A - I n f o s

anarþ ** istlerce hazýrlanan, anarþistlere yönelik, anarþistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalýk iletiler Eski iletiler arþivimiz

Son 100 ileti, farklý dillere göre
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanýn Ýlk Birkaç Satýrý
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postalarýn ilk birkaç satýrý
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020
üye olun

(tr) Anarşist Kadınlar: Savaşa Ve Göçe Dair

Date Sun, 8 Mar 2020 08:34:01 +0200


Bir süredir özellikle Pazarkule Sınır Kapısı'nda ve coğrafyanın farklı sınır noktalarında yaşanan göç hareketliliği, savaşın yarattığı bir sonuç olarak göçü ve elbette savaşı konuşmak, tartışmak için bir zemini zorunlu kıldı. ---- Yıllardır Suriye'de sürmekte olan savaşın bir uzantısı olarak geçtiğimiz hafta İdlib'de yaşanan son gelişmeler, yaşadığımız coğrafyada savaşın ve göçün etkisini daha da arttırdı. İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından iktidar, "dünyanın bir kısmına resmi bir gözdağı" vermek amacıyla mülteci ve göçmenleri artık "tutmayacağını" belirterek sınır kapılarını açtığını belirtti. Kapıların açılmasının ardından binlerce mülteci ve göçmen sınır kapılarına yönelmeye, Avrupa'ya geçiş umuduyla yeniden göç yollarına koyulmaya başladı.
Mültecilik ya da göçmenlik hangi coğrafyada yaşanırsa yaşansın, bu duruma maruz kalanlar için tarifi imkansız yıkımları da beraberinde getiriyor elbette. Bu yıkımın etkisini belki de en ağır yaşayanlarsa biz kadınlar oluyoruz...

Sosyal, ekonomik ya da devletlerin iktidar savaşları gibi sayısız gerekçelerle yaşadıkları coğrafyayı terk etmek zorunda bırakılan kadınlar için göç, aslında şiddetin ta kendisine dönüşüyor. Terk edilen coğrafyalardan ayrılırken maruz kalınan fiziksel ve cinsel saldırılar, toplu tecavüzler, cinsel şiddet... Mülteci ve göçmen kadınların maruz bırakıldıkları kaçınılmaz gerçeklikler oluyor.

Hem milliyetçilik ve ırkçılık kaynaklı yabancı düşmanlığı hem de toplumsal yaşamın hemen her alanında var olan erkek egemen şiddet, mülteci ve göçmen kadınlar için çoğu zaman kötü muamele, işkence ya da ölüm oluyor. 2017 Temmuz ayında Elano Al-Rahmun' un tecavüze uğradıktan sonra katledilmesi, mülteci kadınların yaşayabileceği şiddeti açıkça gösteriyor.

Günlük hayatta cinsel şiddete ya da taciz-tecavüz tehdidine maruz kalan kadınlar, göç ettikleri yeni coğrafyalarda da çoğunlukla zorla evlendiriliyor, çocuk yaşta hamile kalmaya ve anne olmaya mecbur bırakılıyor. Lezbiyen, biseksüel ya da trans mülteci kadınlar ise dışlanma ya da sosyal yaşama dahil edilmeme tehdidiyle yaşamak zorunda bırakılıyor...

Savaş zaten yıkım ve ölüm demekken göç, kadınlar için bu yıkımı katmerleyerek arttırıyor. Savaşan taraf olan erkekler öldüğünde, sevdiğini kaybetmenin verdiği acıyla yaşamak zorunda bırakılan kadınlar, "düşmandan öç almak için bir araç" olarak kullanılıyor. Erkek egemenlerin savaşları, yaşadıkları coğrafyalarda da göç ettikleri yeni coğrafyalarda da ve hatta göç yollarında da kadının kimliği ve bedeni için büyük bir tehdit oluşturuyor.

İçinden geçtiğimiz bugünlerde devletler kendi pazarlıklarını göçmen ve mülteciler üzerinden sürdürürken, bizler bu pazarlıklara kanmayacağımızı, yaşamlarımızın iktidarların politika alanı haline getirilmesine izin vermeyeceğimizi belirtiyoruz.

Pazarkule'de ya da herhangi bir yerde, göç etmek zorunda bırakıldıkları için yok sayılan, işkence gören, fiziksel ya da cinsel şiddete maruz bırakılan kız kardeşlerimiz için dayanışmayı büyüteceğiz.
Ne devletlerin savaşlarında bir araç ne de onların iktidar kavgalarında bir "pazarlık meselesi" olmayacağımızı belirterek, yok sayılan tüm mülteci ve göçmen kadınlarla dayanışmayı örgütleyeceğiz.

Erkek egemenliğine, şiddete ve savaşa hayır diyerek kendi yaşamlarımızı ve özgürlüğümüzü örgütlemek için bir arada duracağız.

https://www.facebook.com/anarsistkadinlariz/posts/2582566322023599
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr