A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) ias Roemenie: Een anarchistische gids voor kerstmis door Golos Truda [machine vertaling] [en]

Date Mon, 25 Dec 2017 18:52:49 +0200


Het is niet verrassend om te ontdekken dat de anarchistische theoreticus Peter Kropotkin in kerstmis geïnteresseerd was. In de Russische cultuur werd Sint Nicolaas (Nicolaas de wonder verrichter) vereerd als een verdediger van de onderdrukten en zwakken. Kropotkin deelde deze gevoelens. Maar er was ook een familie band. Zoals bekend komt Kropotkin uit de oude Rurik Dynastie die Rusland voor de Romeinen regeerde en die, sinds de eerste eeuw, de commerciële routes tussen Moskou en het Byzantijnse rijk controleerde. Het deel van de familie waartoe Nicolaas behoorde werd weggestuurd om de Zwarte Zee te patrouilleren. Maar Nicolaas was een spirituele man en streefde er naar te ontsnappen aan de piraterij en roof waar zijn Russische viking familie om bekend stond. Dus hij vestigde zich onder een nieuwe naam in de zuidelijke landen van het rijk, waar nu Griekenland is.

Uit niet gepubliceerde bronnen van het archief, die recentelijk in Moskou zijn gevonden blijkt dat Kropotkin gefascineerd was door deze familie geschiedenis en de opvallende overeenkomst tussen hem en het beeld van de kerstman, gepopulariseerd door de publicatie ‘Een bezoek van de kerstman’ (ook bekend als ‘De avond voorbij kerstmis’) uit 1823.

Kropotkin was niet zo sluw als de kerstman, maar een kussen onder zijn tuniek kon hem er gemakkelijk op laten lijken. Zijn vriend Elisee Reclus adviseerde hem om de vacht op het pak op te geven. Het was een goed idee omdat het hem toestond meer zwart in combinatie met rood te dragen. Hij volgde Elisee’s advies over de vacht. Kropotkin is in het algemeen niet duur. Maar hij profiteerde van deze gelijkenis om de anarchistische boodschap te verspreiden, wat een uitstekende propaganda van de daad was.

Kropotkin geloofde dat we allemaal de kerstman kunnen zijn. Aan de kant van een bladzijde staat: “Infiltreer de winkels, verdeel het speelgoed!”

In overblijfselen staat: “De nacht voor kerstmis zullen we allemaal gereed zijn. Terwijl mensen slapen slaan we toe. We stellen alle goederen uit winkels ten toon omdat het eerlijk is en we delen ze uit aan al degenen die ze nodig hebben.”

De noten van zijn project laten ook wat waardevolle perspectieven zien over zijn ideeen over de anarchistische kenmerken van kerstmis en hoe Victoriaanse kerstmis rituelen kunnen worden aangepast. “We weten allemaal”, zegt hij, “dat de grote winkels – John Lewis, Harrods en Selfridges – beginnen met het uitbuiten van het commerciële potentieel van kerstmis, waarbij ze grotten en magische rijken scheppen om onze kinderen te trekken en ons aan te zetten tot het kopen van giften die we niet willen en die we ons niet kunnen veroorloven.”

“Als je een van ons bent”, gaat hij verder, “zul je je realiseren dat de kerstmis magie afhangt van het productie systeem van de kerstman, niet de pogingen van de winkels om je te verleiden tot het gebruiken van luxe die je niet nodig hebt.” Kropotkin beschrijft de workshop op de Noordpool, waar de elven het hele jaar door werken omdat ze wisten dat ze produceerden voor het plezier van anderen. Omdat deze workshops strikt nonprofit, kunstzinnig waren en worden ingezet langs communale lijnen beschouwde Kropotkin ze als prototypes voor fabrieken van de toekomst (beschreven in ‘Fields, factories and workshops’).

Hij geloofde dat sommige mensen de droom van de kerstman om met kerstmis aan iedereen een gift te brengen als idealistisch beschouwden. Maar het kon worden bereikt. De uitbreiding van workshops – die in het Arctische gebied duur zijn – zou productie naar behoefte en de omvorming van af en toe giften naar een economie gebaseerd op giften vergemakkelijken. “We moeten mensen vertellen”, schreef Kropotkin, dat gemeenschap workshops overal kunnen worden opgezet, en dat we alle hulpmiddelen kunnen inzetten om er zeker van te zijn dat ieders behoeften worden bevredigd!” Een van de dingen die Kropotkin het meest dwars zat over kerstmis was hoe de inspirerende rol van Nicolaas in het scheppen van kerstmis mythes zijn ethiek misvormde. Ten onrechte werd Nicolaas afgeschilderd als een royale man: heilig omdat hij royaal was. De motivaties van Nicolaas om geboorte te geven, opgenomen in de figuur van de kerstman, werden nog meer fout door de Victoriaanse fixatie op kinderen.

Kropotkin begreep de verbanden niet echt, maar hij dacht dat het een poging was om de kinderen te moraliseren door een concept van puurheid, gesymboliseerd door de geboorte van Jezus. Natuurlijk kon hij zich het scheppen van de “big brother” kerstman, die weet wanneer de kinderen slapen, niet voorstellen.

Maar vroeger of later zal dit idee van puurheid worden gebruikt om een onderscheid te maken tussen ondeugende kinderen en de kinderen die goed zijn, en alleen de laatstgenoemden zullen met giften worden beloond.

Ongeacht de situatie was het belangrijk het principe van Nicolaas’ compassie en de folkloristische oorsprong van de kerstman uit deze verwarring te herstellen. Nicolaas gaf hem omdat hij zich bewust was van het lijden van andere mensen. Hoewel hij geen moordenaar was (zo ver Kropotkin wist) deelde hij de zelfde ethiek als Sofia Petrovskaya. En hoewel het belangrijk is je zorgen te maken over het welzijn van kinderen is het anarchistische principe om rekening te houden met het lijden van iedereen.

In de zelfde zin werd voor de praktijk van toewijding gedacht dat dit de invoering van een centraal gecoördineerd plan zou vereisen, waar een alwetende administrator toezicht op zou houden. Dit is fout: de kerstman komt uit de verbeelding van het volk (let op de verscheidenheid van namen door Nicolaas: Sinterklaas, Tomte, de kerstman). En de verspreiding van de royale geest werd georganiseerd van basis naar top.

Geworteld in kerstmis, zegt Kropotkin, is het solidariteit principe van wederzijdse hulp.

Kropotkin waardeerde het belang van het ritueel en de werkelijke waarde die individuen en gemeenschappen toedragen aan carnaval en herdenkingsacties. Hij wilde kerstmis niet beperken, net zo min als hij wilde dat het republikeins zou worden door een bureaucratisch herordenen van de kalender.

Echter, het was belangrijk de ethiek te scheiden die kerstmis heeft voor deze dag. Een feest betekent alleen dat; het uitbreiden van het principe van wederzijdse hulp en compassie in het alledaagse leven is iets heel anders. In de kapitalistische maatschappij biedt kerstmis een ruimte voor goed gedrag. Hoewel het mogelijk is eens per jaar een christen te zijn is het anarchisme voor het leven.

Kropotkin realiseerde zich dat zijn propaganda de beste kans op succes zou hebben als hij kon laten zien dat de anarchistische boodschap in de volkscultuur geworteld is. Zijn noten laten zien dat hij in het bijzonder geïnteresseerd was in Dickens’ ‘Christmas Carol’ om een instrument te vinden voor zijn ideeen. Het boek werd hoog gewaardeerd omdat het gevoelens van liefde, vreugde en goede wil voor kerstmis versterkte. Kropotkin beschouwde het briljant in diens structuur. Wat anders was het verhaal over de ontmoeting van Scrooge met de geesten van het verleden, het heden en de toekomst als het niet een vooruitzicht op verandering was? Scrooge krijgt de kans zijn manier van leven te veranderen en zijn toekomst en de toekomst van de familie Cratchit te veranderen. Hoewel het slechts een keer per jaar wordt herinnerd biedt Dickens’ boek, volgens Kropotkin, de anarchisten een perfect instrument om deze les te leren: door onze huidige acties om te vormen, ons gedrag aan Nicolaas aan te passen, kunnen we een toekomst bouwen waarin het altijd kerstmis is!

Ruth Kinna is een redacteur van het Anarchist Studies journal en een docent politieke theorie aan de Loughborough University. Ze is de schrijver van ‘Anarchism volumes: a beginner’s guide’ en ‘William Morris: the art of socialism’.
------------------------------------------------
Orig: (en) ias romania: An anarchist guide to christmas by Golos Truda [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl