A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) VS, WSA ideeen en actie: nationalisme en imperialisme door Jake Tompkins [en]

Date Sun, 2 Jul 2017 13:58:26 +0300


We verspreiden dit als “discussiestuk”. De schrijver drukt onze brede inzichten over het nationalisme en het imperialisme uit. We verwelkomen commentaar van lezers. Degenen die geïnteresseerd zijn in de officiële WSA standpunten over deze onderwerpen kunnen de betreffende delen van onze “Where We Stand” verklaring bekijken. We verwelkomen commentaren van lezers. ---- Dit artikel zal er op gericht zijn een algemeen anarcho-syndicalistische positie uiteen te zetten over de “nationale kwestie”, het kolonialisme en het imperialisme en nationale bevrijding. Dit zal geen originele theoretische bijdrage zijn, maar zal een los samenvatten zijn van de algemene anarchistische praktijk en theorie over deze onderwerpen in een coherente positie. Anarcho-syndicalisten zijn revolutionaire vakbondsleden en anti-autoritaire socialisten en als zodanig zal de anarcho-syndicalistische benadereing van deze kwestie een benadering zijn die uit deze tradities komt.

Imperialisme en kolonialisme

We zullen beginnen met definities van deze termen. Imperialisme zoals Lenin het definieert is de internationale orde van natie staten die het internationale kapitalistische systeem vormt. Deze basis definitie, die wordt aangeboden in de eerste bladzijden van ‘Imperialisme: the highest stage of capitalism’ is in essentie correct, hoewel veel van Lenin’s specifieke ideeen over hoe het imperialisme zich vormt en over de situatie van het imperialisme in de tijd dat hij zijn pamflet schreef niet correct zijn. Het imperialisme is in essentie de hierarchie van natie staten die het internationale kapitalistische systeem vormen, waarbij natie staten worden gebruikt als instrumenten voor nationale kapitalen en daardoor nationale heersende klassen met elkaar concurreren. Het imperialisme is in essentie de concurrentie tussen kapitalisten op een wereldschaal en aldus is het kapitalisme nauw verbonden met het imperialisme.

Over het kolonialisme is veel moeilijker een korte, concrete definitie te geven, omdat het niet verwijst naar een specifiek ding, of facet, maar een historisch verschijnsel. Hierbij moeten we omgaan met twee concepten: “settler kolonialisme” en neokolonialisme. Het kolonialisme als project en historisch verschijnsel begon met het “settler kolonialisme”, waarbij het kapitalisme, in diens behoefte om zich uit te breiden buiten Europa en om de steden in Europa te voeden, die in die tijd niet genoeg grondstoffen hadden om hun eigen lokale kapitalistische economieen in stand te houden, grote vloten van matrozen, kolonisten en soldaten zond om land over te nemen dat al werd bezet door inheemse volkeren en het om te zetten in een ruimte waarin het kapitaal kon werken. In dit proces werden inheemse bevolkingen brutaal uitgeroeid, in sommige gevallen volledig weggevaagd en aan genocide onderworpen op manieren die vooruit liepen op de concentratiekampen van de Holocaust. Als zodanig werden koloniale regimes gevestigd die lokaal goederen produceerden en ze dan terug exporteerden naar het land dat de kolonie in bezit had. Na de tweede wereldoorlog was er een proces van “dekolonisatie”, waarbij de voormalige kolonieen politieke onafhankelijkheid wonnen, echter de tweede wereldoorlog vestigde een wereldwijde machtsverhouding die de zelfde basis aspecten behield van westerse overheersing als het oude kolonialisme. Terwijl kolonien niet langer bestonden beheerste het westen nog altijd de wereld, door middel van intra-economische middelen en wereldmacht middelen.

Opgemerkt moet worden dat het “settler kolonialisme” niet voorbij is. We zijn net overgegaan naar een neo-koloniale periode van het “settler kolonialisme”. “Settler kolonialisme” bestaat nog steeds in de zin dat in de voormalige kolonieen (zoals de Verenigde Staten) inheemse volkeren gemarginaliseerd zijn en ze worden gescheiden van hun heilige landen.

Anarcho-syndicalisten zijn tegen het kapitalisme en hebben geen paard in de race naar de kapitalistische klassen naar de bodem. We zijn tegen het kapitalistische systeem en diens uitbuiting van de arbeidersklasse en als zodanig tegen het internationale kapitalistische systeem. Aangezien we anarchisten zijn, zijn we tegen de staat. De staat is een institutie die de maatschappij overheerst in de belangen van de minderheid die het beheerst. Het imperialistische systeem is de concurrentie tussen de kapitalistische klassen en hun staten en als zodanig zijn we tegen het geheel, samen met het kolonialisme dat een manifestatie van het imperialistische systeem is. We zijn voor de strijd van inheemse volkeren tegen het neo-kolonialisme en staan aan de kant van de arbeidersklasse mensen die worden vermoord en overheerst door het imperialisme. We willen deze systemen vernietigen en vervangen door een wereldwijde anarchistische federatie, of syndicaat, dat vrije organisatie van menselijke activiteit toestaat, door de gehele menselijke collectiviteit, in de hele wereld.

