A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) SÃyleÅi / Film gÃsterimi (Ankara)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 22 10:27:09 GMT 2014


(tr) Anti-Otoriter Blok Ankara 1 MayÄs ÃaÄrÄsÄ
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 21 10:06:17 GMT 2014


(tr) Sosyal SavaÅ Dergi 3. sayÄ ÃÄktÄ
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 20 19:33:41 GMT 2014


(tr) AnarÅist TahayyÃl Fanzinâin 1. sayÄsÄ ÃÄktÄ !
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 20 19:32:53 GMT 2014


(tr) ANKARA ANARÅÄ ÄNÄSÄYATÄFÄâNÄN ANKARAâDA DÄRENEN YATAÄAN ÄÅÃÄLERÄYLE YAPTIÄI RÃPORTAJ:
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 20 19:31:57 GMT 2014


(tr) Ästanbul AnarÅi Änisiyatifiânden 1 MayÄsâa ÃaÄrÄsÄ
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 18 11:04:53 GMT 2014


(tr) Ege Anarşi İnisiyatifi'nden 1 Mayıs çağrısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 14 09:29:18 GMT 2014


(tr) 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü Hazırlık Toplantısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 14 09:28:05 GMT 2014


(tr) IWW'nun, Greif-Sanjut Fabrikasındaki İşçilerle Dayanışma Mesajı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 13 16:54:58 GMT 2014


(tr) Antimilitarizme Göz Kırpan Şarkılar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 09 08:46:56 GMT 2014


(tr) Er Sevag Balıkçı'nın annesi: Oğlumun öldürülmesi kaza değil, gözdağıydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 08 18:56:47 GMT 2014


(tr) Kadıköy'de yeni bir işgalevi: BAY SAMSA
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 07 10:32:50 GMT 2014


(tr) İstanbul: Seçim sabahı sokağa ve mücadeleye çağrı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 30 09:46:48 GMT 2014


(tr) Sandıklar iktidar, sokaklar özgürlük kavgasınındır!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 24 23:44:46 GMT 2014


(tr) Ankara: Osman Evcan'la Dayanışma Eylemi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 24 23:25:59 GMT 2014


(tr) Oy kullan ya da kullanma, Kurtuluşu seçimlerde arama
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 24 23:25:55 GMT 2014


(tr) Bütün Devletler Dehak'tır
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 21 18:42:11 GMT 2014


(tr) VR-DER, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Gençlik Newrozu'ndaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 20 11:27:55 GMT 2014


(tr) SİVİL (Film)
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 19 12:11:01 GMT 2014


(tr) Rusyalı anarşistler kaçırıldı, dövüldü ve tehdit edildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 19 11:55:17 GMT 2014


(tr) İstanbul: Okmeydanı Gezi'dir
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 19 08:54:26 GMT 2014


(tr) İzmirli anarşistler teşhir ediyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 19 07:09:01 GMT 2014


(tr) Gün Zileli ve eşine saldırı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 16 23:02:57 GMT 2014


(tr) 8 Mart Komitesinden Vicdani Ret Açıklamalarına Engel
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 10 09:57:36 GMT 2014


(tr) "İzmir Savaş Karşıtları Derneği" kitabı çıktı!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 10 09:40:23 GMT 2014


(tr) 8 Mart'ta Vicdani Retçi Kadınlara Engel (Kaos GL)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 10 08:47:13 GMT 2014


(tr) Türkiye'deki atom bombaları modernize edilecek
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 05 10:37:49 GMT 2014


(tr) İsrail: Aşırı dinci Yahudiler zorunlu askerliğe karşı eylemde
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 05 10:36:30 GMT 2014


(tr) "Seçim Anketleri" - Hüseyin Civan (Meydan)
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 05 10:35:26 GMT 2014


(tr) Anarko feminist gece yürüyüşü (İzmir)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 04 20:47:35 GMT 2014


(tr) Rus Müdahalesi Üzerine Ukrayna'dan AWU (Otonom İşçi Sendikası) Açıklaması
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 03 15:28:26 GMT 2014


(tr) Havaalanı Notre-Dame-des-Landes'e karşı mücadele devam ediyor! (fr) [Makine Çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 03 10:07:13 GMT 2014


(tr) İspanya: Bir gayrimenkul projesine karşı halk öfkesi (fr) [Makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 03 10:03:02 GMT 2014


(tr) Ukrayna'da savaşa karşı olan Enternasyonalistlerin Bildirisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 03 09:44:19 GMT 2014


(tr) İsyan Bitmeyecek! - İstanbul Anarşi İnisiyatifi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 03 09:16:31 GMT 2014


(tr) "Vegan Tutsak" Propaganda Yayınlarından E-Kitap Olarak Çıktı!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Feb 11 11:16:11 GMT 2014


(tr) Suriye: Halepli Anarşistler Devrim İstiyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 24 13:09:37 GMT 2014


(tr) İstanbul: Teferruat olmaktan kaçınmadıkça yıkılacak bu devlet!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 24 13:09:33 GMT 2014


(tr) Ankara: Hrant Dink Anması - Gecenin Çocukları Basın Açıklaması
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 23 07:33:11 GMT 2014


(tr) İspanya'da AVM projesine karşı militan eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 16 16:57:19 GMT 2014


(tr) Hamburg’da polis kontrollerini sürdürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 16 16:57:17 GMT 2014


(tr) "İşgal evi" nedir, ne değildir?
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 16 16:57:15 GMT 2014


(tr) Vicdani retçinin GBT deneyi!..
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 09 09:14:04 GMT 2014


(tr) Şüpheli ölümlerin baş nedeni zorunlu askerlik
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 09 09:14:03 GMT 2014


(tr) Hayvan özgürlükçüler KLM ve Air France'ı bastı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 06 11:26:40 GMT 2014


(tr) Hamburg'ta ''tehlikeli bölge'' ilanı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 06 11:26:39 GMT 2014


(tr) LAF Berkin için Burger King'ten pankart sallandırdı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 02 08:44:40 GMT 2014


(tr) BÜ'nde 7 kişi daha vicdani reddini açıkladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 02 08:41:27 GMT 2014


(tr) 34 cana karşı 45 vicdani ret!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 02 08:41:23 GMT 2014


(tr) Bankalar Halktan Çalar!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 27 13:14:50 GMT 2013


(tr) Kara Kızıl İstanbul: Soygun Düzeninin Adı Kapitalizm
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 27 13:14:49 GMT 2013


(tr) İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi'nde vicdani ret paneli
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 27 10:04:21 GMT 2013


(tr) Mersin: Anarşistler Transfobi ve Yolsuzluğa Karşı Alanlardaydı!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 27 10:01:35 GMT 2013


(tr) DAF: Devlet Yaşamlarımızı Çalıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 27 10:01:33 GMT 2013


(tr) Komşu Kafe Kollektifi: Patronsuz, çalışansız, 'fiyat'sız bir kafe
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 27 10:01:32 GMT 2013


(tr) VR-DER'den Mısır'daki retçilere destek
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 23 16:12:54 GMT 2013


(tr) VR-DER'den Mısır'daki retçilere destek
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 23 16:07:21 GMT 2013


(tr) Pussy Riot serbest!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 23 16:07:19 GMT 2013


(tr) Özgürlükçü Komünistler, Atina : Yunanistan'daki 6 Aralık 2013 olaylarına dair güncel bilgi [en]
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 13 20:41:35 GMT 2013


(tr) İsrail-Filistin, Bil'in: Duvara Karşı Anarşistler - Cuma 13-12-13
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 13 15:05:53 GMT 2013


(tr) Almanya, Berlin: Tempest Anarşist Kütüphanesi- Türkçe kitaplar
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 13 14:52:32 GMT 2013


(tr) İzmir'de 15 anarşistten vicdani ret (Sosyal Savaş)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 10 09:55:47 GMT 2013


(tr) 'Evet, halkı askerlikten soğuttuk'a beraat (Savaş Karşıtları)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 28 09:28:41 GMT 2013


(tr) Propaganda Yayınları- Gonullu Redaktor Ihtiyaci
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 28 09:28:39 GMT 2013


(tr) 1 Aralık Dünya Barış Tutsakları Günü Etkinliği
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 25 10:31:31 GMT 2013


(tr) Subcommandante Marcos: Anarşistleri memnuniyetle karşılarız (Sosyal Savas)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 21 09:37:37 GMT 2013


(tr) Propaganda Yayinlari: Sikca Sorulan Sorular
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 21 09:11:46 GMT 2013


(tr) A-infos'un Türkçe bölümü için eş-editör aranıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 11 07:46:29 GMT 2013


(tr) Mısır'da Anarşizm - Tahrir Meydanından bir röportaj / Joshua Stephens (en, ca)
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Jul 03 15:19:05 GMT 2013


(tr) Mısırlı Anarşistlerden İskenderiye'deki Davalara İlişkin Açıklama
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Jan 28 09:33:38 GMT 2013


(tr) Türkiye'de anarşist olmak!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 26 16:50:45 GMT 2013


(tr) İstanbul: 1 Mayıs davası başladı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Jan 25 18:44:21 GMT 2013


(tr) Suçları: Özel Mülkiyeti Reddetmek
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 24 21:09:10 GMT 2013


(tr) İstanbul: 1 Mayıs davasında yargılananlarla dayanışmaya
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 22 11:52:11 GMT 2013


(tr) Kanada, Vancouver: Petrol boru hattı protestosunda Kara Blok
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 22 11:52:10 GMT 2013


(tr) Eskişehir, Ankara ve Girit'ten yazılama ve pankartlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Jan 22 11:52:09 GMT 2013


(tr) 1 Mayıs davasında yargılananlarla dayanışmaya
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jan 20 08:41:04 GMT 2013


(tr) 8 Maden İşçisinin Yaşamını Yitirmesiyle İlgili Dağıtılan Bildiri
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 19 11:15:55 GMT 2013


(tr) Yunanistan Bu Sefer İşgal Evleri İçin Ayakta
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 19 11:15:54 GMT 2013


(tr) Türkiye'de Anarşizm - Yüzyıllık Gecikme çıktı..
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Jan 12 13:19:18 GMT 2013


(tr) [Medya] Bizi susturmaya çalışanlara inat, buradayız, ayaktayız!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Jan 03 21:56:43 GMT 2013


(tr) ODTÜ lü anarşistlerin açıklaması
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 19 22:15:43 GMT 2012


(tr) Rusya: Anarşist metinler ilk kez yasaklı aşırı uç listesine eklendi*
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 18 10:06:39 GMT 2012


(tr) Rus ve Suriyeli Anarşistlerden Ortaklaşa bir Mesaj*
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 17 19:02:14 GMT 2012


(tr) [Medya] Bu kış anarşi Avrupa'ya giriş yaptı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 16 22:43:53 GMT 2012


(tr) Okunası bir şeyler yayınlama meselesi...
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 07 07:06:22 GMT 2012


(tr) Okul Tabelaları İsyanın Rengine Boyandı ve İnternet Sitesi Hacklendi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 26 14:34:24 GMT 2012


(tr) Gazze İzlenimleri / Noam Chomsky
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 23 08:28:31 GMT 2012


(tr) Proudhon'un Sefaletin Felsefesi adlı kitabı Kaos'tan çıktı!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 21 12:56:17 GMT 2012


(tr) Anarşizmden doğru söz ve eylem hattı kurmak
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 21 12:49:11 GMT 2012


(tr) [Medya] Krizdeki İspanya'da mağazalar yağmalandı
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 01 12:46:15 GMT 2012


(tr) Ankara: Anarşist Öğrencilerden Savaş Karşıtı Eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 12 08:33:33 GMT 2012


(tr) İstanbul: Savaşta Barışta Kapitalizm Öldürür
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 05 10:59:09 GMT 2012


(tr) Yunanistan grevde: Atina'da meydan savaşı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 26 20:14:53 GMT 2012


(tr) Yunanistan: Selanik VIO.MET İşçileri ile Röportaj: Kooperatifleşmeye Doğru
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 26 20:14:52 GMT 2012


(tr) Beyaz Rusya'da tutuklu bulunan anarşistler icin Paris'te eylem gerçekleştirildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 26 20:14:50 GMT 2012


(tr) [Medya] Radikalizm ve ölçü / Halil Turhanlı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 15 19:05:52 GMT 2012


(tr) İstanbul: Söyleşi - "Psikoloji ve Anarşizm"
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 10 13:49:54 GMT 2012


(tr) Saint-Imier Toplantısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 29 11:04:57 GMT 2012


(tr) Silahlar Susmazsa Hayatlar Sönmeye Devam Edece
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Aug 29 11:04:57 GMT 2012

@

Güncellenme zamanı: Tue Apr 22 12:27:11 2014