A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Anarchist Communist Group lanceert eerste openbare evenement, 3 maart (en)

Date Sun, 18 Mar 2018 11:44:56 +0200


Na diens oprichting in de afgelopen maand heeft de nieuwe anarchistische organisatie de Anarchist Communist Group (ACG) diens eerste openbare evenement aangekondigd, dat later deze maand zal plaatsvinden. ---- De London in Struggle discussie aan Mayday Rooms, 88 Fleet Street op 25 maart zal nadruk leggen op campagnes tegen Universeel Krediet, Land Rechtvaardigheid en op initiatieven om arbeiders in west Londen te organiseren. ---- De ACG, die werd gevormd na een breuk in de Anarchist Federation (AF) eind vorig jaar, heeft afdelingen gevormd in Londen, Leicester en Surrey. Organisatoren hebben benadrukt dat het niet de bedoeling heeft om tegen de AF op te treden, en er zijn plannen om zich aan te sluiten bij de IAF, een anarchistisch communistische internationaal groep waartoe de Anarchist Federation ook behoort. ---- In de preambule van diens oprichtingsverklaring stelt ACG:

We zijn een revolutionaire anarchistisch communistische organisatie die bestaat uit lokale groepen en individuen die streven naar een volledige transformatie van de maatschappij, en de creatie van het anarchistische communisme. Dit zal betekenen dat de arbeidersklasse het kapitalisme omver werpt, de staat afschaft, uitbuiting, hierarchieen en vormen van onderdrukking afschaft, en de vernietiging van het milieu stopzet.

Om bij te dragen aan het opbouwen van een revolutionair anarchistische beweging geloven we dat het belangrijk is om georganiseerd te zijn. We zetten ons in voor het opbouwen van een effectieve nationale en internationale organisatie die een collectieve identiteit heeft en werkt in de richting van het gemeenschappelijke doel van het anarchistische communisme, terwijl tegelijkertijd wordt samengewerkt met andere arbeidersklasse organisaties en in campagnes vanaf de basis.

We zien onszelf niet als de leiders van een revolutionaire beweging, maar als onderdeel van een bredere beweging voor revolutionaire verandering. Verder streven we er naar al onze huidige acties uit te voeren op basis van de principes die de basis zullen zijn van de toekomstige maatschappij: wederzijdse hulp, solidariteit, collectieve verantwoordelijkheid, individuele vrijheid en autonomie, vrije associatie en het federalisme.

De groep, die ook bijdraagt aan Rebel City, plant het houden van jaarlijkse dag scholen, als eerste in begin november 2018 in Londen.

Informatie kan worden gestuurd naar communistanarchism@gmail.com

https://freedomnews.org.uk/anarchist-communist-group-launches-first-public-event/
--------------------------------------------------------
Orig: (en) Anarchist Communist Group launches first public event, Mar 3rd
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl