A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Subject: fda-ifa, KARAKOK AUTONOME TR/CH: Isyan! Devrim! Anarsi! – Opstand! Revolutie! Anarchie! [en]

Date Wed, 1 Nov 2017 08:02:52 +0200


We hopen dat het met jullie goed gaat, hierbij sturen we jullie onze oproep tot solidariteit tegen de oorlog in Irak ---- Onmiddellijke oproep aan al onze anarchistische en libertaire kameraden, ongeacht waar ze zijn ---- Een directe en speciale oproep aan onze anarchistische en libertaire Arabisch sprekende kameraden ---- Nee tegen de staat. Nee tegen oorlog. Ja voor zelfbestuur en de sociale revolutie ---- Gedurende jaren zijn onze publicaties en onze leuzen, van anarchisten en libertairen in Irakees “Koerdistan”, Europa en andere landen gegaan over Ja tegen zelfbestuur overal en voor alle gemeenschappen, maar Nee tegen de staat. ---- We verhieven onze stem tegen de Koerdische Regionale Regering (KRG) en diens zeer recente scenario voor een referendum over “een onafhankelijke Koerdische staat”. We zijn er zeer zeker van dat de andere anarchisten onder de Arabieren, Turken, Assyriers en anderen de zelfde houding hadden. We geloven ook dat onze anarchistische kameraden in de hele wereld tegen de staat, autoriteit, nationalisme en de pro-fascistische oorlog zijn.

Irakees “Koerdistan” is sinds oktober 2015 door een zeer moeilijke tijd gegaan. De lonen van ambtenaren zijn verlaagd naar minder dan de helft, het aantal werklozen is scherp toegenomen, de prijs van alles is hoger geworden, de dienstverlening van het bedrijfsleven en de overheid is dramatisch verminderd. Dit alles gebeurde bovenop de oorlog met ISIS en conflicten tussen de KRG en de regering over het budget en de conflicten over land en steden als Kirkuk.

Tijdens deze jaren vonden zo veel stakingen, demonstraties en boycot acties plaats. Sommigen daarvan duurden enkele weken tot zelfs maanden. In plaats van al deze problemen op te lossen probeerde de KRG de aandacht van mensen van de echte problemen af te leiden door in juli het referendum over een onafhankelijk Koerdistan, de staat Koerdistan af te kondigen, op 25 september.

Masoud Barzani, het hoofd van de KRG, zette het referendum op zonder overleg met Irak, buurlanden, de VS en Europese landen. Toen hij eenmaal opriep tot een referendum verwierpen allen het en vertelden hem dat hij geen steun zal krijgen.

Na het referendum van 25 september keerden de regeringen van Irak, Iran en Turkije zich er gezamenlijk tegen en dreigden de KRG met economische sancties. De Irakese regering vroeg de KRG de besluiten van het referendum in te trekken en zich bij het nemen van een besluit te richten naar de Irakese grondwet. Haider al-Abadi, de premier van Irak, gaf Barzani de waarschuwing dat als hij dit niet doet de Irakese regering de controle over Kirkuk’s oliebronnen over zou nemen, die nu onder de controle van de KRG zijn.

Drie dagen geleden zond de Irakese regering een enorm aantal politieagenten, militairen en Hishdi Shaibe [de Siha paramilitaire groep] met verschillende zware wapens om posities in te nemen bij de toegangswegen tot de stad.

Nu dreigt een burgeroorlog tussen Peshmerga, KRG krachten en de boven vermelde krachten van de centrale regering.

We vragen om steun en solidariteit van onze anarchistische kameraden om te protesteren, een verklaring op te stellen tegen deze oorlog, hun woede te uiten tegen deze oorlog en solidair te zijn met het Irakese volk.

We zijn anti-staat omdat we tegen het huidige politieke systeem zijn. We zijn anti-politieke partij en de autoritaire ideologie van links tot rechts, omdat we tegen klasse superioriteit zijn, en tegen privé bezit en uitbuiting van de arbeid. Alle oorlogen in de geschiedenis gebeurden vanwege het beschermen van klasse superioriteit, privé bezit en uitbuiting van de arbeid.

We zijn tegen oorlog tussen de verschillende culturen en tussen verschillende etnische minderheden. Oorlog brengt in het algemeen dood en slavernij voort. De uitkomst van iedere oorlog leidt niet tot het beginnen met de sociale revolutie, in feite beschadigt het het revolutionaire klimaat. In de tussentijd opent oorlog een zeer grote markt voor het verkopen/kopen van wapens en het vernietigen van het milieu. Oorlog maakt de armen armer en de klasse superioriteit duurt langer voort.

Terwijl we tegen oorlog zijn, zijn we zeer sterk voor zelfbestuur van het volk, ongeacht waar ze gemeenschappelijk leven en collectief werken. We zijn ons er ook van bewust dat ongeacht waar de staat bestaat er geen vrijheid is, ongeacht welke politieke partij bestuurt, er is geen zelfstandig denken en individuele onafhankelijkheid. Ongeacht waar de zakenmensen en het geld zijn, zijn er slaven lonen en uitgebuite mensen.

In Irakees “Koerdistan” is er gedurende de laatste 26 jaar een sterke autoriteit geweest, met de bourgeoisie aan de macht. Gedurende de laatste 26 jaar is mensen de echte vrijheid ontnomen, evenals de besluitvorming door henzelf. Gedurende deze lange tijd heeft de heerser zeer weinig gedaan voor het volk in “Koerdistan”, in termen van dienstverlening. Ze moedigden mensen aan van het platteland naar de steden te trekken, waarbij ze zo veel zakelijke contracten met de buitenlandse olie bedrijven maakten voor hun eigen profijt, alle openbare landen en veel meer verkochten. In het kort: “Koerdistan” werd het thuis van veel multinationale bedrijven, de financiele instituties en het spionnen netwerk van de buurlanden en anderen. Sindsdien traden ze op als een echte staat, deden ze alles wat ze wilden doen. Dus waarom zouden we iets anders verwachten als ze hun eigen “onafhankelijke staat” opzetten en denken dat het beter zal zijn dan wat de mensen nu hebben?

We vragen al onze anarchistische kameraden om steun en solidariteit met ons om deze oorlog te voorkomen. Het is waar dat jullie oppositie tegen de militaire en nationalistische oorlog in Irak, als het gebeurt, niet zo effectief kan zijn als onze oppositie, echter, jullie solidariteit zal cruciaal zijn en zal zeer worden gewaardeerd.

We roepen opnieuw onze anarchistische kameraden, in het bijzonder de Arabische, Perzische, Turkse en Assyrische kameraden, op hun stemmen te verheffen en op te treden om deze vuile oorlog stop te zetten, die niet in het belang van de arbeidersklasse en arme mensen in Irak en “Koerdistan” is. Zwijgen en niet serieus hierover zijn betekent het direct of indirect dienen van de politici, de grote bedrijven en het kapitalistische systeem. We hebben daarom geen andere keuze dan het terugvechten tegen het systeem, diens actie en diens oorlog. We verwachten dat de andere anarchisten, ongeacht waar ze zijn, met ons staan en de kinderen, de ouderen en de gehandicapte mensen in Irak steunen.

Nee tegen oorlog

Nee tegen de staat

Nee tegen nationalisme en patriotisme

Nee tegen het kapitalistische systeem

Ja tegen solidariteit en het verenigen tegen de oorlog

Ja tegen zelforganisatie

Ja tegen de sociale strijd

Ja tegen sociale revolutie

Ja tegen sociale opstand

Ja tegen zelfbestuur

Koerdisch-sprekend Anarchistisch Forum (KAF)

15 oktober 2017

Website:

www.anarkistan.com

Facebook bladzijde

www.facebook.com/sekoy.anarkistan

Twitter

https://twitter.com/anarkistan

Email

anarkistan@riseup.net

https://fda-ifa.org/we-hope-your-keeping-well-herewith-we-send-you-our-call-for-solidarity-against-the-war-in-iraq/
-----------------------------------------------
Orig: (en) fda-ifa, KARAKOK AUTONOME TR/CH: Isyan! Devrim! Anarsi! – Aufruhr! Revolution! Anarchie!
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl