A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Griekenland, liberta salonica: Solidariteit bijeenkomsten voor Dimitris D. (gr, en) [machine vertaling]

Date Sun, 4 Mar 2018 18:01:20 +0200


Op dinsdag 27 februari werd de militaire rechtbank aangewezen voor Dimitris D., die er voor koos de weg te gaan van totale dienstweigering, waarbij hij weigert zich aan te sluiten bij enig nationaal leger, enige gewapende macht van het kapitaal en de staat. ---- Vervolgingen en boetes zijn de prijs voor ieder besluit van een strijder om direct te verklaren dat hij het wapen niet zal richten tegen een proletariër, ongeacht nationaliteit en religie. Dit besluit verstoort ieder staatsmechanisme in de wereld, aangezien het de basis uitdaagt waarop diens eigen bestaan rust: het “volk” dat zich verzamelt rond een nationaal idee – altijd om de klasse uitbuiting toe te dekken. Tegenover deze ideologie dat alles wat hij doet het dienen van de belangen van het kapitaal is antwoorden wij dat er geen Grieken of buitenlanders zijn. Er zijn alleen proletariërs, die lijden onder de wielen van de loonslavernij, lijden onder de wielen van de tanks, totdat ze opstaan en strijden tegen de wereld van de bazen.

Zoals de partner zelf verklaart in de verklaring over zijn weigering: “We erkennen onszelf als onderdeel van de strijdende gemeenschap van de uitgebuite en onderdrukte klasse die, zoals de meesters, geen specifieke oorsprong heeft en alle talen van de wereld spreekt. We tellen als onze eigen doden alle onderdrukten die werden gegooid naar de frontlinie van veldslagen, onder de dreiging van de dood, alle uitgebuite mensen in de hele wereld die sterven door de ellendige levensomstandigheden die worden aangeboden door de wereld overheersing en zelfs meer voor degenen die werden vermoord tijdens hun strijd in de sociale oorlog en klassenoorlog. Ons verhaal is het verhaal over de opstanden en revoluties die zwart-rode vlaggen omhoog hielden, ons lied is de Internationale. Voor deze doden, voor dit verhaal.

We hadden geen illusies dat de SYRIZA-ANEL regering de dienstplicht zou afschaffen. We geloofden nooit dat het Griekse leger zou worden gedemocratiseerd. Links, rechts, centrum, iedere regering beheert de staatsmachine en daarmee alle instituties van expansie en overheersing in binnenland en buitenland, waaronder het leger. En dus gaan de rechtbanken door als gewoonlijk.

In deze context is de rechtszaak van kameraad Dimitris D. niet alleen maar een juridische kwestie van een individu tegenover het leger, maar een politieke kwestie die verder gaat dan enige vorm van de regering en vormt het een onderdeel van onze strijd met de staat en de verrotte instituties die het omvat.

We drukken onze solidariteit met onze partner en alle dienstweigeraars zonder reserves uit. Hun strijd is een strijd van onze hele klasse.

Concentraties

Zaterdag 24/2, om 12.00 uur

Dinsdag 27/2, om 9.00 uur bij het Militaire Tribunaal van Thessaloniki

Eleftherial Initiatief van Thessaloniki
----------------------------------------------
Orig: (en) Greece, liberta salonica: Solidarity gatherings in the overall denier Dimitris D. (gr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl