A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Brazilie, Persbericht, door Gaucha Anarchistische

Date Sun, 08 Jan 2012 19:01:48 +0200


Op 21/09, aan de vooravond van de opening van de Algemene Vergadering OUN door president Rousseff, nam het Huis van Afgevaardigden PL 7.376/2010 aan, waarmee een "Waarheidscommissie" werd aangesteld. Na meer dan twee decennia van totaal verzet door de staat tegen het scheppen van zo'n orgaan werd het project naar het Uitvoerende Bestuur gestuurd, onder het kopje "extreem urgent". ---- Anders dan zou kunnen lijken is de urgentie om de goedkeuring van het project na te streven niet het gevolg van een overweldigend besluit van de huidige coalitie om de gebeurtenissen van de civiel-militaire dictatuur, tussen de jaren 1964 tot 1988, te onderzoeken. Het vervolgde, martelde, vermoorde, en bevorderde het ontvoeren en gedwongen verdwijning van veel sociale activisten en zelfs politieke leiders die, hoewel niet verbonden met links, niet verbonden waren met het politieke project van die tijd.

Deze urgentie wordt nog verder geuit door een mogelijke poging om gerechtigheid na te streven, door degenen die verantwoordelijk waren voor marteling, moord en het verdwijnen van mensen, te vervolgen. Voor de Dilma regering vervult de urgentie een ander doel: "het schoonmaken van het gezicht" van de Braziliaanse staat voor de "internationale gemeenschap", na diens veroordeling in het Inter-Amerikaanse Gerecht voor de Mensenrechten van de OAS (Organisatie van Amerikaanse Staten), volgens de campagne van het leger (FFAA), die het uitroeien van de Araguaia guerilla nastreefde.

Het besluit, opgenomen in december 2010, beveelt de Braziliaanse staat alle juridische en praktische hindernissen voor het onderzoeken van oorlogsmisdaden (marteling, ontvoering en het verdwijnen van lichamen) door het leger te verwijderen. Daarom komt deze commissie als een poging om de regering te verlossen van de politieke beperkingen die herhaaldelijke klachten over mensenrechten schendingen in het land hebben veroorzaakt.

Uiteindelijk is dat alles wat we kunnen verwachten van een comite dat slechts 70 leden omvat, allen aangewezen door de regering, en een vertegenwoordiger van het leger, wat de behoefte heeft benadrukt om de "misdaden die door links in de periode zijn bevorderd" te onderzoeken. Met de korte periode van twee jaar om hun werk te doen wordt de commissie, behalve dat het geen autonomie (politiek en financieel) heeft tegenover de regering, ook uitgedaagd om de gebeurtenissen te onderzoeken die voor de staatsgreep plaatsvonden, het "onderzoek" dekt een periode die begint in 1946 en tot het jaar 1988 gaat, waardoor wordt afgeleid van wat je nadruk zou moeten krijgen.

Dit is niet de eerste keer dan de regering de bedoeling heeft de waarheid over de gebeurtenissen te onderzoeken. In 2009, toen het 30 jaar van de amnestie vol maakte, begon de Braziliaanse regering met een nieuw "onderzoek" van lichamen in de Araguaia, waarbij werd bepaald dat het comite van verwanten van doden en vermisten werd buitengesloten bij het onderzoek, ten gunste van het Ministerie van Defensie en het hoofd van het leger, Nelson Jobim. Als commandant van het logistieke ondersteunende team werd brigadier-generaal Mario Lucio Alves aangesteld, de zelfde die was geinterviewd voor "The North Mine" van 31 maart 2008.

Het onderzoek van de Araguaia was een opzetje van de staat, in de eerste plaats om te vertrouwen in het leger, die in hun geheime archieven alle informatie hebben over het lot van de verdwenen mensen. Niet alleen was de omvang weinig respectvol tegenover de families van de doden en vermisten, maar het onderzoek van de Araguaia was ook het doelwit van aartsreactionaire provocaties van Jair Bolsonaro, die in diens oude stijl en fascistische provocatie aan kwam om een plaat aan de deur van zijn kantoor aan te brengen met de tekst: "Wie zoekt botten van honden?" Dit is geen samenzweringstheorie, het leger weet maar al te goed over het lot van de lichamen van verschillende verdwenen kameraden.

Deze sadistische en criminele institutie, niet tevreden over straffeloosheid, laat het nog steeds aan het publiek over om overlevenden en families van doden en vermisten naar voren te brengen, met zijn verschrikkelijke daden van de "1964 revolutie" in militaire clubs, en het verspreiden van leugens over het lot van degenen die vielen in de strijd tegen de dictatuur, waardoor de pijn en het lijden van talloze families en vrienden van verdwenen personen wordt verlengd, doordat ze nog steeds niet de details over de doden krijgen en geen toegang hebben tot de stoffelijke resten. De sporen van marteling en staatsterreur volgen, en zullen volgen, degenen die vandaag leven, die hun geliefden niet kunnen begraven vanwege een perverse provocatie van het leger en de regering, die de documenten en informatie over de vermisten niet openen.

In 1993, tijdens de regering Itamar, verzocht de Minister van Justitie, Mauricio Correa het leger officieel om de informatie over de 59 guerilla strijders die vielen in Araguaia vrij te geven. Zenildo Lucena, toen het hoofd van het Ministerie van het Leger, gaf dat verzoek door aan het ICE (Informatie Centrum van het Leger), kort na het presenteren van rapporten die niets nieuws bevatten, voornamelijk met informatie die uit kranten was gehaald, tot tevredenheid van Correa. Echter, dit veronderstelt dat in het zelfde leger boek Orvil (een geheim boek van het leger met diens versie van de gebeurtenissen, twee decennia na het schrijven ervan uitgelekt) gegevens staan over het gevangen nemen en vermoorden van verschillende Araguaia guerilla's.

Het niet ontsluiten van de nog steeds geheime bestanden is duidelijk bewijs dat de overblijfselen van de staatsterreur in de gemeenschap blijven leven, zij het stilletjes, meer dan 30 jaar sinds het begin van de overgang binnen de staat. De Commissie, op diens beurt, is nog een fiasco om de opening van de archieven van de dictatuur te begeleiden. In diens paragraaf 2 van artikel 4 van de wet staat: "de data, documenten en vertrouwelijke informatie die door de Nationale Waarheidscommissie worden geleverd kunnen niet worden geopend of beschikbaar gemaakt aan derde partijen". Dat wil zeggen, behalve dat de bestanden niet worden geopend moeten ze worden verschaft door het leger, dat, in de afwezigheid van een decreet dat ze dwingt de documenten te openen, opnieuw papieren zal vrijgeven die niet authentiek zijn.

Straffeloosheid voor degenen die martelden, de industrielen en bankiers die de dictatuur direct of indirect hadden gesteund, wordt weer gegarandeerd. Alsof al deze excessen nog niet genoeg waren neigt de Commissie er naar nog een klap uit te delen aan de overlevenden en families van vermiste personen, waaraan met het onthullen van halve waarheden niet tegemoet wordt gekomen aan hun gerechtvaardigde eisen, en daarom bij hun eisen zullen blijven, die vervolgens als "onredelijk" worden voorgesteld door "nuchtere realiteitszin", aangezien de staat een Waarheidscommissie instelde om de "nationale verzoening" te bevorderen.

Voor ons, georganiseerde anarchisten van de FAG zal de overwinning van Waarheid en Gerechtigheid slechts mogelijk zijn als alle volkskrachten (sociale bewegingen, studenten, vakbonden en links) in staat zijn tot het stellen van vragen.

Wat, helaas, in landen als Argentinie en Uruguay een soort van thermometer is voor het inschatten van de kracht van links en de volkskrachten wordt in Brazilie in veel gevallen behandeld als een tweederangs kwestie.

We moeten de tafels omkeren, de kwestie op straat, muren, brengen, voor vakbonden, sociale bewegingen, studenten, onder andere, want er is nog steeds tijd! Niet vergeten en nooit vergeven! Waarheid en gerechtigheid! Bestraffing van de schuldigen!

Federale Raad van de Gaucha Anarchistische Federatie - FAG

Verbonden link: http://www.vermelhoenegro.co.cc/

----------------------------------------------------
Orig: (en) Brazil, Press release, by Gaucha Anarchist Federation - FAG [machine translation] [pt].
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl