A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Griekenland, Vergadering van anarchisten voor sociale en klasse emancipatie – 12 januari 2018: Staak tegen de beperking van het stakingsrecht (ca,gr) [machine vertaling]

Date Mon, 5 Feb 2018 10:14:32 +0200


Hieronder volgt de tekst van de Vergadering van anarchisten voor sociale en klasse emancipatie. ---- Zeven jaar na het begin van de staat in een situatie van financiele controle gaat de regering verder met het coördineren van het offensief van de staat en de werkgevers tegen de overgrote meerderheid van de maatschappij. ---- De partij Syriza is, na te hebben geprobeerd de recente mobilisaties op te nemen en de betekenis er van weg te nemen, nu in toenemende mate de repressie van sociale strijd en klassenstrijd aan het verscherpen, terwijl het de processen van statelijke en kapitalistische herstructurering bevordert. ---- De onroerend goed veilingen samen met de voorgestelde wet die op 21 december 2017 aan het parlement werd gepresenteerd, die de vervolging toestaat van degenen die er tegen strijden, de invoering van het elektronische kaartje in het openbaar vervoer en de herstructurering van de transportmiddelen, die bijdragen aan het tot goederen maken van dienstverlening en het opleggen van controle en buitensluiting, de ellendige situatie in de concentratiekampen, en de wrede bestraffing van degenen die strijden, de repressie van de manifestaties van de middelbare school en universiteit studenten die de bevrediging van hun fundamentele behoeften eisen, de herstructurering van het onderwijs, evenals het offensief tegen de structuren van sociale strijd en klassenstrijd, en hun criminalisering, vormen onderdelen van de planning van het offensief van de staat en het kapitaal, en zijn getuigen van diens brede aard.

Een van de fronten van dit offensief is de arbeid sector. Om te beginnen met de 32 werk zondagen in toeristische gebieden, van mei tot oktober, en om door te gaan met de opening van acht werk zondagen per jaar in het hele land, bereiken we de afschaffing van de zondag als een vrije dag. Deze afschaffing, samen met flexibele werkuren (bijvoorbeeld blanke nachten, zwarte vrijdag), de willekeur van de werkgevers, de criminalisering van vakbond organisatie en actie (een voorbeeld is de vervolging van verschillende leden van de Vakbond van Bedieners en Koks, die worden beschuldigd van “chantage” en “het in gevaar brengen van het politieke regime”) en de afschaffing van collectieve akkoorden, intensiveren de uitbuiting van arbeiders. Aan de andere kant hebben de liberalisering van ontslag, de arrestaties van arbeiders en stakers (een recent voorbeeld is de arrestatie van arbeiders buiten de Markt Ioannina), de toename van het aantal moorden van arbeiders door gevaarlijke arbeidsomstandigheden (volgens officiële gegevens waren er in 2015 5.930 ongelukken op de werkplek, waarvan 67 fataal, in 2016 waren er 6.515 ongelukken op de werkplek, waarvan 72 fataal, en in het eerste kwartaal van 2017 was er een toename van 15% in het aantal ongelukken op de werkplek), evenals het constant chanteren met ontslag, een beperking van de kans om te overleven opgeleverd, en onderwerpen ze arbeiders aan een flexibel en gedisciplineerd arbeid model.

De regering werkt in de zelfde richting door nu te proberen een wet door te voeren over het oproepen tot een staking. Hierover wordt op 15 januari 2018 in het parlement gestemd. Strikte beperkingen worden doorgevoerd voor het oproepen tot een staking. Tot vandaag vereiste het oproepen tot een staking de steun van een derde van de betalende leden, en een vijfde van hen in de derde vergadering. Van nu af aan zal 50% van hen vereist zijn, en het recht om tot een staking op te roepen zal worden afgeschaft.

Verder zullen de clausules over “werk ongelukken” worden aangepast, op het moment dat de moorden en de repressie van de arbeiders voor de winst en kapitalistische en statelijke ontwikkeling toeneemt. In feite wordt het wettelijke aspect van “werk ongelukken” afgeschaft.

Tegenover de constante degradatie van onze levens, de verstikkende situaties van sociale uitsluiting, onderwerping, opgelegd door de staat en het kapitaal, is het noodzakelijk de fatale aard te boven te komen.

Inheemsen, immigranten, studenten, arbeiders en de werklozen, we moeten op een zelf-georganiseerde wijze strijden, zonder bemiddeling en hierarchieen, tegen de statelijke en kapitalistische barbarij, organiseren van de sociale en klasse tegen-aanval van onderop, het versterken van de strijd voor sociale revolutie, het enige realistische perspectief van de uitgebuite mensen en de onderdrukten in de hele wereld.

Organisatie vanaf de basis, sociale en klasse emancipatie. Strijdt voor sociale revolutie, anarchie en libertair communisme.

Concentratie op de dag van de staking, vrijdag 12 januari 2018, 12.00 uur in de Propylaea van de oude Universiteit van Athene.

Vergadering van anarchisten voor sociale en klasse emancipatie
------------------------------------------------------------
Orig: (en) Greece, Assembly of anarchists for social and class emancipation – January 12, 2018: Strike against the restriction of the right to strike (ca,gr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl