A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL – internationaal, El Libertario (Venezuela): “Chavo-Madurisme is niets minder dan een pure dictatuur” [fr,it,pt,en] [machine vertaling]

Date Fri, 25 Aug 2017 08:28:32 +0300


Venezuela is betrokken bij een sociale beweging zonder precedent. De Maduro regering houdt zichzelf aan de macht en gebruikt een bloeddorstige repressie, met het vooruitzicht van een echte burgeroorlog. De illusie van een zogenaamde “Bolivariaanse revolutie”, zoals die door Hugo Chavez in het begin van de 21e eeuw werd verkocht, stort in onder het juk van een dramatische sociale werkelijkheid. Interview met activisten van de El Libertario groep uit Caracas over hun actie en analyse. ---- Alternative Libertaire: Gedurende vier maanden is de politieke en sociale situatie in Venezuela zeer gespannen, met constante demonstraties tegen de Maduro regering. Kun je terugkomen op de redenen van deze opstand? ---- El Libertario: De regering stelt dat deze beweging het gevolg is van een enorme samenzwering van het VS imperialisme, de bourgeoisie en de extreem-rechtse oppositie. Deze verklaring, vol met oude Stalinistische recepten, is simplistisch en grotendeels vals.

De belangrijkste oorzaken van de ontevredenheid hangen samen met de economische situatie, die rampzalig is, het gevolg van onze exclusieve afhankelijkheid van de export van “onze” olie. Nu de productie lager is en, bovenal, de olieprijzen snel dalen, lijdt de hele economie van het land. De economische luchtspiegeling van Chavez’ Venezuela en de verkeerde conceptie van deze onuitputtelijke olie opbrengsten, die enkele jaren geleden nog bestond om “het socialisme op te bouwen”, stort ineen, en daarmee de sociale verworvenheden van de volksklassen.

Een ander aspect in deze context van volksopstand hangt samen met de aard van de regeringen die elkaar sinds 1999 hebben opgevolgd, met de volgende kenmerken: een enorme corruptie, echte incompetentie en autoritarisme die verbittert met diens repressie en staatsgeweld.

Nu is het “chavo-madurisme” niets minder dan een pure dictatuur.

De institutionele oppositie tegen het Chavisme, een alliantie van sociaal democratische en rechtse partijen, genoemd de Democratische Eenheid Tafel (MUD), stelt de enige vertegenwoordiger te zijn van deze massale demonstraties. In feite is de beweging het gevolg van de economische crisis en het feit dat deze politiek-militaire kaste vasthoudt aan de macht.

Een relatief nieuw element is de deelname, nu massief, van het “volk van onderop” aan de manifestaties. Welke elementen verklaren deze breuk tussen het volk en Chavisme?

Er zijn binnen het volk altijd kritische sectoren geweest, in het bijzonder in de arbeidersbeweging, die geen vertrouwen hebben in Chavez. Deze minderheidsgroepen zijn verder gegroeid na het verdwijnen van het charisma van Chavez, wiens dood samen viel met de afname van de olie opbrengsten.

Van toen af verdween de illusie van de onvoorwaardelijke steun van het volk voor het regime, en dit des te meer toen diens gebreken (corruptie, inefficiëntie en repressie) duidelijker werden. Een van de symbolen van deze scheiding heeft te maken met het sociale beleid van het Chavisme. Gedurende jaren schepte het regime op over diens sociale beleid, verbonden met een veronderstelde verdeling en herverdeling van olie opbrengsten. In het bijzonder stelde het “missies” samen, namelijk een enorm programma gericht op het verbeteren van het dagelijkse leven van de armsten (volkswinkels, sanitaire voorzieningen in de buurt, het recht op gezondheidszorg en onderwijs). Sinds de komst van Maduro zijn de “missies” stopgezet, vandaar de toename van de ontevredenheid en betrokkenheid.

Wat is de rol die wordt gespeeld door de libertaire beweging binnen deze beweging tegen Maduro?

Het anarchisme is altijd aanwezig geweest in de historische tradities van de klassenstrijd in Venezuela, net als in veel andere Latijns Amerikaanse landen. Echter, een traditie die nu zwakker is, ondanks de inspanningen die we sinds 1995 hebben verricht, rond onze groep en onze krant El Libertario.

Hoewel we duidelijk een militante minderheid in het politieke landschap van het land zijn proberen we in alle vormen van sociale strijd te passen.

We bevestigen onze identiteit in oppositie tegen iedere vorm van autoritaire macht (van regeringspartijen of oppositie partijen). We verdedigen onze leuzen: zelfbestuur, directe actie en autonomie van sociale bewegingen.

Welk vooruitzicht opent deze cyclus van protest? Zijn jullie niet bang dat het mogelijke einde van het Chavisme zal leiden tot de terugkeer van de oude oligarchie onder het bevel van Washington?

Vanuit ons libertaire gezichtspunt strijden we voor een egalitaire maatschappij, vrijheid en broederschap. Aldus is ons onmiddellijke vooruitzicht de frontale strijd zonder compromissen tegen de “chavo-maduristische” kaste, die, onder dekking van een pseudo-socialistisch en revolutionair vertoog, nog altijd vasthoudt aan de macht.

Tegelijkertijd hebben we geen illusies over wat zou kunnen gebeuren als het Chavisme omver wordt geworpen. We zijn, als anarchisten, er van overtuigd dat onze strijd zal doorgaan ongeacht welke regering aan de macht is, of het nu onder de bevelen van het Yankee imperialisme of die van Havana staat.

Geinterviewd en vertaald door Jeremie Berthuin (AL Gard)

Meer informatie over de sociale en politieke situatie in Venezuela op de blog El Libertario.
-------------------------------------------------------------------
Orig: (en) France, Alternative Libertaire AL – internationaal, El Libertario (Venezuela): “Chavo-Madurism is nothing less than a pure dictatorship” [fr,it,pt] [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl