A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Koerdisch-sprekend anarchistisch forum (KAF) roept op tot solidariteit tegen de oorlog [en]

Date Mon, 19 Feb 2018 12:43:11 +0200


Nee tegen oorlog, Nee tegen dictators en staten, Nee tegen bedrijven, Nee tegen religies, Nee tegen nationalisme! ---- Beste anarchistische kameraden, ongeacht waar jullie zijn. ---- Wij anarchisten benadrukken dat we tegen oorlog zijn, tegen militaire aanvallen en milities. We zijn sterk tegen het vermoorden van burgers en het lanceren van aanvallen tegen dorpen en steden waarbij willekeurige onschuldige mensen worden vermoord en hun woningen worden verwoest. ---- We geloven dat noch enige staat noch enige andere groep het recht heeft iemand aan te vallen op basis van religie, nationaliteit, land conflicten en dergelijke. We geloven dat, ongeacht wat de rechtvaardiging is, het aanvallen en lanceren van oorlogen eenvoudigweg tegen vrijheid en de mensheid zijn. ---- Onze houding en positie tegen de huidige oorlog die Turkije tegen Afrin, de rest van Rojava en diens burgers heeft gelanceerd is niet omdat we Koerdisch of Koerdisch-sprekend zijn. We zijn tegen alle oorlogen als een kwestie van principe, in alle hoeken van de wereld.

We verdedigen onze anarchistische principes tegenover ongeacht wie zo’n oorlog begint. We hebben altijd de zelfde houding en positie, zelfs als Koerden een oorlog lanceren om de vrijheid, culturen en maatschappij van enige etnische groep te bedreigen. Onze houding tegen
Turkije vanwege het lanceren van de oorlog tegen Rojava is vanuit deze positie, niet meer en niet minder. We zijn tegen oorlog, tegen de staat, tegen iedere soort van superioriteit, klasse opdeling en tegen het kapitalistische systeem.

Gezien het bovenstaande verwerpen we iedere vorm van oorlog, of die nu door Turkije tegen Rojava is gelanceerd of een andere staat tegen een natie of groep elders in de wereld.

We geloven dat we tegen oorlog moeten zijn en het verwerpen, we zouden op iedere manier campagne moeten voeren tegen het verheerlijken van oorlog. Het is onze enige plicht mensen te bemoedigen en over te halen om zich tegen oorlog te keren. Het is onze plicht om mensen meer bewust te maken dat oorlog slechts meer winst en rente oplevert voor de bedrijven, in het bijzonder die op de militaire velden. Ondertussen brengt het ons meer armoede, meer ellende, meer verwoesting, het verlies van onze geliefden, sterk stijgende prijzen, dakloosheid, werkloosheid, het vernietigen van onze plaatsen en ons klimaat evenals het verdeeld maken van ons allen.

We verwerpen ook alle tv kanalen en de sociale media in de regio die sinds de agressieve aanvallen zijn begonnen, ze hebben geprobeerd de rechten van mensen in Afrin en Rojava te ontkennen en erkennen hun legitieme verdediging niet. Ze bedriegen mensen en proberen ze te mobiliseren ter ondersteuning van Turkije, om verschillende redenen en met valse rechtvaardigingen.

Nee tegen staat en nationalisme

Nee tegen autoriteit

Nee tegen macht van de religies

Nee tegen het parlementaire systeem

Nee tegen de macht van milities

Nee tegen politieke partijen en het kapitalisme

Ja tegen zelf-organisatie, tegen zelfbeheer

Koerdisch-sprekend anarchistisch forum (KAF)
---------------------------------------------------------------
Orig: (en) Kurdish-speaking anarchist forum (KAF) call for solidarity against the war
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl