A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) Door Vrije Bond Secretariaat: 1 Mei demonstratie: Een stad voor de mensen. Geen speeltuin voor de rijken - Locatie: Stationsplein, Den Haag Tijd 19:00
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue Mar 20 05:19:28 GMT 2018

Massaal worden er betaalbare woning gesloopt om plaats te maken voor luxeappartementen. Steeds meer mensen kunnen geen betaalbare woning meer vinden. De stad wordt langzaam maar zeker een plek waar de meeste mensen niet meer welkom lijken te zijn. Terwijl voor velen de woonsituatie steeds onzekerder wordt, is er een proces gaande dat iedereen die niet bij de rijke elite hoort verdrukt naar de buitenwijken of zelfs naar buiten de steden. ---- Het is een proces wat als een sluipmoordenaar te werk gaat. Buurten en straten worden gevuld met pop-up stores waar hippe beginnende ondernemers goedkoop kunnen huren. Dit klinkt leuk maar dit gebeurt slechts om een straat of buurt in financiële zin op te waarderen. Uiteindelijk, als de buurt hip genoeg is, zal sociale woningbouw worden gesloopt om vervolgens ruimte te maken voor huizen die onbetaalbaar zijn. Zo worden de ...


(nl) Anarchist Communist Group lanceert eerste openbare evenement, 3 maart (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Mar 18 09:45:07 GMT 2018

Na diens oprichting in de afgelopen maand heeft de nieuwe anarchistische organisatie de Anarchist Communist Group (ACG) diens eerste openbare evenement aangekondigd, dat later deze maand zal plaatsvinden. ---- De London in Struggle discussie aan Mayday Rooms, 88 Fleet Street op 25 maart zal nadruk leggen op campagnes tegen Universeel Krediet, Land Rechtvaardigheid en op initiatieven om arbeiders in west Londen te organiseren. ---- De ACG, die werd gevormd na een breuk in de Anarchist Federation (AF) eind vorig jaar, heeft afdelingen gevormd in Londen, Leicester en Surrey. Organisatoren hebben benadrukt dat het niet de bedoeling heeft om tegen de AF op te treden, en er zijn plannen om zich aan te sluiten bij de IAF, een anarchistisch communistische internationaal groep waartoe de Anarchist Federation ook behoort. ---- In de preambule van diens oprichtingsverklaring ...


(nl) vrije bond: In solidariteit met de stakende leraren!
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Mar 18 08:58:08 GMT 2018

Wij als Vrije Bond zijn solidair met de basisschoolleraren in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht die vandaag staken. Het zijn, naar onze mening, alleen de mensen in het onderwijs die deze verandering kunnen brengen. De overheid of het bestuur zal nooit voor verandering zorgen, hierop wachten is, naar onze mening, dan ook volkomen zinloos!
Zet de strijd voor meer loon en minder werkdruk door!!
Check PO in actie, een uitstekend iniciatief van leraren. Schijt aan de traditionele vakbonden, maak verandering samen!
Vrije Bond Secretariaat
...(nl) ag leuven: Alternatieve boekenbeurs 2018
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Mar 17 07:16:28 GMT 2018

Naar jaarlijkse traditie is het op 14 april weer Alternatieve Boekenbeurs in Gent. Ook Leuven Anarchistische Groep zal aanwezig zijn met een distrostand! De perfecte invulling voor een zaterdagnamiddag. Volledig gratis bovendien, als staan we niet in voor de massa boeken waarmee je mogelijks naar huis gaat. Meer informatie over de beurs staat op de onderstaande poster.

Nadien kan je ook blijven plakken voor de volkskeuken en een afterparty met de Leuvense Donder, Hel en Hagel en daarna Radical Dance Faction.
...(nl) vrije bond: International Anarchist Defence Fund
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Mar 16 07:06:10 GMT 2018

Maak kennis met dit nieuwe middel voor solidariteit - International Anarchist Defence Fund https://afund.antirep.net ---- Overal ter wereld zijn repressieve krachten in de aanval tegen anarchisten. In de zomer van 2017 besprak een groep activisten de mogelijkheid om een internationaal fonds op te richten ter verderdiging van anarchisten. Inmiddels is dit fonds, het International Anarchist Defense Fund (A-Fund) klaar voor actie. ---- Met dit fonds willen we hulp bieden aan anarchisten wereldwijd die worden vervolgd of die andere zware problemen ondervinden in hun leefsituatie, vanwege hun politieke ideeën of activiteiten. ---- Dit fonds verschilt sterk van andere structuren van solidariteit. Het betrekt zich namelijk direct op de distributie van geld, in plaats van de gebruikelijke steun door middel van inzameling van donaties voor een specifiek doel. Het A-Fund werkt ...


(nl) vrije bond: presentatie van Murray Bookchin's Sociale ecologie en politiek in het Fort van Sjakoo op 23 maart 2018
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Mar 15 07:47:01 GMT 2018

Uitnodiging voor de presentatie van Murray Bookchin's Sociale ecologie en politiek in het Fort van Sjakoo op 23 maart 2018. ---- Plaats: Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24, 1011 NK Amsterdam ---- Datum: Vrijdag 23 maart aanvang 17.00 uur ---- Sprekers: Marius de Geus en Jaap van der Laan ---- Na afloop een hapje en drankje. ---- De Amerikaanse politiek-filosoof Murray Bookchin (1921-2006) is een van de belangrijkste politieke denkers van de 20e eeuw. Er is echter weinig van hem in het Nederlands vertaald. Deze bundel bevat acht van zijn meest kenmerkende en invloedrijke artikelen. ---- Bookchin geeft een belangrijke aanzet tot vernieuwing van de anarchistische theorie. Hij geeft aan hoe de fundamentele ecologische, sociale, economische en politieke problemen van nu opgelost moeten worden. De problemen van klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen en ...


(nl) vrije bond: Callgirl voor Albert Heijn - in de loopgraven van de supermarktoorlog
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Mar 14 07:16:05 GMT 2018

Zoals bekend zet de Vrije Bond zich in om arbeidsmigranten te ondersteunen tijdens een arbeidsconflict. De Vrije Bond doet dit, in tegenstelling tot b.v. FNV, geheel vrijwillig en uit ideologisch oogpunt. Onze visie gaat uit van het anarchisme en Wederzijdse hulp. ---- Nederland, Zaandam, 29-09-2016. ---- Distributiecentrum Ahold ---- Onlangs heeft de Vrije Bond bijgedragen aan achtergrondinformatie voor een uitgebreid artikel over de misstanden bij OTTO Workforce. Dit artikel is vandaag verschenen in de Groene Amsterdammer. Wij adviseren met nadruk dit artikel te lezen, want het geeft een werkelijk beeld aan van de omstandigheden waarin arbeidsmigranten wonen en werken. ---- De Groene Amsterdammer ---- Investico - geannoteerde versie van het verschenen artikel in De Groene Amsterdammer ---- Heb je een probleem op je werk? Ken je iemand die een probleem op werk ...


(nl) vrije bond: Grote feministische staking op 8 maart in Spanje
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue Mar 13 05:43:28 GMT 2018

Overgenomen van: Globalinfo.nl --- 8 Maart is internationale vrouwendag, dat weet iedereen. Elk jaar. Maar dit jaar maken ze daar in Spanje een echte strijddag van. Vrouwen die georganiseerd zijn in vakbonden hebben vrouwen opgeroepen om die dag het werk neer te leggen. Enkele radicale bonden roepen op tot een 24-uurs staking, andere bonden tot een symbolische staking van 2 uur. ---- (Vertaling door globalinfo.nl die dolgraag financieel gesteund wordt) ---- De staking is officieel aangemeld en in de propaganda wordt mensen duidelijk gemaakt dat ze het ‘recht' hebben om te staken, en hun baas het hen dus niet mag verbieden. Er wordt verwacht dat de opkomst groot zal zijn en op veel plekken zijn ook aanpalende demonstraties. Hierbij meer informatie en een vertaling van de verklaring van de CNT. ...


(nl) brussels and liege Libertarian Autonomous Group: Fight sport weekend Partizan Leuven
a-infos-nl@ainfos.ca
Mon Mar 12 09:19:54 GMT 2018

Partizan Leuven, de lokale antifa boksclub, organiseert een weekend vol (vecht)sportworkshops komende mei. Zie de poster voor meer informatie! Ze vragen om op voorhand in te schrijven via e-mail (staat op poster), zodat ze een inschatting kunnen maken van het aantal aanwezigen. Tot dan?

https://leuvenag.noblogs.org/post/2018/03/08/fight-sport-weekend-partizan-leuven/
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
...(nl) Polen, ZSP-IWA roept op tot een week van protest actie tegen de repressie van arbeiders van postkantoren in Polen (en) [automatische vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Mar 11 11:33:26 GMT 2018

Gedurende bijna twee jaar hebben postarbeiders in Polen geprotesteerd voor betere arbeidsomstandigheden. ZSP is actief geweest in pogingen nationale netwerken, acties te coördineren, arbeiders tot lid van een vakbond te maken, samen met honderden andere arbeiders in het hele land. Alle arbeiders deelden twee dingen: ze hebben genoeg van de zeer slechte arbeidsomstandigheden en zijn niet tevreden over de rol van de vakbonden die namens hen akkoorden sloten met de werkgever. ---- Belangrijke acties van de ZSP zijn het bekend maken van de problemen bij de postkantoren en het verschaffen van een forum voor duizenden arbeiders om te netwerken, contacten te leggen in het hele land en het organiseren van nationale bijeenkomsten, het bevorderen van alternatieve vakbonden en het organiseren van - en meedoen aan - het organiseren van nationale protesten, samen met ...


@

Last updated: Tue Mar 20 06:19:30 2018