A - I n f o s

anarşistlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi **

Bütün dillerde haberler
Son 40 ileti (Ana sayfa) Son iki haftalık iletiler Eski iletiler arşivimiz

Son 100 ileti, farklı dillere göre
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

Son 10 Postanın İlk Birkaç Satırı
Son 24 saatte, bütün dillerdeki postaların ilk birkaç satırı
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007ÜYE OLUN!
Türkçe Haberler

YA DA tıklayın

SEÇENEKLER'e
anarş ** istlerce hazırlanan, anarşistlere yönelik, anarşistlerle ilgili çok-dilli haber servisi

Bizler kendimize bir görev seçtik.
İnsanlığın yazıcılığı.
Tarihin öteki tarafında,
diğerlerinin öyküsü başladı.
Ve bunun için yeni yazarlar gerekliydi.
Bu coşku dolu bir iş.
Bizler gibi.


SEÇENEKLER'e bir göz atın.
Çeşitli dil ve proje listeleri, farklı içeriklerde iletiler için.
FlowCool'u ziyaret edin
A-Infos'un otomatik email merkezi...

Özgür bir toplum mücadelesi yararına, geniş bir yelpazeye yayılan konularda, farklı dillerde, haber ve makaleler yayınlıyoruz.
Bunlar arasında işyerlerindeki mücadele, çevreci ve anti-emperyalist mücadeleyle birlikte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı savaşım da bulunmaktadır.

lots of 
work to do

A-INFOS-ORG

A-Infos haber listeleri uluslararası kollektif bir örgütlenme tarafından demokratik şekilde kendi-kendisine idare edilmektedir. Nasıl katılacağınızı buradan. öğrenebilirsiniz. Bizler kadınları, ingilizce bilmeyen insanları ve Avrupa ve Amerika dışında yaşayanları özellikle destekliyoruz. İşte şu anki politikalarımızın bir listesi.

AINFOS'UN GÖRÜŞÜ

A-Infos Projesi, sınıf mücadelesi içinde yer alan ve onu top yekun bir toplumsal mücadele olarak değerlendiren devrimci anti-otoriter, anti-kapitalist aktivistlerin uluslararası kolektifince koordine edilir.

Bu insanlar kendilerini devrimci sınıf mücadelesi toplumsal anarşisti, liberter komünist, sendikalist olarak adlandıran; ve keza benzer görüşlere sahip olan ama kendilerini bu isimlerle adlandırmayan insanlardır.

A-Infos, anarşizmin toplumsal bir teori olduğuna, ve yeni sınıf-sız bir toplumsal düzen için devrimin gerekli olduğuna, ve bu devrimin de ancak emekçi insanların büyük bir çoğunluğunca gerçekleştirilebileceğine inanan kişilerce oluşturulmuştur.

Bahsettiğimiz ve desteklediğimiz bu belirli anarşizm çeşidi, Haymarket şehitlerinin; ve Karl Marks'ın otoriter, elitist, emekçi sınıfı yığınlarının öncü bakışınca aşağılanmasını eleştirmeleri nedeniyle Birinci Enternasyonel'den Karl Marks tarafından ihraç edilenlerin anarşizmidir.

Biz sembolik eylemliliği kitle mücadelesi yerine geçiren sözde modernist ve sözde "devrimci"lerce önerilen anarşizm çeşidini, ve yine kapitalist sistemi yıkmak için diğer işleri de eşit veya daha önemli gören "hümanistler"in anarşizm çeşidini desteklemiyoruz.

A-Infos'un çalışması --günümüz kapitalist düzenine karşı çıkan, ama onun yerine geçerli modern bir toplumsal özgürlük, eşitlik ve dayanışma düzeni modeli önermeyen-- egoistik ve ego-merkezli bireyselcilikten, ilkelcilikten, "devlet olmadan serbest piyasa kapitalizmi"nden ve hatta serbest piyasa kapitalizmi olmadan devletten esinlenmemiştir.

Bireylerin ve gurupların yazılarının A-Infos tarafından dağıtılması için anarşist etiketini kullanmaları yeterli değildir.

Özgür bir toplum için mücadelede, mücadelenin çok farklı alanlarını kapsayan haber ve yazıları pekçok dilde dağıtmaktayız. Bunlar işyeri ve çevresel mücadelelerden, ırkçılığa karşı savaşım, cinsiyetçilik ve homofobiye kadar farklı alanları içermektedir.

Bunların yanısıra A-Infos yerli insanların yerleşimcilere, işgallere, marjinalleşmeye karşı verdiği koloniyalizm karşıtı savaşımlara dair haberleri dağıttığı gibi, milliyetçilik karşıtı ve bölgesel ayrımcılık karşıtı mücadelelere ilişkin haberlere de yer verir; çünkü emekçilerin ülkesi yoktur, tüm bir dünya onlarındır....

A-Infos kapitalist sınıf ve onun toplumsal sistemine karşı çeşitli toplumsal mücadeleler veren devrimci anti-kapitalist aktivist hareketlerinin (yapılabildiğince) hizmetinde olan uzmanlaşmış bir basın ajansıdır.

A-Infos "bizim" sempati duyduğumuz herşeyi dağıttığımız serbest "liberal" bir hizmet değildir --bir Indymedia değildir. Her şeyden önce mücadele içinde olan anarşist kolektifler (ve diğer anti-otoriter devrimciler) hakkında olan, ve onlardan gelen bilgilerin serbest dağıtımının bir aracıdır.

A-Infos çalışanları olarak, toplumsal anarşist kümesi içinde kimin "gerçek" anarşist olduğuna, kimin olmadığına karar vermesi gerekenler olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama kaynakların kısıtlılığı ortadayken, katkılar ve katkıda bulunanlar arasında en iyi olduğunu düşündüklerimizi dağıtmak için (bağımsız bir şekilde) seçme hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. A-Infos kolektifi ile ortaklık özgürlüğü, çalışanları seçtiği takdirde ortak olmama özgürlüğünden başka hiçbir araca dayanmamaktadır.

A-Infos'un dünya anarşist hareketinde üstleneceği bir rol vardır. Bilgi kuvvettir. A-Infos bir uluslararası hareket anlayışının inşa edilmesine yardım eder. A-Infos belli ölçülerde hareketin sahip olduğu az sayıdaki örgütlenme araçlarından birisidir. Ama bu rolü devam ettirebilmesi için, herkese açık bir bilgi sağlayışı olmamalı ve hareketin hizmetinde olan bir araç olmaya devam etmelidir.

A-Infos sadece bir içsel hareket aracı değildir. Aynı zamanda Anarşist FAQ'a (Sıkça Sorulan Sorular) benzer bir şekilde, A-Infos hareketi daha geniş bir dinleyici kitlesine ve yeni bir nesle sunmanın; ve onları hareketin uluslararası yön(elim)lerinden haberdar etmenin bir aracıdır.

A-Infos herhangi "toplumsal" bir hareketin borazanı olmayan, otonom bir anarşist basın ajansıdır. Kendinden tahvilli (ve hatta gerçek olan) anarşistler A-Infos'a katılsalar dahi, bu onların katkılarının A-Infos tarafından dağıtılacağının bir garantisi değildir. Bizim kendimizin bazı belirli hareketlere sempati duyması bile, onların yazılarının postalanacağının garantisini sağlamaz.

Yani A-Infos çalışanlarının otoriter olmayan aktivist topluluğu ile paylaşmak isteği --asıl olarak anti-otoriter devrimci kolektiflerden gelen postalardan sağlanan; ve hem aktivistlerin, hem de günlük yaşamları içindeki sıradan insanların toplumsal mücadelelerine dair doğrudan eylemleri hakkındaki raporlardan sağlanan-- haber ve analizleri dağıtır.

Sağladığımız hizmetten memnun olmayanlar başka hizmetleri kullanabilirler veya kendilerininkini oluşturabilirler.

A-Infos hem bir örgütlenme ve propaganda aracıdır, hem de hareketin haber aracıdır --ve sadece "anarşistlerce sağlanan, anarşistler hakkında ve onların çıkarına olan haberler" değildir.

Search ainfos with Google.com

we will 
pull through!


Son Haber Başlıkları:

(tr) karakok: AZERBAYCAN KONSOLOSLUKLARI ÖNÜNE EYLEM ÇAĞRISI! (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 30 10:29:53 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - Kilisenin EnsArsızları” – Gürşat Özdamar
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 30 10:29:43 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “Ortoreksi Nevroza” – Devrim Varol
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 29 09:36:22 GMT 2016


(tr) sosyalsavas.org: Azerbaycan Dostluk Parkı’na Dayanışma Yazılaması
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 29 09:36:16 GMT 2016


(tr) sosyalsavas.org: Kadınlar ‘Boşanma Komisyonuna’ karşı ayakta (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 28 09:44:56 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “Post-neoliberal Devlet de Devlettir” – Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 28 09:44:49 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - Röportaj: “Amed Köy Üretim ve Satış Kooperatifi Girişimi”
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 27 07:54:15 GMT 2016


(tr) sosyalsavas.org: 28 Mayıs Cumartesi: Azerbaycan Konsolosluğu Önüne Eylem Çağrısı!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 27 07:54:05 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “İsyankar Yapay Zekalar” – Mine Yılmazoğlu
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 26 10:53:54 GMT 2016


(tr) fau berlin - 4. Haziran: Herkes sokağa! Işverenlerin hesap verme zamani geldi! (de, en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 26 10:53:01 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - Yalınayak: “Dört Duvar Arasında Çocuk Olmak” – Ece Uzun
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 25 16:44:23 GMT 2016


(tr) sosyalsavas.org: Anarşist Okuma ve Tartışma Grubu (5. Toplaşma)
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 25 16:44:17 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “Bu Şehirde Bir Şeyler Eksik” – Hakan Aktuğ Gültürk
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 24 12:11:14 GMT 2016


(tr) sosyalsavas.org: Taksim’de 83. Sofra & Çöpe Atma Dönüştür Atölyesi
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 24 07:00:09 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “160 Dakika (Y)aşamı (G)asp eden (S)ınavlar”
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 23 11:06:27 GMT 2016


(tr) sosyalsavas.org: Azerbaycan’ daki Tutsak Anarşistlerle Dayanışma Çağrısı!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 23 06:48:15 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - ”Grafitilerini Kapatan Grafitici” – Gizem Şahin
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 22 10:13:01 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “Atan Alır” Kuralının En Eğlenceli Olduğu Saha: Panyee ” – Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 21 09:45:26 GMT 2016


(tr) Faşist ‘ dan anti-militarist ile röportaj: Bir Türk eski asker -- Kaynak: Kurumsal izle (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 21 09:45:17 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “T’ler” – Merve Demir
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 20 08:05:09 GMT 2016


(tr) sosyalsavas: Menarşizm Teorisine Karşı Notlar
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 20 08:04:50 GMT 2016


(tr) Gönül Şahin anısına 82. Sofra / 82th Food not Bombs in the memory of Gönül Şahin (en)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 19 13:29:54 GMT 2016


(tr) Kadınlar militarizme karşı Vicdani Ret Açıklamaya Çağırıyor (29 Mayıs)
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 19 13:29:38 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “Vietnam, Halepçe, Gazze…16 Mart’ı Bilmek” – Merve Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 19 13:29:15 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “Unutmadıklarımız Affetmediklerimiz” – Oğul Akdoğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 18 13:25:37 GMT 2016


(tr) sosyalsavas: Kadınlar militarizme karşı Vicdani Ret Açıklamaya Çağırıyor (29 Mayıs)
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 18 13:25:24 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “Bir Sıkışma Süreci Oy Bir Ayrışma Süreci Bomba!” – Halil Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 17 20:11:26 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “Başkanlık Fezlekeleri” – Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon May 16 13:22:19 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “Piroz be!” – Serhat Budak
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 15 10:58:40 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “Bir Varmış Bir Yokmuş Taşeron İşçisi Kadro Masalı” – Rıfat Güven
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 14 12:23:42 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “Çernobil İşçileri İki Kez Öldürür” – Özgür Erdoğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 13 14:57:28 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “En (s) arsızlar” – Pelin Derici
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 12 12:30:08 GMT 2016


(tr) sosyalsavas - Istanbul: Anarchists in captivity Hunger Strike Solidarity Action
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 12 12:30:02 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - 1 Mayıs
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 11 12:47:44 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “Ranta Dönüştürülen Şehirler” – Didem Deniz Erbak
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 11 12:47:38 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - “Otorite Tecavüzdür” – Saliha Gündüz
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 10 08:19:24 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #33 - ”Devletin “Bütünsel” Planı Maraş’a Göçmen Kampı” – Fırat Binici
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 08 13:49:53 GMT 2016


(tr) sosyalsavas.org: ABC İstanbul Dayanışma Gecesi
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 08 13:49:47 GMT 2016


(tr) sosyalsavas.org: ABC İstanbul Bülten Mart/Nisan Sayısı Yayımlandı…
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 07 11:14:07 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #32 - Kadınların Vicdanı Reddediyor Savaşı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat May 07 10:19:49 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #32 - Anarşistlerin Ekonomi Tartışmaları (20): Levant Köylü Federasyonu
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri May 06 06:45:38 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #32 - Kung Fu'da Gözlem ve Empati Hayvanı Tekrarlamak (2) - Didem Deniz Erbak
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu May 05 09:06:35 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #32 - Kadınların Mücadelesinde Yaşayacaklar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed May 04 08:26:25 GMT 2016


(tr) anarsiinisiyatifi: Eskişehir Anarşi İnisiyatifi 1 Mayıs’a Çağırıyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 03 08:43:02 GMT 2016


(tr) Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Taksim Direnişimiz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue May 03 08:42:56 GMT 2016


(tr) Jin, Söyleşi - Ankara Anarşist Kadın İnisiyatifi: “Devrimi beklemeyeceğiz, devrim olacağız!”
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 01 21:26:13 GMT 2016


(tr) İzmir'de 1 Mayıs'a katılan anarşistler, arama noktasında protesto için soyundu
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 01 21:18:08 GMT 2016


(tr) Anarşist Devrime Faaliyetle: 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun May 01 10:18:59 GMT 2016


(tr) ANKARA, Anarşi İnisiyatifi 1 Mayıs’a Çağırıyor!
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 30 05:21:36 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #32 - Kadın Yarattı - Şeyma Çopur
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 29 06:39:25 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #32 - Kadın Bedenine Yönelik İşkence Ritüelleri - Nergis Şen
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 28 06:41:58 GMT 2016


(tr) anarsiinisiyatifi: Barış Akademisyenleri Tahliye Oldu!
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 27 07:55:00 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #32 - Küçük Kadınlar Saklı Yaşamlar - Buhara Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 26 07:18:11 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #32 - Toplumsal Ekoloji ve Anarşizm
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 25 07:55:24 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #32 - Tarihteki Anarşist Kadınlar (2)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 24 10:12:57 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #32 - Bolivya'nın Yaratıcı Kadınları Mujeres Creando - Özlem Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 23 06:23:00 GMT 2016


(tr) sosyalsavas.org: Suruç’ta katledilen Vatan Budak’ın doğum günü ve anması gerçekleşti
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 22 06:39:41 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #32 - YALINAYAK : Trans Tutsak Esra Mücadeleye Çağırıyor - Esra Arıkan
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 21 11:10:19 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #32 - Kullan-at Kılavuz: CİNSEL SUÇLAR - Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 20 14:39:14 GMT 2016


(tr) DAF Meydan #32 - 6 Mart’ta Kadıköy’e Direnişi Haykırmaya
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 19 08:48:10 GMT 2016


(tr) anarsiinisiyatifi: Kadınlar DTCF’deki Tacizciyi Teşhir etti!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 18 05:53:42 GMT 2016


(tr) anarsiinisiyatifi: GSÜ’ye Gelen Şişecam Yetkilileri, Dayanışma Eylemi ile Karşılaştı
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 16 06:50:39 GMT 2016


(tr) İSTANBUL ANARŞİ İNİSİYATİFİ: MSGSÜ’de Yaşananlara Dair
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 15 06:31:50 GMT 2016


(tr) sosyalsavas: Osman Evcan’dan Mektup Var!
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 14 12:57:02 GMT 2016


(tr) DAF Meydan #32 - Rekabetin Reçetesi Hamilelik Dopingi – Mine Yılmazoğlu
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 13 06:32:07 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #32 - Anarşist Yayınlar Dizisi (7): Tarihteki Anarşist Kadın Yayınları
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 12 12:55:07 GMT 2016


(tr) sosyalsavas: İnfiAl’de Osman Evcan’la Dayanışma Gecesi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 11 06:14:27 GMT 2016


(tr) Ankara Anarşi İnisiyatifi: Uluslararası Anarşist Buluşma – İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara (16-22 Nisan 2016)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 10 07:25:54 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #32 - Göçmen Kadınlara Geçiş Yasak, Tecavüz Taciz Şiddet Serbest - Sinem Uludağ
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 09 05:55:41 GMT 2016


(tr) sosyalsavas: Açlık Grevinin 45. Gününde Zafer!
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 08 15:48:01 GMT 2016


(tr) Uluslararası Anarşist Buluşma – İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara (16-22 Nisan 2016), Nis. 06 Anarşi, Dayanışma, Doğrudan Eylem, Hapishanelere Ateş, Kronik, Sosyal Patlama, Uzlaşma yok
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Apr 07 15:10:28 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #32 - Cansel İntihar Etmedi, Katledildi - Meltem Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Apr 06 07:57:10 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #32 - Kadınlar Mücadeleye Çağırıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Apr 05 11:08:38 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #32 - Devlet Bizimle Savaşıyor
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Apr 04 11:07:35 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #32 - Devlet Politikası Olarak Muhafazakarlaştırma - Merve Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Apr 03 11:05:27 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #32 - Artvin Cerattepe'de Kadınlar Yaşam İçin Direndi, Kazandı - Atlas Arslan
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Apr 02 09:55:29 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #32 - Dördüncü Nesil Savaş: Savaşın Desantralizasyonu - Mercan Doğan
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Apr 01 15:14:16 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #32 - Petrol-İş'te Kadının İşi Yok
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 31 12:58:42 GMT 2016


(tr) anarsist faaliyet: Nurolpark İşçisi Köle Değildir
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 30 12:51:54 GMT 2016


(tr) anarsi inisiyatifi: Korku, İktidar ve Biz
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 29 09:21:51 GMT 2016


(tr) anarsistfaaliyet: Newroz Pıroz Be!
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 28 12:30:51 GMT 2016


(tr) Kara Kızıl İstambul: Bir toplumu şiddet ve ölüm ile terbiye etmek...
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 27 16:07:48 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan Gazetesi'nin #32 - Part-time Çalışma Full-time Kölelik - Aylin Sal
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 26 14:28:07 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #31 - Kronştad'da Bolşeviklerin Planları Ters Tepmişti - Furkan Çelik
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 25 16:26:07 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #31 - Selfie'den - Kendi'ne Yansıyanlar - Özlem Arkun
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 24 12:01:39 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #31 - Aristofanes'in 'Kuşlar'ının Devletle Değişen Dünyası - Didem Erbak
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 23 10:13:33 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #31 - Anarşist Yayınlar Dizisi (6) - Hollanda - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 22 13:44:49 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #31 - Sokak Gazetesi Apatris ile Anarşist Yayınlar Söyleşisi
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 21 12:52:21 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #31 - Trans Tutsak Esra'yla Dayanışmaya
a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Mar 20 16:51:32 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #31 - Hapishane Yönetimlerinin Keyfi Takdir Hakkı - Umut Fırat Süvarioğulları
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 19 09:54:19 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #31 - "O Bir Öğretmen" Sen de Bir Şovmensin - Vahap Güler
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 18 07:59:42 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #31 - SSCB'den ABD'ye Dünya Denizindeki Korsanlar - Zeynel Çuhadar
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 17 16:48:21 GMT 2016


(tr) sosyalsavas: Bombalara Karşı Sofralar: Taksim’de her Çarşamba sofralar ve atölyeler
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 16 09:00:10 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #31 - Rossum'un Akıllı Robotları - Mine Yılmazoğlu
a-infos-tr@ainfos.ca
Tue Mar 15 10:53:20 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #31 - Banka Değil Entrebanc
a-infos-tr@ainfos.ca
Mon Mar 14 09:50:01 GMT 2016


(tr) DAF Meydan #28 - Tarihteki Anarşist Kadınlar (2)
a-infos-tr@ainfos.ca
Sat Mar 12 13:31:51 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #31 - Alternatif Eğitim Özgürlük Sanısıdır – Meltem Çuhadar / Sarp Bilgili
a-infos-tr@ainfos.ca
Fri Mar 11 08:01:54 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #31 - Charlie Hebdo’nun Ötekileştiren Patavatsızlığı – Özgür Oktay
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Mar 10 08:54:32 GMT 2016


(tr) sosyalsavas.org: 10 Maddeyle Vegan-Anarşist tutsak Osman Evcan ve Mücadelesi
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 09 11:40:24 GMT 2016


(tr) DAF, Meydan #31 - Kullan-At: Göçmenlik ve Mültecilik – Sinem Uludağ Gök
a-infos-tr@ainfos.ca
Wed Mar 09 11:40:12 GMT 2016

@

Güncellenme zamanı: Mon May 30 12:29:54 2016