A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) wsm.ie: Mensheid en natuur onder het kapitalisme (en)

Date Sun, 21 Jan 2018 12:05:09 +0200


Welkom in het tijdperk van door mensen veroorzaakte klimaat verandering. [1] Dit economische en politieke systeem zal ons allemaal vermoorden – dat wil zeggen, als we niet heel snel iets drastisch doen. Zo niet, dan zal er geen toekomst zijn voor mensen of andere soorten. De wereld zoals we die kennen zou snel een spiegel, een mooie droom, kunnen worden. We bereiken het einde van de weg, na meer dan 200 jaar over de verkeerde weg te hebben gereden. Wat staat ons te wachten? Het antwoord is duidelijk: vernietiging, lijden en dood. ---- Maar is dit onvermijdelijk? Is de mens biologisch voorbestemd om de natuurlijke wereld waar hij zo vergaand van afhankelijk is te vernietigen? Gelukkig is het antwoord ‘nee’, deze vernietiging wordt het meest duidelijk begrepen als het gevolg van zeer bepaalde instituties en sociale normen, een situatie die we kunnen veranderen als we de wil hebben om dat te doen. Een taak die, hoewel zeker niet eenvoudig, in deze fase de meest duidelijke taak is.

Natuurlijk, klimaat verandering zal geen schone, snelle dood veroorzaken voor de mensheid, maar eerder een lang verval in barbarisme. Pandora’s doos is geopend. Natuurrampen zullen frequenter en vernietigender worden, stijgende zee niveaus en droogte zullen ons verder van onze woningen drijven, oogsten zullen mislukken. [2] Het is niet “namaak nieuws”, de gevolgen van wereldwijde verwarming zijn echt en zullen een grotere invloed hebben op armere landen, maar niemand zal ontsnappen. Het is niet te ontkennen dat onze levenswijze direct verbonden is met deze gebeurtenissen. Het kapitalisme is de koning Midas van de duistere kant, die alles vernietigt wat het aanraakt.

Maar wat gebeurde er? Waar raakten we het spoor bijster? Het meest tragische moment van de mensheid was toen mensen de natuur als hun vijand begonnen te zien. In plaats van zichzelf te zien als een onderdeel van een ecosysteem hebben mensen zichzelf aan de top en buiten het web van verhoudingen met andere levende wezens geplaatst. Dit is grotendeels een weerspiegeling van de manier waarop we als mensen elkaar hebben overheerst. Zoals Murray Bookchin opmerkte in ‘Remaking Society’: “wat mensen heeft omgevormd tot ‘aliens’ in de natuur zijn sociale veranderingen die mensen tot ‘aliens’ hebben gemaakt in hun eigen sociale wereld.” [3]

Mensen schiepen een nieuw jargon om hun verhouding met de natuur te definieren, een taal die wordt gebruikt door zakenmensen en bureaucraten: “kopen” en “verkopen”, “winst” en “schuld”, “bezit” en “accumulatie”. Inheemse volkeren zijn vervolgd en worden nog steeds vervolgd en “geschoold”. Hun levenswijze wordt belachelijk gemaakt en als primitief beschouwd. Onze kinderen worden tussen muren opgesloten, gedurende 8 uur per dag, 5 dagen per week, zonder enig contact met de buitenwereld, op een plek die “school” wordt genoemd. “Alleen degenen die de beste cijfers hebben kunnen in de echte wereld overleven”, zeggen de onderwijzers. Gehoorzaamheid, angst en competitie zijn aanwezig. De ouders krijgen de schuld als ze arm en ongeletterd zijn, en het “nieuwe”, de “mode” en het “coole” zijn de rolmodellen. De school is waar de indoctrinatie van het kapitalisme begint.

Dit onderwijs model resulteert in een totale vervreemding van de natuur door mensen. In plaats van het versterken van de verhouding met de natuurlijke wereld doet het precies het tegenovergestelde. Het enige contact dat bestaat is door middel van boeken en schermen. Als voorbeeld hiervan is het feit dat 7% van de Amerikaanse volwassenen gelooft dat chocolade melk van bruine koeien komt. [4] Onwetendheid is kracht. Misschien zijn we niet zo ver van de dystopische wereld die door George Orwell werd beschreven in Nineteen Eighty-Four.

Mensen hebben hun eigen natuurlijke wereld geschapen, wat we “maatschappij” noemen. Een replica van een niet vergevende jungle, vol met “verkopers” en “kopers”, prooi en jager, overheerst door het “sociale darwinisme” en de “marktwetten”, waar sociaal voorrecht, “morele autoriteit”, geweld en uitbuiting de verhoudingen tussen mensen bepalen, met echte en directe gevolgen voor onze planeet.

Welke toekomst? Er is geen toekomst binnen het kapitalisme. We consumeren nu meer grondstoffen dan de aarde kan produceren. Op een planeet met beperkte grondstoffen is onze levenswijze eenvoudigweg onduurzaam. [5] Is wereldwijde opwarming genoeg om dit hebzuchtige monster genaamd kapitalisme te vermoorden? Waarschijnlijk niet. Het huidige systeem heeft veel keren laten zien dat het in staat is zich te verzetten en aan te passen, zelfs in rampzalige situaties. [6]

Het is urgent om te breken met de traditionele economische modellen, gebaseerd op consumentisme, kapitaal of materiële accumulatie en de mythe van oneindige groei. Nieuwe manieren om samen te leven moeten worden uitgevonden, waarin solidariteit, samenwerking, ecologie en duurzaamheid niet alleen woorden uit een woordenboek zijn, maar pilaren van de nieuwe maatschappij die we willen opbouwen. Het is in ons voordeel dat we als soort niet op punt nul hoeven te beginnen. Er is een lange en vruchtbare geschiedenis, hoewel een vaak niet vertelde geschiedenis, van sociaal experimenteren, van het praktiseren van directe democratie in plaats van bevel en ‘vertegenwoordiging’, van het vormen van echte gemeenschappen gebaseerd op wederzijds respect en zelfs soms op ecologische harmonie. De enorme ontdekkingen van de wetenschap en een arsenaal van progressieve technologieën wachten op onze toepassing.

We willen het kapitalisme niet verbeteren, we willen het vernietigen. We willen diens dogma’s en alle sociale ficties waarop het gebaseerd is vernietigen. Dit is een oproep voor actie. Dit is een oproep voor revolutie. We moeten iets doen voordat het kapitalisme ons vermoordt. We moeten iets doen voordat het te laat is, omdat “er niets ergers is dan te laat zijn”. [7]

Verwijzingen

[1]https://www.theguardian.com/environment/2014/mar/31/climate-change-poor-suffer-most-un-report

[2]‘Climate Change - The Basics‘ https://www.wsm.ie/c/climate-change-basics

[3]Murray Bookchin, Remaking Society. Hier is een gesprek door Bookchin dat beschikbaar is op YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=w8L9p1LpkHc

[4]https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/06/15/seven-percent-of-americans-think-chocolate-milk-comes-from-brown-cows-and-thats-not-even-the-scary-part/?utm_term=.ac30d9b61155

[5]https://www.independent.co.uk/news/science/earth-overshoot-day-2-august-2017-year-planet-natural-resources-clean-water-soil-air-pollution-wwf-a7872086.html

[6]https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/06/not-even-climate-change-will-kill-off-capitalism

[7]Een deel uit het gedicht "Oh, Yes" door Charles Bukowski.

https://www.wsm.ie/c/humanity-nature-capitalism
-------------------------------------------------------
Orig: (en) wsm.ie: Humanity and nature under capitalism
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl