A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) freedom news – Spanje: tijdelijk einde aan de anarchistisch terrorisme mythe [en]

Date Sun, 25 Feb 2018 08:27:29 +0200


Na een totaal van 33 arrestaties, drie jaar van onderzoek waarbij honderden documenten werden geanalyseerd, huiszoekingen in het hele land, uren van opgenomen telefoongesprekken, bevroren bankrekeningen, en, het ergste van alles, na het onderwerpen van sommigen van de aangeklaagden aan maanden van gevangenisstraf, heeft het Audiencia Nacional tribunaal de statelijke vervolging van anarchisten die bekend staat als Operacion Pinata afgesloten. De reden: gebrek aan bewijs om iemand te vervolgen. Het besluit volgt op het verzoek van de advocaten van de verdediging om het onderzoek stop te zetten. ---- De politie Operatie Pinata sluit zich aan bij de Operaties Pandora I en II als strafrecht zaken tegen het zogenaamde ‘anarcho terrorisme’, zoals de minister voor staatsveiligheid het noemde.

De arrestaties vonden plaats in maart 2015

Vijf van de twaalf gearresteerden onder Operacion Pinata werden gedurende maanden gevangen gezet. De aanklachten maakten melding van daden van sabotage, het bezit van explosieven en het vervoeren van drugs: waarvan niets werd ondersteund door bewijs.

Het tribunaal besloot dat de anarchisten werden gearresteerd zonder “rationele aanwijzingen van een criminele actie”, en dat “de intensiteit van de gebeurtenissen het onmogelijk maakt te spreken over het bestaan van een terroristische organisatie omdat er geen gecoördineerde, hiërarchische en gestructureerde groep is; noch hebben de acties een terroristisch doel”, en dat “hun activiteiten absoluut legaal waren”.

Meer dan drie jaar zijn voorbij gegaan sinds de chef van de nationale politie, Ignacio Cosido, aankondigde dat “anarchistisch terrorisme wortel heeft geschoten in Spanje”. Deze verklaring werd in de rechtbanken nooit bevestigd. Op geen enkel moment werden de verdachten verbonden aan enige gewelddadige daad. Het bewijs dat werd verzameld tijdens de drie politie operaties wees op de “misdaad van het verspreiden van anarchistische literatuur of het publiceren van essays en boeken”, zoals de tekst met de titel ‘Tegen democratie’.

De drie operaties samen vormden het meest intensieve offensief tegen het Iberische anarchisme sinds de ‘Scala zaak’ in 1978. Onafhankelijk van hun juridische succes of mislukking, wat altijd in zulke gevallen wordt bereikt is het ontmantelen van sociale centra, het verspreiden van angst en achterdocht onder activisten, het opbreken van netwerken van wederzijdse hulp en de criminalisering van de ideologie en de beweging.
--------------------------------------------------
Orig: (en) freedom news – Spain: temporary end of the anarchist terrorism mythמ
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl