A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Ruptura Colectiva (RC): Libertair communalisme en zelfbestuur in Syrie [en]

Date Fri, 22 Sep 2017 09:19:02 +0300


We hebben dit interview met de titel ‘Libertair communalisme en zelfbestuur in Syrie’, gemaakt door een internationalistische kameraad die er de voorkeur aan gaf anoniem te blijven, maar het debat over de Syrische revolutie in de wereld wilde uitbreiden, gepubliceerd. De belangrijkste kwesties over culturele en politieke verhoudingen (en ook de radicale verschillen) zijn de Arabische autonome raden die zijn gevormd sinds het begin van de revolutie in 2011, de organisatorische kracht van de Koerdische partijen en het beleid van imperialistische landen in het Midden Oosten. Hiermee wordt geprobeerd alle voortgang en verworvenheden van dit gewapende proces voor een beter leven voor het belangrijkste subject in dit scenario te begrijpen: de gemeenschappen & het volk. ---- Hallo Fatima! Vertel ons alsjeblieft over het lokale zelfbestuur van de Arabieren en Koerden in Syrie.

Hallo kameraad! Ik denk dat op het lokale niveau wat lokale autonomie en zelforganisatie bestaat om in ieder geval te besluiten over zeer lokale kwesties. Maar wat in het algemeen is gebeurd is dat de meeste structuren en besluitvorming zeer top down zijn, door de PYD geleid en gecontroleerd (PYD is een Koerdische partij van aanhangers van Abdullah Ocalan, de Syrische afdeling van de PKK). Ik denk dat de vraag is hoe we meer radicale elementen en de energie die nu is besteed aan de Koerdische jeugd kunnen steunen en niet het PYD project te steunen. Het Arabische project is veel meer bottom up geweest. Het wordt niet geleid door een partij, maar het brengt mensen samen met verschillende achtergronden, voor praktische kwesties van zelf-organiserende gemeenschappen. Op deze manier vind ik het progressiever. Maar er zijn nog steeds grote uitdagingen, er is nog steeds beperkte deelname van vrouwen in raad posities.

-Ben je een anarchist of een libertaire socialist?

Ik zou hebben geantwoord: anarchist, maar ik word hier minder en minder comfortabel mee … ik denk dat het Europese anarchisme me ook van deze zelf-identificatie heeft afgebracht … er is een blindheid en een gebrek aan bereidheid om de context te begrijpen – een zeer romantische visie en degenen van ons die proberen bewustzijn te scheppen over het autoritarisme van de PYD worden uitgemaakt voor Arabische nationalisten of aanhangers van de jihad …

-Kun je me vertellen of er zelfbestuur is in Syrie, ook in Shia gebieden zoals Fua of in het Alawitische Latackia?

Het wordt door het schema niet toegestaan. In de vroege jaren van de revolutie was er organisatie van comite’s, waarbij Alawi’s en Soennieten enz. werden samengebracht. Activisten voor protesten enz. Maar zelfbestuur zou onmogelijk zijn.

-Hoe machtig zijn Arabische stammen in de Syrische steden? Beinvloeden ze zelfbestuur? Bijvoorbeeld, in Palestina heeft Homula (een Arabische stam) een grote invloed op de levens van de Arabische maatschappijen, bijna overal. Is het hetzelfde in Syrie?

Het hangt er van af. In sommige gebieden zijn ze machtig. Ze doen vaak mee aan lokale raden in deze gebieden.

-Wat denk je dat er gebeurt als de Shia coalitie (Iran+Hizbollah+Irakese Shia+Fetimiyuun van hazarians+Assad) de oorlog in het grootste deel van Syrie wint? Is dat zoals een bezetting door Iran?

Ik denk dat ze de oorlog zullen winnen, ook door de hulp van het Westen bij de ‘oorlog tegen terreur’. De Arabische gebieden worden nu vernietigd, van buiten en van binnenuit, maar dit is bijna voorbij, en dan zal Rojava worden aangevallen. Ik denk dat we al kunnen praten over een bezetting door Iran en Rusland in grote delen van het land, het regime is ten einde gekomen, het bestaat niet, het is volledig afhankelijk van buitenstaanders, misschien zal er een opdeling zijn met verschillende groepen/machten die controle krijgen over verschillende gebieden.

-Maar ik ben niet zeker van Rojava, het zou meer en meer onder controle van de VS kunnen komen.

Ja, maar de VS werkt meer en meer samen met het regime. Als er een opdeling komt zal Rojava er misschien nog steeds zijn, maar met meer controle door de centrale regering.

-Waarom denk je dat?

Ik geloof niet dat er ooit een ‘regime verandering’ complot was. Zelfs onder Obama was er een oproep aan Assad om te vertrekken, maar nooit om het regime te ontmantelen. Zoals in Jemen. Er was veel retoriek over het steunen van de oppositie, maar in werkelijkheid was het beperkt, niets zoals we nu met de PYD zien. De VS waren verantwoordelijk voor het blokkeren van andere landen bij het sturen van zware wapens voor het FSA (Vrij Syrisch Leger). Nu is er onder Trump een toenemende consensus (en ik denk in het Westen in het algemeen) dat Assad zou moeten blijven, in het belang van ‘stabiliteit’ en het ‘bestrijden van terrorisme’. De VS probeerden met het FSA samen te werken om ISIS te bestrijden, op voorwaarde dat ze de strijd tegen Assad zouden stopzetten, ze creëerden de SDF (de Syrische Democratische Krachten is een coalitie van de Koerdische militie YPG en Arabische milities).

-Ik heb informatie dat Arabische milities nu samen strijden met de SDF.

Ja, natuurlijk, veel Arabische groepen strijden samen met de SDF. Ik kan me niet positief voelen over de SDF, het werkt als een strijdkracht van de VS. Ik denk ook dat mensen te veel zien in Arabische deelname aan de SDF of PYD structuren. Het is hier een politieke kwestie, niet een etnische kwestie (Koerden in Manbij, christenen in Yabrood, Ishamaili Koerdisch, Salamiya Koerdisch enz.). Ook moeten we vragen stellen over sommige van de Arabische groepen in de SDF. Sommigen van hen zijn zeer pro-Assad.

Maar natuurlijk is er veel steun voor de SDF van alle verschillende groepen, ze strijden tegen ISIS, ze bevrijden gemeenschappen van ISIS heerschappij. Maar ik denk niet dat ze de PYD altijd gehoorzamen…

Tijdens oorlogen worden allianties snel gevormd en ontbonden, gebaseerd op de noodzaak en wat op dat moment het meest nuttig is. In het bijzonder in het noorden zijn de stamverhoudingen ook heel complex en spelen ze een grote rol. Dit alles en de rol die het speelt kan ik niet begrijpen.

http://rupturacolectiva.com/libertarian-communalism-and-self-government-in-syria/
-------------------------------------------------------
Orig: (en) Ruptura Colectiva (RC): Libertarian communalism and self-government in Syria
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl