A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Groot Brittanie, Edinburgh Anarchist Federation, In de assen van een rel door T la Palli [en]

Date Mon, 05 Sep 2011 10:14:04 +0300


Afgelopen avond stond Tottenham in brand. Vandaag sluiten de media hun rijen en geven ze de schuld aan een ?criminele minderheid? en negeren de klassen woede die in heel Groot Brittannië overstroomt. Terwijl het stof nog nauwelijks is neergedaald wordt een verteltrant die gebaseerd is op gepastheid in plaats van op feiten verkocht als de waarheid. Het is heel belangrijk dat dit wordt uitgedaagd, en mensen zich herinneren wat de afgelopen avond gebeurde. ---- Om te beginnen ga ik niet in het gehele gedoe van veroordeling en de schuld geven. Een rel is niet een tactiek, zorgvuldig uitgedacht en beïnvloed door politiek debat, maar een verschijnsel. Geen enkele hoeveelheid van zorgvuldig uitgedachte oproepen tot rust of ?ik begrijp de woede, maar? zal voorkomen dat een soortgelijke situatie opnieuw ontstaat. Het is een explosie van woede, angst, frustratie, hulpeloosheid, in vernieling. Terug te stappen en stellen dat het de verkeerde benadering is, is het kwijt raken van voeling voor gebeurtenissen terwijl ze in de echte wereld plaatsvinden. Het gebeurde, en in alle waarschijnlijkheid zal het opnieuw gebeuren.

Als het gaat om het waarom, weten we dat de onmiddellijke aanleiding het
neerschieten van Mark Duggan door de politie, donderdagavond, was. Na het
nieuws over zijn dood verzamelde een aantal mensen ? verslagen varieren van
120 tot rond 500 mensen ? zich buiten het lokale politiebureau. Ze eisten
antwoorden, vroegen iemand naar buiten te komen en met hen te spreken.
De Daily Mail bericht dat de aanleiding voor de problemen was dat een
16-jarig meisje iets naar de politie gooide. Ze reageerden door haar aan te
vallen met schilden en knuppels. De menigte bewoog zich als gevolg hiervan
naar voren, en de daarop volgende botsingen waren al snel de volledige rel
geworden die we op de televisie zagen. Het politie verhaal was dat de wake
werd ?gekaapt door krankzinnige schurken?, maar het lijkt nogal duidelijk
dat de politie minstens zo veel de hand had in het beginnen met de rel, en
dat het sluimerende klassen conflict de rest deed.
Maar het zou simplistisch zijn om aan te nemen dat het geheel afhangt van
een dode door de politie en een gegooide steen door een boze jongere.
Zoals Dave Hill opmerkt in de Guardian;
Tottenham vormt de kern van de wijk Haringey, waar een snel stijgend totaal
van meer dan 10.000 mensen een beroep doen op een ww-uitkering. In Tottenham
zelf toonden recente overheidscijfers aan dat er 54 mensen solliciteren per
baan. Het zou verkeerd en oneerlijk zijn de plek af te schilderen als een
poel van verderf, maar de lange High Road van Tottenham levert weinig
duidelijke tekenen van welvaart.
Werkloosheid en diens subculturen worden dieper geworteld, waarbij Tottenham
en het naburige Edmonton recentelijk faalden in een poging tot een
economische ondernemende zone te worden gemaakt, en pogingen om het White
Heart Lane gebied te vernieuwen werden bedreigd door de wens van de rijke
Tottenham Hotspur voetbal club om naar elders te verhuizen.
Ondanks een kleine teruggang in de misdaad in het jaar tot juni 2011,
vergeleken met de voorgaande 12 maanden, zag Haringey een toename in
inbraken en een alarmerende toename van het aantal overvallen op personen ?
van 884 gevallen tot 1204 gevallen. Edmonton, dat net lang de wijkgrens in Enfield ligt, wordt in recente jaren
in verband gebracht met fatale steekpartijen van jongeren. Bezuinigingen op
de bestedingen hebben geleid tot de sluiting van 8 van de 13 jongeren clubs
in Haringey, waarbij het aantal politieagenten binnenkort zal worden
beperkt: kleine plakkende pleisters die helpen de stroom van bloed in te
dammen in een stad waarin geweld tegen jongeren lange tijd is gestegen.

In zo?n klimaat zal een gebeurtenis zoals het doodschieten van een 29-jarige
vader van vier, Mark Duggan, door de politie, donderdagavond, eerder in
sommige hoofden, in het bijzonder van jongeren, een aanleiding of een
mogelijkheid zijn om ieder respect voor de wet of rekening houden met andere
burgers te negeren en zich te laten gaan.
Natuurlijk vertelt het liberale perspectief hierover dat zo?n
?rechtvaardiging? verkeerd is. De politie hoeft alleen ?te laten zien dat
gerechtigheid moet zegevieren? om de rust te herstellen. Mensen ?denken dat
ze als criminelen te veel met de politie te maken krijgen en als
slachtoffers met te weinig politie?, en als we kunnen aantonnen dat dit niet
klopt, dan zullen ze zich vastklampen aan ?vreedzaam protest? als de
uitlaatklep voor hun frustraties.
Maar feit is dat meer en meer mensen hun illusies in de sociaal democratie
verbrijzeld zien. Aan de scherpe kant van het kapitalisme kunnen ze diens
werkelijkheid zien. In de woorden van ALARM ?een economisch bankroete
maatschappij, waarbij mensen uit hun woningen worden geduwd door
gentrificatie, wordt de gezondheidszorg geprivatiseerd, ontkomen de kinderen
aan de invloed van de scholen. Transport, voedsel, onderdak, elektriciteit
worden allemaal onbetaalbaar. Dit alles wordt op zijn plaats gehouden door
de moorddadige kracht van de politie.
Deze werkelijkheid bevat een zin van vervreemding, frustratie en
machteloosheid. Politici zeggen wat ze moeten zeggen als er verkiezingen in
aantocht zijn, maar geen enkele politicus spreekt namens de arbeidersklasse,
en ongeacht wat je met je stem doet verandert er nooit wat. Het linkse
gepraat over het bestrijden van de bezuinigingen, maar met een overdreven
nadruk op de publieke sector vakbonden en tactieken zoals A naar B marsen
waarmee niks wordt bereikt, hebben weinig belang voor degenen die aan de
scherpe kant van de bezuinigingen zitten. Of van het kapitalisme in het
algemeen. Dit laat een vacuum achter, waarbinnen de opties moedeloosheid of
geweld zijn ? en het is kenmerkend voor iemand die nooit wordt
geconfronteerd met deze keuze om iemand te veroordelen die voor het laatste
kiest.
Dan is er de politie. Sinds 1998 zijn 333 mensen in politie gevangenschap
gestorven, zonder dat ooit een politieagent is veroordeeld. Schurken zoals
Delroy Smellie weten dat ze nooit zullen worden vervolgd. De dood van
Cynthia Jarrett leidden tot de laatste rellen in Tottenham. Blair Peach,
Jean-Charles de Menezes, Ian Tomlinson en Smiley Culture zijn slechts enkele
van de meer bekende doden door de politie.
Aan de andere kant van de wet zijn de mindere misdaden van Charlie Gilmour,
Francis Fernie en anderen het mikpunt geworden van politiek gemotiveerde
vonnissen. Zelfs anti-fascistische actie activisten zitten in de gevangenis.
Om nog maar te zwijgen over jongeren die op straat rondhangen, en voetbal
fans kunnen je vertellen over de hardhandigheid van de politie, net zoals
activisten. Er is geen gebrek aan afkeer van de politie, en als je eenmaal
wat te weten komt over wat hun werkelijke rol binnen de maatschappij is, is
het moeilijk om hier van af te komen.
Niet dat iets hiervan zal doorsijpelen naar het gangbare vertoog,
natuurlijk. Er zullen enige vaststellingen zijn van de onderliggende
oorzaken door meer liberale commentatoren, maar slechts in de naam van het
begrijpen van veroordeling, en een aanbod van sociaal democratische illusies
om de massa?s tevreden te stellen. Conservatieven zullen voorbij de grenzen
van het absurde gaan, waarbij ze iedereen die iets zegt voorbij het kwaad
als een oorzaak er van beschuldigen de zaak te verhullen en er zelf aan mee
te doen. Verhalen over hoe ?Twitter de rellen veroorzaakten? zullen blijven
circuleren, en het onderscheid van ?vreedzame burgers? en ?de criminele
minderheid? zal blijven bestaan.
Maar dit zal de werkelijkheid niet veranderen. Het zal de toenemende golf
van afkeer en vervreemding in de hele arbeidersklasse niet afremmen. Het zal
de volgende rel niet voorkomen, als de juiste vonk er is. Als dat gebeurt
zal er een eenvoudige keuze zijn. We kiezen de kant van een arbeidersklasse
in opstand of we kiezen de kant van de staat.
Orig: (en) Britain, Edinburgh Anarchist Federation, In the ashes of a riot
by T la Palli.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl