A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - İktidarın Siyasetsizlik Projesi Olarak ANTi ANTi AKP - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 10 06:48:17 GMT 2018


(tr) senin medyan: Alexis'in Katledilişinin 10. Yılında Yunanistan'da Anarşistler Eylemdeydi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 10 06:46:46 GMT 2018


(tr) senin medyan: Sarı Yelekliler'in Eylemi Öncesinde 278 Kişi Gözaltına Alındı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 09 08:42:31 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Hapishane Grevleri Kapitalizmin Gerçeklerini Gösterdi*
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 09 07:15:45 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - ANTi iNSAN - Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 08 05:19:22 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Sektörde Hizmet Sınırsız, İş Tanımsız - Genç İşçi Derneği
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Dec 07 06:09:44 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - Hayatımızdan Eksik Olun - Özlem Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Dec 06 07:08:28 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Hiç Durmadan Çalışan, Sömürüyle Yaşayan SAĞLAM iNSAN
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Dec 05 05:30:24 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: ‘Sarı Yelekliler' isyanı sürüyor: Lise öğrencileri ve ambulans şoförleri de eylemde
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 04 21:18:15 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - AKPMHPCHPHDP... İttifaklar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Dec 04 06:15:58 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47. sayısı çıktı! -- E-Ğİ-TİL-MEK İS-TE-Mİ-YO-RUZ
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Dec 03 05:23:32 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Öfke burada, ya şimdi? - Alternative Libertaire
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 02 13:06:32 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #47 - EĞiTiLMEK iSTEMiYORUZ
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Dec 02 07:15:07 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Konkordato İlanının İşçiye Temel Etkileri
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Dec 01 08:35:48 GMT 2018


(tr) Daf, Meydan Gazetesi'nin #47 - Çukurlara Gömülmek - Gürşat Özdamar
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 30 06:50:05 GMT 2018


(tr) senin medyan: Politeknik Direnişi 45 Yaşında
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 29 11:31:22 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Köpekleri Değil İnsanı Anlatan Filmler - Gürşat Özdamar
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 29 07:09:48 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Doğa ve İnsan Üzerine Anarşist Çözümlemelerle Dolu Bir Kitap: Antropoloji, Ekoloji ve Anarşizm - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 28 06:35:42 GMT 2018


(tr) Genç Isçiler Örgütlü Güçlü
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 27 08:29:47 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Ayağa Kalkın Yeryüzünün Lanetlileri Dünyayı Kökünden Değiştireceğiz - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 27 06:12:17 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: 25 Kasım kadın yürüyüşü'nde polis saldırısı ve direniş
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 26 13:56:20 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Sosyal, Sınıfsal ve Uluslararası Dayanışma İçin Özgürlükçü Festival
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 26 05:49:54 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - KÖMÜRÜN iSi, SABUNUN MiSi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 25 04:08:15 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - 25 Yıllık Tutsaklığın Hikayesi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 24 05:03:15 GMT 2018


(tr) senin medyan: Anarşist Tutsak Şevket Aslan Ölüm Orucunun 18. Gününde
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 23 05:33:43 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - NOSEBO: KÖTÜ DÜŞÜNÜRSEN KÖTÜ OLUR! - Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 23 05:32:47 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Anarşist Tutsak Şevket Aslan Ölüm Orucunda
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 22 07:08:23 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - ADALET iÇiN Cumartesi Anneleri'nin Mücadelesi
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 22 07:07:51 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Meslek Hastaliklari (12): AKUT RADYASYON SENDROMU
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 21 06:16:10 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Faili Meçhul Değil Faili Devlet - Vahap Güler
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 20 06:19:03 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Patika Ekoloji Kolektifi Ekolojik Yıkımların Karşısında
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 19 07:34:37 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Sosyalizmin Maduro Dilemması - Hüseyin Civan
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 18 04:26:14 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - İran'da Neler Oluyor? - Gökhan Soysal
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 17 04:59:22 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Devlet Yassıada'da Asar, Demokrasi Adası'nda Satar - Şahin Efe
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 16 05:11:00 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Anarşizm, Coğrafya ve Toplumsal Mücadele
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 15 05:47:39 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - 2 Talan 2 Proje - Özgür Oktay
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 14 04:52:07 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 -Yaşam Kaç Pantolon Eder?
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 13 04:22:15 GMT 2018


(tr) senin medyan: Meydan Gazetesi TÜYAP Kitap Fuarı'nda
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 12 04:58:00 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Direniş Ankara Yolunda
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 12 04:57:56 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - YALINAYAK: Tecrit İçinde Tecrit - Abdülmelik Yalçın
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 11 05:00:38 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Meslek Hastalıkları (12): AKUT RADYASYON SENDROMU
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 10 07:28:45 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: TARİŞ'te polis saldırısına rağmen direniş sürüyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 10 07:28:35 GMT 2018


(tr) senin medyan: Brezilyalı Anarşistlerden Bolsonaro Üzerine Bildiri: İmparatorluğun Pençeleri, Faşizmin Yükselişi
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 09 05:45:43 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Krizin Faturası Şimdi Patrona: ÖDENMEYECEK ÖDEMİYORUZ - Didem Deniz Erbak
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 09 05:42:48 GMT 2018


(tr) genc isci: Fast Food İşçileri Örgütlü Güçlü
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 08 04:40:24 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Anarşist Yayınlar (18)- Şili'de Anarşist Yayınlar (I): Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 07 05:29:54 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesinin #46 - Yerleşik ve Göçebe: Körtik Tepe - Özgür Erdoğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Nov 07 05:19:39 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Kapitalizm Sömüremediğini Çalar Satamadığını Yakar - Gürşat Özdamar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Nov 06 06:14:12 GMT 2018


(tr) DAF, meydan gazetesi #46 - Gündem 10 Ekim 2018 -- Suriye'de Bütün Yollar İdlip'e Çıkar - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Nov 05 06:53:11 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Google çalışanları kadın çalışanlara yönelik taciz ve ayrımcılığa karşı dünya çapında iş bırakıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Nov 04 04:41:42 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Norveç'te NATO tatbikatına karşı eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Nov 03 07:19:45 GMT 2018


(tr) DAF, meydan gazetesi #46 - Açık, Gizli, Stratejik Zam!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Nov 02 05:50:39 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesinin #46 - Anarşist Ekonomi Tartışmaları (32): Direnişin Altyapısını Yeniden İnşa Etmek
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Nov 01 05:39:04 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #46 - Nash Denkliği - Ece Uzun
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 31 08:14:18 GMT 2018


(tr) senin medyan: Anarşist Liseliler`in Dergisi "İnadına'nın" Yeni Sayısı Çıktı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 30 05:05:41 GMT 2018


(tr) senin medyan: Anarşist Liseliler`in Dergisi "İnadına'nın" Yeni Sayısı Çıktı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 29 06:27:23 GMT 2018


(tr) senin medyan: Anarşist Liseliler`in Dergisi "İnadına'nın" Yeni Sayısı Çıktı (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 28 07:45:28 GMT 2018


(tr) senin medyan: Yunanistan'da Liseliler Bakanın Makam Odasını İşgal Etti!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 27 06:16:34 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: 3. Havalimanı'nda ağır baskı koşullarına rağmen eylem: Üç aydır ücretleri ödenmeyen işçiler iş bıraktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 26 05:30:13 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesinin #46 - Türkiye-ABD Krizi: İllüzyon mu, Gerçek mi? - Emrah Tekin
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 25 04:44:37 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesinin #46 - Kentte Kırda Fark Etmez Elin Toprağa Değsin - Özlem Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 24 04:36:12 GMT 2018


(tr) DAF, meydan gazetesi #46 - Encamımız Kıyam - Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 23 05:03:19 GMT 2018


(tr) senin medyan: 26A Atölye'de Yarın: Sosyal Darwinizm mi Karşılıklı Yardımlaşma mı? Etkinliği Gerçekleşecek
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 22 04:56:47 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Seyri Sokak aktivisti, anarşist Oktay İnce'nin evine polis baskını
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 21 06:15:45 GMT 2018


(tr) senin medyan: Anarşist Tutsak Umut Fırat Süvarioğulları İçin Basın Toplantısı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 20 04:51:04 GMT 2018


(tr) senin medyan: Ana Sayfa Ekoloji 26A Atölye'de Önümüzdeki Hafta: "Sosyal Darwinizm mi, Karşılıklı Yardımlaşma mı?" ----EKOLOJİ GÜNDEM GÜNÜN AKIŞI
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 19 05:34:50 GMT 2018


(tr) DAF, meydan gazetesi #46 - Eğitim Paravanı Rüşvet Karavanı - Merve Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 18 05:22:07 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Cumartesi Anneleri'nin eylemi 707. haftada yine engellendi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 17 05:21:38 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Ücretleri ödenmeyen inşaat işçileri 16 gündür direnişte
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 16 04:37:36 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: 10 Ekim Katliamı'nın yıldönümünde eylemler
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 15 04:17:42 GMT 2018


(tr) anarsist faaliyet DAF: Tutuklu İnşaat İşçilerine Özgürlük
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 14 04:56:54 GMT 2018


(tr) anarsist faaliyet DAF Açlık Eylemcilerini Selamlıyor; -- Aylardır yemek yemeyenler, şekerli su ile beslenenler AÇ DEĞİL!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 13 06:09:29 GMT 2018


(tr) Devrimci anarsist faaliyet: Tutuklu İnşaat İşçilerine Özgürlük
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 12 06:12:14 GMT 2018


(tr) DAF, meydan gazetesi @46 - Namme'den Mektup Var - Kadınlar Dayanışmaya!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 11 06:15:11 GMT 2018


(tr) DAF, meydan gazetesi @46 - Ekonomide "Karar Anı" - İlyas Seyrek
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Oct 10 06:38:28 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Hambach'ta yaşam savunucularının mücadelesi sonuç verdi: Ağaçların kesilmesinin yürütmesi durduruldu
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 09 06:09:07 GMT 2018


(tr) DAF, meydan gazetesi @46 - 1 Kadın, 40 Erkek: "Kadınların #Yanındayız" - Pelin Derici
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 08 05:18:35 GMT 2018


(tr) DAF, meydan gazetesi @46 - 3. Havalimanı Kaçıncı Adaletsizlik? - Halil Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Oct 07 05:40:40 GMT 2018


(tr) DAF, meydan gazetesi @46 - KRiZE KARŞl PAYLAŞMA VE DAYANlŞMA
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Oct 06 05:33:18 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Ücretlerini alamayan Esenyurt Belediyesi işçileri iş bıraktı
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Oct 05 06:38:27 GMT 2018


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin 46. sayısı çıktı.
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Oct 04 08:00:58 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: İtalya'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Oct 02 12:39:13 GMT 2018


(tr) genc isci: Tutuklanan İnşaat İşçileri İçin Basın Açıklaması Gerçekleştirildi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Oct 01 11:58:00 GMT 2018


(tr) anarsist faaliyet: İnşaat İşçisi Köle Değildir!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 30 09:06:33 GMT 2018


(tr) Genç İşçi Derneği - GİDER -- Genç İşçiler Gelin Sorunlarımızı Beraber ÇözelimGenç İşçiler Gelin Sorunlarımızı Beraber Çözelim
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 28 05:50:38 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Hambach Ormanı direnişiyle dayanışmak için Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 26 10:42:57 GMT 2018


(tr) senin medyan: Yunanistan'da 5 Yıl Önce Katledilen Pavlos Fissas İçin Eylem Yapıldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Sep 25 05:14:35 GMT 2018


(tr) CNT'li Anarşist Kadınlardan Mango Mağazası Önünde Dayanışma Eylemi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 24 07:04:36 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Seks işçilerinin ihtiyacı bir sendika ve işlerinin suç olmaktan çıkarılması, feministlerin acıması değil - Ana Lopes ve Callum Macrae
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 23 10:29:42 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Gözaltındaki inşaat işçilerinden 43’ü bugün adliyeye çıkartılıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 20 07:27:16 GMT 2018


(tr) senin medyan: Anarşist Grup Ruvikonas’dan Panahi İçin Eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Sep 19 14:20:47 GMT 2018


(tr) Devrimci Anarşist Faaliyet: 3. Havalimanı'nda Direnen İşçileri Selamlıyoruz
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 17 05:56:00 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Anarşist Tutsak Nikos Romanos: Mahkumiyetimiz Anarşist Kimliğin Mahkum Edilmesidir
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 16 13:05:19 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Seks isçilerinin ihtiyaci bir sendika ve islerinin suç olmaktan çikarilmasi, feministlerin acimasi degil - Ana Lopes ve Callum Macrae
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 15 07:19:36 GMT 2018


(tr) senin medyan: 12. Balkan Anarşist Kitap Fuarı Başlıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 13 04:47:27 GMT 2018


(tr) senin medyan: IWW'den CNT'ye Dayanışma Mesajı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 10 05:39:35 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Hamburg'da Avrupa'nın mülteci politikasına karşı eylem
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Sep 08 06:05:19 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Hindistan'da kadınlar şiddet ve tecavüzlere karşı yürüdü
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Sep 07 06:27:03 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Cumartesi Anneleri tehditlere ve polis ablukasına rağmen 701. haftada sokaktaydı
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Sep 03 06:30:33 GMT 2018


(tr) yeryuzu postasi: Seattle'da eğitim emekçileri grev kararı aldı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Sep 02 06:58:11 GMT 2018

@

Güncellenme zamanı: Mon Dec 10 07:48:18 2018