A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) anarkismo.net: Anarkismo Netwerk Verklaring van de algemene bijeenkomst: Wij, anarchisten en libertaire communisten in de klassenstrijd in kapitalistisch Europa (fr, it, en)

Date Sat, 13 Jan 2018 18:51:47 +0200


De Europese organisaties die deel uitmaken van het Anarkismo netwerk ontmoetten elkaar op 18 en 19 november in Genua. We discussieerden en wisselden uit, dachten en reflecteerden samen, waarbij we probeerden als een netwerk een strategie te plannen voor een vooruitstrevende beweging. ---- Delegaties uit Wales, Frankrijk, Italie, Zwitserland en Ierland – met een warme solidariteit verklaring van onze Catalaanse kameraden van Embat – drukten de behoefte uit om ons gemeenschappelijke werk te verduidelijken en te verdiepen. ---- Waar zijn we? ---- De fase waarin we nu leven is er zonder twijfel een van systematische crisis en strategische transformatie. Het kapitalisme in crisis zoekt naar een nieuw model van regulering terwijl het politieke links vast zit in diens eigen zware crisis – een gebrek aan enig duidelijk perspectief of wil. ---- Sociaal liberalisme is een actief deel van de staat en van het Europese management van het kapitaal. Het heeft zich ontwikkeld tot een instrument van overheersing en uitbuiting. Een andere sectie van het politieke links stelt een reformistische ambitie voor die is gebaseerd op een pro-staat strategie maar er tot nu toe niet in is geslaagd een alternatief langs de lijnen van echte sociale emancipatie te formuleren. Er is ook een relatief omvangrijk milieu dat er naar streeft betekenisvol verzet op basis niveau tot leven te wekken, maar niettemin weigert toe te geven aan institutionele raamwerken.

Door het proces van liquidatie verkopen in de stijl van Ford brengt het kapitalisme vormen van uitbuiting terug die herinneren aan het begin van de 20e eeuw. Het traditionele proletariaat wordt omgevormd en uitgebreid – het wordt gereproduceerd door nieuwe vormen van uitbuiting zoals autonoom werk en nieuwe structuren van loonarbeid, in een duw in de richting van algemene precaire levenssituaties.

De wereld, en in het bijzonder de EU, heeft te maken met nieuwe tegenstellingen, met de relatieve potenties om te ontploffen, zoals Brexit of de opkomst van de extreem rechtse bewegingen in de richting van nationale macht. Met enorme interne spanningen staat het geostrategische Europese blok aan de kant, en in de nabije toekomst kan het een coherente imperialistische pool worden, of het risico lopen te maken te krijgen met de druk van andere centra van macht in de hele wereld.

Het gebrek aan een sociale beweging die in staat is het offensief van het overheersende blok tegen te gaan moet worden aangepakt om beter met de situatie om te kunnen gaan. In de huidige overheersende sociale situaties is geen beweging onder de onderdrukten in staat vooruit te gaan naar nieuwe sociale veroveringen en het organiseren van een strijdbare arbeidersklasse.

Dit in een situatie waarin extreem rechts iedere dag agressiever wordt en de bourgeoisie een offensief leidt tegen ieder recht en sociale verovering die was opgestapeld door vormen van strijd in de laatste 150 jaar.

Waar willen we gaan en wat moeten we doen?

In de huidige fase en de fase die er aan zit te komen moeten en zullen we om moeten gaan met een zware en moeilijke situaties om onze interventie op te bouwen, maar we zullen niet bang zijn en we zullen niet terugtreden.

Het einde van het kapitalisme en het zelfbestuur van de hele maatschappij zijn behoeften die niet langer kunnen wachten. Als zodanig zijn ze historische doelen. Ze zijn de doelen die in de kern van onze praktijk binnen de organisaties van de uitgebuitenen liggen. We leren en bereiden ons in de vormen van strijd van vandaag voor op de waarden van morgen.

We geloven niet dat er een korte route daar naar toe is. Onze dagelijkse plicht is om de vormen van strijd en sociale conflicten in onze buurten en op onze werkplekken stap voor stap op te bouwen. We moeten de kracht accumuleren om het hele deel van de maatschappij dat zich verzet en ontevredenheid schept, weigert in te stemmen met het kapitalisme en het enige mogelijke alternatief verdedigt verzamelen en mobiliseren: organisatie van onderop en de vernietiging van iedere vorm van overheersing en uitbuiting. Ons beleid is er een van emancipatie, directe actie aan de basis en de opbouw van volksmacht.

We hebben gezien dat Europa, ondanks diens tegenstellingen en interne conflicten, niet alleen een supranationale vereniging van staten is, maar ook een systeem van transnationale macht die de capaciteit heeft om in te grijpen om de fundamentele belangen van het overheersende blok te garanderen.

We geloven in, en werken daarom om op te bouwen, een gemeenschappelijke cultuur en strategie binnen onze respectievelijke organisaties en ons netwerk, om vormen van sociale strijd te versterken en klassenstrijd en emancipatoir georganiseerd anarchisme te versterken. We streven naar het opbouwen van een internationaal netwerk in het gemeenschappelijke gebied dat in staat zal zijn terug te vechten tegen de processen waar we mee te maken hebben. Door ons te identificeren met de potenties van strijd plannen we een alternatief en een machtsbalans die meer in ons voordeel is.

We zijn vastbesloten om onze collectieve bijdrage zo lang als nodig is te leveren aan de beweging van vormen van sociale strijd in Europa en de hele wereld.

Ga voorwaarts, strijdt, bouw volksmacht op!

We dragen een nieuwe wereld in onze harten.

Alternativa Libertaria /FdCA – Italie

Alternative Liberaire – Frankrijk

Coordination des Groupes Anarchistes – Frankrijk

Libertarian Socialist Federation – Groot Brittanie

Organisation Socialiste Libertaire – Zwitserland

Workers Solidarity Movement - Ierland
-------------------------------------------------
Orig: (en) anarkismo.net: Anarkismo Network Statement of the general meeting: We, anarchists and libertarian communists in the class struggle in capitalist Europe (fr,it)
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl