A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Nestor Makhno's memoires door KSL - Kate Sharpley Library [en]

Date Sat, 02 Jul 2011 17:55:50 +0300


The Russian Revolution in Ukraine (March 1917-April 1918) en Under the Blows of the Counter-revolution (april 1918-june 1918) door Nestor Makhno [Recensie] ---- Nestor Makhno is het best bekende gezicht van de Oekrainse anarchistische boeren beweging, die streed voor vrije sovjets, tegen zowel de Witten (die er naar streefden het oude regime te herstellen) als de nieuwe staat van de Bolsjewieken. Deze twee delen van memoires (er is een derde deel onderweg) geven Makhno?s verslag over zijn leven, tussen zijn vrijlating uit de gevangenis door de Februari revolutie en zijn terugkeer naar de Oekraine tot de strijd tegen de Duitse/Oostenrijkse bezetters, en van de wortels van de Makhnovistische beweging. ---- Anders dan wat primaire bronnen zijn ze niet teleurstellend bekend (zo vaak geciteerd dat je ze meestal al kent). Noch zijn ze vol met anekdotische beschrijvingen. Makhno besteedde waarschijnlijk geen tijd aan het schrijven van een dagboek. Terwijl meer beschrijvingen van de plekken waar hij naar toe ging en de mensen die hij zag fascinerend zouden zijn is dat niet het doel van het boek.

Dit zijn geschriften, in ballingschap, neergeslagen en intens politiek. Ze
bevatten hun eerlijke deel van bitterheid en wijsheid achteraf; nauwelijks
verrassend, terugkijkend op vier jaar van vormen van strijd, dode vrienden
en kameraden, en uiteindelijk de nederlaag: de vrijheid ingedamd en een
nieuwe heersende klasse in het zadel.
Niet verrassend, hij is geen fan van de Bolsjewieken:
?Aangezien deze revolutionaire [Bolsjewiek-Links Socialistisch
Revolutionaire] regering geen egalitaire tendensen laat zien, aangezien het
integendeel politie-achtige instituties in stand houdt, kunnen we in de
toekomst in plaats van advies slechts de eenzijdige bevelen van de bazen
verwachten. Iedereen die onafhankelijk denkt en handelt in strijd met de
ontvangen orders, zal worden geconfronteerd met de dood of van hun vrijheid,
die we boven alles waarderen, worden ontdaan.? ?De arbeiders boden deze
analyse aan die, hoewel vaag in details, de waarheid uitdrukten dat gezien
hun opofferingen gebeurtenissen hadden plaatsgevonden waarin het ene slechte
systeem omver werd geworpen en een ander slecht systeem in diens plaats werd
geïnstalleerd, onder verschillende voorwendselen? (deel 1, blz. 105).

Toch is zijn voornaamste kritiek die op het falen van de anarchistische
beweging om de spontane libertaire resultaten van de revolutie te
verdedigen: ?De directe actie van de arbeiders tijdens de Grote Russische Revolutie
weerspiegelden duidelijk hun anarchistische tendensen. En het waren deze
tendensen die de staatssocialisten van links het meeste alarmeerden [?]. Als
de arbeiders uit de steden en de dorpelingen effectieve organisatorische
hulp zouden hebben gekregen van revolutionaire anarchisten, zouden ze in
staat zijn geweest hun doelen te bereiken en zouden ze alle actieve krachten
van de revolutie aan hun kant hebben gekregen? (deel 1, blz. 188-9).

Makhno heeft slechts weinig goede woorden over voor de bulk van de
activiteiten van de beweging: ?Zestig tot zeventig procent van deze kameraden die zichzelf anarchisten
noemen laat zich afleiden door de mooie huizen van de adel in de steden in
beslag te nemen, en onder de boeren wordt niets gedaan. Hun manier is de
verkeerde manier. Ze kunnen het verloop van de gebeurtenissen niet
beïnvloeden als ze in hun mooie huizen zitten? (deel 1, blz. 117).

?Ik realiseerde me niettemin dat het niet eerlijk was individuele
anarchisten de schuld te geven van het creeren van deze situatie. Het was
niet hun fout dat ze, zoals gespannen kraaien, doelloos rondvlogen van de
ene plek naar de andere plek, vaak met de vaagste excuses, eenvoudigweg op
de basis dat ?in de een of andere stad onze mensen iets doen, dus ga ik daar
naar toe? ? Zulke individuen zouden gedurende weken en maanden rondreizen en
het zou nooit bij ze opkomen op een plek te blijven en te proberen namens
onze beweging een klap uit te delen. [?] De beweging eist de ideologische
en, in het bijzonder, de tactische eenheid van de anarchistische krachten,
want slechts tactische eenheid helpt ons indruk te maken op degenen die
belang hebben bij het succes van de revolutionaire werkende massa?s? (deel
2, blz. 77-8).
Volin had, in zijn opmerkingen voor deel 2, juist het tegenovergestelde
inzicht, dat de nederlaag van de anarchistische beweging alleen was te
wijten een repressie. Makhno kan dat idee niet accepteren. Als een arme boer
denkt hij dat het gebrek aan onderwijs hem terughoudend maakt: ?Een ding
maakte me neerslachtig ? mijn gebrek aan het noodzakelijke onderwijs en
praktische voorbereiding op het gebied van de sociale en politieke problemen
van het anarchisme? (deel 1, blz. 2). Denken dat je je best deed is
duidelijk geen genezing voor de bitterheid van de nederlaag, als je voelt
dat je in de steek bent gelaten door beter onderwezen leden van de beweging
(waarvan ik denk dat het een van de factoren is die verantwoordelijk is voor
de breuk tussen Makhno en Volin, toen ze in ballingschap waren).
De oorspronkelijk Russische tekst is vertaald in Noord Amerikaans Engels,
wat leidt tot opvallende opmerkingen.
Deze delen zijn belangrijk leesmateriaal voor degenen die de Russische
Revolutie willen bestuderen. In termen van anarchistische tactieken voelen
de onderliggende vragen over wat anarchisten willen, hoe het te bereiken en
waar te zoeken naar bondgenoten heel actueel aan.
The Russian Revolution in Ukraine (March 1917-April 1918). Vertaald uit de
Russische editie van 1929 (in vergelijking met de Franse editie van 1928).
Black Cat Press, 2007. ISBN 9780973782714.

Under the Blows of the Counter-revolution (April-June 1918), voor het eerst
in het Russisch gepubliceerd in 1936. Black Cat Press, 2009. ISBN 9780973782752. Beide delen
hebben een verklarende woordenlijst. Deel 2 heeft een index en chronologie.
Enkele toekomstige publicaties van Black Cat Press:
The Ukranian Revolution (derde deel van Makhno?s memoires, die de periode
tot december 1918 dekt, voor het eerst in het Russisch gepubliceerd in
1937). Gepland voor 2011. A Rebellious Youth (voor het eerst in het Russisch gepubliceerd in 1925, als
My Autobiography), een memoire van Makhno?s leven tot aan de Februari
Revolutie. The Makhnovshchina and Its Erstwhile Allies (1928) door Nestor Makhno.
Zie http://www.blackcatpress.ca

Overgenomen van KSL: Bulletin van de Kate Sharpley Library, nummer 66, april
2011.

Verbonden link: http://www.katesharpleylibrary.net/vdnflm.

Zie ook http://nestormakhno.info.
--------------------------------------
Orig: (en) Nestor Makhno?s memoirs reviewed by KSL ? Kate Sharpley Library.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl