada bulunan bütün
insanlar da her türlü hakarete ve şiddete maruz kalmıştır.

Üstelik konusu "Şiddetten Arınmışlık" olan bir toplantıda, bir sorunun
çözümü olarak ortaya konulan böylesi bir saldırıyı kınıyor, bundan böyle bu
grubu ve bu grubun içinde bulunduğu hiçbir platformu tanımıyacağımızı
duyuruyoruz.


An-Fem (Antimilitarist Feministler)
Arkabahçe Dergisi
Devrimci Gençlik
İAMİ (İstanbul Antimilitarist İnisiyatifi)
İstanbul Feminist İnisiyatif
İSKD (İzmir Savaş Karşıtları Derneği)
Jujin Kadın Dergisi


Not: Yukarıda bilenemediğinden adı belirtilmemiş ancak orada bulunup tanık
olan grup ya da yapılarda olabilir.            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@ainfos.ca
        REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
        HELP: a-infos-org@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos
News