De nationale kwestie en nationale bevrijding

Voor het tweede internationale Marxisme was de “nationale kwestie” een van de belangrijkste kwesties, als gevolg van enorme nationale conflicten die zich ontvouwden in de plaatsen waarin de tweede internationale aanwezig was. Als zodanig moesten de tweede internationale Marxisten theoretiseren over “naties”, wat ze waren, en wat het beleid van de sociaal democratie (tweede internationale Marxisme) er over moest zijn. Dit is waarin het debat tussen Rosa Luxemburg en Vladimir Lenin zich manifesteerde. Luxemburg stelde dat de natie een constructie van het kapitalisme was en een culturele institutie door middel waarvan de kapitalistische klasse heerste. Lenin stelde dat de natie een groepering was van mensen met een gemeenschappelijke erfenis, economische situaties en geografische plaats. Lenin’s definitie van wat een natie is kwam van het gemeenschappelijk sociaal democratische begrip ervan. In het algemeen stelde het tweede internationale Marxisme dat de natie gebaseerd was op enige zin van gemeenschap en gemeenschappelijkheid. Het historische probleem hiermee is dat naties grotendeels gevormd werden door vernietigende organische gemeenschappen, die ze opsplitsten. Luxemburg was in essentie correct toen ze stelde dat naties een culturele vorm vormden door middel waarvan de bourgeoisie heerste over de arbeidersklasse.

Naties zijn een stukje territorium waar de inheemse kapitalistische klasse de inheemse arbeidersklasse uitbuit. Natie staten zijn de organen van macht die de heersende klassen van iedere natie toestaan te heersen in deze naties en te concurreren met andere nationale heersende klassen. Het nationalisme is de ideologie van deze nationale heersende klassen en hun belangen. Dit betekent dat we, aangezien we als anarchisten tegen iedere heersende klasse en iedere staat zijn, we tegen het nationalisme zijn. Veel delen van het Stalinisme benadrukken dat er iets is dat “het nationalisme van de onderdrukten” wordt genoemd. Voor hen verwijst dit naar het nationalisme dat mensen die worden overheerst door de structuren van het imperialisme en het neo-kolonialisme machtiger kan maken. Als anarchisten houden we vol dat zulk nationalisme er niet is. Het nationalisme is de ideologie van een inheemse kapitalistische klasse die door diens aard streeft naar het overheersen en uitbuiten van de inheemse arbeiderklasse en het opbouwen van diens eigen wereldwijde macht in het internationale systeem van het imperialisme.

Aangezien we tegen het nationalisme zijn, zijn we tegen de Stalinistische socialisme in een land theorie. Deze theorie werd door Stalin, die het tot 1935 eens was met het Bolsjewistische idee dat het socialisme moest worden bereikt door een internationale beweging van de arbeidersklasse, ontwikkeld. Stalin verklaarde in 1935 dat als gevolg van de volledige nationalisatie van de industrie Rusland onder zijn controle het socialisme had bereikt. Terwijl dit het socialisme mag zijn van de Stalinistische definitie, komt het anarchisme uit een volledige andere traditie van “socialisme”. Ons socialisme is ons verlangen naar een wereldwijde maatschappij zonder onderdrukking en collectief beheer van de productie, in plaats van controle ervan door een statelijke heersende klasse.

Nationale bevrijding kan op twee manieren worden gezien. De ene is de bevrijding van mensen van onderdrukking door het internationale systeem van het imperialisme en de andere is het anti-imperialistische nationalisme dat de ontwikkeling van een nieuwe natie staat met diens eigen heersende klasse ziet als een alternatief voor het imperialisme. Er is geen anti-imperialistisch nationalisme. Dit kan alleen neer komen op anti-imperialistisch imperialisme. Naties vormen het internationale systeem van het imperialisme en natie staten leggen het op. Als tegenstanders van het imperialistische systeem, het kapitalisme en de staat zijn we tegen ieder soort van nationalisme en kiezen we voor nationale bevrijding op basis van de vernietiging van alle natie staten en het hele imperialistische systeem.

Strategie van anarcho-syndicalisten

Anarcho-syndicalisten willen de afschaffing van het imperialisme, het kapitalisme, het neo-kolonialisme en het nationalisme zien. We streven er naar dit te doen door een algemene sociale revolutie uit te voeren waarbij de onderdrukte uit alle sectoren van de wereldwijde maatschappij macht opbouwen en beginnen de maatschappij te reorganiseren om onderdrukkende systemen van macht te elimineren. Dit zal het volledig ontwapenen van de heersende klasse en reactionaire krachten betekenen en we staan aan de kant van de onderdrukte meerderheid van de maatschappij, concreet, in alle situaties, in plaats van aan de kant te staan van de kapitalistische klasse en staten van de wereld. We keren ons tegen de imperialistische campagne van de VS, Qatar en Saoedi Arabie in het Midden Oosten en de contra imperialismen van Iran, Hezbollah, Assad en Rusland. Voor een wereld zonder klassen, naties, staten en kapitalisme.

http://ideasandaction.info/2016/12/nationalism-imperialism
---------------------------------------------
Orig: (en) US, WSA ideas and action: nationalism and imperialism by Jake Tompkins
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl