A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) black rose fed: Solidariteit met de volksprotesten in Iran! (en)

Date Sat, 27 Jan 2018 09:04:29 +0200


We posten deze verklaring over de recente/voortgaande protesten in Iran, geschreven door onze kameraden van de Alliance of Middle Eastern Socialists opnieuw. #IranProtests #ClassStruggle ---- Wij, de Alliance of Middle Eastern Socialists, steunen de volksprotesten in Iran en roepen progressieven in de regio en de hele wereld op ook solidair te zijn met hen. We geloven dat het een absolute noodzaak is om regionale en wereldwijde solidariteit op te bouwen met anti-autoritaire vormen van strijd voor democratie, sociale gerechtigheid en gelijkheid, en zich te keren tegen het patriarchaat, het racisme, sektarische of homofobe discriminatie en vooroordelen. We hopen dat de huidige protesten in Iran het regime zullen dwingen diens militaire en financiele steun aan het moorddadige regime van Bashar al-Assad in Syrie in te trekken, en diens reactionaire interventies in de regio te beeindigen. We hopen ook dat de inspanningen door sommige elementen om anti-Arabisch chauvinisme in de beweging te brengen zullen worden afgewezen om te wijzen naar vormen van strijd vanaf de basis in de hele regio.

Solidariteit met de volksprotesten in Iran!

Verklaring van de Alliance of Middle Eastern Socialists

11 januari 2018

Sinds 28 december 2017 wordt de Islamitische Republiek Iran opgeschud door een golf van sociale protesten die sinds de Groene Beweging van 2009 zonder precedent zijn. De protesten ontstonden in Mashhad, een heilige stad en de tweede grootste stad van Iran, in de buurt van de noordoostelijke grens. Activisten keerden zich tegen de stijging van de prijzen van basis goederen en de toenemende armoede, riepen “dood aan Rouhani”, “dood aan de dictator [Ayatollah Khamenei]” en riepen op tot een einde aan de militaire interventies van Iran in Syrie en Libanon. De protesten verspreidden zich snel naar meer dan 100 steden en dorpen in heel Iran, waaronder de hoofdstad Teheran.

Tot nu toe zijn minstens 22 individuen vermoord (3 in detentie) en de gewelddadige veiligheidskrachten hebben meer dan 3700 personen gearresteerd, waaronder 1000 in de zuidelijke stad Ahvaz, en veel vrouwen die actief betrokken waren bij de protesten. Iran’s autoritaire regime heeft ook de toegangen tot Telegram en Instagram, die vaak werden gebruikt en beperkt toegang hebben tot het internet, geblokkeerd. Tenminste 100 studenten activisten, in het bijzonder linkse studenten en progressieve studenten, zijn gearresteerd en sommigen zijn vrijgelaten. De veiligheidskrachten hebben universiteit campussen omsingeld en zijn ze in sommige gevallen binnengevallen. Andere studenten en arbeiders activisten worden opgejaagd en ontvoerd uit hun huizen. Degenen die zijn gepakt worden mogelijk gemarteld.

Het regime, dat lijkt op andere autoritaire regimes in de regio, heeft de activisten er van beschuldigd onderdeel te zijn van een internationale samenzwering geleid door de VS, Saudi Arabie en Israel.

De protesten zijn geworteld in sociaal-economische problemen, vooral de armoede, werkloosheid, en politieke repressie, het gebrek aan democratische vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting en van vergadering. Verder intensiveert de discriminatie van vrouwen en nationale en religieuze minderheden de oppositie in een etnisch diverse bevolking, waarvan 87% kan lezen en via het internet is verbonden met de wereld. 40% van de bevolking leeft onder de relatieve armoede lijn en 90% van de arbeiders is contract arbeider zonder enige rechten. Het minimumloon is 230 dollar per maand, wat een vijfde is van wat nodig is om een gezin van vier mensen te onderhouden, maar dit minimumloon wordt zelfs niet afgedwongen. Veel subsidies voor basis voedsel artikelen en essentiele dienstverlening werden tussen 2010 en 2014 afgeschaft, tijdens de presidentschappen van Mahmoud Ahamadinejad en Hassan Rouhani. Tegelijkertijd exploderen de prijzen van basis voedsel. Het aandeel van de gezondheidszorg in de begroting is fors verminderd. Energie prijzen gaan omhoog. Dit alles, gecombineerd met de stijgende inflatie (12% volgens het regime en in feite 40%) is een nieuwe klap voor de koopkracht van arbeiders en de armste segmenten van de maatschappij.

Tegelijkertijd gaan miljarden dollars van de begroting naar instituties/stichtingen die verbonden zijn aan het Islamitische Revolutionaire Garde Corps (IRGC). Deze stichtingen, die zich niet hoeven te verantwoorden en geen belasting hoeven te betalen, zijn onder de grootste bedrijven in het Midden Oosten. Deze stichtingen worden in feite beheerd door de staat en geleid door de hoogwaardigheidsbekleders van het regime en het leiderschap van de IRGC, in feite het leger van Iran. Ze beheren meer dan 80% van de economie van Iran. Verder controleerde de Hoogste Leider, Ayatollah Khamenei, in 2013 ongeveer 95 miljard dollar, via de Setad (‘Setad ejraiye hazrate emam’ of ‘Zetel voor de uitvoering van de bevelen van de Imam’). Het heeft aandelen in bijna iedere sector van de economie van het land, van financiering tot olie, onroerend goed en telecommunicatie.

Grote delen van de winsten die de staat/IRGC krijgen van de arbeidskracht van Iran/het Midden Oosten worden besteed aan directe en indirecte militaire interventie en ideologische propaganda in de regio evenals het financieren van de geheime dienst en de politie binnen het land.

De laatste protesten zijn eigenlijk voorafgegaan door meer dan een jaar van bijna dagelijkse acties en stakingen door arbeiders tegen het niet betalen van lonen en verschrikkelijke arbeidsomstandigheden, protesten en stakingen door verarmde gepensioneerden, onderwijzers, verpleegsters evenals degenen die hun magere spaarcenten in bankroete banken en financiele instituties kwijt zijn geraakt. Veel politieke gevangenen, waaronder Reza Shahabi, een arbeidersleider, zijn gedurende meerdere jaren regelmatig in hongerstaking gegaan.

Twee verklaringen door onafhankelijke organisaties van arbeiders hebben hun steun uitgedrukt voor de meest recente volksprotesten. Deze verklaringen zijn uitgegeven door de Vakbond van Bus Arbeiders Teheran en de Haft Tapeh Suikerbieten Arbeiders Vakbond, evenals vijf andere onafhankelijke arbeiders organisaties (de Vrije vakbond van arbeiders Iran, de Associatie van Elektriciteit en Metaal Arbeiders van Kermanshah, de Associatie van Schilders uit de provincie Alborz, het Arbeiders Verdedigings Centrum, het Comite voor het nastreven van de vestiging van Arbeiders organisaties). We steunen hun inzichten, die in de volgende passage worden samengevat:

“Wij, samen met de arbeiders massa’s van Iran, roepen iets dat duidelijk zou moeten zijn: onze eisen voor een einde aan de armoede en ellende zouden moeten worden gerealiseerd; alle onderdrukking en gevangenissen zouden moeten worden afgeschaft; alle politieke gevangenen zouden moeten worden vrijgelaten en de rovers van sociale rijkdom en degenen die verantwoordelijk zijn voor onderdrukking zouden moeten worden vervolgd, ongeacht de positie die ze innemen; de rijkdom die door financiele instituties van mensen is gestolen moet worden teruggegeven; het minimumloon van arbeiders in zowel de publieke sector als de private sector zou vijf keer zo hoog moeten worden en de massieve inkomens van de regerende autoriteiten zouden fors moeten worden beperkt; het recht van arbeiders om onafhankelijke vakbonden en burgerlijke organisaties te vormen en hun onvoorwaardelijke vrijheid van meningsuiting en vrijheid voor politieke partijen zouden moeten worden gegarandeerd en de eisen van de miljoenen mensen moeten worden gerealiseerd.”

De meeste activisten hebben leuzen gebruikt tegen alle facties van het autoritaire regime, of het nu de zogenaamde “reformisten” of de mensen van de harde lijn zijn, terwijl ze opriepen tot democratie, sociale rechtvaardigheid en gelijkheid, gesymboliseerd door de leuze “Brood, Werk en Vrijheid”. Hoewel de golf van straatprotesten na twee weken afnam door de druk van de staatsrepressie gaat de strijd verder in de vorm van stakingen en andere industriële acties. Veel vrouwenrechten activisten, onderwijzers, gezinnen van politieke gevangenen, verschillende bekende intellectuelen en artiesten verdedigen de protesten ook in het openbaar. Gezinnen van politieke gevangenen hebben buiten de Evin gevangenis in Teheran en andere gevangenissen geprotesteerd om hun vrijlating te eisen.

Net als de opstanden en volksprotesten in de regio van het Midden Oosten en Noord Afrika sinds 2010-2011 zijn deze protesten een reactie op zowel economische verarming als politieke en sociale repressie. Verder zijn ze gericht tegen de militaire interventies in andere landen in de regio, in het bijzonder Syrie, gesymboliseerd door de leuze “Laat Syrie met rust, besteed aandacht aan ons”.

De Islamitische Republiek van Iran kan niet worden hervormd. Sinds 1979, toen de revolutie snel werd omgevormd tot een contra-revolutie, zijn jongeren, vrouwen en arbeiders onderworpen aan een kapitalistisch, reactionair en theocratisch regime dat diens tegenstanders onderdrukt, martelt en fysiek en systematisch elimineert.

Dit is waarom we, de Alliance of Middle Eastern Socialists, de volksprotesten in Iran steunen en progressieven in de regio en de hele wereld oproepen ook met hen solidair te zijn. We geloven dat het een absolute noodzaak is om regionale en wereldwijde solidariteit op te bouwen met anti-autoritaire vormen van strijd voor democratie, sociale rechtvaardigheid en gelijkheid en zich te keren tegen het patriarchaat, het racisme, sektarische of homofobe discriminatie en vooroordelen. We hopen dat de huidige protesten in Iran het regime zullen dwingen diens militaire en financiele steun aan het moorddadige regime van Bashar al-Assad in Syrie in te trekken, en diens reactionaire interventies in de regio te beeindigen. We hopen ook dat de inspanningen door sommige elementen om anti-Arabisch chauvinisme in de beweging te brengen zullen worden verworpen om een handreiking te maken naar vormen van strijd vanaf de basis in de hele regio.

We zijn tegen alle imperialistische interventies en eisen een einde aan de sancties tegen Iran, die in de eerste plaats en grotendeels de volksklassen van het land treffen.

We eisen de vrijlating van alle activisten, vakbondsleden en andere politieke gevangenen.

Solidair met de volksprotesten in Iran voor democratie, sociale rechtvaardigheid en secularisme!

Solidair met onze kameraden!

Nee tegen het kapitalisme. Nee tegen het patriarchaat! Nee tegen racisme! Nee tegen het sektarisme! Ja tegen de eenheid van de volksklassen!

Onze bestemmingen en onze emancipatie zijn met elkaar verbonden!
------------------------------------------------------
Orig: (en) black rose fed: Solidarity with the popular protests in Iran!
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl