A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Ierland, Workers Solidarity* gratis blad #122 - Anarchisme, internationalisme & de Euro Zone Crisis [en]

Date Wed, 20 Jul 2011 10:41:36 +0300


Commentatoren en politici staan op verklaringen van de crisis waar de Griekse staat mee worstelt, die de oorsprong zou hebben in veronderstelde nationale kenmerken; in dit inzicht zijn de Grieken ? alle Grieken, rijk en arm ? verkwistend, kleurrijk, corrupt, niet geschikt, inefficient enz., en is ?hun eigen crisis? daarom aan henzelf te wijten. De zelfde, vaak racistische, stereotypen worden toegepast voor de miljoenen Grieken die protesteren tegen hun politieke en economische elites en de bezuinigingsmaatregelen, die, net als in Ierland, de middelen zijn waardoor arbeidersklasse mensen financieel moeten opdraaien voor de fouten van ?hun? politieke elite. Terwijl de activisten gelijk hebben als ze de rijke elites in Griekenland en in de wereld van de financiering als verantwoordelijken aanwijzen, gebruikt de Griekse regering een nationalistisch raamwerk om te proberen de Grieken achter de bezuinigingen te krijgen; ?we moeten allemaal de buikriem aanhalen, we staan er gezamenlijk voor, voor het welzijn van de natie?.

Het zelfde proces wordt in Ierland gebruikt, met het aanzetten tot
nationalisme (?we staan er gezamenlijk voor?) en, vanuit het buitenland
worden nationale stereotypen op soortgelijke wijze gebruikt om de Ierse
arbeidersklasse belachelijk te maken (?lui, inefficiënt, corrupt,
overbetaald, incompetent, hebzuchtig?), op de zelfde manier als de politieke
klasse. Dit is onderdeel van een gezamenlijke inspanning om het
verantwoordelijk te stellen en de last van de bezuinigingen van de Gouden
Kring en het internationale financieringskapitaal te laten dragen.
Op deze manier gebruikt het kapitalisme het nationalisme om de
arbeidersklasse mee te krijgen met de wensen van nationale elites en het
accepteren van bezuinigingsmaatregelen en andere maatregelen. Tegelijkertijd
gebruikt het kapitalisme het nationalisme om de arbeidersklasse in Ierland
te ontmoedigen zich te identificeren met de arbeidersklasse zusters en
broeders in Griekenland, Portugal of Spanje.
Een anarchistisch gezichtspunt verwerpt het nationalisme als een ideologie
die uiteindelijk geworteld is in autoritarisme en kwezelarij, waarbij wordt
erkend dat het een ideologie is die op zichzelf kwam te staan met het
bloeien van de kapitalistische staat. Het anarchisme, dat de waarde van
solidariteit binnen de arbeidersklasse aanhangt, bevordert in plaats daarvan
het internationalisme om ideologisch opgelegde nationale verdelingen af te
breken om de werkelijke verdelingen te onthullen die onze heersers constant
proberen te verbergen; de verdeling tussen rijk en arm, tussen
kapitaalbezitters en arbeiders, tussen de internationale financiële elites
en de rest van ons.
Als gewone mensen moeten we strijden om te breken met het nationalistische
raamwerk dat opinie-vormers propageren. We moeten inzien dat ons belang echt
het zelfde is als het belang van de arbeidersklasse internationaal. We
moeten manieren vinden om solidariteit uit te drukken met onze Griekse
zusters en broeders, of naast onze Spaanse zusters en broeders staan, enz.
De kapitalistische heersers van de wereld weten dat hun belangen liggen in
het met elkaar samenwerken, meer dan met de arbeiders die ze met het
nationalisme onder bedwang houden. Het wordt tijd dat we hetzelfde zouden
doen en zouden erkennen dat onze fundamentele belangen worden gedefinieerd
door het feit dat we arbeiders zijn, niet Iers of Spaans of Grieks of
Nigeriaans of Colombiaans. Het wordt tijd dat we onszelf zien als wat we
zijn; de internationale arbeidersklasse.

*Anarchistische organisatie
----------------------------------------------
Orig: (en) Ireland, Workers Solidarity* freesheet #122 ? Anarchism,
internationalisme & the Euro Zone Crisis.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl